Bevlogen bestuursadviseur

Wageningen: wereldstad in zakformaat, nét even anders. Een duidelijk eigen identiteit met gevoel voor tradities én open houding naar de toekomst. Jij past bij Wageningen en Wageningen past bij jou. Wageningen hecht veel waarde aan deze match op persoonlijkheid en drive en kijkt in het selectieproces naar beproefd talent passend bij de rol van bestuursadviseur in een ambitieuze stad met grootstedelijke opgaven.

We ontmoeten je graag als je affiniteit hebt met politiek en bestuur, je graag verbindingen legt en een enthousiaste bijdrage levert aan de prestaties van het stadsbestuur.

De gemeente Wageningen staat aan de lat voor grote maatschappelijke opgaven. De publieke taken die zij als lokale overheid uitvoert zijn de afgelopen jaren toegenomen in omvang, verantwoordelijkheid en complexiteit. De ambities van het college zijn in 9 inhoudelijke thema’s opgenomen in het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen aan de Slag’. Daarnaast zijn voor de ambtelijke organisatie nog tal van andere taken uit te voeren.

De ontwikkelingen in de verschillende domeinen zijn met elkaar vervlochten. Als ambtelijke organisatie werkt men vanuit de vier grote maatschappelijke opgaven: Klimaat neutrale stad, Omgaan met schaarse ruimte, Toekomstgericht samenleven en Circulaire toekomstbestendige economie.

In deze veelzijdige functie ben je een belangrijke schakel tussen de bestuurders en de organisatie. Samen met de twee andere bestuursadviseurs help je de organisatie om de integraliteit en de kwaliteit van de advisering te optimaliseren. Als bestuursadviseurs adviseren jullie de vijf leden van het college in z’n geheel én de gemeentesecretaris over de bestuurlijke besluitvorming. 

Daarbij is de advisering van de individuele collegeleden verdeeld over de drie bestuursadviseurs. Als bestuursadviseur word je gekoppeld aan twee wethouders (één wethouder volledige portefeuille en één wethouder gedeeltelijke portefeuille). Samen met de drie strategisch adviseurs en de concerncontroller, maak je deel uit van Directiestaf.

Waarom Wageningen?

Wageningen is een mooie unieke stad met een internationaal karakter. Als City of Life Sciences werkt Wageningen volop aan de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Wageningen is ook Stad der Bevrijding! Elk jaar wordt dit groots herdacht en gevierd op 4 en 5 mei.

Werken bij de gemeente Wageningen vraagt wat van jou, maar daar krijg je ook heel veel voor terug! Je krijgt volop ruimte om te innoveren en kan meebouwen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Samen met de collega’s sta je voor de afgesproken resultaten en kwaliteit. Of het nu gaat om de dienstverlening of om het maken van plannen; de inwoner staat centraal. Wageningen geeft medewerkers veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om dit met elkaar te bereiken. Er is alle ruimte om je als persoon en professional door te ontwikkelen.

Voor de gemeente Wageningen staat plezier in je werk in een fitte organisatie centraal.

Wat ga je precies doen?

 • Je geeft als onafhankelijke adviseur (on)gevraagd advies over politiek-bestuurlijke ontwikkelingen;
 • Je bent op het gebied van de bestuurlijke besluitvorming sparringpartner voor het college als geheel, individuele collegeleden, gemeentesecretaris en de organisatie;
 • Je bent een verbindende schakel tussen bestuur, gemeentesecretaris, griffie en organisatie;
 • Je signaleert en interpreteert in- en externe bestuurlijke risico’s, kansen en ontwikkelingen over relevante ontwikkelingen;
 • Je bent medeverantwoordelijk voor de bewaking van bestuurlijke processen;
 • Je ondersteunt het portefeuillehoudersoverleg;
 • Je checkt de collegestukken op bestuurlijke kwaliteit vóór de besluitvorming en treedt daarbij op als voorzitter van de bedrijfsvoeringstafel;
 • Je bent bij toerbeurt notulist van de collegevergadering;
 • Je zorgt voor de voorbereiding op de gespreksonderwerpen en je volgt de Politieke Avonden ter ondersteuning van de portefeuillehouders;
 • Je bent medebewaker van de afhandeling van moties en toezeggingen.

Wie ben jij?

Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding, bij voorkeur Bestuurskunde. Verder:

 • ben je in staat helder en overtuigend te communiceren op verschillende niveaus;
 • ben je iemand die denkt vanuit de bedoeling, waarbij de inwoner centraal staat;
 • werk je graag samen, ben je aanspreekbaar en durf je anderen ook aan te spreken;
 • beschik je over een flinke dosis politiek-bestuurlijke sensitiviteit en weet je hoe om te gaan met tegengestelde belangen;
 • sta je stevig in je schoenen;
 • ben je ook altijd bereid om te groeien en te leren.

Arbeidsvoorwaarden

Wageningen biedt je een omgeving waar je je werk met plezier kunt doen.

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 5.372,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 11). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Dit budget kun je voor een groot deel naar je eigen wensen vormgeven. Zo kan je extra verlof kopen, een fiets aanschaffen met belastingvoordeel of het budget laten uitbetalen voor extra inkomen. Je werktijden zijn flexibel met de mogelijkheid thuis te werken, zodat je werk en privé goed kunt combineren. Tot slot stelt Wageningen je een smartphone en laptop tot je beschikking.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 22 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze webpagina.

De gemeente Wageningen wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die ze gebruikt om betere resultaten te halen voor Wageningen. Men streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de inwoners van Wageningen, met alle verschillen.

Griffier

De Wageningse bevolking is een diverse mix van families die er al generaties lang wonen en mensen die door studie of werk naar de stad zijn gekomen. Allen hebben Wageningen in hun hart gesloten. Het is een levendige stad en de culturele diversiteit is een verrijking. Als je elkaar kent, begrijp je elkaar beter, dat beseft de stad goed. De Wageningse vrijwilligers dragen de vele activiteiten in de stad en culturele en maatschappelijke organisaties, ondernemers en de universiteit werken nauw samen. Niet voor niets zijn Wageningers trots op hun stad.

Nationaal staat Wageningen bekend als de stad der bevrijding. In mei 1945 werd in hotel “De Wereld” de basis gelegd voor langdurige vrede in Nederland. Vrijheid is sindsdien niet alleen belangrijk tijdens de nationale herdenking, het zit in de haarvaten van de stad.

Wageningen waardeert eigenzinnigheid en organiseert de democratie het liefst van onderaf. Hoewel het gemiddelde opleidingsniveau in Wageningen hoog is, maakt het niet uit of je praktisch of theoretisch geschoold bent. Iedereen draagt bij aan de stad.

In de loop van de eeuwen is langs de Nederrijn en op een kruispunt van oude handelsroutes, een open stad ontstaan. Internationaal staat Wageningen bekend als City of Life Sciences. Het landschap is zeer divers: van De Eng, het Binnenveld en de uiterwaarden, tot de Wageningse berg en de Veluwezoom. Dat maakt Wageningen tot een geschikte plek voor wetenschap, onderzoek en onderwijs en voor inwoners geliefd om te tuinieren en te wandelen.

In Wageningen bestuur je de stad met elkaar, met nadruk op lokale democratie en het betrekken van inwoners. Daar is men behoorlijk actief en bedreven in. De bestuurscultuur van Wageningen is collegiaal en ambitieus, met goede onderlinge verhoudingen; men zoekt op inhoud en in samenspel naar oplossingen voor wat goed is voor de stad en haar inwoners.

De Wageningse gemeenteraad heeft 25 zetels. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad controleert het college. De huidige burgemeester is halverwege 2021 aangetreden.

De ambtelijke organisatie kent zo’n 300 medewerkers en is volop in ontwikkeling, onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur, die eind 2020 is gestart.

De griffier is in de driehoek met burgemeester en gemeentesecretaris/algemeen directeur de primaire vertegenwoordiger voor de raad. De driehoek wordt gekenmerkt door gelijkwaardigheid, openheid, vertrouwen en samenspel. Naast going concern staan strategische thema’s nadrukkelijk op de agenda.

De griffie bestaat naast de griffier uit twee raadsadviseurs en twee griffie medewerkers. Een goed werkend team van betrokken professionals die nauw samenwerken en gaan voor kwaliteit, met positieve houding, dienstverlenende instelling en aandacht voor werkplezier en goede onderlinge relaties.

Als griffier heb je een breed takenpakket. Je richt je vanzelfsprekend op de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad, op het bevorderen van de politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen en op het leiderschap van de griffie.

Onlangs is door het bestuur van de Vereniging Nederlands Gemeenten (VNG) een generiek profiel voor de raadsgriffier vastgesteld, met beschrijving van context en speelveld, de resultaatgebieden, benodigde kennis en competenties. Dit profiel dient als uitgangspunt voor de werving en selectie. Klik hier voor het volledige profiel.

In Wageningen zoeken we een griffier met een open, actieve houding gericht op verbinding. Iemand met een sociale antenne en aandacht voor het samenspel tussen de stad, de raad, het college en de organisatie. Iemand die in goede verbinding en afstemming kijkt naar wat goed werkt. Je bent in staat op een plezierige en zelfverzekerde manier de gemeenteraad scherp te houden en beschikt over het talent om met flair en behoud van goede verhoudingen de onpartijdigheid van de griffie te borgen. Je schroomt daarbij niet om proactief mee te denken, te adviseren en een kritische spiegel voor te houden als er meer nodig is, mede in het licht van vraagstukken rondom de volksvertegenwoordigende rol van de raad maar ook over werkvormen van de raadsgesprekken. Spiegelen, sparren, afwegen, onderzoeken, proberen, vernieuwen, stimuleren: het mag er zijn in Wageningen. Je weet daarbij als vanzelf de verschillende verantwoordelijkheden te respecteren. Vanzelfsprekend heb je aandacht voor leiderschap van de griffie, goedlopende basisprocessen en een scherpe blik op de kwaliteitsbewaking van voorstellen, besluitvorming en opvolging. Je beschikt over de capaciteit om met onfeilbare kennis van processen en procedures telkens de inhoud de boventoon te laten voeren.

Persoonsprofiel
Wageningen: wereldstad in zakformaat, nét even anders. Een duidelijk eigen identiteit met gevoel voor tradities én open houding naar de toekomst.

Jij past bij Wageningen en Wageningen past bij jou. De gemeenteraad hecht veel waarde aan deze match op persoonlijkheid en drive en kijkt in het selectieproces naar beproefde kwaliteiten die passen bij de rol van griffier in een ambitieuze stad met grootstedelijke opgaven als Wageningen:

 • Goed thuis in de wereld van politiek-bestuurlijke vraagstukken met aantoonbare ervaring;
 • Goed ontwikkelde (bestuurlijke) sensitiviteit met scherp inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Strategisch sterk en proactief adviserend, met ontwikkelvaardigheden om politiek-bestuurlijke vraagstukken actief verder te brengen;
 • Onafhankelijk, integer en zorgvuldig van aard;
 • Verbindende, evenwichtige persoonlijkheid met relativeringsvermogen;
 • Een echte teamspeler met coachend leiderschap, authentiek, open houding, invoelend, benaderbaar;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Academisch werk- en denkniveau.

Het VNG profiel schetst het uitgebreide kader voor de gezochte kennis, vaardigheden en competenties voor de functie van griffier.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.269,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek.  

Bovenop je maandelijkse salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen enzovoort.

Het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van een jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 18 april 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft.

De data in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 16
 • Cv presentatie (door adviseurs Zeelenberg): 29 april 2022
 • Eerste ronde: 13 mei 2022
 • Tweede ronde: 19 mei 2022 (avond)

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Concerncontroller

Een stevige adviseur met oog voor de professionalisering van de organisatie. Vertrouwenwekkend, conceptueel en sterk verbindend op inhoud en proces.

Werken bij gemeente Wageningen vraagt iets van je, maar daar krijg je ook veel voor terug. Je krijgt ruimte om te innoveren en kan meebouwen aan een organisatie die wil werken met zelforganiserende teams. Samen met je collega’s sta je voor de afgesproken resultaten en kwaliteit. Of het nu gaat om de dienstverlening of het maken van plannen; de inwoner staat centraal. De gemeente hecht ook veel waarde aan plezier in het werk. Dit alles in een uniek Stadhuis midden in Wageningen.

Opgaven en rolinvulling

De rol van concerncontroller is relatief nieuw binnen de organisatie. Het is dan ook aan jou om deze functie verder vorm te geven. Vanzelfsprekend staan professionalisering en doorontwikkeling hoog op de agenda. Als concerncontroller stel jij je op als proactieve meedenkende adviseur. Je bent samenwerkingsgericht, maar bent ook stevig als persoon. Belangrijke elementen voor succesvolle rolinvulling zijn:

 • Je bent in staat om met een brede blik te kijken. Je verbindt je gemakkelijk aan mensen en weet wat er in de organisatie speelt door goed te luisteren. Op basis hiervan weet je anderen te bewegen en te verleiden om tot een succesvolle integrale samenwerking te komen.
 • Je ziet erop toe dat er voldoende checks and balances aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gekozen beleidsdoelen worden gerealiseerd. Dit alles vanuit de kernvraag: is de gemeente Wageningen in control?
 • Je trekt nauw op met bestuur, directie, managers, bestuurs- en organisatieadviseurs, de (senior) financieel adviseurs en adviseurs op gebied van AO/IC en informatieveiligheid. In de advisering maak je aantoonbaar gebruik van de kennis van maatschappelijke en politiek strategische ontwikkelingen en de vertaling hiervan naar beleid en instrumenten. Je bent daarbij een ambassadeur van data-gericht werken. De komende periode ligt de nadruk op het creëren van een overkoepelend (in)zicht op het toenemend aantal audits en controles.
 • Je adviseert (on)gevraagd aan directie en managers over (strategische) knelpunten ten aanzien van genoemde onderwerpen. Je neemt als adviseur van de directie wanneer relevant deel aan de MT-vergaderingen.

Bekijk het uitgebreide informatiepakket voor verdere verdieping in de gemeente en haar opgaven.

Taken en verantwoordelijkheden

De rol van concerncontroller kenmerkt zich door aandacht voor de brede control functie op de volgende punten: 

 • Je ziet erop toe, dat risico’s en beheersmaatregelen periodiek worden geactualiseerd. Stelt een concernrapportage op over de omvang van de risico’s en de kwaliteit van de getroffen beheersmaatregelen en doet waar nodig verbetervoorstellen;
 • Je beoordeelt wat er moet gebeuren om meer in control te komen. De producten en adviezen dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van een betrouwbare en toekomstbestendige organisatie;
 • Je adviseert vanuit een onafhankelijke rol en positie, (on)gevraagd als sparringpartner van management, directie en bestuur over:
  • het realiseren van de (strategische) doelen van de gemeente, door met een brede bedrijfskundige blik te adviseren over de risico’s, haalbaarheid en doelmatigheid van investeringen, projecten, beleidsvoorstellen, initiatieven, informatieveiligheid, toekomstverkenningen en de kwaliteitsontwikkeling van de organisatie;
  • de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen en de effectiviteit van de gemeentelijke producten;
  • de totstandkoming en verdere doorontwikkeling (professionalisering) en besluitvorming van de (bestuurlijke) planning en control (P&C) instrumenten en afzonderlijke P&C producten;
  • het op korte termijn ontwikkelen en implementeren van de rechtmatigheidsverantwoording en die doorontwikkelen naar het In Control Statement (ICS); college- en raadsvoorstellen op juridische, financiële en beleidsmatige aspecten en op de kwaliteit van deze stukken in zijn algemeenheid;
 • Je hebt inzicht in de resultaten van de strategische beleidsplanning, beleidsontwikkeling en de financiële prestaties.

Persoonsprofiel

Naast een passende achtergrond waarbij werk- en denkniveau aansluit op de inhoud van de functie, heb je ervaring in een vergelijkbare werkomgeving.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Natuurlijk topadviseur en verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en weet in een complexe omgeving het overzicht te bewaren.
 • Je beschikt over een goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Je bent een kenner van en vaandeldrager voor procesgericht werken en weet anderen hierin te faciliteren.
 • Je beschikt over een helicopterview, scheidt hoofd- van bijzaken en hebt gevoel voor fasering en timing. Een goede balans tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid is essentieel.
 • Als teamspeler lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de organisatie.
 • De concerncontroller stuurt op betrouwbare informatiestromen en vormt het professioneel-kritisch geweten van bestuur en organisatie. Weet wat er nodig is wat betreft stuurinformatie, kritische bedrijfsprocessen en control op zowel bestuurlijk, management als medewerkersniveau. 

Arbeidsvoorwaarden

Wageningen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal

€ 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Het betreft een contract voor 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband.

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 april 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van concerncontroller en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

De data van de procedure zijn gepland.

 • 14 april 2021  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 21 april 2021   persoonlijke pitches kandidaten
 • 23 april 2021   1e gespreksronde
 • 28 april 2021   2e gespreksronde


Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Over de organisatie

Binnen de gemeente Wageningen wordt gewerkt in zes teams; Sociale dienstverlening, Publieke dienstverlening, Beheer en Realisatie, Beleid en Projecten, Facilitair en Bedrijfsvoering. Daarnaast is er sprake van een compacte staf bestaande uit Bestuursadvies en Organisatieadvies. De concerncontroller vindt hierin zijn/haar thuisbasis.

De managers zijn integraal eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke doelen, resultaten en PIJOFACH-zaken van het eigen team, en ook voor een goede afstemming daarover met andere managers en de directie.

Over Wageningen

Wageningen is een mooie universiteitsstad met een internationaal karakter. Als City of Life Sciences werkt Wageningen volop aan de kwaliteit van leven, te denken valt hierbij aan innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Wageningen is ook Stad der Bevrijding, ieder jaar wordt dit groots herdacht en gevierd op 4 en 5 mei. Meer weten? Ga naar www.wageningen.nl.

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur

City of Life Sciences
Wageningen is een kleinschalige universiteitsstad met een internationaal, maar informeel en open karakter. Als City of Life Sciences werkt Wageningen volop aan de kwaliteit van leven. Denk bijvoorbeeld aan innovaties op het gebied van voeding, gezondheid en duurzaamheid. Wageningen is ook Stad der Bevrijding! Elk jaar wordt dit groots herdacht en gevierd op 4 en 5 mei.

Wageningen wordt gekenmerkt door een zeer diverse samenstelling wat betreft haar inwoners. De Universiteit Wageningen heeft hier nadrukkelijk aandeel in. Dit vertaalt zich in veel kennis in de samenleving en tevens in een grote mate van betrokkenheid, participatie, wensen, ambities en inspraakkracht.

Bestuur en organisatie
De bestuurscultuur is ambitieus en collegiaal; men zoekt op inhoud en in samenspel naar oplossingen. De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad controleert het college. De Wageningse gemeenteraad heeft 25 zetels, verdeeld over 9 partijen. Het college bestaat met 4 wethouders uit een coalitie van GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie. De huidige burgemeester is in 2005 aangetreden en zit in zijn derde ambtstermijn. Hij zal in de zomer van 2021 stoppen vanwege pensioengerechtigde leeftijd.

Bij de gemeente werken ruim 300 medewerkers. Het managementteam staat onder leiding van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De organisatie kenmerkt zich door een informele sfeer waarin men prettig met elkaar werkt. Er is veel ruimte, vertrouwen en mogelijkheden. Men werkt met hart voor de stad en heeft veel voor elkaar over. De sociale werkcultuur mag, volgens eigen zeggen, aangevuld worden met meer zakelijkheid, resultaatgericht werken en een (positieve) aanspreekcultuur behorende bij een moderne professionele organisatie.

Vanzelfsprekend is de gemeentesecretaris de eerste adviseur en ondersteuner van het college. Als algemeen directeur bent u lid van het MT en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Verder neemt de gemeentesecretaris deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Tevens vervult de gemeentesecretaris de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Opgaven
Een stevige organisatieontwikkeling; financiële cq. bedrijfsvoeringsopgaven; grootstedelijke vraagstukken met kleinstedelijke middelen; wisselingen in het bestuur, de herstelfase na de corona pandemie: Wageningen heeft geen tekort aan dynamiek. Men laat zich echter niet snel gek maken en kijkt vanuit relatieve rust vooruit. Streefdoel is een moderne, professionele, resultaatgerichte organisatie. Veel is reeds in gang gezet en gaat goed. Bijzondere aandacht wordt gevraagd voor de volgende onderwerpen:

Bedrijfsvoering: Ook Wageningen heeft een stevige, urgente financiële uitdaging, waarin het sociaal domein een centrale speler is. Kritisch kijken naar procesinrichting, rapportering en stuurinformatie is nodig om financieel in control te zijn. Op de gemeentesecretaris/algemeen directeur wordt in dit kader een beroep gedaan op visie, prioritering en strategische keuzes voor de korte én (middel)lange termijn.

Bestuurlijk/ambtelijk samenspel: Cruciaal ook in de doorontwikkeling is het werken aan nauwere afstemming en samenspel, met name tussen bestuur en organisatie. Samen optrekken, ieder vanuit zijn/haar rol en verantwoordelijkheid. Het gaat erom ambities op een prettige maar effectieve manier te realiseren. Dit vraagt om:

 • meer balans in de samenwerking met nadruk op gezamenlijkheid en resultaatgericht werken;
 • een cultuur van elkaar actief opzoeken en open het gesprek voeren over ambities en mogelijkheden;
 • elkaar spiegelen en scherp en transparant zijn over verwachte resultaten en haalbaarheid;
 • een verbindende, leidende, op de toekomst gerichte rolneming van de gemeentesecretaris/ algemeen directeur.


Organisatieontwikkeling: De afgelopen periode is hard gewerkt aan organisatieontwikkeling, met als uitgangspunt zelforganiserende teams. In lijn hiermee heeft de managementlaag een andere rolinvulling gekregen: het accent verschuift van inhoud naar faciliteren. De organisatie is hiermee stevig veranderd. De structuur ‘staat’ maar doorontwikkeling is een continue proces. De tendens is: geen nieuwe vergezichten maar kritisch kijken naar de organisatie-inrichting en de vinger op de zere plek leggen daar waar de (fijn)structuur nog niet werkt. Dit vraagt om:

 • een verdere ontwikkelslag naar professionele, taakvolwassen teams en bijbehorende advisering;
 • scherpte en helderheid brengen in kaders, taken, verantwoordelijkheden en rollen;
 • persoonlijk leiderschap en eigenaarschap stimuleren;
 • aandacht voor positionering en rolneming van het managementteam;
 • open communicatielijnen en een positieve aanspreekcultuur;
 • leiderschap van de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Vanzelfsprekend middels visie, richting, enthousiasme en voorbeeldgedrag. Maar ook: scherp zijn in het stellen van kaders en (bij)sturing geven waar nodig.


Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau en meerjarige brede directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Het persoonsprofiel is mede opgesteld met input van medewerkers via een online enquête. Belangrijke aspecten die u kenmerken:

 • U heeft affiniteit met het kaliber en de allure van de context en (stedelijke) vraagstukken in Wageningen. U voelt de sfeer in de stad goed aan en voelt zich hierin ‘thuis’;
 • Politieke sensitiviteit; u beweegt zich soepel in het politieke veld en kunt zich daarin als adviseur/ sparringpartner onafhankelijk en proactief opstellen. Op een natuurlijke manier en met open houding weet u te spiegelen, sparren en waar nodig zaken terug te leggen;
 • Energie en sprankeling; u bent communicatief sterk en heeft het vermogen om op een natuurlijke wijze te enthousiasmeren;
 • U bent inhoudelijk en conceptueel sterk en schakelt makkelijk op strategisch niveau. U vult dit aan met een pragmatische houding en feeling met de doorvertaling van vraagstukken naar de werkpraktijk;
 • U bent een verbinder en bezit een goede mix van mensgericht en zakelijk; U wordt gezien als evenwichtige persoonlijkheid die stevig in de schoenen staat. Van nature heeft u een open houding en werkt vanuit vertrouwen. Daarbij heeft u het vermogen om situationeel te schakelen in toonzetting naar een meer zakelijke, resultaatgerichte stijl;
 • U toont voorbeeldgedrag, verantwoordelijkheid en neemt besluiten. Daarbij durft u verantwoordelijkheden ook uit handen te geven. Door ruimte te geven aan ideeën en initiatieven vanuit de organisatie stimuleert u een proactieve houding en eigenaarschap laag in de organisatie. Waar nodig formuleert u daarbij scherpe kaders en spreekt aan op gemaakte afspraken.
 • U bent ambassadeur voor diversiteit en inclusiviteit.


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 8.426,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag zo snel mogelijk, uiterlijk 23 augustus 2020 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen u in de motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van gemeentesecretaris in de organisatie en uw toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 36                                              oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Dinsdag 8 september 2020             cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Donderdag 10 september 2020      persoonlijke pitches kandidaten
 • Woensdag 23 september 2020       1e gespreksronde
 • Maandag 28 september 2020         2e gespreksronde
 • N.t.b.                                                     assessment


Verdere informatie over gemeente Wageningen en haar opgaven vindt u in bijgevoegd informatiepakket. Klikt u hier.