People Manager Team Samenleving

voor team Samenleving binnen cluster Beleid

Max € 7.269,- (schaal 14)

‘Hoe zie jij dat?’ Die vraag wordt in Westland vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei HR- en organisatievraagstukken? Ligt jouw focus op de mens en maakt het je niet uit dat je niet primair over de inhoud gaat? Schakel je makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan HR-manager bij Gemeente Westland!

Waarom Westland

Westland: de Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld, de vijfde economie van Nederland. Meer dan 110.000 inwoners wonen, werken, leren en recreëren hier. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid, tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu en tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Je bouwt mee aan de gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot, de kansen om te groeien ook.

Jouw rol als HR-manager

Cluster Beleid heeft de sturing op HR (en werkprocessen) strikt gescheiden van de inhoudelijke resultaatsturing. De HR-sturing is belegd bij HR-managers van de teams en de inhoudelijke sturing bij strategisch regisseurs.

Als HR-manager faciliteer en ondersteun jij medewerkers in hun rol als opdrachtnemer op de inhoud. Jouw primaire focus ligt hierbij op de HR-taken, het interne werkproces en het leveren van een managementbijdrage aan de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van je team, het cluster en het concern.

Je werkt structureel en intensief samen met de inhoudelijk resultaatverantwoordelijke strategisch regisseurs, die de belangrijkste opdrachtgevers van je medewerkers zijn op de inhoud. Sturing op HR en resultaat gaan immers hand in hand. Dit vraagt om nauw samenspel en lenigheid. Je doet het echt samen: je zoekt actief de verbinding, trekt voortdurend samen op en stemt met elkaar af ‘wie waarvan is’ in de zoektocht naar passende oplossingen en gewenst resultaat.

Als HR-manager van het team zorg je voor continuïteit en de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en voor een juiste match op een opdracht. Je voert regelmatig HR-gesprekken en stimuleert een lerende en oefenende werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verdere implementatie van het opdrachtgericht werken in het team. Ook besteed je aandacht aan het doorzetten van de teambuilding en -ontwikkeling. Je kijkt daarbij naar werkprocessen én houding & gedrag. Je hebt aandacht voor de mens en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Je stuurt op onderlinge samenwerking en verbinding.

Je maakt deel uit van het clusterteam Beleid (HR-managers en concerndirecteur). Samen met het team lever je een bijdrage aan verbetertrajecten in de organisatie zoals modernisering financiële sturing, optimalisatie bestuurlijke besluitvorming en het vakmanschap van beleid. Je werkt nauw samen met de andere HR managers binnen het cluster én organisatie breed en met de strategisch regisseurs. Je legt verantwoording af aan de concerndirecteur die verantwoordelijk is voor cluster Beleid.

Cluster Beleid

Jouw team is onderdeel van het cluster Beleid (ca. 150 collega’s). Dit cluster speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein.

De medewerkers werken samen met collega’s van uitvoering, en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staan intensief in contact met de samenleving. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering.

Team Samenleving

Team Samenleving (ca. 50 medewerkers) is verantwoordelijk voor het gemeentelijk beleid voor het Sociaal Domein, Wonen en Voorzieningen. Het gaat hierbij om de jeugdzorg, zelfredzaamheid, participatie in de samenleving, woonbeleid, scholenbouw, cultuur, sport, arbeidsmarkt, onderwijs, kinderopvang. Ook is het accounthouderschap verbonden partijen en het contractmanagement sociaal domein belegd bij het team Samenleving. Het team werkt in regionaal verband samen met andere gemeenten en de markt.

Wie ben jij?

Je beschikt over een WO werk-denkniveau, hebt interesse in de samenlevingsvraagstukken waar het team zich mee bezighoudt en affiniteit met strategische beleidsontwikkeling. Je hebt goed zicht op het krachtenveld van een gemeente of bent in staat dit snel eigen te maken. Organisatieontwikkeling is jou niet vreemd. Je beschikt over een veelzijdig repertoire aan leiderschapsstijlen en coachingsvaardigheden. Je bent rolvast, waarbij het jou niet uitmaakt dat jij in deze functie niet primair over de inhoud gaat. Je hebt een duidelijke visie op het ontwikkelen van teams en medewerkers, je bent communicatief vaardig en goed zichtbaar in de organisatie. Ook ben je positief, flexibel en voel je aan wat de beste aanpak is voor resultaat. Je zoekt van nature de verbinding en het werken met professionals is je op het lijf geschreven.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westland Academie).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/HRmanager-teamS-westland.

People Manager Team ERM

voor team Economie, Ruimte en Mobiliteit binnen cluster Beleid

Max € 7.269,- (schaal 14)

‘Hoe zie jij dat?’ Die vraag wordt in Westland vaak gesteld. Hou jij ervan om elke dag met creatieve oplossingen te komen voor allerlei HR- en organisatievraagstukken? Ligt jouw focus op de mens en maakt het je niet uit dat je niet primair  over de inhoud gaat? Schakel je makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau? En heb je de skills om bestaande patronen te doorbreken als dat nodig is? Word dan HR-manager bij Gemeente Westland!

Waarom Westland

Westland: de Glazen Stad. Dankzij de meest innovatieve agri-sector ter wereld, de vijfde economie van Nederland. Meer dan 110.000 inwoners wonen, werken, leren en recreëren hier. In een omgeving die snel verandert, zoeken we steeds opnieuw naar balans. Een balans tussen een groeiende economie en leefbaarheid, tussen bereikbaarheid en een gezond leefmilieu en tussen investeren in nieuwe ontwikkelingen en zorgen voor mensen die het moeilijk hebben.

Je bouwt mee aan de gemeentelijke organisatie en aan de groei van dit unieke gebied. De uitdagingen zijn groot, de kansen om te groeien ook.

Jouw rol als HR-manager

Cluster Beleid heeft de sturing op HR (en werkprocessen) strikt gescheiden van de inhoudelijke resultaatsturing. De HR-sturing is belegd bij HR-managers van de teams en de inhoudelijke sturing bij strategisch regisseurs.

Als HR-manager faciliteer en ondersteun jij medewerkers in hun rol als opdrachtnemer op de inhoud. Jouw primaire focus ligt hierbij op de HR-taken, het interne werkproces en het leveren van een managementbijdrage aan de organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering van je team, het cluster en het concern.

Je werkt structureel en intensief samen met de inhoudelijk resultaatverantwoordelijke strategisch regisseurs, die de belangrijkste opdrachtgevers van je medewerkers zijn op de inhoud. Sturing op HR en resultaat gaan immers hand in hand. Dit vraagt om nauw samenspel en lenigheid. Je doet het echt samen: je zoekt actief de verbinding, trekt voortdurend samen op en stemt met elkaar af ‘wie waarvan is’ in de zoektocht naar passende oplossingen en gewenst resultaat.

Als HR-manager van het team zorg je voor continuïteit en de juiste kwantiteit en kwaliteit van medewerkers en voor een juiste match op een opdracht. Je voert regelmatig HR-gesprekken en stimuleert een lerende en oefenende werkomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling en verdere implementatie van het opdrachtgericht werken in het team. Ook besteed je aandacht aan het doorzetten van de teambuilding en -ontwikkeling. Je kijkt daarbij naar werkprocessen én houding & gedrag. Je hebt aandacht voor de mens en stimuleert persoonlijke ontwikkeling. Je stuurt op onderlinge samenwerking en verbinding.

Je maakt deel uit van het clusterteam Beleid (HR-managers en concerndirecteur). Samen met het team lever je een bijdrage aan verbetertrajecten in de organisatie zoals modernisering financiële sturing, optimalisatie bestuurlijke besluitvorming en het vakmanschap van beleid. Je werkt nauw samen met de andere HR managers binnen het cluster én organisatie breed en met de strategisch regisseurs. Je legt verantwoording af aan de concerndirecteur die verantwoordelijk is voor cluster Beleid.

Cluster Beleid

Jouw team is onderdeel van het cluster Beleid (ca. 150 collega’s). Dit cluster speelt een belangrijke rol in het formuleren en toezien op de uitvoering van de gemeentelijke koers. Sociaal, ruimtelijk, economisch en in het veiligheidsdomein.  

De medewerkers werken samen met collega’s van Cluster Ruimte (uitvoering, vergunningverlening en beheer) en met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Zij volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en staan intensief in contact met de samenleving. Zij geven hun werk vorm via opdrachtgericht werken: van bestuurlijke opdracht tot en met de uitvoering.

Team Economie, Ruimte en Mobiliteit

In het team werken ca. 50 beleidsadviseurs, accounthouders, stedenbouwkundigen en ruimtelijk juristen, aan de economische, ruimtelijke en bereikbaarheidsopgaven van Westland. De collega’s van economie en mobiliteit houden zich bezig met thema’s als Greenport, Herstructurering glastuinbouw, Bedrijventerreinen, Retail, Horeca en toerisme, mobiliteitsverkenningen, verkeersveiligheid en Lobby/Public Affairs. De collega’s van omgevingsplannen en stedenbouw werken aan ruimtelijke visies, ruimtelijke plannen, gebiedsontwikkelingen, binnenstedelijke transformaties, kustontwikkeling en regionale ruimtelijke vraagstukken.

Wie ben jij?

Je beschikt over een WO werk-denkniveau, hebt interesse in de ruimtelijk-economische vraagstukken waar het team zich mee bezighoudt en affiniteit met strategische beleidsontwikkeling. Je hebt goed zicht op het krachtenveld van een gemeente of bent in staat dit snel eigen te maken. Organisatieontwikkeling is jou niet vreemd. Je beschikt over een veelzijdig repertoire aan leiderschapsstijlen en coachingsvaardigheden om in te zetten. Je bent rolvast, waarbij het jou niet uitmaakt dat jij in deze functie niet primair over de inhoud gaat. Je hebt een duidelijke visie op het ontwikkelen van teams en medewerkers, je bent communicatief vaardig en goed zichtbaar in de organisatie. Ook ben je positief, flexibel en voel je aan wat de beste aanpak is voor resultaat. Je zoekt van nature de verbinding en het werken met professionals is je op het lijf geschreven.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westland Academie).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.
We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/HRmanager-teamERM-westland.

Concerndirecteur Dienstverlening

Tevens opdrachtgever transformatie Sociaal Domein en het crisis- en herstelplan

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie. Bij de concerndirecteur Dienstverlening is naast het aansturen van het cluster en de continue processen met de daarbij horende ontwikkelingen, het opdrachtgeverschap ondergebracht aangaande de transformatie van het sociaal domein.

Organisatie en concerndirectie

De gemeente Westland heeft een personeelsbestand van ruim 800 fte’s. De organisatie wordt aangestuurd door vier directeuren onder leiding van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. De directeuren vervullen de rol van clusterdirecteur en zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het cluster dienstverlening, beleid, ruimte en bedrijfsvoering.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling ingezet naar opdrachtgericht werken en naar sturing vanuit een concerndirectie. De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Binnen het directieteam worden de verantwoordelijkheden steeds meer verdeeld op basis van een portefeuilleverdeling en niet meer primair over de clusters. Bij de verdeling van de opdrachten binnen de concerndirectie wordt gezocht naar de beste match tussen talenten en opdrachten. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor Westland liggen; het gaat helpen om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler te laten verlopen; een goede verbinding te maken met de buitenwereld en om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Werken in Westland

Werken in Westland betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de glastuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben? Hoe beteugel je de kosten van het sociaal domein zonder onverantwoord te snijden in de kwaliteit van de zorg?

Ontwikkelingen, opgaven en rolinvulling

De organisatie is relatief jong en in ontwikkeling van een verzameling van kleine gemeenten naar een robuuste 100.000 plus gemeente. In Westland liggen stevige en interessante uitdagingen ten aanzien van het sociaal domein, economie, nieuwe omgevingswet, digitalisering ed. Deze ontwikkelingen ondersteunen, in goede banen leiden en soms grenzen stellen aan ongewenste ontwikkelingen vraagt kennis van en interesse in wat er in Westland allemaal gebeurt. Het vraagt expertise en creativiteit. Het vraagt van de organisatie ondernemingsgeest en het vermogen om mee te bewegen met de Westlandse dynamiek en vooral snelheid en wendbaarheid.

Het cluster dienstverlening levert een divers producten- en dienstenpakket. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de balie voor paspoorten en huwelijken, klantcontactcentrum, bedrijven- & omgevingscontactcentrum, organiseren verkiezingen, historisch archief etc. Voor het sociaal domein gaat het om de bijstand, schuldhulpverlening, TOZO en WMO etc. Kortom het is een grote dynamische organisatie met diverse klantprocessen. Waarbij de sturing en ontwikkeling van de going concern van de dienstverlening in brede zin een belangrijke taak voor het management en de directeur is.

Opgaven vanuit opdrachtgeverschap: het Crisis-Herstelplan en de Transformatie Sociaal Domein

Naast de sturing en ontwikkeling van de going concern van de dienstverlening, stuurt de directeur op twee opgaven, namelijk op de transformatie van het sociaal domein en op het crisis- en herstelplan.

De ingezette transformatie Sociaal Domein zal met kracht moeten worden doorgezet, met aandacht voor de nodige vernieuwing en innovatie. Hierop is recent een transformatiemanager gestart. Aandachtspunten zijn:

 • analyse en monitoring van WMO, jeugdzorg en de sociale impact van de coronacrisis, inclusief afweging ambities, draagvlak en uitvoeringscapaciteit;
 • kostenbeheersing en financieel bewustzijn;
 • versnelde digitalisering;
 • ontwikkelen van nieuwe vormen van beleidsvorming en participatie; en investeren in ontwikkeling van bijbehorende rol en houding van medewerkers;
 • het evalueren van de programmasturing sociaal domein tbv aansturing en het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen de clusters en verbonden partijen;
 • slagvaardige en opgavegerichte samenwerking intern en met andere overheden en partijen.

De huidige (corona)crisis is ongekend en leidt nu tot een periode die nooit eerder is meegemaakt. Eén ding is zeker, er wacht een grote uitdaging. Hoe kom je zo snel mogelijk en verantwoord uit deze maatschappelijke crisis? Men werkt nu hard om de extra werkzaamheden die voortvloeien uit de Coronacrisis en het reguliere werk goed op de rit te zetten en te houden, maar de effecten van de Coronacrisis zullen steeds zichtbaarder worden en de aanpak daarvan gaat steeds meer aandacht vragen. Van de concerndirecteur Dienstverlening wordt verwacht dat hij/zij vanuit de directie het voortouw zal nemen in het samen met externe partijen ontwikkelen van het herstelplan.

Opgaven cluster dienstverlening

De (concept) visie op Dienstverlening is gericht op de behoefte van de klant waarbij onder andere vertrouwen, duidelijkheid, samenwerken en optimale dienstverlening thema’s zijn. Er ligt een concept visie op (externe) dienstverlening die voorgelegd is aan het bestuur. Na akkoord kan hieraan uitvoering worden gegeven medio 2021. Er is hiervoor een programmamanager Dienstverlening aangesteld. Vanuit de concerndirectie is de directeur Bedrijfsvoering de opdrachtgever van de opgave Visie op Dienstverlening, de directeur Dienstverlening is verantwoordelijk voor het laten passen van de visie op de taakvelden van het cluster Dienstverlening.

Accenten in de ontwikkelopgave voor cluster Dienstverlening liggen verder op:

 • het evalueren en ontwikkelen van de programmasturing ten opzichte van de continue processen binnen het cluster;
 • het blijvend creëren van verbinding en cohesie tussen het cluster, de andere clusters en verbonden partijen;
 • conform de uitgangspunten en ontwikkelingen vanuit de opgaven, uitvoering geven en verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van verbetervoorstellen;
 • het optimaal organiseren van het cluster in relatie tot alle interne en externe ontwikkelingen;

Opgaven organisatiesturing

Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken.

Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en haar mensen; een doordachte implementatiestrategie en een goede balans in de bestuurlijk- / ambtelijke verhoudingen en verantwoordelijkheden. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Kortom

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Dit vraagt om sturing op proces, HR én inhoudelijke opgaven. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Profiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid; kennis van / ervaring met de opgaven in het sociaal domein en externe dienstverlening; en een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.

 • Affiniteit met de context en cultuur van (ondernemend en dynamisch) Westland; u voelt zich hierin ‘thuis’;
 • Accent op strategie, visie en verbinding met brede, integrale blik. Aangevuld met passende ‘schouders eronder’ mentaliteit gericht op doorpakken;
 • Vanuit intrinsieke motivatie gedreven om te ‘bouwen’, innoveren en ontwikkelen. Van nature in staat zijn om medewerkers op een open en constructieve manier te coachen in hun ontwikkeling en te behalen resultaten;
 • Durf en lef; stevige persoonlijkheid en dito gesprekspartner die het gesprek niet uit de weg gaat maar zorgt voor een open sfeer van ‘spiegelen’ en ‘sparren’;
 • Onafhankelijk denker die scherpte brengt, helder is en rolduidelijkheid bewaakt;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Verbindend en enthousiasmerend; gevoel uitdragen en sfeer neerzetten van ‘het samen doen’.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is gewaardeerd in schaal 16.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele (thuis)werktijden en mogelijkheden die passen bij eigentijds werken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien uw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 9 mei 2021 tegemoet. U kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/concerndirecteur-Westland.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 19-20               adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 2 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 11 juni 2021                 1e gespreksronde
 • 18 juni 2021                2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Verdiepende informatie over de opgaven in de vorm van rapporten en evaluaties worden beschikbaar gesteld gedurende de procedure.

Typisch Westland

De organisatie Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We werken volgens het principe van ‘eigentijds werken, dat wil zeggen dat we plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd.

Dit kenmerkt Westland:

 • Ondernemerschap. Een ‘schouders eronder’-mentaliteit. Er komt veel voor elkaar, in een goede sfeer.
 • Hoge loyaliteit van medewerkers voor de gemeente en het bestuur. Korte lijnen. Een stapje extra doen is heel normaal. Problemen, incidenten en crisissituaties slagvaardig met elkaar oppakken. Daarbij buiten de vastgestelde kaders durven treden.
 • Grote bereidheid en betrokkenheid om samen te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Veelheid aan kwaliteit, talent en vakmanschap in de organisatie. Ontwikkelingen zoals Lef Loont laten de potentie van de medewerkers van gemeente Westland duidelijk zien.
 • Een organisatie die goed is in het opstellen van toetsingskaders zoals verordeningen, beleidsregels, beleidskaders op verschillende onderwerpen.

Concerndirecteur Beleid

Als concerndirecteur stuurt u samen met de collega directeuren op opgaven en ontwikkelingen in Westland en in de organisatie.

De gemeente Westland heeft een personeelsbestand van ruim 800 fte’s. De organisatie wordt op dit moment aangestuurd door vier directeuren onder leiding van de Gemeentesecretaris/Algemeen Directeur, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris. De directeuren vervullen de rol van clusterdirecteur en zijn verantwoordelijk voor respectievelijk het cluster dienstverlening, beleid, ruimte en bedrijfsvoering.

Het afgelopen jaar is de ontwikkeling ingezet naar opdrachtgericht werken en naar sturing vanuit een concerndirectie. De huidige directie ontwikkelt zich naar een team dat werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het geheel. Binnen het directieteam worden de verantwoordelijkheden steeds meer verdeeld op basis van een portefeuilleverdeling en niet meer primair over de clusters. Bij de verdeling van de opdrachten binnen de concerndirectie wordt gezocht naar de beste match tussen talenten en opdrachten. Dit gaat helpen om de blik naar buiten te houden, op de opgaven die er voor Westland liggen; het gaat helpen om de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie soepeler te laten verlopen; een goede verbinding te maken met de buitenwereld en om de wendbaarheid van de organisatie te vergroten. Met als resultaat een dynamische, innovatieve, maar ook solide organisatie die mooie uitdagingen te bieden heeft en ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Als gevolg van het vertrek van twee directeuren is Westland op zoek naar meerdere kandidaten, die zich hebben bewezen in het werkende weg ontwikkelen van organisaties; bij voorkeur ervaring hebben met opgavegericht werken en de daaraan gekoppelde concernsturing; en dit combineren met kennis en ervaring op meerdere beleidsterreinen.

Belangstellenden voor deze vacatures met ruime ervaring en achtergrond op het terrein van met name  dienstverlening en/of het sociaal domein, strategie en beleid en/of stedelijke ontwikkeling worden van harte uitgenodigd te reageren. Kandidaten die ervaring hebben in een vergelijkbare grote organisatie op directieniveau zijn zeer welkom.

Werken in Westland

Werken in Westland betekent werken in het dichtst bebouwde gebied van Nederland met een enorme dynamiek. Zowel de tuinbouw als de daaraan gekoppelde agro-logistieke bedrijvigheid spelen voortdurend in op de veranderingen in de wereld en op lokaal niveau. De gemeente Westland biedt hiermee een buitengewoon interessant werkgebied, met dito maatschappelijke vraagstukken. Hoe hou je dit gebied leefbaar? Hoe zorg je ervoor dat het goed wonen en toeven is en faciliteer je de bedrijvigheid met de vele verkeersbewegingen en ruimteclaims? Hoe faciliteer je de samenleving in de woonkernen en koester je de sociale samenhang die hier van oudsher aanwezig is? Hoe faciliteer je de toenemende vraag naar woonruimte al dan niet voor specifieke doelgroepen en zorg je ervoor dat de ouderen en kwetsbaren de zorg en faciliteiten krijgen die ze nodig hebben? Hoe beteugel je de kosten van het sociaal domein zonder onverantwoord te snijden in de kwaliteit van de zorg?

Ontwikkelingen, opgaven en rolinvulling

De organisatie is relatief jong en in ontwikkeling. In 2004 is de gemeente Westland ontstaan uit een herindeling van vijf gemeenten. Door deze fusie ontstond een gemeente met 100.000 inwoners en een economie van nationaal en internationaal belang. Mede als gevolg van twee grote nieuwbouwprojecten (PPS constructies) is het inwoneraantal inmiddels gegroeid naar 110.000 inwoners. Deze groei zal zich de komende jaren voortzetten.

Tegelijkertijd ontwikkelt de organisatie zich van een verzameling van kleine gemeenten naar een robuuste 100.000 plus gemeente. Deze ontwikkeling is in de tijd van de economische crisis wat gestagneerd, maar dient gezien de grote opgaven die er liggen versneld te worden opgepakt.

In Westland liggen dus stevige en interessante uitdagingen. De ontwikkelingen ondersteunen, in goede banen leiden en soms grenzen stellen aan ongewenste ontwikkelingen vraagt kennis van en interesse in wat er in Westland allemaal gebeurt. Het vraagt expertise en creativiteit. Het vraagt van de organisatie ondernemingsgeest en het vermogen om mee te bewegen met de Westlandse dynamiek en vooral snelheid en wendbaarheid.

Om succesvol in te spelen op de dynamiek en uitdagingen die voorliggen is een nieuw sturingsmodel uitgewerkt met als centraal principe opdrachtgericht werken. Opgaven vanuit de directie worden hierbij zo concreet mogelijk vertaalt in heldere opdrachten en werkmethodieken. Opdracht gericht werken is werken over portefeuille- en clustergrenzen heen, Doel is om te komen tot een optimale match in vraag (werk) en aanbod (talent): geschikte kandidaten koppelen aan de beschikbare opdrachten. Dit geeft én de wendbaarheid om met partners samen te werken én intern de handvatten om focus aan te brengen, te sturen op resultaten en aandacht voor leren en ontwikkelen concreet in te richten.

Aan de hand van 3 pijlers zal dit verder geconcretiseerd worden:

 • Resultaatgericht – ‘…gerichter sturen op resultaat…’
 • Wendbaar          – ‘…goed in staat aan te passen aan veranderende omstandigheden…’
 • Lerend               – ‘…talent stimuleren en waarderen…’

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de

nieuwe sturingsfilosofie. Dit vraagt continue aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie en een doordachte implementatiestrategie. Doel is om samen te bouwen aan een sterke concerndirectie die college en organisatie optimaal in stelling brengt.

Accent voor de komende periode ligt op het versterken van integraliteit en het bestendigen van de concerngedachte van het directieteam. Visie, strategie en verbinding zijn hierbij essentiële elementen en zullen nadrukkelijker ingezet moeten worden. Een krachtige positionering en rolbewaking van directie middels het eenduidig en scherp neerzetten van opdrachtgever en opdrachtnemerschap is eveneens van groot belang.

Persoonsprofiel

Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een (eind)verantwoordelijke rol in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid, evenals ervaring met /een heldere, moderne visie op ‘organiseren en ontwikkeling’.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.

 • Affiniteit met de context en cultuur van (ondernemend en dynamisch) Westland; u voelt zich hierin ‘thuis’;
 • Accent op strategie, visie en verbinding met brede, integrale blik. Aangevuld met passende ‘schouders eronder’ mentaliteit gericht op doorpakken;
 • Vanuit intrinsieke motivatie gedreven om te ‘bouwen’, innoveren en ontwikkelen. Van nature in staat zijn om medewerkers op een open en constructieve manier te coachen in hun ontwikkeling en te behalen resultaten;
 • Durf en lef; stevige persoonlijkheid en dito gesprekspartner die het gesprek niet uit de weg gaat maar zorgt voor een open sfeer van ‘spiegelen’ en ‘sparren’;
 • Onafhankelijk denker die scherpte brengt, helder is en rolduidelijkheid bewaakt;
 • Bestuurlijk sensitief;
 • Verbindend en enthousiasmerend; gevoel uitdragen en sfeer neerzetten van ‘het samen doen’.

Arbeidsvoorwaarden

 • De functie is gewaardeerd in schaal 16. In het kader van de groei en ontwikkeling van de gemeente en eisen die gesteld worden aan de directie, wordt gekeken naar de beloningsmogelijkheden binnen de directiestructuur.
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele (thuis)werktijden en mogelijkheden die passen bij eigentijds werken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westlandse School).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien uw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 2 december 2020* tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina.

*update 3 december 2020: We hebben al verschillende enthousiaste reacties op de vacature ontvangen. Mogelijk mede ingegeven door de drukke eindejaarsperiode ontvangen we echter ook reacties en telefonische vragen vlak voor en na de deadline. Om nog meer geïnteresseerden een kans te geven om te reageren hebben we besloten de openstelling met een week te verlengen.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 50                                            oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Maandag 14 december 2020        cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Vrijdag 18 december 2020              persoonlijke pitches kandidaten
 • Woensdag 6 januari 2021               1e gespreksronde
 • Vrijdag 8 januari 2021                     2e gespreksronde


Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Typisch Westland

De organisatie Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We werken volgens het principe van ‘eigentijds werken, dat wil zeggen dat we plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd.

Dit kenmerkt Westland:

 • Ondernemerschap. Een ‘schouders eronder’-mentaliteit. Er komt veel voor elkaar, in een goede sfeer.
 • Hoge loyaliteit van medewerkers voor de gemeente en het bestuur. Korte lijnen. Een stapje extra doen is heel normaal. Problemen, incidenten en crisissituaties slagvaardig met elkaar oppakken. Daarbij buiten de vastgestelde kaders durven treden.
 • Grote bereidheid en betrokkenheid om samen te verbeteren en te ontwikkelen.
 • Veelheid aan kwaliteit, talent en vakmanschap in de organisatie. Ontwikkelingen zoals Lef Loont laten de potentie van de medewerkers van gemeente Westland duidelijk zien.
 • Een organisatie die goed is in het opstellen van toetsingskaders zoals verordeningen, beleidsregels, beleidskaders op verschillende onderwerpen.