Gedreven teamleider/strateeg Maatschappelijke Ontwikkeling

Zwijndrecht (bijna 45.000 inwoners) is een ambitieuze gemeente. Een gemeente waar het net even anders kan en mag. Een plek die bruist van de ideeën en waar je alle ruimte krijgt om écht het verschil te maken. Een plek waar ontwikkeling centraal staat; die van de samenleving, de organisatie én van jou.

Zwijndrecht in ontwikkeling
Het sociaal domein is volop in beweging. Zwijndrecht heeft daarom voortdurende focus op het verbeteren van haar dienstverlening. Dit om haar inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen en de beste zorg te kunnen bieden: snel en integraal. Het Transformatieplan Sociaal Domein ‘We zijn ervan en doen het samen’ is een leidraad om te werken aan een gezonde sociale basis voor inwoners en tegelijk grip op de groeiende zorgvraag en bijbehorende kostenontwikkeling. Belangrijke voorwaarden zijn een integrale benadering, laagdrempeligheid en goede samenwerking.

Vanwege de nabijheid van grote steden heeft Zwijndrecht te maken met grootstedelijke problematiek en zet in op armoedebestrijding en gezond en veilig opgroeien. Vanuit het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ werkt de organisatie aan de bestuurlijke ambities op dit vlak. Samen met partners en inwoners werkt men o.m. aan het bereiken van een evenwichtige bevolkingssamenstelling, een plek om te wonen en te leven voor iedereen en veilige en leefbare buurten.

Wat ga je doen?
In deze functie word je uitgedaagd in twee rollen:

 • Als teamleider sta je aan de lat voor de dagelijkse aansturing van 10 – 12 mensen van de afdeling. Samen met je collega-teamleider heb je een coachende rol richting de gehele afdeling en ben je verantwoordelijk voor de personele zaken.
 • Als strateeg ‘draag’ je als ambtelijk opdrachtnemer een aantal opgaven waar de afdeling en organisatie voor staan. Denk bijvoorbeeld aan de opgave ‘Veerkrachtige buurten’ en/of andere opgaven die bij jou en je interesses passen. Je adviseert strategisch over wisselende onderwerpen binnen het sociaal domein.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling van het team
Samen met je collega-teamleider en de concernmanager zorg je voor de doorontwikkeling van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Je werkt aan professionalisering van werkzaamheden op bedrijfsmatig niveau. Je geeft mede vorm aan de diverse (subsidie)contracten met grote zorginstellingen en stuurt hierbij op cijfers, evalueert en helpt de afdeling juiste beleidsmatige en financiële keuzes voor te bereiden.

Verbinding
Het toverwoord voor deze baan! Als teamleider sta je niet alleen in verbinding met de medewerkers, je collega-teamleider en de concernmanager, maar ook met de andere afdelingen binnen de organisatie, buurgemeenten en verbonden partijen waar de inkoop en uitvoering zijn belegd. Dit alles om zoveel mogelijk te werken als één organisatie.

Waar kom je terecht?
Zwijndrecht heeft een relatief kleine ambtelijke organisatie. Dat is aantrekkelijk omdat je in de volle breedte actief bent, de lijnen naar bestuur, collega’s en inwoners kort zijn, de sfeer open en informeel is en medewerkers gepassioneerd. Persoonlijk leiderschap is typerend voor de werkhouding.

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Dienstverlening is je thuisbasis en telt ruim 60 medewerkers. De afdeling beslaat de volle breedte van het sociaal domein en de gemeentelijke dienstverlening en is verantwoordelijk voor (strategische) beleidsontwikkeling, de uitvoering daarvan, accounts en subsidies. De taken vragen een lokale en regionale aanpak en betrokkenheid. Vanuit kennis, kunde en talenten maken medewerkers deel uit van verschillende opgaventeams.  

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau en beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Ervaring als strateeg of projectleider op het gebied van maatschappelijke ontwikkeling is een pré. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je kiest bewust voor het werken bij deze gemeente vanuit jouw drive bij te dragen aan de samenleving.
 • Je toont lef, je durft buiten de gebaande paden te treden en staat stevig in je schoenen.
 • Je bent proactief en neemt verantwoordelijkheid. Je pakt zaken met enthousiasme op.
 • Je beschikt over sensitiviteit; zowel richting het bestuur als de organisatie.
 • Je hebt een brede blik, denkt integraal en verbindt mensen en thema’s met elkaar vanuit de gedachte: werken als één organisatie.
 • Je bent een verbinder pur sang. Je schakelt moeiteloos met andere afdelingen, gemeenten en verbonden partijen.
 • Je bent een echte strategische doener die denkkracht meebrengt.
 • Je werkt aan een sfeer van warme zakelijkheid; mens- én resultaatgericht. Je hebt oog voor mensen, maar bent ook scherp op afspraken.
 • Je weet overzicht te houden in een dynamische omgeving en toont flexibiliteit en aanpassingsvermogen indien nodig.

Goed om te weten
Zwijndrecht zoekt vooral iemand die zin heeft om z’n tanden te zetten in genoemde opgaven. Iemand die klaar is voor deze uitdagende dubbelrol en die bewust kiest voor gemeente Zwijndrecht.

Arbeidsvoorwaarden
Zwijndrecht biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Het betreft een functie voor 32-36 uur. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof, een pensioenregeling (ABP) en een collectieve zorgverzekering. Je krijgt een laptop, telefoon en/of iPad tot je beschikking.

Zwijndrecht streeft ernaar een diverse en inclusieve organisatie te zijn, met een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de gemeente. Dit om samen betere resultaten te bereiken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 26 februari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure worden gepland.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Teamleider Uitvoering

Ben jij die toegankelijke no-nonsense leider die bijdraagt aan het mooier maken van de stad?

Zwijndrecht

Ingesloten tussen de regio Rotterdam en Dordrecht ligt de gemeente Zwijndrecht. Met ruim 45.000 inwoners en gelegen tussen grote infrastructurele knooppunten is Zwijndrecht een levendige en aantrekkelijke gemeente. Het bekende drierivierenpunt is het drukste bevaren water in Nederland. Zwijndrecht heeft diverse vormen van binnenvaart en (voedings)industrie, ontwikkelt haar spoorzone en de inwoners staan bekend om haar no-nonsense-en aanpakkersmentaliteit.

Deze mentaliteit zie je terug in de gemeentelijke organisatie. Een organisatie die bruist van ideeën waar je de ruimte en vrijheid van handelen krijgt om het verschil te maken. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en is een informele platte organisatie  Een organisatie met betrokken medewerkers waar een prettige werksfeer, vakmanschap, talentontwikkeling en resultaatgerichtheid centraal staan.

De circa 250 medewerkers van de gemeente worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en vier concernmanagers. De concernmanagers sturen ieder een wisselend aantal teamleiders aan; zie ook het organogram.

De organisatie is volop in ontwikkeling. De rol van de overheid verandert, ook in het beheer en onderhoud van onze buitenruimte zetten we steeds meer in op de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Grote opgaven vanuit ons raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 zoals bijvoorbeeld verduurzaming, klimaatadaptatie en vergroenen, willen we vertalen in zichtbare verbeteringen in de buitenruimte.

Team Uitvoering

De buitenruimte is bepalend voor de identiteit van Zwijndrecht; een prettige groene leefomgeving verhoogt het woongenot, trekt bezoekers aan, bevordert de gezondheid en versterkt de lokale economie. Als teamleider Uitvoering zorg jij samen met je team voor de borging en het continu verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Team Uitvoering is één van de vijf teams die vallen onder de afdeling Realisatie (120 FTE). Het team opereert vanuit een eigen gemeentewerf. Dagelijks zetten ca. 45 vaste medewerkers en 10 tot 15 inhuur medewerkers zich in voor een mooie buitenruimte in Zwijndrecht.

Twee operationeel leidinggevenden sturen het dagelijkse werken aan: het onderhoud van het groen, spelen,  gemalen en rioleringen, bebording en verhardingen zijn daarbij belangrijke aandachtsgebieden. Daarnaast zijn er werkzaamheden als reiniging en milieu, gladheidsbestrijding, het afhandelen van klachten en meldingen in de openbare ruimte. Ook ondersteunt de werf bij evenementen en calamiteiten, inclusief wachtdiensten. Samenwerking met de andere teams Beheer Openbare Ruimte (BOR), Toezicht en Handhaving (T&L), Projecten en Grondbedrijf (PRG) en Vastgoed Accommodaties en Begraafplaatsen (VABB) is erg belangrijk..

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Samen met het afdelingshoofd, de vier collega teamleiders en twee beleidsadviseurs vorm jij het afdelings-MT Realisatie (MTR). Het MTR werkt actief, collegiaal en constructief samen, faciliteert om integraal en afdeling overstijgend, opgaven die spelen, op te pakken.
 • Je bent resultaat-, budget- en personeelsverantwoordelijk voor team Uitvoering en werkt aan doorlopende ontwikkeling door onder meer het maken en bijstellen van een team-ontwikkelplan samen met je team en in afstemming met de afdelingsvisie.
 • Naast verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de buitenruimte is de uitvoering van precario en de weekmarkten onderdeel van je takenpakket. Hiervoor schakel je wekelijks met de marktmeester uit je team die ook de precario in de buitenruimte bijhoudt.
 • Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied van je team, adviseert waar nodig bestuur en directie hierover en vertegenwoordigt de gemeente Zwijndrecht extern.
 • Je bent opdrachtgever en directievoerder voor de grote uitvoeringsovereenkomsten in de buitenruimte(zoals bijvoorbeeld maaien, bomen, onkruid op verhardingen etc.) en de inhuur van externen. Je onderhoudt de contacten met externe partners zoals bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening Drechtwerk Groen.

Opgaven

De kracht van team zit in de praktische uitvoering en het directe contact met de samenleving. Raad en college hebben participatie hoog op de agenda staan, maar wat betekent dat in de praktijk? Men ziet een enorme toename van meldingen vanuit betrokken inwoners. Een waardevol signaal over de buitenruimte maar ook over het contact met de gemeente. Jij gaat aan de slag met de volgende opgaven:

Optimalisering processen

Je stimuleert en faciliteert vakmanschap, kwaliteit en  innoveert werkwijzen. Concreet ga je aan de slag met de implementatie van het nieuw gekozen planningsysteem, waarmee efficiënter kan worden gewerkt. Verder spelen momenteel de aanbesteding wagenpark en vervanging werkkleding en het verder verduurzamen van de werf een rol. Naaste deze processen is team Uitvoering bezig om de gladheidsbestrijding op een hoger plan te zetten, door het beleid en de uitvoeringsplannen te herzien. Het aankopen van een strooimanagementsysteem en nieuwe zoutstrooiers zullen hier onderdeel van zijn.

Doorontwikkeling van team als geheel en medewerkers individueel

Je hebt een hoge standaard van integriteit en professionaliteit en bent helder in wat je daarin verwacht van je team. Hiermee stimuleer je het bewustzijn dat dit team het visitekaartje is van de gemeente voor inwoners; zij zijn de ogen en oren van de gemeente en hebben een duidelijke signaleringsfunctie van buiten naar binnen en vice versa.  Je vervult samen met de operationeel leidinggevenden een voorbeeldrol hierin.

Je geeft vertrouwen aan medewerkers en schept een lerend klimaat waarin fouten maken mag. Je herkent talent in medewerkers en stimuleert hen stappen te zetten in persoonlijke en professionele ontwikkeling. Daarmee geef je invulling aan gewenste doorstroommogelijkheden  in de organisatie.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring, bijvoorbeeld in een civieltechnische omgeving. Je hebt affiniteit met het vakgebied en financieel inzicht. De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Je bent communicatief sterk en hebt humor.
 • Je bent gericht op mens én resultaat; je spreekt de taal van de medewerkers maar kunt tegelijk stevig sturen.
 • Je bent ondernemend en kunt zakelijk onderhandelen
 • Je hebt samenbindend vermogen; creëert een wij-gevoel en zorgt dat medewerkers trots zijn op hun team.
 • Je bent (politiek-bestuurlijk) sensitief, kunt risico’s goed inschatten. Je schakelt daardoor tijdig soepel en verbindend op diverse niveaus.
 • Je bent open en toegankelijk, tegelijk rolbewust, duidelijk en koersvast. Je spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je leiderschapsstijl is coachend: je verbindt ,motiveert en faciliteert, hebt aandacht voor de mens. Daarbij kun je stevig sturen op resultaat.
 • Je bent bereid je rol te pakken in de crisisorganisatie en calamiteitenteam van de gemeente.

Arbeidsvoorwaarden

Zwijndrecht biedt je een inspirerende en veelzijdige functie met volop kansen en mogelijkheden. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof en een pensioenregeling (ABP).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 16 oktober tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teamleider-uitvoering-zwijndrecht. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 42&43                     Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

25 oktober 2022               cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

3 november 2022             1e gespreksronde

11 november 2022           2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Mensgerichte en stevige teamleider

Een verbindend bouwer die zorgt voor de doorontwikkeling van het team Beheer Openbare Ruimte

Zwijndrecht met haar ruim 45.000 inwoners ligt aan de rivieren de oude Maas,  Noord in de Zwijndrechtse Waard. Het bekende drierivierenpunt is het drukste bevaren water in Nederland. Zwijndrecht heeft diverse vormen van binnenvaart en (voedings)industrie, ontwikkelt haar spoorzone en de inwoners staan bekend om haar no-nonsense-en aanpakkersmentaliteit. Deze mentaliteit zie je terug in de gemeentelijke organisatie. Een plek waar het bruist van ideeën, waar je de ruimte en vrijheid van handelen krijgt om het verschil te maken. Korte lijnen en een informele platte organisatie zijn kenmerkend voor de onderlinge relaties. Een organisatie met betrokken medewerkers waar een prettige werksfeer, resultaat en talentontwikkeling centraal staan.

De circa 250 medewerkers van de gemeente worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en vier concernmanagers. De afdelingsmanagers sturen ieder een wisselend aantal teamleiders aan; zie ook het organogram.

De organisatie is volop in ontwikkeling. De rol van de overheid verandert en daarom stimuleert men de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij de uitvoering van het werk. Het raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht 2.0 omvat een stevige ambitie. De opgaven waar de gemeente Zwijndrecht voor staat, vragen om een grotere mate van samenlevingsgericht werken en het handelen vanuit één organisatie met een integrale aanpak. Men gaat uit van de kracht van de samenleving bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken.

Rollen en verantwoordelijkheden

Team Beheer Openbare Ruimte (BOR) is één van de vijf teams die vallen onder de afdeling Realisatie. De afdeling is ca 120 FTE groot en het team BOR heeft ca. 25 medewerkers. Het team houdt zich bezig met (deel)processen op het gebied van het ruimtelijk beheer; van verharding, groen, water, rioleringen, kabels en leidingen, verkeer en parkeren tot openbare verlichting. In het grote geheel draagt het team bij aan overstijgende opgaven als klimaat, duurzaamheid, de grote woningbouwopgave, (datagedreven) beheer en de omgevingswet. Het team is verantwoordelijk voor het beheer van alle assets in de openbare ruimte.

 • Samen met het afdelingshoofd, de vier collega teamleiders en twee beleidsadviseurs vorm jij het afdelings-MT Realisatie (MTR). Het MTR werkt actief, collegiaal en constructief samen, faciliteert om integraal en afdeling overstijgend de opgaven die spelen, op te pakken.
 • Je bent resultaat-, budget- en personeelsverantwoordelijk voor team BOR en werkt aan doorlopende ontwikkeling door onder meer het maken en bijstellen van een team-ontwikkelplan samen met je team en in afstemming met de afdelingsvisie.
 • Je volgt ontwikkelingen binnen het vakgebied van je team, adviseert bestuur en directie hierover en vertegenwoordigt de gemeente Zwijndrecht extern.

Opgaven

De kracht van team BOR zit in de senioriteit en ervaring aan de beheer-kant die zich richt op de buitenruimte. Er heerst een grote oplossingsgerichte mentaliteit. De aanpakkers van BOR zijn pragmatisch en goed in het flexibel  en snel inspelen op de actualiteit. Opgaven waarmee je direct aan de slag gaat zijn:

Integraliteit en verbinding

Jij gaat aan de slag met de samenhang binnen uiteenlopende disciplines in het vakgebied door onder meer uitvoering en strategie met elkaar te verbinden. Je geeft richting, stimuleert onderlinge betrokkenheid en eigenaarschap. Hierdoor zoeken medewerkers elkaar en stakeholders op om opgaven integraal aan te gaan vanuit een visie en koers. Daardoor zijn taken en rollen helder en wordt er minder vanuit het eigen blikveld gedacht en meer vanuit een gezamenlijkheid.

Stabiliteit

Het team wordt de komende periode uitgebreid en verjongd. Het vasthouden van alle benodigde kennis en expertise is daarbij een uitdaging. Jij bent aan zet om verder te bouwen met dit team, te creëren en te realiseren en de aanwezige kennis te borgen voor de toekomst. Je hebt goed overzicht op externe inhuur en brengt/houdt dit in balans ten opzichte van de eigen capaciteit en expertise.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO werk- en denkniveau, aantoonbaar leidinggevende vaardigheden en begeleiden van teamontwikkeling. Je hebt affiniteit met het vakgebied. Ervaring met een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré. De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Je bent een vernieuwend en inspirerend leider en staat stevig in je schoenen.
 • Je bent (politiek-bestuurlijk) sensitief, kunt risico’s goed inschatten. Je schakelt daardoor tijdig soepel en verbindend op diverse niveaus.
 • Je hebt visie, overziet met een helicopterview het grotere speelveld en stuurt op hoofdlijnen.
 • Je bent open en toegankelijk, tegelijk rolbewust, duidelijk en koersvast. Je spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je leiderschapsstijl is coachend: je verbindt ,motiveert en faciliteert, hebt aandacht voor de mens. Daarbij kun je stevig sturen op resultaat.
 • Je bent communicatief sterk en hebt humor.

Arbeidsvoorwaarden

Zwijndrecht biedt je een inspirerende en veelzijdige functie met volop kansen en mogelijkheden. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof en een pensioenregeling (ABP).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 48: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 6 december 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 13 december 2022: 1e gespreksronde
 • 20 december 2022: 2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Strateeg & Verbinder in het Ruimtelijk Domein

Zwijndrecht (ruim 44.000 inwoners) is een ambitieuze gemeente. Een gemeente waar het net even anders kan en mag. Een plek die bruist van de ideeën en waar je alle ruimte krijgt om écht het verschil te maken. Een plek waar ontwikkeling centraal staat; die van de samenleving, de organisatie én van jou.

Zwijndrecht in ontwikkeling
Vanuit het raadsprogramma ‘Krachtig Zwijndrecht’ werkt de organisatie aan de bestuurlijke ambities. Samen met partners en inwoners werkt men o.m. aan het bereiken van een evenwichtige bevolkingssamenstelling, een plek om te wonen en te leven voor iedereen en veilige en leefbare buurten. Deze opgaven worden integraal opgepakt met collega’s van de verschillende afdelingen.

De organisatie is volop in ontwikkeling. De rol van de overheid verandert en daarom stimuleert men de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners bij de uitvoering van het werk. Men gaat uit van de kracht van de samenleving bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken.

Zwijndrecht heeft stevige ambities. Zo werkt men aan versterking van de groenblauwe structuren (o.a. oeverontwikkeling), het behalen van de duurzaamheidsambities en aan duizenden nieuwe banen en woningen (o.a. spoorzoneontwikkeling). Dit alles in een sterk verstedelijkte omgeving met veel grote infrastructuur en aandachtspunten rondom externe veiligheid. In de Drechtsteden werkt men op ruimtelijk-economisch vlak intensief samen aan de Groeiagenda Drechtsteden 2030.

Wat ga je doen?
De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling is je thuisbasis. Van daaruit werk je met je collega’s, de gemeenten in de regio Drechtsteden en partners aan de ruimtelijk-economische opgaven van de stad. De positie van strateeg valt direct onder het afdelingshoofd. Je werkt intensief samen met de teamleiders en de Programmamanager Grote Projecten.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Actieve rol in de regio
Als strateeg hou jij je bezig met de realisatie van de ambities uit ‘Krachtig Zwijndrecht’ en ‘Groeiagenda Drechtsteden 2030’. Je verbindt landelijke, provinciale en regionale opgaven én de Groeiagenda met de Zwijndrechtse opgaven en vertaalt deze naar de organisatie. Hiervoor bouw en onderhoud je een breed, relevant netwerk. Je bent dé vooruitgeschoven post in de regio; je vertegenwoordigt Zwijndrecht en zit als serieuze gesprekspartner aan verschillende tafels.

Naast het bovenstaande word je in overleg met het MT Ruimtelijke Ontwikkeling breder ingezet in het ruimtelijk-economisch domein. Denk aan gebiedsontwikkelingen, wonen, economie, duurzaamheid, groenblauwe structuren, mobiliteit en subsidies. Welke rol je hebt is afhankelijk van de opgave die voorligt. Dat varieert van het sturen op/het oppakken van, een project tot het in samenwerking met collega’s ontwikkelen van een visie of beleidsdocument.

Kortom, als strateeg lever je op tactisch en strategisch niveau een bijdrage aan de doorontwikkeling en professionalisering van de afdeling. Je bent goed in verbinding met je collega’s en partners, bent op de hoogte van wat er speelt en anticipeert daar op.

Waar kom je terecht?
Zwijndrecht heeft een relatief kleine ambtelijke organisatie. Dat is aantrekkelijk omdat je in de volle breedte actief bent, de lijnen naar bestuur, collega’s en inwoners kort zijn, de sfeer open en informeel is en medewerkers gepassioneerd. Persoonlijk leiderschap is typerend voor de werkhouding.

De afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling bestaat uit twee teams: Ruimtelijke Ordening en Beleid & Accounts. De afdeling beslaat de volle breedte van het ruimtelijk domein en is verantwoordelijk voor zowel (strategische) beleidsontwikkeling als voor een deel van de uitvoering daarvan. De taken vragen een lokale en regionale aanpak en betrokkenheid.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau en hebt aantoonbare affiniteit met ruimtelijke ontwikkeling. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je kiest bewust voor het werken bij deze gemeente vanuit jouw drive bij te dragen aan de samenleving.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je bent proactief en neemt verantwoordelijkheid. Je pakt zaken met enthousiasme op.
 • Je toont lef, je durft buiten de gebaande paden te treden en staat stevig in je schoenen.
 • Je hebt een helicopterview en kunt goed structureren. Je hebt een brede blik en kijkt over de grenzen van beleidsterreinen heen; je ziet waar kansen liggen.
 • Je bent een overtuigende verbinder, teamplayer en je bent resultaatgericht. Je durft daarbij, als dat nodig is, de discussie aan te gaan.
 • Netwerken zit jouw in het bloed. Dit vind je leuk en gaat je van nature gemakkelijk af. Je bent goed zichtbaar, intern en extern.

Goed om te weten
Zwijndrecht zoekt vooral iemand die zin heeft om z’n tanden te zetten in genoemde opgaven. Iemand die klaar is voor deze uitdagende functie en die bewust kiest voor gemeente Zwijndrecht.

Arbeidsvoorwaarden
Zwijndrecht biedt je een inspirerende en veelzijdige functie met volop kansen mogelijkheden. Je salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring, maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibiliteit in werkuren, reiskostenvergoeding, ouderschapsverlof en een pensioenregeling (ABP).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 januari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/strateeg-RO. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 2                     Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

19 januari 2022      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

26 januari 2022     1e gespreksronde

28 januari 2022     2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.