Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Over Zaltbommel

Gemeente Zaltbommel is een groene gemeente in een uniek stukje Nederland, gelegen tussen de Waal en de Maas, de Bommelerwaard. De hoofdplaats Zaltbommel is een vestingstad met een prachtig historisch centrum, goede horeca en veel kunst en cultuur. Daarnaast kent de gemeente 12 landelijke kernen met een sterke sociale samenhang. Gemeente Zaltbommel heeft ruim 29.000 inwoners en is goed bereikbaar via de A2 en via het spoor. Een prachtige stad om te wonen, werken en recreëren.

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad van Zaltbommel bestaat uit 9 fracties verdeeld over 21 zetels. Het college bestaat met vier wethouders uit een coalitie van SGP, ZVV, Christen Unie en VVD. De huidige burgemeester is in september 2019 aangetreden

De organisatie bestaat uit ca. 170 medewerkers die worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier afdelingshoofden (Publiekszaken, Leefomgeving, Realisatie & Beheer en Samenleving). Er is voor gekozen om de bedrijfsvoering gezamenlijk met buurgemeente Maasdriel onder te brengen in de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (BVEB). Momenteel worden nadere afspraken gemaakt over de wijze waarop.

Werken bij gemeente Zaltbommel betekent werken in een informele, prettige sfeer met korte lijnen. Er is voor medewerkers veel vrijheid en ruimte om het werk in te richten en vorm te geven naar eigen inzicht en deskundigheid. Centraal staan de ‘Bommelerwaarden’: met lef, samen en trots!

Rol en opgaven

De gemeente staat er goed voor en kent een stabiele financiële basis. De organisatie kent ook uitdagingen, zoals het vergroten van het strategisch vermogen, de integraliteit, omgevingssensitiviteit en het inbrengen van zakelijkheid.

Het MT van Zaltbommel is in ontwikkeling en zal naar verwachting in het voorjaar compleet zijn.

Je bouwt aan ontwikkeling tot een stabiel en hecht MT met een herkenbare managementidentificatie. Belangrijk hierbij zijn heldere rolinvulling, geven van vertrouwen en ruimte, duidelijkheid in koers, verwachtingen en prioritering. Het centraal stellen van de samenleving en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is voor Zaltbommel een kenmerkend leidend principe in de sturingsfilosofie.

Ook regionaal liggen er opgaven op het gebied van koers en samenwerking. Zaltbommel valt bestuurlijk onder provincie Gelderland, maar heeft tegelijk een identificatie met het Brabantse.

Binnen de regio heeft de gemeente een vrij zelfstandige positie maar wil tegelijk de samenwerking met partners in de regio (regio Rivierenland , regio ‘s-Hertogenbosch en provincies Gelderland en Noord-Brabant) een nieuwe impuls geven. Vanuit ambities, opgaven en uitdagingen wordt bekeken of er meerwaarde voor inwoners is door een goede samenwerking. Als gemeentesecretaris is voor jou hier een belangrijke en zichtbare (externe) rol weggelegd.

Naast gemeentesecretaris, en daarmee eerste adviseur en ondersteuner van het college, ben je algemeen directeur en daarmee voorzitter van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Beide rollen weet je goed met elkaar in balans te houden en daarmee effectief als schakel tussen bestuur en organisatie te opereren. Verder neem je deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier en vervult de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Samen met de gemeentesecretaris van Maasdriel vorm jij de directie van de BVEB.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Het persoonsprofiel is opgesteld met de input van bestuur, management en medewerkers. De rol van gemeentesecretaris / algemeen directeur vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Zaltbommel zoekt in het bijzonder iemand met onderstaande accenten in persoonlijkheid en drijfveren:

Je bent een stevige, stabiele no-nonsens persoonlijkheid; je bent te typeren als ‘what you see is what you get’ en hebt de mentaliteit van ‘zeggen waar het op staat’. Je bespreekt zaken open en met scherpte en je weet dit te balanceren met de nodige humor en (zelf)relativeringsvermogen. In alles wat je doet zet je de mens centraal en bent oprecht geïnteresseerd. Dit vanuit de gedachte dat je uiteindelijk werkt voor de gemeenschap van Zaltbommel.

In je leiderschapsrol geef je van nature ruimte en verantwoordelijkheid. Je neemt zichtbaar verantwoordelijkheid in het realiseren van de koers door sturing en facilitering van de organisatie daarin. Hierin ben je een boegbeeld; waarbij je verbindend werkt, de rust bewaart en vooral medewerkers laat schitteren. Tegelijk kun je als nodig stevig sturen met een bedrijfsmatige inslag. Je bent een netwerker; communicatief sterk, vindt makkelijk aansluiting op alle niveaus en bent snel thuis in (regionale) netwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Zaltbommel biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Het betreft een contract voor 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband.

Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, variabele werktijden en studiemogelijkheden. Zaltbommel werkt (veelal) digitaal en in een flexibel kantoorconcept.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Renske Veenstra of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 21 februari 2021 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Woensdag 10 maart 2021                                   cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Woensdag 24 maart 2021                                   persoonlijke pitches kandidaten
 • Woensdag 31 maart 2021                                  1e gespreksronde
 • Woensdag 7 april 2021                                       2e gespreksronde


Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Hoofd Afdeling Samenleving

In deze functie ga je aan de slag bij de landelijke koploper binnen het sociaal domein!
Sleutelwoorden: Verbinding, stimuleren van doorontwikkeling, integraal werken, coachen in een politiek-bestuurlijke context.


Gemeente Zaltbommel werkt op diverse vlakken samen in de regio.

Binnen de organisatie bestaat een informele, prettige werksfeer met korte lijnen. Er is vertrouwen in de deskundigheid van medewerkers en daarmee veel vrijheid en ruimte om het werk in te richten en vorm te geven. Centraal staan de ‘Bommelerwaarden’: met lef, samen en trots!

Lef tonen en het anders durven doen, dat is precíes wat Zaltbommel laat zien binnen het sociaal domein. Ondanks de voortdurende beweging binnen het domein, heeft de gemeente een stabiele basis weten te creëren. Aan het begin van de decentralisaties heeft men gedurfde keuzes gemaakt en een eigen koers gevaren. Daardoor heeft de gemeente op dit moment geen financiële tekorten; Zaltbommel is daarmee koploper van Nederland binnen het sociaal domein. Een geweldige prestatie, die de spreekwoordelijke lat hoog legt.

Opgaven en rolinvulling
Doorontwikkeling domein
Zaltbommel wil haar koppositie behouden. Als afdelingshoofd zet jij je dan ook in voor de uitbouw en verdere professionalisering van het sociaal domein, te midden van alle (landelijke) bewegingen en uitdagingen die het domein kent. Jij weet de ingezette koers te continueren en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Verbinding en samenwerking
Als afdelingshoofd doe je het nooit alleen; verbinding en samenwerking vormen voor jou de basis. Jij bent samenwerkingsgericht en stuurt op integraliteit. Je zoekt de verbinding en schakelt met je collega-managers, vanuit het oogpunt van goede gemeentelijke dienstverlening. Hierin neem je zowel jouw interne als jouw externe gerichtheid mee, zonder daarin de balans te verliezen. Daarnaast sta je ook goed in verbinding met het bestuur.  Je acteert zowel op bestuurlijk, als MT en afdelingsniveau.

Als afdelingshoofd heb je een coachende stijl van leidinggeven; je werkt vanuit vertrouwen en geeft ruimte aan initiatieven van medewerkers. Jij stuurt op de ontwikkeling van medewerkers en creëert kansen, ziet talenten en begeleidt en faciliteert medewerkers hierin. Je geeft situationeel leiding; afgestemd op de situatie, en rekening houdend met de behoefte van de medewerker. Hierin toon je een bepaalde mate van zakelijkheid. Eigenaarschap voor de inhoud van het werk ligt bij de afdeling, jij stuurt op processen en daagt medewerkers uit.

Als afdelingshoofd ben je lid van het MT van Zaltbommel en neem je deel aan de wekelijkse MT-vergadering in Zaltbommel. Vanuit je rol als MT lid in Zaltbommel ben je je bewust van het belang van het tijdig aanhaken van de dienstverlening die de BVEB biedt.

Organisatie
De organisatie wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vier afdelingshoofden (Publiekszaken, Leefomgeving, Realisatie & Beheer en Samenleving). Samen zijn zij vanuit het MT verantwoordelijk voor de gehele organisatie. Zie organogram.

De afdeling
De afdeling Samenleving (20-25 medewerkers) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op de thema’s van sociaal domein (jeugd, WMO en participatie), gezondheid, onderwijs, welzijn, cultuur en sport. Tevens wordt uitvoering gegeven aan de inkoop van het sociaal domein en diverse uitvoeringstaken zoals de WMO (klassiek), de zorgadministratie en subsidies. Onze inwoners kunnen voor hun hulpvragen terecht bij het Buurtteam, Buurtzorg Jong en de Wmo-consulenten. Het Buurtteam en Buurtzorg Jong doen aanvragen voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf en zorgproducten onder de Jeugdwet. De afdeling Samenleving beschikt op deze aanvragen namens de gemeente.

De afdeling bestaat uit (senior) beleidsmedewerkers, beleidsondersteuners, medewerkers voor de zorgadministratie en Wmo-consulenten. Enthousiaste professionals met veel potentie, die erg betrokken zijn bij hun werk.

Persoonsprofiel
Naast WO werk- en denkniveau heb je ervaring (als manager) in een gemeentelijke context. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jij zorgt ervoor dat je het optimale uit je afdeling en individuele medewerkers haalt.
 • Je bent een coachend leidinggevende die de inhoud bij medewerkers laat. Jij weet vooral de juiste vragen te stellen.
 • Je overziet het gehele speelveld en stuurt op integraliteit.
 • Je hebt affiniteit met de thema’s van de afdeling.
 • Je staat stevig in je schoenen, hakt knopen door en durft te staan voor jouw standpunt, maar tegelijkertijd sta je ook open voor andere perspectieven, luister je en stel je je toegankelijk op.
 • Je geeft richting, vervult een voorbeeldrol en bent zichtbaar en benaderbaar.
 • Je bent bekend met de politieke dynamiek van een beleidsafdeling.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet te balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag. Je beschikt over flexibiliteit om bij individuele bestuurders aan te sluiten en stelt je op als strategisch adviseur.
 • Je combineert visie met een pragmatische instelling en durft van de gebaande paden af te wijken.
 • Je stelt je op als sparringpartner, hebt oog voor mensen en relaties.
 • Je bent een netwerker, zoekt actief het contact met in externe netwerken en met maatschappelijke partijen


Arbeidsvoorwaarden
Zaltbommel biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Het betreft een contract voor 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris) en stelt de gemeente een mobiele telefoon beschikbaar.

De gemeente biedt uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, variabele werktijden en studiemogelijkheden. Zaltbommel werkt (veelal) digitaal en in een flexibel kantoorconcept.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Renske Veenstra of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. Let op: tussen kerst en oud en nieuw zijn wij niet bereikbaar. Uiteraard beantwoorden wij jouw vragen graag weer vanaf 4 januari.

Wij zien jouw curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 10 januari 2021 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatie nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van afdelingshoofd en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 2                                                  oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Vrijdag 15 januari 2021                        cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Dinsdag 19 januari 2021                     1e gespreksronde
 • Vrijdag 22 januari 2021                         2e gespreksronde
 • N.t.b.                                                     ontwikkelassessment


Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.


Over Zaltbommel
Gemeente Zaltbommel is een groene gemeente met veel water, bestaande uit 12 landelijke kernen. De hoofdplaats Zaltbommel is een vesting- en Hanzestad met een prachtig historisch centrum, goede horeca en veel kunst en cultuur. Gemeente Zaltbommel heeft ruim 29.000 inwoners en is goed bereikbaar via de A2 en via het spoor. Het is hier dan ook goed werken, wonen en recreëren!