Ontwikkelgerichte manager Dienstverlening & Ondersteuning

Ontwikkeling, dat is waar jij blij van wordt en het liefst aan werkt. Niet alleen op het niveau van jouw teams (Contact en Ondersteuning), maar ook op het niveau van het domein én de organisatie brede dienstverlening. Jij bent een absolute verbinder die stuurt op onderlinge samenwerking en professionalisering.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van de samenleving. De organisatie wil goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en wendbaar zijn, zoals je terugleest in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Daarom is de organisatie-inrichting in 2020 aangepast naar een tweelaagse managementstructuur.

Wat ga je doen?
Het domein Publiek & Bestuur bestaat uit de teams Advies & Strategie en de teams Contact en Ondersteuning. Jij geeft leiding aan de teams Contact en Ondersteuning. Zij hebben als doel al het in- en uitgaande contact in juiste banen te leiden, inclusief het opvangen van eerste contactmomenten en het bewaken van de kwaliteit van het contact. Dit alles met de inwoner in het hoofd en hart. In de doorontwikkeling van de teams ligt nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De organisatiestructuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel managers als medewerkers. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd eigenaarschap te tonen: inhoudelijke taken met elkaar op te pakken, te prioriteren, samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Verbinding tussen het team en de andere teams is van groot belang om proactief te kunnen adviseren. Als manager en coach begeleid je jouw teams hierin en stuur je hierop. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Je stimuleert dit ondernemende gedrag en ondersteunt medewerkers die hierin nog een ontwikkelpunt hebben. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten en hier met elkaar van te leren.

Rol in domeinsturing en organisatieontwikkeling
De twee managers van het domein Publiek & Bestuur zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. Zij trekken hierin samen op en benutten elkaars talenten en kwaliteiten over de teams heen.

 • Samen met je collega-manager lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het brede managementteam;
 • Je neemt een leidende rol in de doorontwikkeling van de organisatie brede dienstverlening;
 • Je neemt samen met je collega-manager verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Publiek & Bestuur;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en collegeprogramma;
 • Je bent goed in gesprek met je medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse programma’s/projecten, zoals (online) Dienstverlening.

Waar kom je terecht?
Velsen is overzichtelijke organisatie; de lijnen zijn kort, ook naar het bestuur. Jouw bijdrage wordt gezien en gehoord en men werkt vanuit vertrouwen. Velsen kent veelzijdige vraagstukken, een persoonlijke, prettige sfeer in het (management)team en een directie die ruimte geeft, maar ook met je meedenkt.

Onder het tweehoofdige directieteam vallen vier domeinen: Fysieke Leefomgeving, Samenleving, Bedrijfsvoering en Publiek & Bestuur. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je één (of meerdere) team(s).

Over de teams
Team Contact (32 medewerkers) bestaat uit de onderdelen Klant Contact Centrum (KCC) en Burgerzaken. Het KCC levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van het vertrouwen van de inwoners in de overheid door een goede dienstverlening. De opgave van het KCC is om de komende tijd de dienstverlening nog toegankelijker, duidelijker, sneller en daardoor dienstverlenender te maken.

Burgerzaken is verantwoordelijk voor de registratie en verstrekking van persoonsgegevens, zoals geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes. Ze verstrekken ook identiteitsbewijzen zoals paspoorten en rijbewijzen en handelen aanvragen voor uittreksels uit de basisregistratie personen af. Daarnaast geven ze informatie en advies aan inwoners over deze zaken. Eén van de grootste uitdagingen voor burgerzaken is om de digitalisering van de diensten te versnellen en de kwaliteit van gegevensbeheer te verbeteren en identiteits- en adresfraude te voorkomen.

Team Ondersteuning (11 medewerkers) ondersteunt het bestuur, de directie en de programma’s. Het team bestaat uit het bestuurs- en directiesecretariaat, kabinetszaken, evenementen coördinator en programma-ondersteuning.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, beschikt over leidinggevende vaardigheden en hebt affiniteit met dienstverlening. Net als de medewerkers werk jij met de inwoner in het hoofd en hart. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je kunt scherp analyseren en scenario denken.
 • Je laat je niet meeslepen in de waan van de dag, maar houdt overzicht en brengt rust. Je reflecteert op wat er gebeurt en benoemt zaken.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.993,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Als je ook de rol van aanjager/portefeuillehouder van organisatie brede ontwikkelingen, programma’s of projecten op je neemt, is functieschaal 14 bespreekbaar. Het betreft een fulltime functie;
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden;
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want Velsen vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Methanie van der Lee of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 25 juni 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina.  We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

week 26-27: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
donderdag 6 juli 2023: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
dinsdag 11 juli 2023: 1e gespreksronde
donderdag 13 juli 2023: 2e gespreksronde

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2050 “Duurzaam Verbonden” meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Manager gericht op (team)ontwikkeling

Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling, onderlinge verbinding en professionalisering. Niet alleen binnen het team, maar ook binnen het domein en organisatie breed. Er is in je rol ook voldoende ruimte om organisatie brede ontwikkelingen op je te nemen in samenwerking met experts, zoals het opleidingsaanbod, doorontwikkeling projectmatig werken, management development, e.d.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. De organisatie wil goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en wendbaar zijn, zoals je terugleest in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Daarom is de organisatie-inrichting in 2020 aangepast naar een tweelaagse managementstructuur.

Wat ga je doen?
Je geeft leiding aan de teams Vastgoed & Ondersteuning. Het werk- en denkniveau binnen deze teams varieert, waardoor jij uitgedaagd wordt in je verschillende managementstijlen.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De organisatiestructuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel managers als medewerkers. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd eigenaarschap te tonen: inhoudelijke taken met elkaar op te pakken, te prioriteren, samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Verbinding tussen het team en de andere teams is van groot belang om proactief te kunnen adviseren. Als manager en coach begeleid je jouw teams hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Je stimuleert ondernemend gedrag en ondersteunt medewerkers die hierin nog kunnen groeien. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten en hier met elkaar van te leren.

Rol in domeinsturing
De teams Vastgoed en Ondersteuning behoren tot het domein Fysieke Leefomgeving. De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. Zij trekken hierin samen op en benutten elkaars talenten en kwaliteiten over de teams heen.

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het brede managementteam;
 • Je neemt samen met je drie collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Fysieke Leefomgeving;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en collegeprogramma;
 • Je hebt echt aandacht voor medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse projecten.

Waar kom je terecht?
Velsen is overzichtelijke organisatie; de lijnen zijn kort, ook naar het bestuur. Jouw bijdrage wordt gezien en gehoord en men werkt vanuit vertrouwen. Velsen kent veelzijdige vraagstukken, een persoonlijke, prettige sfeer in het (management)team en een directie die ruimte geeft, maar ook met je meedenkt.

Over de organisatie
Onder het tweehoofdige directieteam vallen vier domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je één (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving richt zich op het behouden en versterken van de leefomgeving. De integrale samenhang in haar werk, processen en advisering verdient soms nog (meer) aandacht. Uitgangspunt is en blijft om alles te doen in goed contact en samenwerking met de samenleving.

Over de teams
Team Vastgoed (13 medewerkers) beheert alle gemeentelijke gebouwen en gronden. Haar grootste opgaven zijn: het verduurzamen van gebouwen in het kader van de energietransitie en het versnellen van de woningbouw om het woningentekort te verlagen. Het team bestaat uit diverse disciplines, denk aan: vastgoedjuristen, accountmanagers, planeconoom, technisch beheerders, verzekeringsspecialist en vastgoedspecialisten.

Team Ondersteuning (18 medewerkers) vormt als het ware het hart van het domein. In dit team is alle ondersteuning van het gehele domein – sinds 2020 – gecentraliseerd. Medewerkers dienen als vraagbaak voor de collega’s en zorgen dat (administratieve) processen op rolletjes lopen. Zij verzorgen agendabeheer, managementondersteuning, projectondersteuning van complexe projecten, facturatie en het organiseren van bijeenkomsten.

Wie ben jij?
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau, (enige) managementervaring en affiniteit met het vakgebied. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert;
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten;
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond;
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren;
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen;
 • Je kunt scherp analyseren en scenario denken;
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een bruto jaarsalaris van maximaal € 102.100,- bruto op basis van een 36-urige werkweek. Het betreft een fulltime functie;
 • Hierin is inbegrepen een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden;
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet;
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen;
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want Velsen vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Meer informatie over deze functie? Neem contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 31 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2050 “Duurzaam Verbonden” meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Manager Bedrijfsvoering

Motiverend manager en verschilmaker

max. € 6.661,- (schaal 13)

De doorontwikkeling van het team Advies & Projecten, het domein Bedrijfsvoering en de organisatie. Het verder richting geven én vasthouden van de koers, daar sta je voor aan de lat in Velsen. Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling en professionalisering.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”

En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil in deze snel veranderende samenleving als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Goed samenwerken, van buiten naar binnen, is daarvoor essentieel. Dat vraagt om innovatie en wendbaarheid. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten hiervan te ondersteunen, heeft de gemeente Velsen de organisatie-inrichting in 2020 aangepast. Naast Directie en Concern Control, zijn er vier Domeinen; Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Publiek en Bestuur en Bedrijfsvoering. Totaal zijn er 13 managers die samen met directie en concern controller verantwoordelijk zijn voor de organisatie. Per domein zijn de managers gezamenlijk verantwoordelijk voor het domein waar zij sturing aan geven.

Wat ga je doen?

Binnen Velsen wordt er vanuit vertrouwen gewerkt in een redelijk platte en informele organisatie. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Als manager coach en begeleid je jouw team hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. De zelfstandigheid en het enthousiasme van het team en individuen vergroten, dat is de opgave. Uiteraard ben jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten, als onderdeel van onze lerende organisatie. Kortom, je stuurt op proces, (team)ontwikkeling en samenhang.

Waar kom je terecht?

Domein Bedrijfsvoering richt zich vanuit haar eigen expertise op het adviseren en ondersteunen van de andere domeinen zodat zij optimaal kunnen presteren.

Dit doen zij op een manier zoals Velsen de samenleving wil bedienen. Dat wil zeggen:

 • We verdiepen ons in wat onze interne klant te doen heeft en voor hen daarin belangrijk is;
 • We maken echt verbinding en hebben oog voor de verschillende rollen;
 • van daaruit adviseren en ondersteunen we onze klanten integraal en compleet.

Team Advies & Projecten is onderdeel van dit domein. Het team houdt zich bezig met interne advisering op het gebied van financiën, personeel, juridische zaken, processen en het (bege)leiden van grootschalige projecten. Het team Advies en Projecten bestaat uit 34 collega’s.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein Bedrijfsvoering;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie (wat betekent het voor hen, wat doet het met hun werk, hoe kunnen zij inspelen op en handelen naar;
 • Je houdt jouw teamleden en organisatie scherp op de koers zoals omschreven in bijvoorbeeld het raads- en college programma;
 • Je bent goed in gesprek met je medewerkers, zodat je weet wat er bij hen leeft en wat hun wensen zijn. Je besteedt hierbij ook aandacht aan eventuele ontwikkel- en/of verbeterpunten;
 • Je stuurt op processen binnen het team;
 • Je stuurt op projectmatig werken en bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse projecten.

Wie ben jij?

Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. Managementervaring en onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je bent zeker niet de inhoudsdeskundige, maar hebt wel affiniteit met het vakgebied en kennis van (gemeente)financiën is een pré.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Waar kun je op rekenen?

Velsen is overzichtelijke organisatie, daardoor zijn de lijnen kort, ook naar het college en het bestuur. Jouw bijdrage wordt dus gezien en gehoord en de organisatie geeft al haar  vertrouwen. Gecombineerd met de veelzijdige vraagstukken, de persoonlijke, prettige sfeer in het team en een directie die ruimte geeft, maar graag meedenkt levert dat jou een interessante en verantwoordelijke functie op.

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.661,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Het betreft een fulltime functie.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet.
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want men vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 18 september 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/manager-velsen. Wil je meer informatie over het werken bij Velsen? Kijk dan op onze site: https://www.velsen.nl/bestuur-organisatie/werken-bij-velsen.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 38                             Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
28 september 2022          cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
12 oktober 2022       1e gespreksronde
17 oktober 2022        2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Over Velsen

Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Verbindende manager met ontwikkelkracht

De doorontwikkeling van het team (Ideale Buitendienst), domein en organisatie en het  verder richting geven én vasthouden van de koers, daar sta je voor aan de lat in Velsen. Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling en professionalisering. Velsen staat open voor iemand die de stap wil maken naar een eindverantwoordelijke managementfunctie.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Men wil als organisatie goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en snel wendbaar zijn. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten van deze besturingsfilosofie te ondersteunen, is de organisatie-inrichting per 1 juni 2020 aangepast van een drielaagse naar een tweelaagse managementstructuur.

Vanwege de omvang van het team Beheer & Onderhoud is hier een uitzondering gemaakt; de Buitendienst wordt aangestuurd door een teamleider.

Opgaven
Het team Beheer & Onderhoud behoort tot het domein Fysieke Leefomgeving en richt zich op het behouden en versterken van de leefomgeving, het bevorderen van integrale en tijdige advisering aan het bestuur en in goed contact samenwerken met de samenleving. In het neerzetten en doorontwikkelingen van het team ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De aangepaste structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw team hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. De zelfstandigheid van het team en individuen vergroten, dat is de opgave. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van het team zijn erg betrokken bij hun werk. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager nu van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten?

Vormgeven domeinsturing
De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie;
 • Samen met de teamleider Buitendienst geef je verder vorm aan ‘de Ideale Buitendienst’;
 • Je stuurt op projectmatig werken en bent ambtelijk opdrachtgever voor diverse projecten.

Organisatie
Onder het tweehoofdige directieteam vallen een viertal domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn er managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je een (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit vijf teams: Ondersteuning, Vastgoed, Regie & Ontwikkeling, Vergunningen, Toezicht & Handhaving en Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte. Deze teams worden aangestuurd door vier managers.

Team Beheer & Onderhoud
Team Beheer & Onderhoud houdt zich bezig met het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte zoals onderhoud van groen, verhardingen en rioleringen. Het team bestaat uit 65 collega’s; jij stuurt er 23 direct aan. Vanuit ‘de Ideale Buitendienst’ werkt men aan de doorontwikkeling van dit team.

Persoonsprofiel
Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. Managementervaring is een pre, maar geen vereiste. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Tot slot beschik je over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Goed om te weten
Heb jij de potentie en ambitie om deze rol succesvol in te vullen, maar misschien nog niet de ervaring? Dan is Velsen ook in jou geïnteresseerd!

Arbeidsvoorwaarden

 • Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.661,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13).
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je salaris, dat je naar eigen behoefte kunt besteden.
 • Een hybride manier van werken, waardoor je zelf voor een groot deel kunt bepalen waar, wanneer en hoe je je werk doet.
 • Vergoedingen voor reiskosten, een prima pensioenvoorziening bij het ABP en de mogelijkheid om deel te nemen aan collectieve verzekeringen.
 • Opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, want men vindt het belangrijk om jou te blijven stimuleren en te laten groeien.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 27 februari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 9                               Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

10 maart 2022                   cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

18 maart 2022                   1e selectieronde

22 maart 2022                   2e selectieronde

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

(Startend) Manager

Ben jij analytisch sterk en op je plek in een dynamische omgeving? Velsen biedt een mooie managementfunctie in het fysieke domein met focus op ontwikkeling van het team en de dienstverlening. Velsen staat open voor iemand die de stap wil maken naar een eindverantwoordelijke managementfunctie.

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”

En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Men wil als organisatie goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en snel wendbaar zijn. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten van deze besturingsfilosofie te ondersteunen, is de organisatie-inrichting per 1 juni 2020 aangepast van een drielaagse naar een tweelaagse managementstructuur.

De veranderingen die dit met zich meebrengt zijn nog ‘vers’; men zit nu volop in het ontwikkelproces. Er ligt voor de komende periode dus een stevig accent op ontwikkeling; als leidinggevende mag je echt aan de slag met je ontwikkel- en verandervaardigheden.

Opgaven

Het team Vergunningen Toezicht en Handhaving behoort tot het domein Fysieke Leefomgeving en richt zich op het behouden en versterken van de leefomgeving, het bevorderen van integrale en tijdige advisering aan het bestuur en in goed contact samenwerken met de samenleving. In het neerzetten en doorontwikkelingen van het team ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang

De nieuwe structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw team hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. De zelfstandigheid van het team en individuen vergroten, dat is de opgave. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van het team zijn erg betrokken bij hun werk. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager nu van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten? 

Vormgeven domeinsturing

De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie.

Organisatie

Onder het tweehoofdige directieteam vallen een viertal domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn er managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je een (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit vijf teams: Ondersteuning, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte, Vastgoed, Regie & Ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Deze teams worden aangestuurd door vier managers.

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving (± 40 FTE) zorgt voor alle vergunningverlening binnen de gemeente en houdt toezicht op de verleende vergunningen en handhaaft als dat nodig is. Het ondernemersloket is net als toezicht en handhaving van de openbare ruimte (BOA’s) ook bij dit team ondergebracht.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau en (je eerste) ervaring opgedaan met leidinggeven.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je hebt analytisch, strategische kwaliteiten. Je weet het speelveld snel te overzien en een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, toont initiatief, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Vanuit jouw goed ontwikkelde inschattingsvermogen kun je prioriteren en durf je keuzes te maken, ook in complexe situaties.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.

Arbeidsvoorwaarden

Mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling zijn aanwezig. In overleg biedt Velsen ook de mogelijkheid van een begeleidingstraject door een ervaren manager.

Velsen biedt je een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (13). Afhankelijk van je opleiding en ervaring start je in aanloopschaal 12 (max. € 5.872,-). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt je een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 21-22-23          adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 9 juni 2021                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 18 juni 2021                1e gespreksronde
 • 22 juni 2021                2e gespreksronde

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Velsen

Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Manager met accent op ontwikkeling

Gemeente Velsen zoekt een ambitieuze manager die de organisatie verder brengt. Naast het inzetten op persoonlijke ontwikkeling van medewerkers uit de eigen teams, houd je je bezig met de ontwikkeling van het gehele domein. Samen met je collega-managers denk je hier over na en ga je hier volop mee aan de slag.

Heb jij wel de capaciteiten maar misschien nog niet de managementervaring? Ook dan is gemeente Velsen benieuwd naar jou!


“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee”
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Men wil als organisatie goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en snel wendbaar zijn. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten van deze besturingsfilosofie te ondersteunen, is de organisatie-inrichting per 1 juni jl. aangepast van een drielaagse naar een tweelaagse managementstructuur.

De veranderingen die dit met zich meebrengt zijn nog heel erg ‘vers’; men zit nu volop in het ontwikkelproces. Er ligt voor de komende periode dus een stevig accent op ontwikkeling; als leidinggevende mag je echt aan de slag met je ontwikkel- en verandervaardigheden. Jij richt je hierbij op de teams Vastgoed en Ondersteuning.

Opgaven
De teams Vastgoed en Ondersteuning behoren tot het domein Fysieke Leefomgeving en richten zich op het behouden en versterken van de leefomgeving, meer samenhang binnen het domein, bevorderen van integraliteit en in goed contact samenwerken met de samenleving. In het neerzetten en doorontwikkelingen van de teams ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang
De nieuwe structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw teams hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten.

Medewerkers van de teams zijn erg betrokken bij hun werk. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager straks van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten?

Vormgeven domeinsturing
De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie.


Organisatie
Onder het tweehoofdige directieteam vallen een viertal domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn er managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je een (of meerdere) team(s).

Het domein Fysieke Leefomgeving bestaat uit vijf teams: Ondersteuning, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte, Vastgoed, Regie & Ontwikkeling en Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Deze teams worden aangestuurd door vier managers.

De teams
Team Ondersteuning (± 15 FTE) richt zich op het ondersteunen van het domein Fysieke Leefomgeving. Hiermee wordt alle ondersteuning gecentraliseerd van zowel ondersteuning aan het hele domein als ondersteuning van bijvoorbeeld meldingen openbare ruimte, vergunningen en projecten. Dit team is per 1 juni 2020 samengevoegd; medewerkers hiervan zijn afkomstig uit verschillende onderdelen van de organisatie.

Team Vastgoed (± 10 FTE) richt zich op het beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed en grond. In dit team zitten ook de planeconoom, bouwkundig adviseurs en de juridisch vastgoedadviseurs.

Persoonsprofiel
Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau. Managementervaring is een pre, maar geen vereiste. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert.
 • Je stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten.
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond.
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren.
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je blijft je persoonlijk ontwikkelen in je managementrol.
 • Je stuurt medewerkers aan, draagt bij aan versterking van onderlinge samenwerking en zorgt dat je teams de afgesproken resultaten behalen.


Arbeidsvoorwaarden
Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt je een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden. Mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling zijn aanwezig.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 13 september 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Woensdag 30 september 2020        cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Dinsdag 6 oktober 2020                    1e gespreksronde
 • Vrijdag 9 oktober 2020                       2e gespreksronde
 • N.t.b.                                                      assessment


Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.

Manager Contact en Ondersteuning

“Als de samenleving verandert, veranderen wij mee” 
En die samenleving verandert in rap tempo. Velsen wil als gemeente een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, een vitaal onderdeel van deze nieuwe samenleving. Men wil als organisatie goed samenwerken, van buiten naar binnen werken en snel wendbaar zijn. Dit is opgenomen in de besturingsfilosofie ‘Samenwerken aan Velsen’. Om de uitgangspunten van deze besturingsfilosofie te ondersteunen, is de organisatie-inrichting per 1 juni jl. aangepast van een drielaagse naar een tweelaagse managementstructuur.

De veranderingen die dit met zich meebrengt zijn nog heel erg ‘vers’; men zit nu volop in het ontwikkelproces. Er ligt voor de komende periode dus een stevig accent op ontwikkeling; als leidinggevende mag je echt aan de slag met je ontwikkel- en verandervaardigheden.

Opgaven
De teams Contact en Ondersteuning behoren tot het domein Publiek en Bestuur en stellen zichzelf als doel al het in- en uitgaande contact in juiste banen te leiden, inclusief het opvangen van eerste contactmomenten en het bewaken van de kwaliteit van het contact. In het neerzetten en doorontwikkelingen van de teams ligt daarbij nadruk op onderstaande opgaven.

Sturen op proces, (team)ontwikkeling en samenhang 
De nieuwe structuur vraagt een andere rol en andere vaardigheden van zowel leidinggevenden als medewerkers. Als manager coach en begeleid je jouw teams hierin. Waar nodig weet jij bestaande patronen te doorbreken. Verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd en van medewerkers wordt gevraagd inhoudelijke taken met elkaar op te pakken en samen keuzes te maken en problemen op te lossen. Uiteraard sta jij er wanneer nodig. Als manager stimuleer jij dit ondernemende gedrag en ondersteun je medewerkers en teams die zich hierin nog moeten ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is vertrouwen geven. Er is ruimte voor het maken van fouten. 

Medewerkers van de teams zijn erg betrokken bij hun werk en elkaar. Zij zijn deskundig en willen hun werk graag goed doen. De nieuwe organisatie-inrichting betekent voor sommigen wennen aan een nieuwe manier van leidinggeven en ontvangen. Want wat verwacht de manager straks van de medewerkers en wat mogen medewerkers van hun manager verwachten?  

Vormgeven domeinsturing
De managers van het domein zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van samenhang en verbinding binnen het domein en met de andere domeinen. De managers trekken hierin samen op. Het is aan henzelf om een goede (overleg)structuur in te richten. Uitgangspunt hierbij is dat zaken aan de juiste tafel besproken worden. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Samen met je collega-managers lever je een bijdrage aan de visie en strategie van Velsen voor de samenleving;
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het managementteam;
 • Je neemt samen met je collega-managers verantwoordelijkheid voor het strategisch en tactisch aansturen van het gehele domein;
 • Je stelt medewerkers in staat om te handelen vanuit de uitgangspunten zoals genoemd in de besturingsfilosofie.


Organisatie
Onder het tweehoofdige directieteam vallen een viertal domeinen: Publiek en Bestuur, Fysieke Leefomgeving, Samenleving en Bedrijfsvoering. In totaal zijn er 13 managers die werken vanuit het gehele organisatiebelang. Per domein zijn er managers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het hele domein. Als manager coach en faciliteer je een (of meerdere) team(s).

Het domein Publiek en Bestuur bestaat uit drie teams: Contact, Ondersteuning en Advies & Strategie. Voor Belastingen (± 11 FTE) dat onderdeel is van team Contact loopt momenteel een uitbestedingstraject. Belastingen wordt tot 1 januari 2021, de vermoedelijke datum van uitbesteding, nog tijdelijk aangestuurd door een teamleider. De drie teams worden aangestuurd door twee managers.

Teams Contact en Ondersteuning
Team Contact (± 25 FTE) richt zich op het verzorgen van het contact van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties met de gemeentelijke organisatie, het beheren van de basisregistratie personen en het verstrekken van akten en documenten. Klik hier om de Leidraad Dienstverlening van gemeente Velsen te bekijken.

Team Ondersteuning (± 7 FTE) richt zich op het ondersteunen van het bestuur, de directie en de programma’s. Kabinetszaken en het coördineren van evenementen uit naam van de gemeente vallen ook onder dit team. 

Persoonsprofiel
Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau. Daarnaast beschik je over aantoonbare managementervaring. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend, coachend en ondersteunend leider, die medewerkers vertrouwt en verbindt, talenten onderkent en potentieel stimuleert. 
 • Je hebt affiniteit met het vakgebied, stuurt op processen en geeft heldere en duidelijke opdrachten. 
 • Je hebt lef, bent bevlogen en kunt makkelijk schakelen met bestuurders, externe partners en collega’s op verschillende niveaus en met een verschillende achtergrond. 
 • Je werkt actief samen met je collega-managers. Je bent omgevingsbewust en kunt regisseren en delegeren. 
 • Je bent initiatiefrijk, flexibel en heb je een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen. 
 • Je blijft je persoonlijk ontwikkelen in je managementrol.
 • Je stuurt medewerkers aan, draagt bij aan versterking van onderlinge samenwerking en zorgt dat je team de afgesproken resultaten behaalt.


Arbeidsvoorwaarden
Velsen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.302,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). 

De gemeente biedt je een prettige werksfeer, volop uitdagingen en goede arbeidsvoorwaarden. Mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling zijn aanwezig.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 28 juni 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren. 

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Donderdag 9 juli 2020           cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Dinsdag 21 juli 2020              1e gespreksronde
 • Woensdag 22 juli 2020          2e gespreksronde
 • Maandag 27 juli 2020             assessment


Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Velsen
Van levendige havens met industrie tot brede duinen en watersport: de gemeente Velsen heeft inwoners, ondernemers en bezoekers veel te bieden. De ongeveer 500 medewerkers van de gemeente zetten zich dagelijks in om al dat moois te behouden en verder te ontwikkelen. Samen werken zij voor bijna 70.000 Velsenaren aan een vitale en leefbare gemeente. De gemeente Velsen heeft haar Visie op Velsen 2025 het thema “Kennisrijk Werken’ meegegeven. De haven- en kustgemeente onderscheidt zich in de metropoolregio Amsterdam en de Randstad door een rijke schakering aan woongebieden, een sterke industrie- en visserijsector en een groeiende toeristische sector. Een gemeente waar wonen, werken en recreëren soms met elkaar in competitie lijken te zijn.