Verbindende strategische teamleider

voor het team Programma’s & Strategie

Een uitdagende rol dichtbij het bestuur en de directie, met een divers team en interessante team- en organisatieopgaven!

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren. Tegenwoordig is Papendrecht een compacte kern aan het water, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen.

Werken voor Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt. Veel ontwikkelingen komen voort uit initiatieven vanuit de samenleving.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie.

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en acht teamleiders.

Team Programma’s & Strategie
Het team (ca. 25 collega’s) houdt zich bezig met de programma’s binnen de organisatie en de strategische koers van de organisatie. Ook de onderdelen communicatie, kabinetszaken, HR, het bestuurssecretariaat en bestuursondersteuning maken deel uit van het team. De hieruit voortkomende opdrachten en onderwerpen behoren tot de werkzaamheden van de verschillende professionals van het team.

Wat staat je te doen?
Het team is divers: van strategisch adviseurs tot trainees en het bestuurssecretariaat. Dit vraagt om variatie in je leiderschapsstijlen en daagt je uit als het gaat om het creëren en behouden van onderlinge verbinding, zowel binnen het team als organisatie breed. Je werkt aan het versterken van de integraliteit en samenwerking en het wij-gevoel. Van elkaar weten waar ieders kwaliteiten liggen en mensen daarop inzetten, daar ga jij voor.

Als teamleider richt jij je op de aansturing van het team. Daarnaast ben je ambtelijk opdrachtnemer en houdt je je bezig met uiteenlopende onderwerpen op strategisch en tactisch niveau. De aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere: organisatieontwikkeling, totstandkoming van de strategische agenda, lerende organisatie, verbeteren accounthouderschap communicatieplan, optimaliseren bestuurlijke ondersteuning, de programma’s Duurzaamheid en Participatie.

Het team bevindt zich dichtbij de directie en het bestuur, wat van jou de nodige sensitiviteit vraagt. Je signaleert en bent op de hoogte van wat er speelt, je legt zaken op tafel en verbindt bovenal. Hierin sta je ook in nauw contact met je collega-teamleiders.

Persoonsprofiel
Jij hebt WO werk- en denkniveau en beschikt over leidinggevende vaardigheden. Je hebt affiniteit met het aansturen van een groep mensen in uiteenlopende rollen. Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context is een pre. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent strategisch sterk, staat stevig in je schoenen en stelt je op als sparringpartner voor directie en bestuur.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; je geeft vertrouwen en ruimte maar kunt tegelijkertijd ook stevig sturen indien nodig.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt met name op hoofdlijnen.
 • Je bent communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief. Je informeert en schakelt tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je voelt zaken goed aan, hebt inzicht in de verschillende krachtenvelden en kunt risico’s goed inschatten.
 • Je bent enthousiast en krijgt mensen mee. Je toont voorbeeldgedrag: open, duidelijk en koersvast en spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je bent toegankelijk, haalt feedback op en gebruikt deze om je te ontwikkelen.
 • Je bent een netwerker en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een fijne betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team, voor Papendrecht en de regio. Hier zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand (salarisschaal 12, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op deze website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Verbindende Teamleider Maatschappelijke Ontwikkeling

Een mensgerichte bouwer die werkt aan samenhang en strategisch vermogen van het team, midden in het politiek-bestuurlijke hart van de organisatie

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren.

Tegenwoordig is Papendrecht een compacte kern aan het water, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen. Voor de uitvoering van het sociaal domein werkt Papendrecht samen met 6 omringende gemeenten, in de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Het klantcontact is belegd bij de Sociale dienst Drechtsteden en partner Sterk Papendrecht (wijkteam). Werken voor gemeente Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt. Veel ontwikkelingen komen voort uit initiatieven vanuit de samenleving.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie.

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en negen teamleiders.

Het team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) bestaat uit ca. 22 medewerkers die zich inzetten voor het sociaal domein, sport, wonen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk en cultuur. De inhoud van het werk richt zich vooral op beleid, het uitvoerende deel in het team betreft jeugd- en jongerenwerkers. Zowel de samenleving als het bestuur hebben veel belangstelling voor de onderwerpen. Dit geeft een extra dimensie aan het werk en heeft invloed op de werkdruk. Het team heeft enkele onrustige jaren achter de rug en er zijn veel nieuwe medewerkers ingestroomd. De deskundigheid en betrokkenheid van medewerkers is groot.

Opgaven
Als teamleider MO bouw je aan één team. Waar rollen helder zijn en men elkaar opzoekt en elkaars waarde (h)erkent. Concreet ga je aan de slag met de volgende zaken:

Teamontwikkeling
Je zorgt voor focus en een duidelijke koers. Je voert met medewerkers continu het gesprek: wat heb je nodig, hoe pak je het aan en wie betrek je erbij? Je staat open voor tegengeluid en andere ideeën maar bent ook duidelijk in verwachtingen. Je stimuleert en faciliteert samenwerking onderling en met andere teams. Je zorgt voor (h)erkenning van de onderlinge meerwaarde binnen het team en vergroot daarmee het werkplezier.

Je stimuleert eigenaarschap bij medewerkers; vanuit zelfvertrouwen en professionaliteit handelen in samenwerking met de lokale samenleving, ketenpartners en verbonden partijen. Soms betekent dit verzakelijking, aanspreken op afspraken. Met name leren, innoveren en inspireren zijn sleutelwoorden. Je geeft ruimte aan creativiteit en bent een toegankelijk sparringpartner.

Balans bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit
Je bent een zichtbare schakel tussen het bestuur en je team. Samen met directie en bestuur breng je de ambities in kaart én wat er ambtelijk waargemaakt kan worden. Richting het team ben je transparant over wat de vraag van het bestuur is en welke keuzes daarin gemaakt worden. Bij de prioritering hou je lange termijn doelen voor ogen.

Verantwoordelijkheden en rollen

 • Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel voor ogen en draagt samen met collega-teamleiders een concernbrede verantwoordelijkheid om integraal invulling te geven aan opgaven.
 • Je draagt zorg voor realiseren van doelstellingen van het team en (bestuurlijke) opdrachten, vertaalt strategische visie en koers van de organisatie door naar je team, o.a. door het maken van een jaarlijks teamplan.
 • Je bent budgetverantwoordelijk en personeelsverantwoordelijk voor het gehele team en aanspreekbaar op subsidietoekenning aan de uitvoeringsorganisatie Sterk Papendrecht.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt met name op hoofdlijnen en bent voor directie en bestuur aanspreekpunt. Je schakelt op diverse niveaus en tussen expertises en brengt deze bijeen.
 • Je bent met je team verantwoordelijk voor het verbinden van de (strategische) beleidsvraagstukken aan maatschappelijke thema’s. Dit vraagt om integraal advies met afweging van de verschillende belangen binnen het team, daarbuiten organisatiebreed en extern/regionaal.
 • Je adviseert de directie over jouw vakgebied en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Persoonsprofiel
Papendrecht zoekt een ervaren, verbindende leidinggevende met HBO+/WO werk- en denkniveau. Je hebt aantoonbare affiniteit met maatschappelijke ontwikkeling. De volgende persoonlijke kenmerken vallen op in je profiel:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid en houdt je goed staande in een complex krachtenveld.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; je geeft vertrouwen en ruimte maar kunt tegelijkertijd waar nodig ook stevig sturen.
 • Je bent mensgericht, hebt interesse in wat mensen drijft en krijgt hen mee in veranderingen.
 • Je bent toegankelijk, je stelt je op als sparringpartner. Je snapt de dynamiek in het team en signaleert tijdig richting bestuur en directie.
 • Je bent communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief. Je informeert en schakelt tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je toont voorbeeldgedrag: transparant in handelen, actief communicerend en je haalt feedback op.
 • Je houdt overzicht, en handelt vanuit strategische visie.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een prettige betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team, voor Papendrecht en de regio. Hier zet men graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand (salarisschaal 12, cao gemeenten per 1-4-2022) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag voor 1 mei tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 18                              adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

9 mei 2022                         cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

16 mei 2022                        1e selectieronde

19 mei 2022                        2e selectieronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Teamleider Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling & Vastgoed

Zorg jij blijvend en stabiel voor de doorontwikkeling van dit team?

Liggend aan de Merwede en de Noord, is Papendrecht van oorsprong een dijkdorp waar rivieren vanaf het ontstaan van het dorp belangrijk waren voor vervoer en inkomsten. Het logo van de gemeente herinnert aan die tijd; verwijzend naar de (gele) wieken van de molens en de ligging aan de twee grote (blauwe) rivieren.

Tegenwoordig is Papendrecht een compacte kern aan het water, waar de samenleving voorop staat, rijk aan (culturele) activiteiten en voorzieningen. Samen met de zes andere Drechtsteden vormt Papendrecht een unieke Zuid-Hollandse delta met bijna 300.000 inwoners. Zij werken regionaal in ruimtelijk en economisch opzicht samen in Smart Delta Drechtsteden. Hiervoor is de groeiagenda 2030 opgesteld; een strategische visie voor de ontwikkeling tot 2030. Deze kent vier pijlers: goed wonen, goed werken, goede bereikbaarheid en de energietransitie. De doorvertaling hiervan voor Papendrecht is vastgelegd in de omgevingsvisie. Werken voor Papendrecht betekent werken in een prettige, compacte en overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waar verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd.

Papendrecht in ontwikkeling
Papendrecht wil een wendbare netwerkorganisatie zijn, die optimaal in verbinding staat met de samenleving. Een gemeente die de behoeften van inwoners en ondernemers centraal stelt en opgaven samen met hen oppakt. Veel ontwikkelingen komen voort uit initiatieven vanuit de samenleving.

Om dit vorm te geven is ingezet op organisatieontwikkeling, met als leidende thema’s: Externe Focus, Sturing en eigenaarschap, Kwaliteit, Versterken van samenwerken, Leren en inspireren en innoveren, Flexibiliteit & Politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Als teamleider bouw je samen met je collega-teamleiders en de directie vanuit de genoemde thema’s aan een toekomstgerichte organisatie.

In dat kader is ook de structuur van de organisatie aangepast. De ruim 200 medewerkers worden nu aangestuurd door een tweehoofdig directieteam en negen teamleiders.

Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling en Vastgoed (GROV)
Het team bestaat uit ca. 20 veelal hoogopgeleide, gepassioneerde en vakbekwame beleids- en projectmedewerkers, die (strategische) beleidsvraagstukken aan concrete uitvoering van projecten en aan maatschappelijke thema’s verbinden. Het team is ruim twee jaar geleden ontstaan door samenvoeging van het beleidsteam met o.a. economie, verkeer, milieu en wonen en het team grondzaken, ontwikkeling en vastgoed. De afgelopen jaren heeft het team veel wisselingen in bezetting en aansturing gekend. Zowel maatschappij als bestuur hebben veel aandacht voor het vakgebied van team GROV; dit zorgt voor een extra dimensie in het werk.

Opgaven
In dit relatief jonge team sta je voor een aantal opgaven aan de lat. Het samenvoegen van beleid en uitvoering is een eerste stap. Dat in de praktijk ook echt als één integraal team te laten functioneren is de volgende stap.

Samenhang, verbinding en integraliteit
Als teamleider stuur je op integrale samenwerking binnen het team en daarbuiten (met andere teams en disciplines). Hierin heb je een stimulerende en faciliterende rol. Je zorgt voor structuur en kaders; je bent scherp op de inrichting van werkprocessen en helder over taken & rollen, zeker ook binnen opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Zo zorg je voor (h)erkerinning van de onderlinge meerwaarde en meer werkplezier.

Teamontwikkeling
Je stimuleert eigenaarschap bij medewerkers; vanuit zelfvertrouwen en professionaliteit handelen in samenwerking met inwoners en ondernemers. ‘Buiten’ ook echt ‘naar binnen’ halen.
Leren, innoveren en inspireren zijn sleutelwoorden. Je geeft ruimte a.an creativiteit, bent een inspirerend sparringpartner.

Balans, ambities en capaciteit
Je hebt een schakelfunctie tussen bestuur en team; je managet de verwachtingen over en weer. Je stelt in overleg met directie en bestuur prioriteiten waar nodig en gaat met hen gesprek aan over taken, capaciteit en formatie. Je houdt hierbij lange termijn doelen voor ogen.

Verantwoordelijkheden en rollen
Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel voor ogen en draagt samen met collega-teamleiders een concernbrede verantwoordelijkheid om integraal invulling te geven aan opgaven.

 • Je draagt zorg voor realiseren van doelstellingen van het team en (bestuurlijke) opdrachten, vertaalt strategische visie en koers van de organisatie naar het operationeel niveau binnen je team, o.a. door het maken van een jaarlijks teamplan.
 • Je bent budgetverantwoordelijk en personeelsverantwoordelijk voor het gehele team.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt met name op hoofdlijnen. Je schakelt op diverse niveaus, tussen medewerkers en expertises en brengt deze bijeen.
 • Je bent met je team verantwoordelijk voor het verbinden van de (strategische) beleidsvraagstukken aan de concrete uitvoering van projecten en aan maatschappelijke thema’s. Dit vraagt om integraal advies met afweging van de verschillende belangen binnen het team, daarbuiten organisatiebreed en regionaal.
 • Je adviseert de directie over jouw vakgebied en vertegenwoordigt de gemeente Papendrecht extern.

Persoonsprofiel
Papendrecht zoekt een enthousiaste leidinggevende met HBO+/WO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met procesmatig werken en het aansturen van projecten, bij voorkeur binnen een gemeente. Je hebt aantoonbare affiniteit met het vakgebied. Verder komen de volgende persoonlijke kenmerken in jouw profiel naar voren:

 • Je bent daadkrachtig, enthousiast, inspirerend en krijgt mensen mee.
 • Je staat stevig in je schoenen en stelt je op als sparringpartner voor directie en bestuur. Je snapt de dynamiek in het team en durft deze te managen richting bestuur en directie.
 • Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; je geeft vertrouwen en ruimte maar kunt tegelijkertijd ook stevig sturen indien nodig. Je daagt medewerkers uit om over grenzen te kijken, prikkelt en motiveert hen om zelf oplossingen voor vraagstukken te bedenken.
 • Je bent communicatief vaardig en politiek-bestuurlijk sensitief. Je informeert en schakelt tijdig en gemakkelijk op diverse niveaus.
 • Je bent verbindend, nieuwsgierig naar het waarom en haakt medewerkers aan op thema’s.
 • Je toont voorbeeldgedrag: open, duidelijk en koersvast en spreekt mensen makkelijk aan.
 • Je kunt je kwetsbaar opstellen, zowel in je team als richting directie; je bent toegankelijk, haalt feedback op en gebruikt deze om je te ontwikkelen.

Arbeidsvoorwaarden
Papendrecht biedt een uitdagende spilfunctie binnen een fijne betrokken organisatie. Werken op locatie doe je op een flexibele werkplek in een modern vormgegeven gemeentehuis dat de open cultuur van de gemeente weerspiegelt. Jouw baan is meer dan alleen een salaris, je doet het voor je team, voor Papendrecht en de regio. Hier zetten wij graag goede arbeidsvoorwaarden tegenover:

 • een dienstverband voor één jaar voor 32-36 uur per week met intentie tot een vast dienstverband.
 • een salaris van maximaal € 6.103,- bruto per maand (salarisschaal 12, cao gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding, kennis en ervaring.
 • een individueel keuzebudget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering) besteedt.
 • ABP pensioen.
 • een tegemoetkoming voor gemaakte reiskosten en de mogelijkheid tot flexibel thuiswerken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 13 november 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.