Bouwer en verbinder

Een proactief teamleider die aan de slag gaat met het verder versterken van het team Financiën

Waarom Veenendaal?

Veenendaal is een ambitieuze en dynamische gemeente. Zowel in het ruimtelijk als het sociaal domein wordt voortdurend gezocht naar verbetering en vernieuwing. Medewerkers krijgen volop ruimte om hieraan hun bijdrage te leveren en om zich te ontwikkelen.

De organisatie staat volop in contact met de regio en andere organisaties. Zo wil men kansen en mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Dit maakt dat de organisatie voortdurend in beweging is.

Veenendaal experimenteert en leert. De uitdagingen waar de gemeente voor staat, vragen om wisselende samenwerkingen binnen en tussen de teams. Een aantal jaar geleden begon de gemeente daarom met opgavegericht werken. Dit om effectiever om te kunnen gaan met grote thema’s en in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Integraliteit, flexibiliteit en slagvaardigheid staan daarbij centraal. Het bewustzijn binnen de gehele organisatie waar het gaat om financiële processen moet worden vergroot. De toegevoegde waarde van financiën organisatiebreed neemt toe door samen actief ontwikkelingen te volgen, te bekijken wat deze per vakgebied betekenen en op de financiële aspecten te anticiperen.

Typerend voor Veenendaal is de pragmatische instelling. Medewerkers werken hard en zijn loyaal en gaan snel tot actie over. Er is volop aandacht voor leiderschap binnen de organisatie en de rol en talenten van medewerkers. Dit alles vanuit de kernwaarden (STER): Samenwerken, Toegevoegde waarde, Energie (werkplezier en talentontwikkeling) en Resultaatgericht.

Wat ga je doen?

Je geeft leiding aan team Financiën. Na een langere periode van wisselende samenstellingen is het team in juli definitief samengevoegd tot één geheel zodat strategie en uitvoering samenkomen.

Je gaat aan de slag met de volgende opgaven.

Samenhang binnen het team

Je bouwt aan een logische samenhang binnen het team door de verschillende expertises, competenties en talenten te verbinden. Je zorgt ervoor dat medewerkers elkaar en elkaars waarde (h)erkennen door zaken integraal op te pakken, met helderheid over verantwoordelijkheden, rollen en taken. Je stimuleert eigenaarschap en pro-activiteit. Zo verbind je strategie en uitvoering en zorg je voor een duidelijke positionering van individuele medewerkers én van het team als geheel.

Strategisch vermogen en verbetering financiële functie gemeentebreed

Je hebt in elk geval op hoofdlijnen inzicht in financiën en de structuur en samenhang daarvan binnen de organisatie. Je zorgt proactief en organisatiebreed voor een verdere groei van de toegevoegde waarde van de werkzaamheden van het team Financiën. Je haalt informatie op, zoekt het contact met je collega-teamleiders en teams, vergroot het besef in de organisatie van het tijdig aanhaken van Financiën in processen en aanpak van opgaven. Binnen het eigen team stimuleer je het actief in gesprek gaan met andere onderdelen van de organisatie en zorg je ervoor dat dit een vanzelfsprekendheid wordt.

Managementpositie

Je bent een stevige gesprekspartner voor de directie en het bestuur, in het bijzonder de portefeuillehouder Financiën. Je neemt deel aan het maandelijkse overleg van directie, teamleiders en opgavemanagers. Voortdurend ben je in contact met je collega-teamleiders. Je neemt het voortouw in financiële gemeentebrede processen en schroomt niet het goede gesprek met collega teamleiders aan te gaan om zaken bij te sturen.

Over de organisatie en het team

De ruim 600 medewerkers binnen Veenendaal worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en drie themadirecteuren (momenteel één vacature). Alle medewerkers hebben een team als thuisbasis. De (nu) 21 teams worden aangestuurd door 21 teamleiders. De directie treedt op als opdrachtgever, de teamleiders als opdrachtnemers.

Team Financiën bestaat uit zeven financieel adviseurs, zes financieel strategen, drie adviseurs Planning & Control en tien administratief medewerkers. Er zijn nog twee in te vullen vacatures voor de clusters advies en administratie.

Wie ben jij?

Naast HBO+ werk- en denkniveau heb je affiniteit met financiën en beschik je over leidinggevende kwaliteiten. Ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving is een pré. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbindend en coachend leidinggevende, met oog voor jouw medewerkers en hun talenten. Je geeft ze vertrouwen en brengt ze in positie.
 • Je beschikt over strategisch vermogen en denkt vooruit. Je bent een stevig en constructief sparringpartner voor de directie en het bestuur en je beschikt over een goede antenne voor de politiek-bestuurlijke context.
 • Je weet de visie en strategie van de organisatie door te vertalen naar heldere, operationele doelen, waarmee je zorgt voor rust en structuur in de organisatie.
 • Je hebt een heldere communicatiestijl, bent duidelijk over jouw verwachtingen en weet mensen mee te krijgen.
 • Je bent gericht op samenwerking. Jouw houding is vertrouwenwekkend en je vindt gemakkelijk aansluiting op verschillende niveaus.
 • Je bent een krachtige persoonlijkheid met doorzettingskracht en uithoudingsvermogen.
 • Je bent politiek bestuurlijk sensitief. Je beschikt over lenigheid hierin, maar je bent ook in staat om prioriteiten te stellen en grenzen te bewaken.
 • Je bent veerkrachtig, met gevoel voor humor en relativerend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 6.616,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

Interesse? We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag zo snel mogelijk tegemoet en gaan niet een hele ‘traditionele’ procedure doorlopen. We bedoelen daarmee dat alle reacties meteen door ons worden doorgenomen. Op het moment dat wij een kandidaat voor deze functie hebben gesproken en de aansluiting zien met het opgestelde profiel, dan dragen wij deze direct voor aan de gemeente Veenendaal.

Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teamleiderfinveenendaal. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!


Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Veenendaal is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Gemeente Veenendaal koestert verschillen tussen collega’s, zij streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar de gemeente Veenendaal voor staat. Wie jij ook bent; bij de gemeente Veenendaal ben je van harte welkom!

Over Veenendaal

Veenendaal is een actieve gemeente, een gemeente met een stadse uitstraling gecombineerd met   in menig opzicht de charme van een dorp. Het is een ondernemende stad, met een breed scala aan bedrijven, goede voorzieningen, betrokken burgers, vele maatschappelijke organisaties en centraal gelegen in Nederland met een goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer. Een rijke en gevarieerde natuur ligt direct rond de gemeente: met de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Neder-Rijn op slechts enkele kilometers.

De gemeente maakt deel uit van Foodvalley, de internationale topregio voor voedselproductie en -bereiding. De uitstraling van Foodvalley reikt tot ver over de Nederlandse grenzen. Met bijna 70.000 inwoners is Veenendaal in grootte de derde gemeente in de provincie Utrecht.

Organisatie- en teamontwikkelaar in de rol van teamleider P&O

Vanwege de naderende vakantieperiode worden de gesprekken eind augustus gepland

Veenendaal is ambitieus. De organisatie is steeds op zoek naar slimmere oplossingen en samenwerkingen. Dit doet ze niet alleen, maar volop in contact met de regio en andere organisaties. Zo wil men kansen en mogelijkheden zo goed mogelijk benutten. Dit maakt dat de organisatie voortdurend in beweging is.

Veenendaal experimenteert en leert. De uitdagingen waar de gemeente voor staat, vragen om wisselende samenwerkingen binnen en tussen de teams. Een aantal jaar geleden begon de gemeente daarom een experiment met opgavegericht werken. Dit om effectiever om te kunnen gaan met grote thema’s en in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Integraliteit, flexibiliteit en slagvaardigheid staan daarbij centraal. Het resultaat? Een platte organisatie én een organisatieontwikkelingstraject om daadwerkelijk tot een wendbare en adaptieve organisatie te komen. De inzet is een bewegelijke organisatie waarin gedrag en structuur ‘mee ademen’ met de veranderingen in de omgeving.

Er is volop aandacht voor leiderschap binnen de organisatie en de rol en talenten van medewerkers. Dit alles vanuit de kernwaarden (STER): Samenwerken, Toegevoegde waarde, Energie (werkplezier en talentontwikkeling) en Resultaatgericht.

Wat ga je doen?
Bouw koersvast mee aan een wendbare, lerende én vitale organisatie. Samen met het team P&O ondersteun je de organisatie om de beweging naar de gewenste organisatie daadwerkelijk te maken. Je zorgt voor een heldere HRM-visie en neemt de P&O-medewerkers én de organisatie daarin mee; waar gaan we naartoe, wat wordt er van ons verwacht en waarin kunnen wij van toegevoegde waarde zijn? Hierin ben je koersvast, zorg je voor focus en toon je voorbeeldgedrag. Je brengt niet alleen beweging tot stand, maar bent er ook scherp op dat zaken worden gerealiseerd en afgerond. Je beschikt ook zelf over een sterke ‘hands-on’-mentaliteit.

Je faciliteert de medewerkers van team P&O zodat zij hun talenten maximaal kunnen inzetten. Je haalt het beste in het team naar boven en laat hen floreren. Je stelt je op als coach en werkt aan verdere professionalisering van het team. Je stimuleert eigenaarschap (over het werk en de loopbaan), taakvolwassenheid, proactiviteit, (onderlinge) samenwerking en synergie. Je hebt volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en draagt daar actief aan bij. Je helpt jouw medewerkers te prioriteren in het spanningsveld van ambities en capaciteit.

Je bent voortdurend in contact met je collega-teamleiders en neemt een stevige adviserende positie in richting de directie. Je draagt bovendien zorg voor de ondersteuning van de WOR-bestuurder. Het boeien en binden van medewerkers is ook binnen Veenendaal een actueel onderwerp, waar jij je samen met je P&O-collega’s en collega-teamleiders mee bezighoudt. Net als de thema’s: leren & ontwikkelen, werkplezier & vitaliteit.

Kortom, je gaat met organisatieontwikkeling, teamontwikkeling én persoonlijke ontwikkeling aan de slag.

Over de organisatie en het team
Een tweehoofdige directie stuurt de organisatie (ruim 600 collega’s) aan. Op korte termijn wil de gemeente de directie uitbreiden naar drie themadirecteuren naast de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Medewerkers hebben een team als thuisbasis. De (nu)  22 teams worden aangestuurd door teamleiders. De directie treedt op als opdrachtgever, de teamleiders als opdrachtnemer.

De organisatie wordt gekenmerkt door een pragmatische instelling; men is gewend snel tot actie over te gaan. Medewerkers werken hard en zijn erg loyaal. Er is veel ruimte voor de professional.

Het team P&O bestaat uit drie adviseurs, drie specialisten, twee salarisadministrateurs, drie administratief medewerkers en de ambtelijk secretaris van de OR.

Wie ben jij?
Naast HBO+ werk- en denkniveau heb je ervaring met organisatieontwikkelingstrajecten en vind je het leuk om met mensen om te gaan. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder, gericht op samenwerking. Je bent vertrouwenwekkend en vindt gemakkelijk aansluiting.
 • Je kiest bewust voor het werken bij deze gemeente om met elkaar bij te dragen aan de samenleving. Je herkent je in het geschetste profiel en hebt er zin in om je schouders te zetten onder deze mooie en ook stevige klus.
 • Je beschikt over organisatiesensitiviteit.
 • Je bent gericht op (persoonlijke) ontwikkeling en weet mensen in beweging te krijgen. Je stimuleert (zelf)reflectie op het eigen werk en de samenwerking met in- en externe partners.
 • Je hebt visie, bent koersvast en weet anderen daarin mee te krijgen.
 • Je bent authentiek, staat stevig in je schoenen en bent assertief. Je bent helder in je communicatie en duidelijk over verwachtingen.
 • Je steekt je handen uit de mouwen waar nodig: van visie naar daadwerkelijk doen, van sturen op hoofdlijnen naar mee-roeien waar gewenst.


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € € 6.103,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De interne procedure loopt parallel aan de externe en deze worden begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 21 augustus 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 34: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 29 augustus 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 2 september 2022: 1e gespreksronde
 • 5 september 2022: 2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure


Over Veenendaal
Veenendaal is een actieve gemeente, een gemeente met een stadse uitstraling gecombineerd met in menig opzicht de charme van een dorp. Het is een ondernemende stad met een breed scala aan bedrijven, goede voorzieningen, betrokken burgers, vele maatschappelijke organisaties en centraal gelegen in Nederland met een goede bereikbaarheid, ook met het openbaar vervoer. Een rijke en gevarieerde natuur ligt direct rond de gemeente: met de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en de Neder-Rijn op slechts enkele kilometers.

De gemeente maakt deel uit van Foodvalley, de internationale topregio voor voedselproductie en -bereiding. De uitstraling van Foodvalley reikt tot ver over de Nederlandse grenzen. Met bijna 70.000 inwoners is Veenendaal in grootte de derde gemeente in de provincie Utrecht.