Teammanager Vastgoed

Overbetuwe heeft veel te bieden
Gemeente Overbetuwe telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Moderne informele organisatie
Overbetuwe is een moderne, informele organisatie. De lijnen zijn kort. Als organisatie is ze volop in beweging met ontwikkelingen als inwoner- en overheidsparticipatie, maar ook in de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld met zaakgericht werken, digitalisering en de toekomstgerichte verbouwing van het gemeentehuis.

Aan de slag
Onder het motto ‘Aan de Slag’ heeft Overbetuwe vanaf eind 2018 op diverse terreinen gewerkt aan organisatieontwikkelingen, waaronder een nieuwe hoofdstructuur per 1 januari 2020. Het doel van de nieuwe structuur is tweeledig. In de eerste plaats; het creëren van een toekomstbestendige structuur met stabiliteit en continuïteit in de aansturing. Daarnaast; het vergroten van flexibiliteit en slagkracht van de organisatie, om onverminderd in te kunnen spelen op huidige en toekomstige (in- en externe) ontwikkelingen. Lees meer.

Rolinvulling en opgaven teammanagers

De teammanagers zijn samen met de teams verantwoordelijk voor effectieve en efficiënte levering van producten en diensten. Resultaatsturing is voor de teammanagers dan ook nadrukkelijk van belang. Met accent op kwaliteit en tijdigheid zorg je samen met het team voor dagelijkse uitvoering en resultaat van werkzaamheden. Een zakelijke/bedrijfsmatige instelling past jou dus goed.

In het verlengde hiervan heb je als teammanager aandacht voor de werkprocessen. Je denkt mee over de uitlijning ervan en monitort op hoofdlijnen. Werken vanuit de keten is voor jou het uitgangspunt. Jij ziet de meerwaarde van concern breed denken en weet jouw team mee te nemen in het denken vanuit een breder perspectief.

De kunst is om dit te combineren met een coachende, mensgerichte houding. Als teammanager heb je affiniteit met de inhoud van het vakgebied, maar weet je de inhoud ook bij de mensen te laten. Jij stelt jezelf op als coach en laat de medewerkers het zelf doen. Jij stuurt hierin op de kernwaarden van de organisatie (eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht); je geeft ze samen met jouw team vorm en zorgt dat ze doorleeft worden. Naast het inzetten op een actievere doorleving en betekenisgeving van deze waarden, zet je je als teammanager in op onderstaande opgaven

Van ontwikkelen naar borgen
Als teammanager opereer jij op tactisch en operationeel niveau. Naast het werk van alledag richt jij je op ontwikkeling, zowel van de gemeente, als van je team. Jij maakt de vertaalslag naar jouw team, zowel als het gaat om interne als externe ontwikkelingen. Wat betekenen besturingsfilosofie en kernwaarden voor jouw team, de medewerkers en hun dagelijks werk? Maar ook: wat betekenen zaken die ‘buiten’ spelen voor hen en de manier waarop zij hun werk doen? Je hebt een externe oriëntatie; je hebt een antenne voor ontwikkelingen buiten de organisatie die van invloed (kunnen) zijn op de organisatie en specifiek op jouw team. Jij weet wat er ‘buiten’ speelt en speelt hierop in als het gaat om de ontwikkeling van jouw team en de uitvoering van het werk. Deze kennis gebruik jij actief om als team en als organisatie verder te komen.

Je hebt niet alleen oog voor het in gang zetten van ontwikkelingen, maar ook voor het borgen daarvan. Jij zorgt dat zaken worden vastgelegd en ingebed in de organisatie. Jij waakt ervoor dat ingezette ontwikkelingen onderdeel worden van het dagelijks handelen van medewerkers. Jij weet zaken onderdeel te laten worden van nieuwe werkwijzen. Dit stimuleer je onder andere vanuit de kernwaarden eigenaarschap en resultaatgericht. Jij hebt een duidelijk beeld van alle facetten die komen kijken bij een goede implementatie en borging.

Ontwikkeling van medewerkers
Als teammanager richt jij je ook op de verbinding met jouw medewerkers en heb jij hun ontwikkeling voor ogen. Je bent oprecht geïnteresseerd in de medewerkers; wat hen bezighoudt, waar hun ontwikkelpunten liggen en hoe je elk van hen kan meenemen in ontwikkelingen die eraan komen. Jij zorgt ervoor dat medewerkers toegerust zijn voor de toekomst. Vanuit een intrinsieke motivatie wil jij hen verder helpen in hun ontwikkeling naar (onafhankelijk) adviseur van college en raad en ‘mogelijkmakers’ in de uitvoering, ook zeker vanuit het zakelijke belang van de organisatie. Als leidinggevende weet je een goede balans aan te brengen tussen sturing en zelfsturing van medewerkers.

Als teammanager heb jij daarom oog voor de weerbaarheid, taakvolwassenheid en zakelijkheid van jouw medewerkers. Je helpt hen te staan voor hun zaak en zich verder te ontwikkelen als stevige gesprekspartner. Jij bent zelf dan ook iemand die het moeilijke gesprek niet uit de weg gaat en voor jouw mensen staat als het nodig is. Hiermee heb jij een voorbeeldfunctie voor hen.

Team Vastgoed
Het team (± 35 medewerkers) bestaat uit de volgende taakvelden:

 • Vastgoed en gronden
 • Facilitaire zaken / gebouwbeheer
 • Energie- en juridische zaken
 • Exploitatie accommodaties (inclusief zwembad de Helster)


Dit team richt zich op de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed en grondzaken. Hierdoor zijn vak inhoud en keten binnen één team gepositioneerd.

De medewerkers van Zwembad de Helster opereren in grote mate als zelfstandig cluster.

Specifieke opgaven en gevraagde competenties
Gemeente Overbetuwe heeft een grote maatschappelijke vastgoedopgave waarbij de vastgestelde visie richting geeft aan de toekomstige positie van al het vastgoed. Om dit te kunnen realiseren streeft zij naar professioneel vastgoedmanagement met een strategische rol voor het team Vastgoed.

Samen met het team ga je werken aan het professionaliseren van het vastgoedmanagement van de gemeente. Opgaves hierbij zijn het ontwikkelen van nieuw vastgoed, het verbeteren van de vastgoedadministratie en het professionaliseren van de processen. Daarnaast heeft het team een steeds grotere strategische rol. In die rol streeft Overbetuwe naar een maximale benutting van de panden, duurzame accommodaties en een kostenneutrale vastgoedportefeuille en wil zij sturen op portefeuilleniveau.

Naar buiten toe zet je team Vastgoedzaken als stevige partner op de kaart. Je brengt de dienstverlening van het team naar een hoger plan. Je ziet verbanden in de verschillende (politieke) casussen en weet een integraal, gedragen advies te presenteren. Je verbindt de verschillende disciplines binnen het team met elkaar en bewaart het overzicht in de workload per medewerker. Je stimuleert eigenaarschap en samenwerking met andere teams.

Ten aanzien van het vastgoed streeft het team naar een optimale balans tussen maatschappelijk en financieel rendement van de gemeentelijke vastgoedportefeuille. Doelstelling daarbij is om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen én hiermee een stevige sociale basis zo dicht mogelijk bij de mensen in de wijk en dorpen te krijgen. De ambitie is om ook voor dit taakveld tot een stevige verankering in beleidsnota’s en (meer)jarenplannen te komen.

Taken en verantwoordelijkheden
Alle medewerkers hebben één leidinggevende die integraal eindverantwoordelijk is. Als teammanager ben je;

 • verantwoordelijk voor de integrale uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de taken binnen het team en mede verantwoordelijk voor een adequate ketensturing;
 • hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers binnen het team (inhoud en PIOFACH);
 • verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar taakvolwassen medewerkers en weet jij daarbij een goede balans aan te brengen tussen sturing en zelfsturing van medewerkers;
 • verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling (inhoud en medewerkers) van het team;
 • sparringpartner voor het bestuur, domeinmanager en de directie voor teamvraagstukken;
 • degene die de domeinmanager en andere teammanagers adviseert over team- en team overstijgende vraagstukken;
 • in staat een goede wisselwerking te creëren tussen inhoud, output en bedrijfsvoering.
 • samen vormen de teammanagers een slagvaardig en besluitkrachtig management op operationeel en tactisch niveau.


Persoonsprofiel

 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je bent bekend met de (veranderende) rol van de overheid in de samenleving. Jij weet jouw medewerkers te prikkelen na te denken over wat dat voor hen persoonlijk betekent en voor het team als geheel. Zo zorg jij ervoor dat zij zich bewust zijn van hun veranderende rol als ambtenaar.
 • Jij leeft de kernwaarden eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht voor en bent hierdoor een inspirerend voorbeeld voor jouw medewerkers.
 • Je hebt een zakelijke en proactieve houding; je neemt initiatief en laat zaken niet zomaar lopen.
 • Je hebt (aantoonbare) affiniteit met het vakgebied van het team. Je weet waar de medewerkers zich mee bezighouden en wat er speelt.
 • Jij ondersteunt jouw medewerkers door in te zetten op coaching en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk goed kunnen doen. Dit doe je vanuit een faciliterende houding.
 • Je bent een echte teamspeler. Je gaat voor de volle 100% voor jouw team en pakt ook jouw rol in de samenwerking met de collega-teammanagers en organisatiebreed.
 • Je durft buiten de gebaande paden te gaan en schuwt het niet om door te pakken.
 • Jij bent besluitvaardig; je durft knopen door te hakken, maar vergeet vervolgens niet om jouw team hierin mee te nemen door uitleg te bieden.
 • Logischerwijs ben jij dan ook communicatief sterk; je neemt jouw team mee en bent transparant.

Arbeidsvoorwaarden
Overbetuwe biedt:

 • een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je genoeg mogelijkheden hebt om jezelf te ontplooien. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.302,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • een tijdelijke aanstelling  voor 1 jaar met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een detachering vanuit je huidige organisatie behoort tot de mogelijkheden.
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en levenslooptoelage.
 • goede mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet uiterlijk 22 maart 2020. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure kan je opvragen via welkom@zeelenberg.nl.

Een ontwikkelingsassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Teammanager Informatie & Ondersteuning

Overbetuwe heeft veel te bieden
Gemeente Overbetuwe telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Moderne informele organisatie
Overbetuwe is een moderne, informele organisatie. De lijnen zijn kort. Als organisatie is ze volop in beweging met ontwikkelingen als inwoner- en overheidsparticipatie, maar ook in de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld met zaakgericht werken, digitalisering en de toekomstgerichte verbouwing van het gemeentehuis.

Aan de slag
Onder het motto ‘Aan de Slag’ heeft Overbetuwe vanaf eind 2018 op diverse terreinen gewerkt aan organisatieontwikkelingen, waaronder een nieuwe hoofdstructuur per 1 januari 2020. Het doel van de nieuwe structuur is tweeledig. In de eerste plaats; het creëren van een toekomstbestendige structuur met stabiliteit en continuïteit in de aansturing. Daarnaast; het vergroten van flexibiliteit en slagkracht van de organisatie, om onverminderd in te kunnen spelen op huidige en toekomstige (in- en externe) ontwikkelingen. Lees meer.

Rolinvulling en opgaven teammanagers

De teammanagers zijn samen met de teams verantwoordelijk voor effectieve en efficiënte levering van producten en diensten. Resultaatsturing is voor de teammanagers dan ook nadrukkelijk van belang. Met accent op kwaliteit en tijdigheid zorg je samen met het team voor dagelijkse uitvoering en resultaat van werkzaamheden. Een zakelijke/bedrijfsmatige instelling past jou dus goed.

In het verlengde hiervan heb je als teammanager aandacht voor de werkprocessen. Je denkt mee over de uitlijning ervan en monitort op hoofdlijnen. Werken vanuit de keten is voor jou het uitgangspunt. Jij ziet de meerwaarde van concern breed denken en weet jouw team mee te nemen in het denken vanuit een breder perspectief.

De kunst is om dit te combineren met een coachende, mensgerichte houding. Als teammanager heb je affiniteit met de inhoud van het vakgebied, maar weet je de inhoud ook bij de mensen te laten. Jij stelt jezelf op als coach en laat de medewerkers het zelf doen. Jij stuurt hierin op de kernwaarden van de organisatie (eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht); je geeft ze samen met jouw team vorm en zorgt dat ze doorleeft worden. Naast het inzetten op een actievere doorleving en betekenisgeving van deze waarden, zet je je als teammanager in op onderstaande opgaven

Van ontwikkelen naar borgen
Als teammanager opereer jij op tactisch en operationeel niveau. Naast het werk van alledag richt jij je op ontwikkeling, zowel van de gemeente, als van je team. Jij maakt de vertaalslag naar jouw team, zowel als het gaat om interne als externe ontwikkelingen. Wat betekenen besturingsfilosofie en kernwaarden voor jouw team, de medewerkers en hun dagelijks werk? Maar ook: wat betekenen zaken die ‘buiten’ spelen voor hen en de manier waarop zij hun werk doen? Je hebt een externe oriëntatie; je hebt een antenne voor ontwikkelingen buiten de organisatie die van invloed (kunnen) zijn op de organisatie en specifiek op jouw team. Jij weet wat er ‘buiten’ speelt en speelt hierop in als het gaat om de ontwikkeling van jouw team en de uitvoering van het werk. Deze kennis gebruik jij actief om als team en als organisatie verder te komen.

Je hebt niet alleen oog voor het in gang zetten van ontwikkelingen, maar ook voor het borgen daarvan. Jij zorgt dat zaken worden vastgelegd en ingebed in de organisatie. Jij waakt ervoor dat ingezette ontwikkelingen onderdeel worden van het dagelijks handelen van medewerkers. Jij weet zaken onderdeel te laten worden van nieuwe werkwijzen. Dit stimuleer je onder andere vanuit de kernwaarden eigenaarschap en resultaatgericht. Jij hebt een duidelijk beeld van alle facetten die komen kijken bij een goede implementatie en borging.

Ontwikkeling van medewerkers
Als teammanager richt jij je ook op de verbinding met jouw medewerkers en heb jij hun ontwikkeling voor ogen. Je bent oprecht geïnteresseerd in de medewerkers; wat hen bezighoudt, waar hun ontwikkelpunten liggen en hoe je elk van hen kan meenemen in ontwikkelingen die eraan komen. Jij zorgt ervoor dat medewerkers toegerust zijn voor de toekomst. Vanuit een intrinsieke motivatie wil jij hen verder helpen in hun ontwikkeling naar (onafhankelijk) adviseur van college en raad en ‘mogelijkmakers’ in de uitvoering, ook zeker vanuit het zakelijke belang van de organisatie. Als leidinggevende weet je een goede balans aan te brengen tussen sturing en zelfsturing van medewerkers.

Als teammanager heb jij daarom oog voor de weerbaarheid, taakvolwassenheid en zakelijkheid van jouw medewerkers. Je helpt hen te staan voor hun zaak en zich verder te ontwikkelen als stevige gesprekspartner. Jij bent zelf dan ook iemand die het moeilijke gesprek niet uit de weg gaat en voor jouw mensen staat als het nodig is. Hiermee heb jij een voorbeeldfunctie voor hen.

Team Informatie & Ondersteuning
Het team (± 40 medewerkers) bestaat uit de volgende taakvelden:

 • Gegevens
 • Informatie
 • DIV
 • Secretariële/administratieve ondersteuning
 • Kabinet en protocol


Binnen dit team zijn functies m.b.t. gegevens- en informatieverwerking gepositioneerd en de secretariële en administratieve functies van het bestuurssecretariaat en managementondersteuning.

Specifieke opgaven en gevraagde competenties
Professionalisering van het domein van informatievoorziening en het informatiebeheer is gewenst, zelfs noodzakelijk. Hiervoor maak jij samen met jouw team een plan. De rol van DIV verandert vanwege het zaakgericht werken, wat op dit moment volop in de implementatiefase zit. Jij weet als geen ander dat dit een andere manier van werken vraagt van de DIV-medewerkers, maar ook van de rest van de organisatie. Vol enthousiasme en met de nodige ervaring ga jij hier dan ook mee aan de slag. Je neemt medewerkers hierin mee en ondersteunt en begeleidt hen waar nodig. Je weet hen los te weken van diepgewortelde gewoonten en patronen en tot nieuw gedrag te bewegen.
Naast zaakgericht werken wordt ook data gedreven werken steeds belangrijker. Dit vraagt een andere manier van omgaan met gegevens. Samen met het team werk je aan een plan hoe hier in de toekomst mee om te gaan.

Vanaf 1-1-2020 wordt ICT ondergebracht bij de gemeente Lingewaard. De systeembeheerders en de medewerkers van de servicedesk komen daarmee ook in dienst van de gemeente Lingewaard. Deze verandering vraagt een andere, zakelijke, rol van jou als teammanager. Jij bent, samen met de informatiemanager, opdrachtgever richting Lingewaard en zorgt voor afstemming met hen. Je bespreekt welke zaken opgepakt moeten worden, bent scherp op wat er geleverd wordt en beheert processen. In deze rol weet jij jezelf en de gemeente Overbetuwe stevig te positioneren. Stevigheid en staan voor je zaak zijn dingen die in deze rol nadrukkelijk gevraagd worden. In afstemming met gemeente Lingewaard ontwikkel jij het opdrachtgeverschap verder door.  

Je weet wat het vakgebied behelst en weet wat er zoal speelt. Vanwege genoemde ontwikkelingen is het van belang dat jij van aanpakken weet. Je hebt visie, weet zaken te realiseren en daarin weet je mensen mee te nemen. Je hebt oog voor eventuele persoonlijke obstakels en ontwikkelpunten en gaat hier, uiteraard samen met jouw medewerkers, graag mee aan de slag. Jij ondersteunt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling, zowel op inhoud als op vaardigheden.

Tot slot ga je aan de slag met teamvorming. Medewerkers hebben een eigen specialisme en hebben vooral daar aandacht voor. Jij stimuleert daarom het delen van informatie binnen het team en samenwerking. Het is belangrijk dat medewerkers van elkaar weten waar zij mee bezig zijn, dat zij elkaar weten te vinden en elkaar proactief opzoeken.

Kortom, jij pakt door op ontwikkelingen, combineert zakelijkheid met empathie, jaagt aan en gaat aan de slag met persoonlijke ontwikkeling.

Taken en verantwoordelijkheden
Alle medewerkers hebben één leidinggevende die integraal eindverantwoordelijk is. Als teammanager ben je;

 • verantwoordelijk voor de integrale uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de taken binnen het team en mede verantwoordelijk voor een adequate ketensturing;
 • hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers binnen het team (inhoud en PIOFACH);
 • verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar taakvolwassen medewerkers en weet jij daarbij een goede balans aan te brengen tussen sturing en zelfsturing van medewerkers;
 • verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling (inhoud en medewerkers) van het team;
 • sparringpartner voor het bestuur, domeinmanager en de directie voor teamvraagstukken;
 • degene die de domeinmanager en andere teammanagers adviseert over team- en team overstijgende vraagstukken;
 • in staat een goede wisselwerking te creëren tussen inhoud, output en bedrijfsvoering.
 • samen vormen de teammanagers een slagvaardig en besluitkrachtig management op operationeel en tactisch niveau.


Persoonsprofiel

 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je bent bekend met de (veranderende) rol van de overheid in de samenleving. Jij weet jouw medewerkers te prikkelen na te denken over wat dat voor hen persoonlijk betekent en voor het team als geheel. Zo zorg jij ervoor dat zij zich bewust zijn van hun veranderende rol als ambtenaar.
 • Jij leeft de kernwaarden eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht voor en bent hierdoor een inspirerend voorbeeld voor jouw medewerkers.
 • Je hebt een zakelijke en proactieve houding; je neemt initiatief en laat zaken niet zomaar lopen.
 • Je hebt (aantoonbare) affiniteit met het vakgebied van het team. Je weet waar de medewerkers zich mee bezighouden en wat er speelt.
 • Jij ondersteunt jouw medewerkers door in te zetten op coaching en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk goed kunnen doen. Dit doe je vanuit een faciliterende houding.
 • Je bent een echte teamspeler. Je gaat voor de volle 100% voor jouw team en pakt ook jouw rol in de samenwerking met de collega-teammanagers en organisatiebreed.
 • Je durft buiten de gebaande paden te gaan en schuwt het niet om door te pakken.
 • Jij bent besluitvaardig; je durft knopen door te hakken, maar vergeet vervolgens niet om jouw team hierin mee te nemen door uitleg te bieden.
 • Logischerwijs ben jij dan ook communicatief sterk; je neemt jouw team mee en bent transparant.


Arbeidsvoorwaarden
Overbetuwe biedt:

 • een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je genoeg mogelijkheden hebt om jezelf te ontplooien. De functie is op dit moment indicatief ingeschaald in schaal 12 (aanloopschaal 11a). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3.843,- en maximaal € 5.756,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • een tijdelijke aanstelling  voor 1 jaar  met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een detachering vanuit je huidige organisatie behoort tot de mogelijkheden.
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en levenslooptoelage.
 • goede mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.


Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet uiterlijk 12 januari 2020. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure kan je opvragen via welkom@zeelenberg.nl.

Een ontwikkelingsassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Teammanager Ruimte

Overbetuwe heeft veel te bieden
Gemeente Overbetuwe telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Moderne informele organisatie
Overbetuwe is een moderne, informele organisatie. De lijnen zijn kort. Als organisatie is ze volop in beweging met ontwikkelingen als inwoner- en overheidsparticipatie, maar ook in de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld met zaakgericht werken, digitalisering en de toekomstgerichte verbouwing van het gemeentehuis.

Aan de slag
Onder het motto ‘Aan de Slag’ heeft Overbetuwe vanaf eind 2018 op diverse terreinen gewerkt aan organisatieontwikkelingen, waaronder een nieuwe hoofdstructuur per 1 januari 2020. Het doel van de nieuwe structuur is tweeledig. In de eerste plaats; het creëren van een toekomstbestendige structuur met stabiliteit en continuïteit in de aansturing. Daarnaast; het vergroten van flexibiliteit en slagkracht van de organisatie, om onverminderd in te kunnen spelen op huidige en toekomstige (in- en externe) ontwikkelingen. Lees meer.

Rolinvulling en opgaven teammanagers

De teammanagers zijn samen met de teams verantwoordelijk voor effectieve en efficiënte levering van producten en diensten. Resultaatsturing is voor de teammanagers dan ook nadrukkelijk van belang. Met accent op kwaliteit en tijdigheid zorg je samen met het team voor dagelijkse uitvoering en resultaat van werkzaamheden. Een zakelijke/bedrijfsmatige instelling past jou dus goed.

In het verlengde hiervan heb je als teammanager aandacht voor de werkprocessen. Je denkt mee over de uitlijning ervan en monitort op hoofdlijnen. Werken vanuit de keten is voor jou het uitgangspunt. Jij ziet de meerwaarde van concern breed denken en weet jouw team mee te nemen in het denken vanuit een breder perspectief.

De kunst is om dit te combineren met een coachende, mensgerichte houding. Als teammanager heb je affiniteit met de inhoud van het vakgebied, maar weet je de inhoud ook bij de mensen te laten. Jij stelt jezelf op als coach en laat de medewerkers het zelf doen. Jij stuurt hierin op de kernwaarden van de organisatie (eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht); je geeft ze samen met jouw team vorm en zorgt dat ze doorleeft worden. Naast het inzetten op een actievere doorleving en betekenisgeving van deze waarden, zet je je als teammanager in op onderstaande opgaven

Van ontwikkelen naar borgen
Als teammanager opereer jij op tactisch en operationeel niveau. Naast het werk van alledag richt jij je op ontwikkeling, zowel van de gemeente, als van je team. Jij maakt de vertaalslag naar jouw team, zowel als het gaat om interne als externe ontwikkelingen. Wat betekenen besturingsfilosofie en kernwaarden voor jouw team, de medewerkers en hun dagelijks werk? Maar ook: wat betekenen zaken die ‘buiten’ spelen voor hen en de manier waarop zij hun werk doen? Je hebt een externe oriëntatie; je hebt een antenne voor ontwikkelingen buiten de organisatie die van invloed (kunnen) zijn op de organisatie en specifiek op jouw team. Jij weet wat er ‘buiten’ speelt en speelt hierop in als het gaat om de ontwikkeling van jouw team en de uitvoering van het werk. Deze kennis gebruik jij actief om als team en als organisatie verder te komen.

Je hebt niet alleen oog voor het in gang zetten van ontwikkelingen, maar ook voor het borgen daarvan. Jij zorgt dat zaken worden vastgelegd en ingebed in de organisatie. Jij waakt ervoor dat ingezette ontwikkelingen onderdeel worden van het dagelijks handelen van medewerkers. Jij weet zaken onderdeel te laten worden van nieuwe werkwijzen. Dit stimuleer je onder andere vanuit de kernwaarden eigenaarschap en resultaatgericht. Jij hebt een duidelijk beeld van alle facetten die komen kijken bij een goede implementatie en borging.

Ontwikkeling van medewerkers
Als teammanager richt jij je ook op de verbinding met jouw medewerkers en heb jij hun ontwikkeling voor ogen. Je bent oprecht geïnteresseerd in de medewerkers; wat hen bezighoudt, waar hun ontwikkelpunten liggen en hoe je elk van hen kan meenemen in ontwikkelingen die eraan komen. Jij zorgt ervoor dat medewerkers toegerust zijn voor de toekomst. Vanuit een intrinsieke motivatie wil jij hen verder helpen in hun ontwikkeling naar (onafhankelijk) adviseur van college en raad en ‘mogelijkmakers’ in de uitvoering, ook zeker vanuit het zakelijke belang van de organisatie. Als leidinggevende weet je een goede balans aan te brengen tussen sturing en zelfsturing van medewerkers.

Als teammanager heb jij daarom oog voor de weerbaarheid, taakvolwassenheid en zakelijkheid van jouw medewerkers. Je helpt hen te staan voor hun zaak en zich verder te ontwikkelen als stevige gesprekspartner. Jij bent zelf dan ook iemand die het moeilijke gesprek niet uit de weg gaat en voor jouw mensen staat als het nodig is. Hiermee heb jij een voorbeeldfunctie voor hen.

Team Ruimte
Het team (± 30 medewerkers) bestaat uit de volgende taakvelden:

 • Ingenieursbureau
 • Beheer en toezicht Openbare Ruimte
 • Toezicht en handhaving (BOA’s)
 • Team Openbare Werken
 • Bedrijfsbureau

In dit team is de keten m.b.t. de ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en het toezicht van de buitenruimte samengebracht. Dit bevordert de samenwerking in de keten (waar ook de afgelopen periode aandacht aan is besteed) en daarmee de dienstverlening aan de samenleving.

Vanwege de span of control/attention is ervoor gekozen om het huidige team Openbare Werken onder aansturing van een operationeel leidinggevende te houden. Deze valt hiërarchisch gezien onder de teammanager, zodat er één inhoudelijk eindverantwoordelijke is voor het samenspel in de keten van beheer en uitvoering.

Specifieke opgaven en gevraagde competenties
Als teammanager heb jij aandacht voor de verbinding tussen het ingenieursbureau, beheer en Openbare Werken. Jij brengt synergie tot stand tussen die drie vanuit het oogpunt van integraliteit en efficiëntie. Daarnaast leg jij verbinding met de teams Omgeving en Strategie en Projecten, die zich ook bezighouden met ruimtelijke ontwikkeling. Samenwerking tussen de teams in de keten is van cruciaal belang. Jij durft jezelf dan ook met zekerheid een verbinder te noemen.

Als teammanager ga jij ook aan de slag met de ontwikkeling van het bedrijfsbureau en geef je hier verder vorm aan. Een belangrijke opgave is het opdrachtgever-/opdrachtnemerschap. Jij hebt hier een duidelijke visie op en weet jouw medewerkers hierin mee te nemen en te ondersteunen. Ook de naderende invoering van de Omgevingswet heeft invloed op jouw team en hun manier van werken. Als teammanager heb jij oog voor de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en voor ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Voor wat betreft de medewerkers van Beheer heb jij aandacht voor de samenwerking. Jij zorgt ervoor dat die goed afgestemd wordt tussen de verschillende disciplines. Daarnaast ga jij aan de slag met de verdere ontwikkeling van de teams Ruimte en Openbare Werken, zoals uit recent uitgevoerde analyses en opgestelde implementatieplannen naar voren is gekomen. Dit betreft onder andere het opstellen van een koers voor de openbare ruimte, het verbeteren van processen, het implementeren van het formatieplan en borgen van de rollen en functies binnen het team.

Als teammanager richt jij je op de optimalisatie van de vaste kern van het ingenieursbureau. Je weet de flexibele schil efficiënter te organiseren en de rol van het bedrijfsbureau in relatie tot het team goed neer te zetten. Jij hebt aandacht voor zowel de samenwerking binnen het team als die met de andere teams en weet die te verbeteren. Daarnaast faciliteer jij standaardisatie binnen het ingenieursbureau. Tot slot ben jij vastberaden de keten te gaan versterken.

Op dit moment heeft Overbetuwe aandacht voor de ontwikkeling van meerjarenplannen naar jaarplannen. Als teammanager speel jij hier vanzelfsprekend een belangrijke rol in. Zowel in de ontwikkeling van de jaarplannen, als in de sturing die daarop nodig is. Jij stuurt actief op realisatie van de jaarplannen.

Taken en verantwoordelijkheden
Alle medewerkers hebben één leidinggevende die integraal eindverantwoordelijk is. Als teammanager ben je;

 • verantwoordelijk voor de integrale uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de taken binnen het team en mede verantwoordelijk voor een adequate ketensturing;
 • hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers binnen het team (inhoud en PIOFACH);
 • verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar taakvolwassen medewerkers en weet jij daarbij een goede balans aan te brengen tussen sturing en zelfsturing van medewerkers;
 • verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling (inhoud en medewerkers) van het team;
 • sparringpartner voor het bestuur, domeinmanager en de directie voor teamvraagstukken;
 • degene die de domeinmanager en andere teammanagers adviseert over team- en team overstijgende vraagstukken;
 • in staat een goede wisselwerking te creëren tussen inhoud, output en bedrijfsvoering.
 • samen vormen de teammanagers een slagvaardig en besluitkrachtig management op operationeel en tactisch niveau.


Persoonsprofiel

 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je bent bekend met de (veranderende) rol van de overheid in de samenleving. Jij weet jouw medewerkers te prikkelen na te denken over wat dat voor hen persoonlijk betekent en voor het team als geheel. Zo zorg jij ervoor dat zij zich bewust zijn van hun veranderende rol als ambtenaar.
 • Jij leeft de kernwaarden eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht voor en bent hierdoor een inspirerend voorbeeld voor jouw medewerkers.
 • Je hebt een zakelijke en proactieve houding; je neemt initiatief en laat zaken niet zomaar lopen.
 • Je hebt (aantoonbare) affiniteit met het vakgebied van het team. Je weet waar de medewerkers zich mee bezighouden en wat er speelt.
 • Jij ondersteunt jouw medewerkers door in te zetten op coaching en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk goed kunnen doen. Dit doe je vanuit een faciliterende houding.
 • Je bent een echte teamspeler. Je gaat voor de volle 100% voor jouw team en pakt ook jouw rol in de samenwerking met de collega-teammanagers en organisatiebreed.
 • Je durft buiten de gebaande paden te gaan en schuwt het niet om door te pakken.
 • Jij bent besluitvaardig; je durft knopen door te hakken, maar vergeet vervolgens niet om jouw team hierin mee te nemen door uitleg te bieden.
 • Logischerwijs ben jij dan ook communicatief sterk; je neemt jouw team mee en bent transparant.


Arbeidsvoorwaarden
Overbetuwe biedt:

 • een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je genoeg mogelijkheden hebt om jezelf te ontplooien. De functie is op dit moment indicatief ingeschaald in schaal 12 (aanloopschaal 11a). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3.843,- en maximaal € 5.756,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • een tijdelijke aanstelling  voor 1 jaar  met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een detachering vanuit je huidige organisatie behoort tot de mogelijkheden.
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en levenslooptoelage.
 • goede mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.


Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet uiterlijk 12 januari 2020. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure kan je opvragen via welkom@zeelenberg.nl.


Een ontwikkelingsassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Teammanager Beleid Sociaal

Overbetuwe heeft veel te bieden
Gemeente Overbetuwe telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Moderne informele organisatie
Overbetuwe is een moderne, informele organisatie. De lijnen zijn kort. Als organisatie is ze volop in beweging met ontwikkelingen als inwoner- en overheidsparticipatie, maar ook in de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld met zaakgericht werken, digitalisering en de toekomstgerichte verbouwing van het gemeentehuis.

Aan de slag
Onder het motto ‘Aan de Slag’ heeft Overbetuwe vanaf eind 2018 op diverse terreinen gewerkt aan organisatieontwikkelingen, waaronder een nieuwe hoofdstructuur per 1 januari 2020. Het doel van de nieuwe structuur is tweeledig. In de eerste plaats; het creëren van een toekomstbestendige structuur met stabiliteit en continuïteit in de aansturing. Daarnaast; het vergroten van flexibiliteit en slagkracht van de organisatie, om onverminderd in te kunnen spelen op huidige en toekomstige (in- en externe) ontwikkelingen. Lees meer.

Rolinvulling en opgaven teammanagers

De teammanagers zijn samen met de teams verantwoordelijk voor effectieve en efficiënte levering van producten en diensten. Resultaatsturing is voor de teammanagers dan ook nadrukkelijk van belang. Met accent op kwaliteit en tijdigheid zorg je samen met het team voor dagelijkse uitvoering en resultaat van werkzaamheden. Een zakelijke/bedrijfsmatige instelling past jou dus goed.

In het verlengde hiervan heb je als teammanager aandacht voor de werkprocessen. Je denkt mee over de uitlijning ervan en monitort op hoofdlijnen. Werken vanuit de keten is voor jou het uitgangspunt. Jij ziet de meerwaarde van concern breed denken en weet jouw team mee te nemen in het denken vanuit een breder perspectief.

De kunst is om dit te combineren met een coachende, mensgerichte houding. Als teammanager heb je affiniteit met de inhoud van het vakgebied, maar weet je de inhoud ook bij de mensen te laten. Jij stelt jezelf op als coach en laat de medewerkers het zelf doen. Jij stuurt hierin op de kernwaarden van de organisatie (eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht); je geeft ze samen met jouw team vorm en zorgt dat ze doorleeft worden. Naast het inzetten op een actievere doorleving en betekenisgeving van deze waarden, zet je je als teammanager in op onderstaande opgaven.

Van ontwikkelen naar borgen
Als teammanager opereer jij op tactisch en operationeel niveau. Naast het werk van alledag richt jij je op ontwikkeling, zowel van je team als van de gemeente. Jij maakt de vertaalslag naar jouw team, zowel als het gaat om interne als externe ontwikkelingen. Wat betekenen besturingsfilosofie en kernwaarden voor jouw team, de medewerkers en hun dagelijks werk? Maar ook: wat betekenen zaken die ‘buiten’ spelen voor hen en de manier waarop zij hun werk doen? Je hebt een externe oriëntatie; je hebt een antenne voor ontwikkelingen buiten de organisatie die van invloed (kunnen) zijn op de organisatie en specifiek op jouw team. Jij weet wat er ‘buiten’ speelt en speelt hierop in als het gaat om de ontwikkeling van jouw team en de uitvoering van het werk. Deze kennis gebruik jij actief om als team en als organisatie verder te komen.

Je hebt niet alleen oog voor het in gang zetten van ontwikkelingen, maar ook voor het borgen daarvan. Jij zorgt dat zaken worden vastgelegd en ingebed in de organisatie. Jij waakt ervoor dat ingezette ontwikkelingen onderdeel worden van het dagelijks handelen van medewerkers. Jij weet zaken onderdeel te laten worden van nieuwe werkwijzen. Dit stimuleer je onder andere vanuit de kernwaarden eigenaarschap en resultaatgericht. Jij hebt een duidelijk beeld van alle facetten die komen kijken bij een goede implementatie en borging.

Ontwikkeling van medewerkers
Als teammanager richt jij je ook op de verbinding met jouw medewerkers en heb jij hun ontwikkeling voor ogen. Je bent oprecht geïnteresseerd in de medewerkers; wat hen bezighoudt, waar hun ontwikkelpunten liggen en hoe je elk van hen kan meenemen in ontwikkelingen die eraan komen. Jij zorgt ervoor dat medewerkers toegerust zijn voor de toekomst. Vanuit een intrinsieke motivatie wil jij hen verder helpen in hun ontwikkeling naar (onafhankelijk) adviseur van college en raad en ‘mogelijkmakers’ in de uitvoering, ook zeker vanuit het zakelijke belang van de organisatie. Als leidinggevende weet je een goede balans aan te brengen tussen sturing en zelfsturing van medewerkers.

Als teammanager heb jij daarom oog voor de weerbaarheid, taakvolwassenheid en zakelijkheid van jouw medewerkers. Je helpt hen te staan voor hun zaak en zich verder te ontwikkelen als stevige gesprekspartner. Jij bent zelf dan ook iemand die het moeilijke gesprek niet uit de weg gaat en voor jouw mensen staat als het nodig is. Hiermee heb jij een voorbeeldfunctie voor hen.

Taken en verantwoordelijkheden
Alle medewerkers hebben één leidinggevende die integraal eindverantwoordelijk is. Als teammanager ben je;

 • verantwoordelijk voor de integrale uitvoering, ontwikkeling en innovatie van de taken binnen het team;
 • hiërarchisch leidinggevende van de medewerkers binnen het team (inhoud en PIOFACH);
 • verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar taakvolwassen medewerkers en weet jij daarbij een goede balans aan te brengen tussen sturing en zelfsturing van medewerkers;
 • verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling (inhoud en medewerkers) van het team;
 • sparringpartner voor het bestuur, domeinmanager en de directie voor teamvraagstukken;
 • degene die de domeinmanager en andere teammanagers adviseert over team- en team overstijgende vraagstukken;
 • in staat een goede wisselwerking te creëren tussen inhoud, output en bedrijfsvoering.
 • samen vormen de teammanagers een slagvaardig en besluitkrachtig management op operationeel en tactisch niveau.


Persoonsprofiel

 • Je hebt ervaring als leidinggevende in een politiek-bestuurlijke context.
 • Je bent bekend met de (veranderende) rol van de overheid in de samenleving. Jij weet jouw medewerkers te prikkelen na te denken over wat dat voor hen persoonlijk betekent en voor het team als geheel. Zo zorg jij ervoor dat zij zich bewust zijn van hun veranderende rol als ambtenaar.
 • Jij leeft de kernwaarden eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht voor en bent hierdoor een inspirerend voorbeeld voor jouw medewerkers.
 • Je hebt een zakelijke en proactieve houding; je neemt initiatief en laat zaken niet zomaar lopen.
 • Je hebt (aantoonbare) affiniteit met het vakgebied van het team. Je weet waar de medewerkers zich mee bezighouden en wat er speelt.
 • Jij ondersteunt jouw medewerkers door in te zetten op coaching en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk goed kunnen doen. Dit doe je vanuit een faciliterende houding.
 • Je bent een echte teamspeler. Je gaat voor de volle 100% voor jouw team en pakt ook jouw rol in de samenwerking met de collega-teammanagers en organisatiebreed.
 • Je hebt lef! Je durft buiten de gebaande paden te gaan en schuwt het niet om door te pakken.
 • Jij bent besluitvaardig; je durft knopen door te hakken, maar vergeet vervolgens niet om jouw team hierin mee te nemen door uitleg te bieden.
 • Logischerwijs ben jij dan ook communicatief sterk; je neemt jouw team mee en bent transparant.


Specifieke opgaven en gevraagde competenties
In dit team (± 30 medewerkers) zijn alle beleidsfuncties met betrekking tot het Sociaal Domein ondergebracht. Het team is samen met het uitvoerende en ondersteunende team binnen één domein en onder aansturing van één domeinmanager gebracht om de integraliteit en samenwerking te bevorderen.

Binnen het team zijn de volgende disciplines aanwezig:

 • Wonen, zorg en welzijn
 • Sport, onderwijs, cultuur en recreatie
 • Opgroeien en ontwikkelen
 • Subsidies en contracten
 • Maatschappelijke participatie
 • Dorps- en wijkcoördinatie


Het team houdt zich bezig met beleidsontwikkeling in de regionale context. Het is haar ambitie om het gewone leven centraal te stellen, en uit te gaan van de vraag van de inwoners. Men gaat uit van een samenleving waar mensen zorgen voor elkaar, zich bekommeren om elkaar, waar mensen meedoen en als collectief initiatief nemen. Zodat niemand afhankelijk hoeft te zijn van gemeente of hulpverlening. Dit betekent dat de voorzieningen in de nabijheid van inwoners moeten zijn en aansluiten op de behoefte. En dat Overbetuwe haar ondersteuning laagdrempelig aanbiedt, indicatievrij, integraal en ontschot.

De komende jaren is de inzet van de gemeente Overbetuwe dan ook erop gericht om zorg, ondersteuning en participatie voor en van haar inwoners dichtbij, betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief nog beter te organiseren. Om dat doel te bereiken wil de gemeente de inrichting en uitvoering van het sociaal domein doorontwikkelen. Concreet door het voorliggend veld te versterken door de 1-loket-gedachte verder vorm te geven, verdere professionalisering van de integraal werkende kernteams en een intensievere samenwerking met de maatschappelijke partners. Als teammanager wordt van jou verwacht dat jij hier visie op hebt en sturing geeft aan de veranderopgave.

Het samenspel tussen het team Uitvoering Sociaal en jouw team is logischerwijs van groot belang. Als teammanager heb je daar oog voor en onderhoud je nauw contact met dat team. Deze samenwerking weet jij te intensiveren en te optimaliseren. Jij stimuleert jouw medewerkers om te investeren in deze samenwerking. Je laat hen hierin een actieve rol spelen en stimuleert om vooral samen resultaten te bereiken. Deze samenwerking is cruciaal en vraagt dan ook veel van jouw aandacht.

Het Sociaal Domein is voortdurend in beweging. Jij hebt daarom een externe focus; je volgt ontwikkelingen op de voet en anticipeert hier snel op. Je weet wat er ‘buiten’ speelt en gaat hier ook het gesprek over aan met jouw medewerkers. Wat betekent dit voor de organisatie, het team en hun dagelijks werk? Je bent daarnaast een netwerker. Je bouwt gemakkelijk een netwerk op dat je kunt inzetten voor de organisatie. Hierin ben je alert op kansen voor de organisatie en zorg je voor (nieuwe) samenwerkingsverbanden en het bundelen van krachten.

Samen met het team weet jij inbedding van bedrijfsmatig werken te realiseren. Handelen vanuit effectiviteit en efficiency staat centraal, net als de klant en het product. Je bent zakelijk ingesteld; je bent besluitvaardig, communicatief sterk, transparant richting jouw team en vindt het leuk om op inhoud met hen te sparren. Je verliest jezelf daar niet in, want je weet ook los te laten en de verantwoordelijkheid bij de medewerker te laten. Tegelijkertijd ben je ook betrokken en empathisch, een echt mensenmens.

Arbeidsvoorwaarden
Overbetuwe biedt:

 • een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je genoeg mogelijkheden hebt om jezelf te ontplooien. De functie is op dit moment indicatief ingeschaald in schaal 12 (aanloopschaal 11a). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt minimaal € 3.843,- en maximaal € 5.756,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • een tijdelijke aanstelling/plaatsing van 1 jaar met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en levenslooptoelage.
 • goede mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.


Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 10 februari 2020 tegemoet. Je kan online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure kan je opvragen via welkom@zeelenberg.nl.


Een ontwikkelingsassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Domeinmanager voor het Sociaal Domein

In deze nieuwe functie ga jij samen met de domeinmanagers Fysiek en Dienstverlening aan de slag met de doorontwikkeling van de organisatie, in het bijzonder in het sociaal domein. Als sparringpartner van het bestuur en de directie mag jij je bezighouden met uitdagende vraagstukken en spannende veranderopgaven, zoals de herinrichting van het domein. Jij gaat graag de uitdagingen aan die een nieuwe organisatiestructuur en deze nieuwe functie met zich meebrengen.

Overbetuwe heeft veel te bieden

Gemeente Overbetuwe telt ruim 47.000 inwoners, verdeeld over 11 dorpskernen en ligt in het hart van de regio Arnhem en Nijmegen. De gemeente biedt rust, ruimte, bedrijvigheid en alle denkbare voorzieningen binnen handbereik. Dit maakt Overbetuwe een aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken.

De gemeente Overbetuwe is een zelfbewuste en coöperatieve organisatie met ruim 400 medewerkers. Dienstverlening en resultaatgerichtheid staan centraal. Dit blijkt ook uit de goede scores van de gemeente in klantonderzoeken en benchmarks. Vanuit een krachtige, zelfstandige positie gaat zij samenwerking aan met anderen als deze een meerwaarde biedt voor inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven.

Moderne informele organisatie

Overbetuwe is een moderne, informele organisatie. De lijnen zijn kort. Als organisatie is ze volop in beweging met ontwikkelingen als inwoner- en overheidsparticipatie, maar ook in de bedrijfsvoering zoals bijvoorbeeld met zaakgericht werken, digitalisering en de toekomstgerichte verbouwing van het gemeentehuis.

Aan de slag

Onder het motto ‘Aan de Slag’ heeft Overbetuwe vanaf eind 2018 op diverse terreinen gewerkt aan organisatieontwikkelingen, waaronder een nieuwe hoofdstructuur. Het doel van de nieuwe structuur is tweeledig. In de eerste plaats; het creëren van een toekomstbestendige structuur met stabiliteit en continuïteit in de aansturing. Daarnaast; het vergroten van flexibiliteit en slagkracht van de organisatie, om onverminderd in te kunnen spelen op huidige en toekomstige (in- en externe) ontwikkelingen.

De huidige fase van inrichting van de hoofdstructuur laat ruimte voor verdere invulling en uitdieping van werkwijzen in de volgende fase. Niet alleen in structuur- en inrichtingsvraagstukken, maar vooral ook op kunde, houding en gedrag. De kernwaarden eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht vormen hierbij een belangrijk kompas. Naast het inzetten op een actievere doorleving en betekenisgeving van deze waarden, zet men in op: aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van medewerkers, bevordering van het ambtelijk bestuurlijk samenspel, professionalisering van de werkzaamheden en een actieve externe oriëntatie op de omgeving. Lees meer.

De functie

De managementlaag van domeinmanagers (voor de domeinen Fysiek, Sociaal en Dienstverlening) is nieuw in de organisatie. Voorheen bestond de organisatie uit twee managementlagen (directie en teammanagers). Enkele belangrijke overwegingen die ten grondslag liggen aan het opzetten van de domeinmanagementlaag zijn:

 • het vergroten van het strategisch vermogen en de veranderkracht in de organisatie;
 • het verbinden op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen een domein, waardoor invulling wordt gegeven aan de ketensturing;
 • de scharnierfunctie tussen bestuur, directie, domeinmanagers en teammanagers;
 • het borgen van de inhoudelijke integraliteit binnen het domein en tussen domeinen;
 • meer aandacht voor de medewerkers (en hun ontwikkeling naar taakvolwassenheid).

Rolneming en opgaven

Als domeinmanager geef je samen met je collega’s en de directie in het MT sturing aan de doorontwikkeling van de organisatie. De maatschappelijke meerwaarde is hierin leidend. Je richt je op het versterken en veranderen van de rol van ambtenaar en gebruikt de kernwaarden als kompas.

In de huidige fase van neerzetten, bouwen en doorontwikkelen weet jij als domeinmanager invulling te geven aan positionering en rolneming van deze nieuwe functie met daarbij de juiste balans te vinden tussen aanjagen van vernieuwing en behoud van stabiliteit. Daarnaast weet jij sturing en richting te geven aan de koers van de organisatie door helderheid te scheppen en besluitvaardig op te treden.

Jij draagt bij aan het maken van een professionaliseringsslag op kwaliteit van strategie, werk en dienstverlening. Je bevordert het bestuurlijk ambtelijk samenspel en kunt het opdrachtnemer-opdrachtgeverschap goed inbedden. Jij weet medewerkers te stimuleren hun sterke kanten in te zetten en neemt hen mee in de continue veranderopgaven. Daarnaast stuur jij op kernwaarden (eigenaarschap, zelfbewust, coöperatief en resultaatgericht) en bevorder je een open cultuur waarin men elkaar aanspreekt en een goede mix vindt tussen het informele en het zakelijke. Tot slot sta jij voor een collectief managementteam en draag je dit ook uit.

Sociaal domein

Als domeinmanager Sociaal stuur je twee teammanagers aan (Beleid en Uitvoering) en geef je direct leiding aan het team Ondersteuning Sociaal. Binnen het team Ondersteuning Sociaal zijn de ondersteunende disciplines ondergebracht zoals administratie, juristen, kwaliteit, applicatiebeheer en secretariële ondersteuning. Binnen het Sociaal Domein stuur je met name op de verbinding en samenwerking tussen het beleidsteam en het uitvoerende team.

Specifieke opgave en gevraagde competenties

In de gemeente Overbetuwe wordt in het kader van de transformatie gewerkt aan een herinrichting van de uitvoering van het sociaal domein. Met deelneming van de gemeente in het consortium Overbetuwe SAMEN (per 1 juli 2020), een professionele organisatie samen met uitvoeringsorganisaties voor jeugd en zorg en welzijn, krijgt dit de komende periode meer vorm. Op dit moment anticipeert Overbetuwe al op de mogelijke impact hiervan op het  domein Sociaal binnen de organisatie. Als domeinmanager ben jij ambtelijk opdrachtgever van de realisatie van het consortium, zorg je voor de inbreng van de gemeentelijke deelname aan het consortium. Tenslotte ben je samen met je teammanagers verantwoordelijk voor de organisatorische consequenties van deze ontwikkeling voor de gemeentelijke organisatie. Naast de nodige ervaring met inhoudelijke vraagstukken uit het Sociaal Domein wordt van jou ruime veranderkundige ervaring gevraagd.

Persoonsprofiel
Jouw profiel laat ‘senioriteit’ en ‘natuurlijk gezag’ zien in academisch werk- en denkniveau en in ruime ervaring met veranderopgaven als manager in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast ook in aantoonbare affiniteit met domeininhoudelijke vraagstukken. Senioriteit en natuurlijk gezag gaan echter vooral over persoonlijk leiderschap.

Er wordt grote waarde gehecht aan een gebalanceerd team van domeinmanagers met verenigbare karakters. Belangrijke persoonskenmerken die jou typeren:

 • je neemt de tijd om met elkaar te reflecteren, te verdiepen en je op de lange termijn te richten;
 • je brengt structuur aan, monitort processen en zorgt dat zaken worden vastgelegd;
 • je bent sterk bestuurlijk sensitief. Je hebt een antenne voor communicatie en bent goed op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving;
 • je bent strategisch sterk en communicatief vaardig. Je weet een heldere lijn uit te zetten én koers te houden, ook in drukke en dynamische tijden;
 • je bent een echte teamspeler. Men ziet in jou een verbinder met empathisch vermogen: je bent inlevend, vertrouwenwekkend en begrijpt waar de ander behoefte aan heeft. Je bent gericht op samenwerking en netwerken;
 • je bent zowel ontwikkelings- als resultaatgericht. Je kan snel schakelen en kunt op verschillende niveaus gemakkelijk meebewegen;
 • je beschikt over een dosis humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Overbetuwe biedt:

 • een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je genoeg mogelijkheden hebt om jezelf te ontplooien. De functie is op dit moment indicatief ingeschaald in schaal 14 (aanloopschaal 13). Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 6.788,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek;
 • een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met zicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd. Een detachering vanuit je huidige organisatie behoort tot de mogelijkheden;
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering, bovenwettelijk verlof, een bonus en levenslooptoelage.
 • goede mogelijkheden voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 17 november 2019 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van domeinmanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren. 

De data van de gesprekken in de procedure zijn, onder voorbehoud, gepland.  

 • 19 en 21 november                adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
 • 27 november                           cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 28 november                           1e gespreksronde
 • 5 december                              2e gespreksronde

Een ontwikkelingsassessment maakt onderdeel uit van de procedure. De datum van het assessment kun je opvragen via welkom@zeelenberg.nl.