Directeur met portefeuille Sociaal Domein & Veiligheid

Er gebeurt veel in Roosendaal. Het gemeentebestuur is ambitieus en werkt hard aan de ontwikkeling van de stad onder het motto: ‘Duurzaam, sterk, aantrekkelijk’. Roosendaal wil een duurzame gemeente zijn die werk maakt van de energietransitie en klimaatadaptatie. Een gemeente waar iedereen kan participeren in de samenleving en jongeren een toekomstperspectief hebben. Een gemeente met een goed woning- en voorzieningenaanbod, waar iedereen zich veilig en thuis voelt in eigen wijk of dorp. In Roosendaal hebben inwoners daadwerkelijk iets te zeggen over hun leefomgeving.

De organisatie
Gemeente Roosendaal heeft ongeveer 475 medewerkers in dienst. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie directeuren.

De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich voortdurend, met als kernwaarden ‘Resultaatgericht’, ‘Samen’ en ‘De ander centraal’. Roosendaal gelooft in de kracht van haar medewerkers. Zij zijn zelfstandige professionals, gericht op resultaat en samenwerking, die het bestuur adviseren en ondersteunen in het realiseren van de ambities. In dat kader werkt men in Roosendaal steeds meer in kleine groepen van 8 tot 12 medewerkers zonder direct leidinggevende. Medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het groepsresultaat en verdelen onderling hun werkzaamheden. Zij leggen verantwoording af aan de directie. Dit noemt Roosendaal autonomer werken. Meer hierover leest u op de website.

Opgaven
Samen met de gemeentesecretaris en twee collega-directeuren:

 • geeft u leiding aan de ambtelijke organisatie;
 • laat u de organisatie meebewegen met de snel veranderende maatschappij;
 • zorgt u voor / stuurt u op verdere versterking en professionalisering van de integrale interne en externe samenwerking;
 • zorgt u voor / stuurt u op heldere communicatie over afspraken en prestaties, alsook op de verdere ontwikkeling en professionalisering van houding en gedrag van groepen en individuele medewerkers.

En daarnaast:

 • bent u eerste aanspreekpunt binnen het Sociaal Domein & Veiligheid voor medewerkers, bestuur en partners;
 • treedt u in de rol van directeur op als ambtelijk opdrachtgever voor programma’s en projecten binnen het Sociaal Domein & Veiligheid. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dit opdrachtgeverschap te mandateren.

Persoonsprofiel
U heeft academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het managen van professionals in een complexe omgeving, liefst in de setting van programmasturing en/of zelfsturende teams. Daarnaast heeft u aantoonbare kennis van/ervaring met het Sociaal Domein & Veiligheid, bij voorkeur in een grootstedelijke omgeving.

U bent scherp van geest, plezierig in de omgang en hebt een goed gevoel voor humor. U bent koersvast en helder en oprecht in uw communicatie. U bent sterk in het leggen van verbindingen binnen en buiten de organisatie. U heeft een scherp oog voor ontwikkelingen in de samenleving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie. Grootstedelijke vraagstukken en de benodigde integrale afstemming op dit gebied zijn u niet vreemd. U bent zowel inhoudelijk als organisatorisch gericht op ontwikkeling en weet veranderingen mogelijk te maken en te borgen in de organisatie. Coachend leiderschap is uw voorkeursstijl, u bent ‘uw ego voorbij’ en bent in staat om mensen in hun kracht te zetten. U bent een aangename en stevige gesprekspartner op strategisch niveau, die er ook plezier in heeft zich af en toe te verdiepen in meer tactische of operationele casuïstiek. U denkt mee, maar biedt ook tegenspraak en tegenwicht. U bent goed in staat om bestuurders op strategisch niveau te adviseren en u heeft ook oog voor de tactische en operationele doorwerking daarvan.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

 • Samenwerken: (her)kennen van gemeenschappelijke doelen en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijken.
 • Resultaatgerichtheid: afspraken maken over de te behalen resultaten en daarbij prioriteiten stellen, zowel in- als extern. Afspraken nakomen én evalueren om ervan te leren en kwaliteit te meten. Aanspreken op gemaakte afspraken, houding en gedrag.
 • De ander centraal: goed luisteren en de behoefte achter de vraag achterhalen. Tijdig en begrijpelijk communiceren. Ruimte geven voor initiatief en durven los te laten.
 • Bestuurlijkesensitiviteit: eigen activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.
 • Strategische visie: een langetermijnvisie, een breed perspectief, uiteenlopende mogelijkheden in gedachten houden bij het ontwikkelen van toekomstbeeld voor de organisatie.
 • Opbouwen: vanuit een eigen toekomstbeeld ideeën, organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen, kan prikkelen en inspireren.

Arbeidsvoorwaarden
Roosendaal biedt u, afhankelijk van uw opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (schaal 15). Verder ontvangt u elke maand een individueel keuzebudget (17,05% van het maandsalaris) dat u kunt laten uitbetalen of bijvoorbeeld kunt inzetten voor de fiscale uitruil van woon-werkverkeer of de aanschaf van een fiets.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wilt u meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 februari 2022 tegemoet. U kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie u bent en wat u drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 6                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

14 februari 2022                    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

16 februari 2022                     1e gespreksronde

23 februari 2022                    2e gespreksronde


Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Meer over gemeente Roosendaal
De stad Roosendaal ligt in het hart van West-Brabant. Zij vormt samen met de vijf karakteristieke dorpen Heerle, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage en Moerstraten de gemeente Roosendaal. Een gemeente van de menselijke maat met talloze kleurrijke verenigingen, inwoners en ondernemers. Met 80.000 inwoners en meer dan 6.000 bedrijven groot genoeg voor interessante vraagstukken. Klein genoeg voor korte lijnen met belangrijke stakeholders. Met een ideale ligging: vanuit Rotterdam, Breda of Antwerpen bent u in ruim 30 minuten in Roosendaal.

Verbindende, vernieuwende griffier

Gemeente Roosendaal zoekt een griffier met frisse blik die sociaal, energiek en vernieuwend is. Een verbinder pur sang die proactief handelt bij vraagstukken als inwonersparticipatie en bestuurlijke ontwikkeling.

Roosendaal is in beweging, zowel op politiek als maatschappelijk en inhoudelijk vlak. Men werkt aan een bestuur dat dichtbij de samenleving staat, een raad die zelfbewust is van haar (kaderstellende) rol en een ambtelijke organisatie die autonoom en integraal werkt. Zo wil men samen zo optimaal mogelijk werken aan de ontwikkeling van de gemeente.

Roosendaal is een gemeente van de menselijke maat met talloze kleurrijke verenigingen, inwoners en ondernemers. Met ruim 77.000 inwoners is de gemeente groot genoeg voor interessante vraagstukken en klein genoeg voor korte lijnen met belangrijke stakeholders. De gemeente bestaat uit de stad Roosendaal en de vijf kerndorpen Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Moerstraten.

De gemeenteraad bestaat uit 35 raadsleden die constructief samenwerken. Het college wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders. Binnen de ambtelijke organisatie werken zo’n 500 medewerkers, aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. De griffie bestaat naast de griffier uit een plaatsvervangend griffier, twee raadsadviseurs en twee ondersteunende medewerkers. De griffier is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de griffie.

Aanleiding

Na een korte, maar zeer fijne en intensieve samenwerking met onze griffier Magda Jansen heeft zij een unieke kans gekregen nu zij is voorgedragen als jongste burgemeester van Nederland in de gemeente Woudenberg.  Als werkgever betreuren wij dit maar we gunnen haar deze mooie loopbaanstap. Onze huidige griffier wil haar opvolger/opvolgster graag nog het volgende meegeven: “Het is dat ik ben voorgedragen als burgemeester, anders was ik met heel veel plezier griffier van Roosendaal gebleven. Het vertrouwen en de vrijheid vanuit de raad, de burgemeester en het griffieteam, geven ontzettend veel kansen om met elkaar aan de slag te gaan om het griffiewerk naar een nog hoger plan te tillen. De nieuwe griffier krijgt een geweldig loyaal en hardwerkend griffieteam met veel potentie.”

Opgaven en rolinvulling

Als griffier heb je een sleutelpositie tussen raad, college van B&W en organisatie. De griffier is daarin voor de raad de primaire adviseur, die in nauw samenspel met de burgemeester en de gemeentesecretaris/algemeen directeur de lijnen uitzet.

Als griffier heb je een breed takenpakket. Je richt je vanzelfsprekend op de advisering en ondersteuning van de gemeenteraad, op het bevorderen van de politiek-bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen en op het leiderschap van de griffie.

Roosendaal legt specifiek accent op vraagstukken rondom bestuurlijke ontwikkeling en externe profilering. Relevante onderwerpen hierbij zijn:

 • Inwonersparticipatie: hoe verbind je Roosendalers en belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen met de rol en de positie van de raad?
 • Democratische legitimiteit: de interesse in de politiek en het vertrouwen daarin lijken af te nemen. Hoe kun je de Roosendaalse politiek en besluitvorming gewenst profileren en hoe krijg je de afstand tussen de Roosendaalse inwoners en de politiek weer kleiner?
 • Het stimuleren van optimale samenwerking tussen inwoners, gemeenteraad, college en ambtenaren.
 • Het terugbrengen tot overzienbare proporties van de veelheid aan en complexiteit van de informatie die dagelijks aan de raadsleden wordt aangeboden.
 • Het ondersteunen en begeleiden van de gemeenteraad zodat zij zich optimaal kan inzetten om zodoende maximaal effectief te zijn;
 • ICT-ontwikkelingen en gebruik van deze middelen door raad en griffie.
 • Voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

In de bijlage is het volledige taken- en verantwoordelijkheidspakket opgenomen.

Roosendaal zoekt een energieke, verbindende griffier die wil bijdragen aan deze vraagstukken vanuit een leidende, op de toekomstgerichte rol. Communicatie en verbinding zijn voor hem/haar hierbij werkwoorden. De griffier is in staat om informatie op te halen door mensen op te zoeken en goed te luisteren. Ook is hij/zij in staat om informatie duidelijk en eenduidig uit te leggen.

Persoonsprofiel

De gemeenteraad hecht meer waarde aan persoonlijkheid en kwaliteiten dan aan ervaring. Aspecten die jou kenmerken of waartoe je bereid bent om deze (verder) te ontwikkelen:

 • Sterke, onafhankelijke persoonlijkheid en tegelijkertijd een echte samenwerker
 • Verbinder en vernieuwer pur sang
 • Communicatief vaardig
 • Scherp inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen
 • Coachend leiderschap
 • Humor en relativeringsvermogen
 • Ervaring met strategische advisering of leidinggeven in een bestuurlijk complexe omgeving
 • Academisch werk- en denkniveau
 • Affiniteit met gemeente- en bestuursrecht. Indien je onvoldoende kennis hebt van de gevraagde rechtsgebieden ben je bereid om je hierin te laten opleiden.

Arbeidsvoorwaarden

Roosendaal biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15).

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 15 december 2021 tegemoet.  

Omdat de match op persoonlijkheid, drijfveren en kwaliteiten centraal staat en we benieuwd zijn naar wie jíj als mens bent vragen we je om hier in je motivering nadruk op te leggen, door iets van jezelf te laten zien. We nodigen je van harte uit om een (kort) filmpje in te sturen. Dit is echter geen must, kies een manier die bij jou past. Het filmpje kun je sturen naar welkom@zeelenberg.nl, eventueel via WeTransfer. We zorgen er dan voor dat het filmpje aan jouw dossier wordt toegevoegd.

De gespreksdata voor de selectiegesprekken staan gepland voor 17 en 24 januari. Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Directeur Ruimtelijk Domein

Gemeente Roosendaal
De dorpen Heerle, Nispen, Wouw, Wouwse Plantage, Moerstraten en de stad Roosendaal vormen samen de gemeente Roosendaal. De gemeente heeft ruim 75.000 inwoners en ligt in het hart van West-Brabant. Door de strategische ligging langs de A17 en A58 en tussen de havens Rotterdam, Antwerpen en Terneuzen/Vlissingen zijn transport en logistiek voor de gemeente erg belangrijk.

Er gebeurt veel in Roosendaal. Het gemeentebestuur is ambitieus en werkt hard aan de ontwikkeling van de stad onder het motto: ‘Duurzaam, sterk, aantrekkelijk”. Roosendaal wil een duurzame gemeente zijn die werkt maakt van de energietransitie en klimaatadaptatie. Een gemeente waar iedereen kan participeren in de samenleving en jongeren een toekomstperspectief hebben. Een gemeente met een goed woning- en voorzieningenaanbod, waar iedereen zich veilig en thuis voelt in eigen wijk of dorp. In Roosendaal hebben inwoners daadwerkelijk iets te zeggen over hun eigen leefomgeving.

Binnen het ruimtelijk domein heeft de gemeente Roosendaal haar ambities vertaald naar een breed palet aan programma’s en projecten variërend van de ontwikkeling van de binnenstad, opgaven op het gebied van woningbouw tot initiatieven rond de ontwikkeling van het outletcomplex. 

De organisatie
De gemeente Roosendaal heeft ongeveer 460 medewerkers in dienst. De directie bestaat uit de gemeentesecretaris en drie directeuren.

De gemeentelijke organisatie is sterk in ontwikkeling, met als kernwaarden ‘Resultaatgericht’, ‘Samen en ‘De ander centraal’. Roosendaal gelooft in de kracht van haar medewerkers. Zij zijn zelfstandige professionals, gericht op resultaat en samenwerking, die het bestuur adviseren en ondersteunen in het realiseren van de ambities. In dat kader werkt men in Roosendaal steeds meer in kleine groepen van 8 tot 12 medewerkers zonder direct leidinggevende. Deze medewerkers zijn met elkaar verantwoordelijk voor het groepsresultaat en verdelen onderling hun werkzaamheden. Zij leggen verantwoording af aan de directie. Dit noemt Roosendaal autonomer werken. 

Opgaven
Samen met de gemeentesecretaris en twee collega-directeuren:

 • Leidinggeven aan de ambtelijke organisatie.
 • De organisatie laten meebewegen met de snel veranderende maatschappij.
 • De in- en externe samenwerking verder professionaliseren.
 • Realiseren van verbetering in de communicatie over afspraken, prestaties, houding en gedrag.

En daarnaast:

 • Verder ontwikkelen van de focus op duurzaamheid binnen de gehele organisatie.
 • Eerste aanspreekpunt binnen het ruimtelijk domein voor medewerkers, bestuur en partners.
 • In de rol van directeur treedt u op als ambtelijk opdrachtgever voor programma’s en projecten binnen het ruimtelijk domein. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dit opdrachtgeverschap te delegeren of te mandateren.


Persoonsprofiel
U heeft academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met het managen van professionals in een complexe omgeving, liefst in de setting van programmasturing en/of zelfsturende teams. Daarnaast heeft u aantoonbare kennis van en ervaring met het ruimtelijk domein, bij voorkeur in een grootstedelijke omgeving. Affiniteit met duurzaamheid is een pré.

U bent ‘streetwise’ binnen het vakgebied van ruimtelijke ontwikkeling en in de samenwerking met ‘de vastgoedmarkt’. U weet de juiste partijen aan tafel te krijgen en bent gesprekspartner en aanspreekpunt voor ‘de markt’ binnen het ruimtelijk/economisch domein. U bent daarnaast koersvast en helder en oprecht in uw communicatie. U bent sterk in het leggen van verbindingen binnen en buiten de organisatie. U heeft een scherp oog voor ontwikkelingen in de samenleving en de betekenis hiervan voor de gemeentelijke organisatie. Grootstedelijke vraagstukken en de benodigde integrale afstemming op dit gebied zijn u niet vreemd. U brengt vernieuwing en weet veranderingen mogelijk te maken en te borgen in de organisatie. Coachend leiderschap is uw voorkeursstijl en u bent in staat om mensen in hun kracht te zetten. U bent een stevige gesprekspartner, biedt tegenspraak en tegenwicht en bent goed in staat om bestuurders op strategisch niveau te adviseren. 

Onderstaande competenties en persoonskenmerken zijn als uitgangspunt voor de rol van directeur Ruimtelijk Domein benoemd en komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel:

Samenwerken: (her)kennen van gemeenschappelijke doelen en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijken.

Resultaatgerichtheid: afspraken maken over de te behalen resultaten en daarbij prioriteiten stellen, zowel in- als extern. Afspraken nakomen. Afspraken evalueren om ervan te leren en kwaliteit te meten. Aanspreken op gemaakte afspraken, houding en gedrag.

De ander centraal: goed luisteren en de behoefte achter de vraag achterhalen. Tijdig en begrijpelijk communiceren. Ruimte geven voor initiatief en durven los te laten. 

Bestuurlijke sensitiviteit: eigen activiteiten afstemmen op politieke en bestuurlijke veranderingen, posities, belangen, beleid en gevoeligheden.

Strategische visie: heeft een langetermijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het ontwikkelen van toekomstbeeld voor de organisatie

Opbouwen: vanuit een eigen toekomstbeeld ideeën, organisaties en individuen samenbrengen en ontwikkelen, kan prikkelen en inspireren


Arbeidsvoorwaarden
Het bruto jaarsalaris bedraagt maximaal € 100.000,- (inclusief 17,05% IKB).


Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag voor 10 juni 2019 tegemoet. U kunt online solliciteren via deze reactielink of de reactielink boven aan de pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

– Maandag 17 juni en maandag 24 juni          orienterende gesprekken adviseurs Zeelenberg 

– Donderdag 27 juni                                            cv presentatie

– Maandag 1 juli                                                  persoonlijke pitches + eerste gespreksronde

– Donderdag 4 juli                                               tweede gespreksronde


Een assessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.