Provincie Overijssel

“Overijssel staat goed op de kaart: een uitdagende werkomgeving met ambities waaraan je als medewerker op hoog niveau betekenis kunt toevoegen. Met een omvangrijk investeringsprogramma is het geen wonder dat we de afgelopen jaren een keur aan nieuwe medewerkers welkom konden heten. Bijna zonder uitzondering lukt ons dat met eigen wervingsactiviteiten via internet en sociale media.

Soms stokt zo’n proces en lukt het niet de gewenste kandidaten te vinden. Ik had eerder goede ervaring met Zeelenberg bij het aantrekken van een teamleider voor ons team Grondzaken. Ook nu hielp het bureau ons goed op weg, na het een jaar op eigen kracht proberen, bij het verwerven van de kandidaat voor de functie van Contractmanager Ontwikkelopgave EHS/Natura 2000.”