Directeur

Een uitdagende eindverantwoordelijke functie in een dynamische omgeving. 
Je werkt op het snijvlak van soms tegengestelde belangen en bouwt verder aan een
toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie. 
Met oog voor de mens, eigenaarschap en (persoonlijke) ontwikkeling.

Samen werken aan een veilige en duurzame leefomgeving
Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) werkt in opdracht van acht gemeenten  en de provincie aan een prettige, veilige en duurzame leefomgeving. Dat doet ze door vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies bij ondernemers, organisaties en inwoners. Hierin trekt ze zoveel mogelijk samen op met de zeven Gelderse Omgevingsdiensten. ODR voert werkzaamheden op het gebied van ketentoezicht uit voor alle Gelderse Omgevingsdiensten.

Vanaf het moment dat ODR acht jaar geleden startte, is er hard gewerkt. En het resultaat mag er zijn: een financieel gezonde, resultaatgerichte organisatie met betrokken vakspecialisten.

Opgaven en rolinvulling
De fase van opbouwen is voorbij, het gaat nu om doorontwikkelen. Er liggen een aantal stevige opgaven waar je als directeur mee aan de slag gaat. 

Organisatieontwikkeling
ODR is de afgelopen jaren gegroeid. Hierdoor ontstond de vraag: geven we de sturing van de organisatie nog op de juiste manier vorm? De fase waarin de organisatie zich bevindt vraagt om een nieuwe sturingsfilosofie en organisatie-inrichting, om uitdagingen aan te kunnen en de organisatie toekomstbestendig te laten zijn. Als directeur heb je een leidende rol in het ‘uitrollen’ hiervan.

Strategische koers 2020-2025
In het Koersdocument heeft ODR een aantal focuspunten geformuleerd voor de komende jaren, waaronder het versterken van het partnership, meerwaarde bieden aan de dienstverlening en het verbinden van uitvoering en beleid. Jij onderschrijft deze koers intrinsiek en stuurt hierop.

Verbinding
Misschien wel de kern van deze functie: verbinden! Om de dienstverlening te optimaliseren, zijn integraliteit en samenwerking van cruciaal belang. Als directeur heb je hierin een belangrijke rol: jij weet mensen en thema’s met elkaar te verbinden. Je daagt leidinggevenden uit om afdeling overstijgend te denken en stimuleert dat medewerkers elkaar actief opzoeken. 

Ook extern heb je een belangrijke verbindende rol richting het Gelders stelsel en de opdrachtgevers/eigenaren van ODR (de acht gemeenten en de provincie). Je zorgt ervoor dat alle partijen aangehaakt zijn en blijven. Dit betekent ophalen, maar ook brengen en continu feeling houden.

De fase waarin ODR zich bevindt en de opgaven die voor liggen, vragen in de kern om mensgericht leiderschap. Uiteraard met oog voor resultaat, maar met focus op de mens, verbinding en persoonlijk leiderschap.

Organisatie
ODR is gevestigd in Tiel. Er werken zo’n 230 medewerkers (incl. inhuur).  De organisatie bestaat naast de directeur uit vier afdelingen. Als directeur vorm je samen met de vier afdelingshoofden het managementteam. De organisatie wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De cultuur is informeel en no nonsense en kenmerkt zich door korte lijnen, een hands-on mentaliteit en resultaatgerichtheid. 

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent adviseur van het bestuur en schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur.
 • Je geeft leiding aan het MT en bent verantwoordelijk voor de integrale aansturing van de organisatie.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie.
 • Je bent eindverantwoordelijk voor de doorontwikkeling en innovatie van de organisatie. 
 • Je representeert ODR in netwerken, waaronder het Gelders stelsel en de acht gemeenten en de provincie. Je neemt deel aan het opdrachtgeversoverleg (OGO) en het bestuurlijk opdrachtgeversoverleg (BOGO).
 • Je bent bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. 

Persoonsprofiel
Je hebt academisch werk- en denkniveau en hebt stevige ervaring op managementniveau in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt ervaring met organisatie ontwikkelingstrajecten én affiniteit met het ruimtelijk domein. Ervaring met gemeenschappelijke regelingen is een pré.

Deze directie rol vraagt veelzijdigheid, van strategie tot uitvoering. Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel uitdrukkelijk naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je hebt visie en kunt strategische doelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent besluitvaardig.
 • Je bent makkelijk benaderbaar, transparant en biedt een luisterend oor.
 • Je stuurt op hoofdlijnen vanuit een helicopterview.
 • Je bent communicatief vaardig en bent een netwerker pur sang.
 • Je creëert een sfeer van rust en hebt oog voor de mens.
 • Je signaleert en acteert op ontwikkelingen. Je bent scherp op de kansen en mogelijkheden die o.a. de Omgevingswet biedt voor de organisatie en haar eigenaren.

Arbeidsvoorwaarden
ODR biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 september 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/directeur-odr. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van directeur en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt in- en extern gelijktijdig opengesteld.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 36/37                            adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

16 september 2021                 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

20 september 2021               persoonlijke presentatie (door kandidaten)

22 september 2021                1e gespreksronde

27 september 2021                2e gespreksronde