Manager bedrijfsvoering / concerncontroller

36 uur per week, maximaal € 6.616,- (schaal 13)

WIJ bieden de mooie combinatiefunctie van manager bedrijfsvoering / concerncontroller in een dynamisch speelveld met verschillende stakeholders in de regio Holland Rijnland.

Als manager bedrijfsvoering geef je leiding aan de ongeveer 15 medewerkers van de afdeling Bedrijfsvoering. Je stuurt op resultaten en stimuleert ontwikkeling bij medewerkers. Ook draag je – als lid van het MT van Holland Rijnland – zorg voor beleidsontwikkeling, adviseer je over strategisch beleid en voer je organisatiebrede taken uit. Als concerncontroller draag je tevens zorg voor de financiële sturing en beheersing van de organisatie. Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan directie en bestuur over de bedrijfsvoering, de effectiviteit van de organisatie en het realiseren van de bestuurlijke en ambtelijke doelen. Je bent spin in het web op het brede gebied van control, brengt en houdt de bedrijfsvoering in control en hebt daarbij aandacht voor efficiency en effectiviteit. Verder geef je uitvoering aan de planning- en controlcyclus, monitor je kosten, signaleer je knelpunten en kansen en draag je zorg voor relevante informatievoorziening.

JIJ bent verbindend, besluitvaardig, resultaatgericht, flexibel, stressbestendig en je bent in staat om zowel zelfstandig als in een team te werken. In je handelen ben je daadkrachtig en proactief. Je bent in staat een eigen netwerk op te bouwen met gemeenten en andere stakeholders. Ook ben je in staat om te reflecteren op je eigen handelen.

Verder vragen wij het volgende van je:

 • Je hebt minimaal een HBO/WO opleiding.
 • Je hebt minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring.
 • Heb je al werkervaring opgedaan in dit werkveld, dan zijn we zeker geïnteresseerd in je.

ONS AANBOD voor jou is een functie in schaal 13, maximaal € 6.616,- bij een 36-urige werkweek. Daarnaast bieden wij jou:

 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega’s.
 • Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer.
 • Je zit bij ons aan het stuur van je eigen ontwikkeling. Hou je van workshops en korte cursussen? Dan kan je kiezen uit een breed aanbod.
 • De rechtspositie van de samenwerkende gemeentelijke organisaties, zoals vastgelegd in de Cao SGO
 • Je ontvangt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget bij ons, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.

DE AFDELING Bedrijfsvoering bestaat uit ongeveer 15 gedreven medewerkers. Er heerst een open cultuur waarin kernwaarden als eigenaarschap, omgevingsbewustzijn en resultaatgerichtheid jou als muziek in de oren klinken. In deze functie werk je nauw samen met collega’s binnen Holland Rijnland, (externe) privacyfunctionarissen en met de gemeente Leiden.

HOLLAND RIJNLAND is een samenwerkingsorganisatie van en voor dertien gemeenten. De strategische ligging ten opzichte van de luchthaven Schiphol en steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam dragen verder bij aan de aantrekkingskracht van de regio. Binnen het samenwerkingsverband van Holland Rijnland werken de gemeenten samen aan het verbeteren van de kwaliteit van wonen, werken, leren en leven; voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Holland Rijnland is de regio waar de randstad tot bloei komt. Verschillende landschappen wisselen elkaar af, topsectoren en grote bedrijven zijn hier gevestigd, mensen wonen hier graag in de dorpen en steden én het gebied is strategisch gelegen tussen Amsterdam en Den Haag-Rotterdam. Deze en nog vele andere factoren maken Holland Rijnland een aantrekkelijke regio om te wonen, werken en recreëren. Echter staan de dertien gemeenten ook voor grote uitdagingen, waaronder de woningbouwopgave, de energietransitie, biodiversiteitsherstel en de druk op bereikbaarheid. Deze problematiek overstijgt gemeentegrenzen en wat de ene gemeente doet om een specifieke opgave aan te pakken, heeft effect op buurgemeenten. Daarom is samenwerking essentieel. De opgaves zijn groot: er moeten 30.000 woningen bijkomen in 2030, we willen energieneutraal zijn in 2050 en 20.000 extra banen creëren. De organisatie Holland Rijnland ondersteunt de gemeenten hierin op strategisch niveau én in de uitvoering.

PROCEDURE De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55. De data van de procedure worden nog gepland en zullen op de website worden gepubliceerd.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 30 april 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren de solliciteer-button op deze pagina. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Secretaris-directeur

Een boegbeeld en netwerker in hart en nieren die Holland Rijnland op de kaart zet!

Holland Rijnland is een samenwerkingsorganisatie van 13 Zuid-Hollandse gemeenten in de Leidse regio, de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. Een gebied met ruim 570.000 inwoners, een gevarieerd Hollands landschap en rijke cultuur midden in de Randstad; een aantrekkelijke regio om te wonen, werken en recreëren.

De gemeenten staan voor grote, veelomvattende opgaven die in elke gemeente een eigen lokale aanpak vragen. Tegelijkertijd is er het besef dat op bepaalde thema’s regionale samenwerking nodig is. Een gezamenlijke koers versterkt immers de kracht van de lobby naar aangrenzende regio’s en hogere overheden. Holland Rijnland faciliteert dit op het gebied van ruimte & energie en maatschappij & jeugd.

Opgaven en rolinvulling
In 2018 heeft het bestuur na een heroriëntatie op Holland Rijnland uitgesproken dat mobiliteit, wonen, groen en energietransitie belangrijke onderwerpen zijn waar regionale versterking nodig is.

Holland Rijnland verdiept en concretiseert hierop met een strategische agenda die medio 2021 gereed is. Met deze agenda wil Holland Rijnland een stevige positie innemen tussen naastgelegen regio’s, binnen de provincies en richting het Rijk. De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Actief verbinden
Als secretaris-directeur ben je dé verbinder, dienstverlener en netwerker binnen en tussen de 13 gemeenten. Jij zorgt ervoor dat alle partijen aangehaakt zijn en blijven op gezamenlijke thema’s, legt accent op de gezamenlijke wil en verenigt belangen hierin. Je organiseert maatschappelijk draagvlak. Dit betekent ophalen, maar ook brengen en continu feeling houden.

Het boegbeeld zijn
Een goede lobby is van cruciaal belang voor het laten slagen van doelstellingen voor de regio. Hier ligt een stevige opgave. Je bent hét boegbeeld van Holland Rijnland en brengt hierin passie, gedrevenheid en overtuigingskracht mee. Je richt je op randgemeenten, provincies Noord- en Zuid-Holland en de metropoolregio’s MRDH en MRA en het Rijk, zodat ook daar draagvlak ontstaat en projecten kunnen worden gerealiseerd.

Vergroten samenhang en strategische kwaliteit
Je bent adviseur van het bestuur en ‘linking pin’ tussen ambtenaren en bestuur. De organisatie kenmerkt zich door een grote diversiteit in vakgebieden en bevat naast strategie en beleid ook uitvoeringsonderdelen. Door deze diversiteit is aandacht voor onderlinge samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen belangrijk. Dit geldt ook voor het MT als team. Daarnaast is er de wens tot vergroten van strategische kwaliteit in de organisatie.

Je geeft vertrouwen, kunt loslaten en zoekt tegelijk de balans met koersvast sturen. Je creëert een veilige omgeving voor MT en medewerkers om door te ontwikkelen.

De organisatie
Holland Rijnland is een gemeenschappelijke regeling die sinds 2004 bestaat. De organisatie wordt bestuurd door een algemeen bestuur (AB) en een dagelijks bestuur (DB) waarin de 13 gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Het MT van de organisatie wordt gevormd door de secretaris-directeur, de concerncontroller, het afdelingshoofd Bedrijfsbureau, de manager Regionaal Bureau Leerplicht en de manager Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap Jeugdhulp. Daarnaast is er een Strategische Eenheid, die momenteel direct aangestuurd wordt door de secretaris-directeur.

De cultuur binnen Holland Rijnland is informeel en kenmerkt zich door korte lijnen. Dagelijks zetten ca. 60 medewerkers zich in voor de verschillende taken van de organisatie: strategische beleidsontwikkeling en -advisering binnen het fysiek en sociaal domein en de uitvoering een van een aantal wettelijke taken op het gebied van leerplicht en jeugdhulp.

Persoonsprofiel
Wij zoeken een secretaris-directeur met academisch werk- en denkniveau, een warm hart voor de regio Holland Rijnland en een brede affiniteit met actuele thema’s.
Kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke wereld op gemeentelijk niveau is een must in deze functie, evenals een persoonlijkheid die past bij het extern gerichte zwaartepunt in deze baan. Zin hebben om ‘de boer op’ te gaan en Holland Rijnland op de kaart te zetten.

Gelet op het belang van persoonlijkheid en drijfveren voor een passende match zal hier nadrukkelijk bij stil worden gestaan in de procedure. Relevante aspecten en eigenschappen waar met name op gelet wordt zijn:

 • Je bent een energieke stabiele persoonlijkheid;
 • Je bent een netwerker pur sang en hebt hierin bewezen bekwaamheid;
 • Je bent toegankelijk, makkelijk in het initiëren van contact, communicatief uiterst vaardig en sensitief;
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en verbindend;
 • Je bent een ervaren adviseur voor bestuurders;
 • Je bent dienstbaar maar niet volgzaam, durft het gesprek aan te gaan en een spiegel voor te houden;
 • Je hebt visie en strategisch vermogen;
 • Je hebt een open houding t.a.v. feedback;
 • Je bent nieuwsgierig, bevlogen en overtuigend;
 • Je hebt ervaring met bedrijfsvoering en aansturen op directieniveau;
 • Je bent zakelijk met oog voor de mens;
 • Je geeft ruimte, werkt vanuit vertrouwen;
 • Je stuurt op hoofdlijnen vanuit een helikopterview;
 • Je inspireert, stimuleert initiatief en eigenaarschap, neemt mensen mee.

Arbeidsvoorwaarden
De functie is gewaardeerd in schaal 15 en biedt daarmee een salaris van € 7.675,- bruto maximaal per maand bij een werkweek van 36 uur. Holland Rijnland biedt een jaarcontract met de intentie tot een vast contract na het eerste jaar.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Renske Veenstra via (073) 612 06 55. We zien je motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 18 april 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

 • 29 april 2021                                           Cv presentatie
 • 12 mei 2021 (middag en avond)        Persoonlijke presentatie
 • 21 mei 2021                                             1e ronde gesprekken
 • 27 mei 2021                                            2e ronde gesprekken