Onafhankelijke en verbindende Bestuursvoorzitter (nevenfunctie)

Een authentiek, natuurlijk leider met bemiddelende kwaliteiten

Samen voor de toekomst van Nederland!

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor de werkzaamheden op het gebied van bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Het doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder). De impact van kwaliteitsverbetering in nationaal en internationaal verband is groot en werkt generaties lang door.

SIKB doet dit praktijkgericht en bottom-up. Onder meer door het verder helpen van ‘best practices’ en het bevorderen en verspreiden van kennis en kunde. Een goede balans tussen de verschillende partners is een essentieel element in de centrale positie die SIKB in het grote netwerk inneemt. SIKB functioneert daarbij als bruggenbouwer.

Daarnaast bevordert SIKB de implementatie van innovaties van proces en techniek. Verder wil SIKB graag een rol spelen bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, de energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie. SIKB kan daarbij een rol (blijven) spelen als verbinder tussen overheid en markt.

Zo blijft het werkveld in beweging en de kwaliteit geborgd!

Meer lezen over wat SIKB is en doet? Klik hier voor aanvullende informatie

Opgaven

In de functie van voorzitter vervul je een boegbeeldrol en zit je de bestuursvergaderingen voor. De directeur heeft de dagelijkse leiding en stuurt actief op de voortgang van de werkzaamheden binnen SIKB; de voorzitter stuurt met hem op de koers van SIKB en houdt het algemeen belang van de partners van SIKB in het oog. Je stelt je op als sparringpartner en trusted advisor voor de directeur.

De voorzitter vertegenwoordigt waar nodig SIKB in persoon bij belanghebbende partijen en is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid van de stichting. De voorzitter draagt er zorg voor dat de bestuursleden onderling op een goede en plezierige manier met elkaar om blijven gaan en bewaakt de eenheid. Het bestuur bestaat momenteel uit elf personen vanuit de werkvelden waar SIKB actief is. Het bestuur heeft vertegenwoordigers vanuit de overheid (ministeries, RWS, IPO, UvW en CGA) en vanuit het bedrijfsleven (VKB, GSN, NIBV, ODI/VDV, VOiA en NVAO). Bedrijven en overheid hebben ieder 50% van de stemmen.

Wie ben jij?

De doelen van SIKB gaan je aan het hart! Je bent als bestuursvoorzitter primair intern gedreven om maatschappelijk bij te dragen aan de missie van SIKB.. Je bent bekend met de inhoud en hebt affiniteit met (één van) de werkvelden. Bij voorkeur heb je ervaring opgedaan in zowel de publieke alsook de private sector. SIKB hecht er bovenal waarde aan dat jij je herkent in de omschrijving van een onafhankelijke, verbindende en authentieke bestuurder én in aanvullende onderstaande kenmerken:

 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt een relevant bestuurlijk netwerk;
 • Je bent onpartijdig en handhaaft een strikte neutraliteit;
 • Je weet je effectief te manifesteren in complexe krachtenvelden, bent politiek-bestuurlijk sensitief en toont leiderschap;
 • Je hebt gevoel voor verhoudingen, structuren en besluitvormingstrajecten;
 • Je hebt scherp zicht op de (strategische) ontwikkelingen binnen het taakveld van SIKB;
 • Je bezit de kwaliteit om hoofd- en bijzaken te scheiden en daarbij de kern te verwoorden;
 • Je kunt goed reflecteren en hanteert een coachende stijl;
 • Je bent kwaliteitsgedreven en staat open voor verbetering en vernieuwing;
 • Je hebt een visie over hoe de organisatie zich verder kan ontwikkelen.

Beschikbaarheid en vergoeding

Het bestuur van SIKB vergadert in elk geval vier keer per jaar op de SIKB locatie in Gouda. De voorzitter heeft daarnaast ca. een keer per maand een overleg met de directeur van SIKB. Je moet gedurende de week voldoende flexibel en beschikbaar zijn voor tussentijdse contactmomenten.

Op jaarbasis varieert de inzet tussen de 80 en 120 uur, waar een passende vergoeding tegenover staat. De voorzitter wordt door het bestuur benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Na afloop van deze termijn kan een herbenoeming plaatsvinden.

Contact- en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra of Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wegens de Kerstperiode hanteren we een verlengde reactietermijn. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 8 januari 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. Om voor een benoeming als voorzitter bij SIKB in aanmerking te komen, is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

De data van de procedure zijn:

 • Week 2                             adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 17 januari 2023                 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 20 januari 2023                 persoonlijke presentatie (door kandidaten) bij SIKB
 • 25 januari 2023                 1e gespreksronde bij SIKB
 • 30 januari 2023                2e gespreksronde bij SIKB

SIKB wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die ze gebruikt om beter voorbereid te zijn op de ontwikkelingen in de samenleving. Naast je talent en kwaliteiten breng je ook je eigen achtergrond en persoonlijkheid mee. Wie jij ook bent; bij SIKB ben je van harte welkom!