Afdelingsmanager Inwoners

Jouw functie
De afdeling Inwoners geeft in de dagelijkse praktijk invulling aan complexe vraagstukken op gebied van dienstverlening, inwonerszaken en leefbaarheid en veiligheid. Samen met collega’s en inwoners wordt invulling gegeven aan de Toekomstvisie van Tiel.

Als leidinggevende weet je goed te schakelen tussen de rollen van leider, manager, coach en vakman. Samen met het Directie en Managementteam bouw je mee aan de veerkracht van onze organisatie. Dit doe je vanuit onze kernwaarden: vakmanschap, verbinding en vertrouwen.
Als afdelingsmanager ben je integraal verantwoordelijk voor jouw afdeling. Bijzondere taak is dat je eerste contactpersoon bent voor de burgermeester op het gebied van veiligheid en handhaving.

Hier kom je te werken
De afdeling Inwoners bestaat uit 44 collega’s welke verdeeld zijn over de teams:

 • Veiligheid en handhaving;
 • Ontvangst;
 • Publiekszaken;
 • Wijkregie;
 • Communicatie en participatie.

Tiel kent vier vakafdelingen: Leefomgeving, Vitale Stad, Mens en Samenleving en Inwoners. Daarnaast is er staf Bestuurs- en directieondersteuning waarin onder andere 3 opgavemanagers werkzaam zijn. Deze opgavemanagers hebben ieder een eigen aandachtsgebied. De opgavemanager Dienstverlening is voor jou een partner als het gaat om het verbeteren van onze dienstverlening naar onze inwoners.

Onze stadhuiscampus biedt naast een ruime tuin en naast enkele karakteristieke monumentale gebouwen alle ruimte om op een eigentijdse wijze je taken te kunnen verrichten.

Wat bieden we jou

 • Een afwisselende en uitdagende baan waarbij jouw werk er echt toe doet voor de inwoners van gemeente Tiel.
 • Een salaris van maximaal € 6.365,-  als je 36 uur per week werkt (functieschaal 13, cao gemeenten).
 • Een individueel Keuze Budget (IKB), circa 17% van je bruto salaris. Dit kun je vrij inzetten voor bijvoorbeeld aanschaf van extra vrije dagen, fiets, opleiding en fitness.
 • Reiskostenvergoeding.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een relevante opleiding en/of HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar gerichte leidinggevende ervaring.
 • Je hebt kennis en ervaring op een of meer van de taakgebieden publiekszaken, leefbaarheid en veiligheid.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent in staat om op basis feiten en cijfers een perspectief te schetsen voor ontwikkeling van de producten van jouw afdeling.
 • Je hebt een goed gevoel voor de politiek bestuurlijke context.
 • Je durft te experimenteren om een antwoord te vinden op nieuwe ontwikkelingen.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet.

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Zodra de data van de procedure bekend zijn zullen deze in dit profiel gepubliceerd worden.

Afdelingsmanager Mens en Samenleving

Weet jij de juiste vragen te stellen op het juiste moment? Doorzie je elke situatie? Weet jij razendsnel te schakelen tussen verschillende taken en verantwoordelijkheden? Ben jij daarnaast die coachende maar ook vooral inspirerende leidinggevende met een flinke dosis lef? Dan zoeken wij jou!

Jouw functie
De afdeling Mens en Samenleving geeft in de dagelijkse praktijk invulling aan complexe vraagstukken op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, onderwijs en leerplicht en werk en jeugdhulp. Samen werk je aan de continue versterking van de sociale structuur van de stad en de zelfredzaamheid van de inwoners.

Door dicht bij de inwoner te zijn, weet jij samen met jouw afdeling de trends binnen de gemeente snel te signaleren. Dit bied je kansen om de ontwikkelingen steviger te agenderen op zowel de beleids- als de bestuurlijke tafel.

Verder bevat je takenpakket:

 • Je bent het aanspreekpunt, adviseur en sparringpartner voor bestuur en directie op jouw specifieke werkveld;
 • Je bent resultaatverantwoordelijk voor de dienstverlening bij de uitvoering van de sociale wetten;
 • Als lid van het managementteam draag je bij aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.

Hier kom je te werken
De afdeling Mens en Samenleving bestaat uit 66 collega’s welke verdeeld zijn over de teams beleid en regie, jeugd en gezin, informatie en advies, volwassenen en senioren en administratie en ondersteuning. Doordat de gemeente Tiel nog volop in ontwikkeling is, heb je alle kansen om hierin mee te denken en je stempel te drukken op de vorming van je afdeling.

Je maakt zelf onderdeel uit van een groep van 4 afdelingsmanagers. Daarnaast zijn er nog een concerncontroller, 3 opgavemanagers en 2 directieleden waarmee je samen het MT vormt.

De stadhuiscampus biedt, naast een ruime tuin en enkele karakteristieke monumentale gebouwen, alle ruimte om op een eigentijdse wijze je taken te kunnen verrichten.

Wat bieden we jou

 • Een afwisselende en uitdagende baan waarbij jouw werk er echt toe doet voor de inwoners van gemeente Tiel.
 • De mogelijkheid je eigen werktijd in te delen waarbij thuiswerken ook kan (flexwerken).
 • Laptop en telefoon.
 • Een salaris van maximaal € 6.365,-  als je 36 uur per week werkt (functieschaal 13, cao gemeenten).
 • Een individueel Keuze Budget (IKB), circa 17% van je bruto salaris. Dit kun je vrij inzetten voor bijvoorbeeld aanschaf van extra vrije dagen, fiets, opleiding en fitness.
 • Reiskostenvergoeding.
 • Een contract voor een jaar.Daarna behoort een verlenging of vast dienstverband tot de mogelijkheden, afhankelijk van functioneren en de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Jouw kwaliteiten

 • Je hebt een relevante opleiding en/of HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar gerichte leidinggevende ervaring.
 • Je hebt kennis van of ervaring in het brede werkveld van het sociaal domein. Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke trends en ontwikkelingen en wetgeving.
 • Je hebt ervaring met veranderprocessen en bent gericht op ontwikkeling van zowel organisatie, team als medewerker.
 • Je weet je goed staande te houden in een complexe omgeving met tegenstrijdige belangen; Hierbij heb je het vermogen om het speelveld met belanghebbenden te overzien en te verbinden.
 • Je weet een brug te slaan naar onze maatschappelijke partners en je streeft naar samenwerking. Je bent in staat een goede belangenafweging te maken.

Onze organisatie
Gemeente Tiel biedt uitdagingen en kansen van een grote gemeente en de slagvaardigheid en geborgenheid van een kleinere gemeente. We zijn volop in ontwikkeling. Hierbij staat de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen centraal. Ongeveer 200 collega’s werken samen in een informele en resultaatgerichte organisatie.

We werken op basis van enthousiasme; we zijn trots op Tiel. De gemeente Tiel is een aantrekkelijke werkgever. Je krijgt ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Je krijgt mogelijkheden om te leren en kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet.

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Zodra de data van de procedure bekend zijn zullen deze in dit profiel gepubliceerd worden.

Griffier

De gemeente Tiel is volop in ontwikkeling. Hierbij staat de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instellingen centraal. Zo’n 280 collega’s werken samen in een informele en resultaatgerichte organisatie. Zij werken op basis van enthousiasme; ze zijn trots op Tiel. De gemeente Tiel is een aantrekkelijke werkgever. Er is ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Je krijgt mogelijkheden om te leren en kansen om je te ontwikkelen, zowel binnen je vakgebied als in je loopbaan.

Opgaven en rolinvulling
Als griffier ga je aan de slag met verdere verbeterslagen in de ondersteuning van de professionalisering en doorontwikkeling van de gemeenteraad. Mogelijk past hier ook een nieuwe vergaderstructuur bij. Ook staat de raad open voor advies en coaching in individuele zin maar ook als het bijvoorbeeld gaat om het inzetten van raadsinstrumenten. Als griffier denk je hierover aan de voorkant mee en adviseer je doeltreffend, passend in de politiek-bestuurlijke verhoudingen.

De griffier adviseert, ondersteunt en staat de raad actief en onafhankelijk bij in haar volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Daarmee is de griffier de eerste adviseur van de raad in brede zin. Hij/zij ontwikkelt en bewaakt procedures, coördineert de logistieke en organisatorische ondersteuning, is verantwoordelijk voor de communicatie vanuit de raad en geeft leiding aan de griffie. De griffier adviseert (on)gevraagd over de toepassing en inzet van procedures en politiek-bestuurlijke instrumenten en geeft raadsleden feedback. Hij/zij weet hoe complexe politieke en bestuurlijke processen verlopen en adviseert zo nodig strategisch (bijvoorbeeld over de veranderende rol van de raad in de samenleving). De griffier zorgt voor zorgvuldige en goed georganiseerde werkprocedures die ondersteunend zijn aan het proces en hij of zij zorgt ervoor dat gemaakte afspraken nagekomen worden.

Als griffier ben je een sparringpartner voor de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad, je ondersteunt en adviseert hem en reflecteert. In de grotendeels vernieuwde bestuurlijk-ambtelijke driehoek neem je een gelijkwaardige positie in en ben je scherp op de positie van de raad. Je beweegt je soepel in de ambtelijke organisatie, onderhoudt nauw contact en weet de daar aanwezige kennis en capaciteiten goed te benutten. Je draagt bij aan een goede onderlinge samenwerking en staat daarbij voor de belangen van de raad. Maatschappelijke ontwikkelingen worden in deze gezamenlijkheid in kaart gebracht waarin jij oog hebt voor het tijdig en juist meenemen van de raad hierin.

Bestuur en organisatie
Het huidige college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De wethouders worden geleverd door PvdB (2), VVD (1) en PvdA (1). Samen vormen deze partijen een coalitie.

Sinds de raadsverkiezingen in 2018 is de raad als volgt samengesteld (27 raadsleden):

 • PvdB                                        8 zetels
 • VVD                                         5 zetels
 • D66                                         4 zetels
 • PvdA                                       3 zetels
 • CDA                                        2 zetels
 • GroenLinks                            2 zetels
 • ProTiel                                    1 zetel
 • ChristenUnie                          1 zetel
 • Kleurrijk                                  1 zetel


De gemeenteraad van Tiel kent een commissiestructuur, bestaande uit vier commissies: Ruimte, Samenleving, Bestuur en Beleidscyclus. Voorafgaand aan de raadsvergadering – op woensdagavond – vinden er commissievergaderingen plaats.

In Tiel zijn er naast de griffier, twee raadsadviseurs en een griffiemedewerker werkzaam. De totale griffieformatie bedraagt 3,87 FTE.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur meerjarige ervaring binnen het vakgebied, ben je als griffier bekend met politiek-bestuurlijke processen in een ambtelijke context. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent geïnteresseerd en nieuwsgierig naar de gemeente en diens inwoners, cultuur en gebruiken. Je bent je bewust van de dynamiek die deze gemeente herbergt en weet hier op energieke en diplomatieke wijze mee om te gaan.
 • Je hebt een goed gevoel voor de politiek-bestuurlijke context, je begrijpt hoe die context werkt en beleeft er plezier aan om in die context jouw bijdrage te leveren (soms luisterend, afwachtend, soms stevig en gezaghebbend).
 • Als griffier kun je omgaan met weerstand, opereer je onafhankelijk en strategisch: je doorziet complexe processen, gecombineerd met een proactieve houding, denk je mee en vooruit, speel je in op ontwikkelingen, neem je waar mogelijk het voortouw en geef je subtiel ‘stap voor stap’ sturing aan veranderingsprocessen.
 • Je bent een goede leidinggevende voor de griffie. Je begeleidt de medewerkers in hun verdere loopbaan, coacht en bent een hands-on teamspeler die oplossingsgericht en toegankelijk werkt. Jij stelt je hierin flexibel op en kan snel schakelen wanneer nodig. Daarbij ben jij je uitstekend bewust van wat je zelf oppakt en welke werkzaamheden je aan de medewerkers kan overlaten.


Genoemde persoonskenmerken vertalen zich in de kerncompetenties politiek-bestuurlijke sensitiviteit, vernieuwingsgerichtheid en deskundigheid.

Arbeidsvoorwaarden
Tiel biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering en een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
Het wervingsproces wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland via telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 28 februari 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatie nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van griffier en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. Daarnaast kan er een referentiecheck plaatsvinden. Voor aanstelling is een Verklaring Omtrent het Gedrag vereist.


Over Tiel
Tiel, stad van Flipje. Met bijna 42.000 inwoners en een oppervlakte van 34,8 km is Tiel een bruisende gemeente die de regio veel wil én kan bieden. Een stad met vele voorzieningen. Tiel ligt als centrumstad centraal in de Betuwe en het Rivierengebied en is van alle kanten makkelijk te bereiken. Een prachtige stad om in te wonen en te werken.

Meer informatie over de gemeente Tiel is te vinden op www.tiel.nl

Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Tiel, stad van Flipje. Tiel is een bruisende centrumgemeente die de regio veel wil én kan bieden. Een stad met vele voorzieningen. Tiel ligt als centrumstad centraal in de Betuwe en het Rivierengebied en is van alle kanten makkelijk te bereiken. Een prachtige stad om in te wonen en te werken.

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad vormt samen met het college van burgemeester en wethouders het gemeentebestuur. De gemeenteraad is kaderstellend en controleert het college. De Tielse gemeenteraad heeft 27 zetels, verdeeld over 9 partijen. Het college bestaat met 4 wethouders uit een coalitie van PvdB, VVD en PvdA. De huidige burgemeester is in 2012 aangetreden.

Ongeveer 280 collega’s werken samen in een informele en resultaatgerichte organisatie. De organisatie (222 Fte) gaat uit van drie niveaus: team, teammanager en algemeen manager (MT). Het organogram van de gemeente Tiel is echter geen traditioneel harkje, maar heeft, met enige creatief inzicht, de vorm van een (ruwe) diamant. Het draait niet om hiërarchie maar om professionaliteit en goed resultaat (diamant) in dienstverlening. De organisatie is onder de vlag van “ExpeditieTiel” in de gewenste richting gestuurd. Het stimuleren van maximale zelforganisatie van teams, waarmee klant en dienstverlening centraal worden gesteld, is daarbij het doel. Er is meer samenhang in de uitvoering van taken gerealiseerd en er is een ondersteunende, moderne werkomgeving (stadhuiscampus) tot stand gebracht. Er is uitvoering gegeven aan keuzes op het vlak van regionale samenwerking en uitbesteding van taken.

Vanzelfsprekend is de gemeentesecretaris de eerste adviseur, sparringpartner en ondersteuner van de burgemeester en het college als geheel. Als algemeen directeur ben je voorzitter van het managementteam en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie. Verder neemt de gemeentesecretaris deel aan het ‘driehoeksoverleg’ met de burgemeester en de griffier. Tevens vervult de gemeentesecretaris de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Opgaven

Tiel heeft als stad veel mee. Denk aan de mooie ligging midden in de natuur aan de Waal, het historische karakter van de binnenstad, de grote hoeveelheid werkgelegenheid, het grote aantal (culturele) voorzieningen en de centrale ligging in het wegennetwerk van Nederland.

Als middelgrote stad met veel voorzieningen kent Tiel echter ook de nodige (sociale, stedelijke en financiële) uitdagingen. Goede samenwerking in de regio is onmiskenbaar belangrijk in het aanpakken hiervan.

FruitDelta Rivierenland is een goed voorbeeld van succesvolle regionale samenwerking die verder uitgebouwd mag worden. Als gemeentesecretaris / algemeen directeur heb je een belangrijke rol als trekker en verbinder van diverse regionale samenwerkingsverbanden zoals FruitDelta (link) en met de provincie.

Met het opstellen van de Toekomstvisie (link) brengt Tiel focus aan in de opgaven. Samen met inwoners, ondernemers en organisaties zet Tiel zich in voor ‘een toekomst waarin de stad een duidelijk gezicht heeft en samenwerkt met en in de regio’.

Mede in het licht van deze opgaven is voor de gemeentesecretaris / algemeen directeur een belangrijke rol weggelegd om de organisatie verder op koers te brengen naar de toekomst. Een flexibele en betaalbare organisatie is en blijft een belangrijke randvoorwaarde voor succes, alsmede het blijven borgen van de kwaliteit van de organisatie. Met een spanning op de begroting en de formatie, een reorganisatie in het sociaal domein en wisselingen in het Management lijkt de (werk)druk op de organisatie de komende periode alleen maar toe te nemen. Scherp sturen en regie houden op de bedrijfsvoering – samen met de concerncontroller, die als adviseur deel uitmaakt van het Directieteam – is daarbij van wezenlijk belang. Mede omdat verschillende taken, waaronder de bedrijfsvoeringstaken, zijn ondergebracht bij samenwerkingsverbanden.

Je leidt de weg en stuurt actief op samenspel. Het (blijvend) verbinden van partijen is nadrukkelijk van belang in het realiseren van de opgaven. Uiteraard het bestuurlijk-ambtelijk samenspel en de bestuurlijke advisering verbeteren, maar ook de samenhang in het managementteam bevorderen, pro actieve samenwerking met de ondernemingsraad en met de verschillende samenwerkingsverbanden in de regio behouden en waar nodig verbeteren. Belangrijke aspecten hierbij zijn heldere rolinvulling in opdrachtgever- en ondernemerschap; het faciliteren en bevorderen van zichtbare resultaatsturing; pro-actief en voorspelbaar faciliteren van bestuur en burgers door de organisatie.

Op koers en kwaliteit blijven sturen in deze soms turbulente tijden is dus cruciaal en vraagt van de gemeentesecretaris een leidende boegbeeldrol in rust, visie, houding en gedrag, helder opdrachtgever-opdrachtnemerschap, besluitvorming en prioritering

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau en meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke context wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

 • uitdragen van leiderschap; je toont visie en een proactieve instelling t.a.v. het strategisch doorvertalen van de gekozen koers. Je neemt zichtbaar verantwoordelijkheid in het realiseren van de koers door sturing en facilitering van de organisatie daarin;
 • Als boegbeeld ‘sta je er’. Je doet dit met behoud van rust op verbindende en stimulerende wijze;
 • je bent resultaatgericht, durft door te pakken en weet dat in de organisatie verder vorm te (laten) geven. Uiteraard met gevoel voor timing, dosering, sfeer, cultuur en de balans tussen ambities en mogelijkheden;
 • empathie, excellente communicatieve vaardigheden en humor. Je bent als mens makkelijk benaderbaar en een open gesprekspartner;
 • je bent iemand die ruimte geeft aan professionals waar mogelijk, maar ook leiding pakt waar dat nodig is;
 • Je bent ook in staat een organisatie bedrijfsmatig, doelmatig en doeltreffend te managen;
 • senioriteit in bestuursadvisering, politieke lenigheid en nadrukkelijke affiniteit met en kennis van (lokale- en regionale) bestuurlijke aangelegenheden;
 • generalist met een brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
 • uitstekend netwerker, die samenwerking in de regio een warm hart toedraagt en een verbindende rol neemt richting externe partners zoals buurgemeenten, regionale partners en provincies.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 8.426,- bruto per maand (schaal 16; per 1 oktober 2020) bij 36 uur per week, exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering, (samen 17,05%).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag zo snel mogelijk, uiterlijk 8 september 2020 tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina. We vragen u in de motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van gemeentesecretaris in de organisatie en uw toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 36/37                                       oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Vrijdag 11 september 2020             cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Maandag 14 september 2020         persoonlijke pitches kandidaten
 • Donderdag 17 september 2020      1e gespreksronde
 • Vrijdag 25 september 2020             2e gespreksronde
 • N.t.b.                                                    ontwikkelassessment