Directeur

Kernwoorden: verbinding, ontwikkeling, wendbaarheid

Werken bij Waterproef is deel uitmaken van de bijzondere en uitdagende wereld van het wateronderzoek. Met een modern ingericht laboratorium en gepassioneerde vakmensen zet Waterproef zich met grote betrokkenheid in voor het verrichten van kwalitatief goede en geaccrediteerde monstername en analyse.

Als directeur ligt er een mooie ontwikkelopgave in een allround directiefunctie met zowel interne als externe componenten: verder bouwen aan een toekomstbestendige organisatie in een veranderende omgeving.

Stichting Waterproef is één van de 5 waterschapslaboratoria in Nederland. Waterproef werkt voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en voor Waternet (uitvoeringsorganisatie van Gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht). Waterproef verricht innovatief onderzoek, voert projecten uit en levert advies op chemisch, fysisch, microbiologisch en hydrobiologisch gebied. Het onderzoek wordt onpartijdig uitgevoerd t.b.v. de kwaliteit van het oppervlaktewater, waterbodemonderzoek, controle van rioolwaterzuiveringsinstallaties en van lozingen van bedrijven en instellingen.

Het laboratorium voert deze werkzaamheden uit voor zowel de moederorganisaties als een beperkt aantal externe opdrachtgevers. Teneinde de onafhankelijkheid en de integriteit van Waterproef ten opzichte van de diverse opdrachtgevers te waarborgen, is het laboratorium in een stichting ondergebracht. 

De organisatie legt verantwoording af aan het bestuur van de Stichting. Het bestuur kent 3 leden en wordt bemenst door één vertegenwoordiger per moederorganisatie en een onafhankelijke voorzitter.

De organisatie bestaat naast de directeur uit drie afdelingen; Klant & Organisatie, Productie, en Onderzoek, Ontwikkeling & Advies. Een toelichting op de afdelingen lees je verderop in het profiel.  Als directeur vorm je samen met de drie afdelingshoofden, de HR-manager en de Controller het managementteam.

De sfeer binnen Waterproef is informeel en sociaal. Er werken gepassioneerde vakmensen met veel kennis en ervaring, die gewaardeerd worden om hun kwaliteit en werken aan een grote diversiteit aan producten.

Waterproef is gevestigd te Edam en er werken ruim 60 medewerkers.

Opgaven en rolinvulling
Om beter toegerust te zijn om de diverse taken goed uit te kunnen voeren, in de context van veranderende vragen van opdrachtgevers, is onlangs de organisatie aangepast.

Door de organisatieaanpassing zijn de organisatiestructuur, werkprocessen en de invulling van het management substantieel gewijzigd. De zoektocht naar een nieuw evenwicht en nieuwe, nauwere verbindingen met elkaar en de opdrachtgevers heeft een bewogen periode opgeleverd met onzekerheid, wisselingen in de organisatie en nieuwe collega’s. Inmiddels staat er een stevige basis om op door te bouwen. Men kijkt vooruit en staat open.

Voor de nieuwe directeur ligt een mooie bouwopgave om verder te werken aan de toekomstbestendigheid van Waterproef in een (blijvend) veranderende wereld. Verbinding, ontwikkeling en wendbaarheid zijn essentiële aspecten hierin.

Een aantal opgaven springen eruit, die voor de directeur met name relevant zijn:

 • Werken aan een gezamenlijke visie op de toekomst van Waterproef inclusief het verstevigen van de doelstellingen en positiebepaling a.d.h.v. missie, visie en strategie
 • Samenspel met het stichtingsbestuur
 • Verder bouwen aan een stabiele en professionele organisatie. Enerzijds door aandacht te hebben voor de bedrijfsvoering, doelmatigheid, innovatie en optimalisatie van bedrijfsprocessen zoals op het gebied van HR, ICT, communicatie/huisstijl. Anderzijds door vooral met de mensen aan de slag te gaan; met aandacht voor hun ontwikkeling en ambities en aandacht voor sociale samenhang en werkplezier en -trots.
 • Partnership in Practice: werken aan het leggen én bestendigen van verbindingen, zowel in -alle lagen van- de organisatie als met de omgeving, de opdrachtgevers, externe partners en andere waterschapslaboratoria.

Verdere verantwoordelijkheden betreffen het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid en behalen van afgesproken resultaten in jaarplannen; de verantwoordelijkheid voor rapportages aan het stichtingsbestuur d.m.v. jaarplan, begroting, managementrapportages en jaarrekening; het uitvoeren van werkzaamheden als bestuurder in de zin van de WOR en het uitvoeren van personeels- en financieel beleid.

Kortom, in deze veelomvattende directiefunctie ga je toekomstgericht aan de slag met het integraal aansturen en managen van de organisatie.

Persoonsprofiel
Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, meerjarige managementervaring, bent bekend met het (bedrijfsmatig) aansturen van een organisatie(onderdeel) en verantwoording hierover en hebt kennis van de watersector. Je hebt belangstelling voor de werkzaamheden van een laboratorium en affiniteit met innovaties en ontwikkelingen. Specifieke chemische kennis wordt niet vereist.

Deze allround directierol vraagt veelzijdigheid (van strategie tot uitvoering), brede nieuwsgierigheid en inlevingsvermogen, communicatieve en verbindende (netwerk)vaardigheden, bestuurlijke sensitiviteit en het vermogen om soepel en snel te schakelen. Je bent ontwikkelgericht en hebt zin en energie om organisatorisch en mensgericht te bouwen aan een club van professionals die goed in verbinding staat met elkaar, haar bestuur en opdrachtgevers en die wendbaar is op nieuwe ontwikkelingen.

In het contact weet je te enthousiasmeren en verbinden. Je bent van nature laagdrempelig, biedt een luisterend oor en bent samenwerkingsgericht. Door goed inzicht in de verhoudingen bij de opdrachtgevers ben je in staat de belangen van beide moederorganisaties op een adequate wijze af te wegen. Je zoekt samenwerking met andere laboratoriumorganisaties, onderzoekinstituten andere stakeholders.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, maximaal € 7 950,- bruto per maand (schaal 15), bij een volledige werkweek van 36 uur (exclusief Individueel Keuze Budget). Een werkweek van 32 uur behoort tot de mogelijkheden.
 • De CAO Werken voor waterschappen is van toepassing.
 • Een Individueel Keuze Budget van 21% van het maandsalaris (inclusief vakantiegeld). Het IKB kan o.a. ingezet worden voor het aankopen van extra vakantie of voor extra periodieke uitbetaling.
 • Een Persoonsgebonden basis budget van € 6.000,00. Het PBB kan in een periode van 5 jaar ingezet worden voor opleiding, ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

Jaarplan en begroting 2021 van Waterproef worden op aanvraag beschikbaar gesteld voor geïnteresseerde kandidaten.

We zien je motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 12 september 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/directeur-Waterproef.  

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 37-38                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 24 september 2021  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 1 oktober 2021           persoonlijke presentatie ronde
 • 8 oktober 2021          verdiepende gespreksronde
 • 15 oktober 2021         afrondende gespreksronde

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Toelichting afdelingen
Klant & Organisatie
De afdeling Klant & Organisatie is gericht op de klant en zorgt er voor dat op strategisch, tactisch en operationeel niveau de juiste samenwerking met onze opdrachtgevers wordt gerealiseerd. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de interne dienstverlenende bedrijfsvoering, zoals ICT, financiën en facilitaire zaken.

Afdeling Productie
De afdeling Productie is gericht op het routinematig uitvoeren van analyses ten behoeve van de werkprocessen van onze beide opdrachtgevers. Hierin wordt het gehele proces opgenomen van monstername, monsterontvangst, monstervoorbewerking, analyse, zowel (micro)biologisch als (fysisch)chemisch, tot rapportage van de analyse resultaten.

Ontwikkeling, Onderzoek & Advies
De afdeling Ontwikkeling, Onderzoek en Advies coördineert projecten, doet onderzoek en geeft advies. Voor projecten zal geregeld gebruik worden gemaakt van medewerkers uit de afdeling productie, zodat optimaal alle competenties in de organisatie kunnen worden benut, maar ook om nieuwe methoden en technieken op een goede manier te kunnen laten landen in de productie.