Strategisch en coachend manager

met een overstijgende, integrale blik voor het versterken van de eenheid Control & Informatie en de resultaten van de gemeente Nissewaard

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar Nissewaard voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. De kernwaarden Werken vanuit de bedoeling, Samenwerken en Leren van elkaar vormen het uitgangspunt. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken. 

In ‘Nissewaard Leert!’ staat leren van en met elkaar centraal. De afgelopen jaren heeft de organisatie in dat kader goede stappen gezet. Inmiddels is de organisatievisie aangescherpt om ook de volgende stap te kunnen maken. Het organisatieplan ‘Nissewaard Leert Door!’ geeft hier verder richting aan.

Manager van de eenheid Control & Informatie

De organisatie bestaat uit een driehoofdige directie en zes eenheidsmanagers. Als manager ben jij verantwoordelijk voor de eenheid Control & Informatie (ca. 87 FTE), die bestaat uit vier teams: Informatievoorziening, Financiën, Audit & Control en Belastingen & Rechtsbescherming, zie organogram. Je legt verantwoording af aan de directie.

‘In control’, ‘grip op financiën’ en ‘grip op informatievoorziening’ zijn speerpunten in de organisatie. Risicomanagement is daarom ook een belangrijk thema voor Nissewaard. Als manager Control & Informatie ben je gesprekspartner van de directie, programmamanagers, collegeleden en stakeholders bij ontwikkeling van strategie en aanpak van opgave- en ketengerichte zaken voor de eigen aandachtsgebieden en organisatiebreed. Vanuit je rol in het integraal managementteam (IMT) ben je medeverantwoordelijk voor de resultaten van de gemeente als geheel.

De uitdaging

In alle dynamiek ligt jouw focus op de teams en de medewerkers. Vertrouwen in ieders vakmanschap vormt voor jou de basis. Jouw meerwaarde zit niet per se in vakkennis, maar in het zijn van een volwaardige en geloofwaardige gesprekspartner in verschillende contexten. Dit vraagt strategische, analytische denkkracht en het vermogen het beste uit medewerkers te halen. Je draagt bij aan de integrale ontwikkeling en ondersteuning van de organisatie. Je weet medewerkers binnen en buiten de organisatie met elkaar te verbinden. Kortom, een uitdagende managementpositie met een veranderkundige opgave.

Je levert een stevige bijdrage aan het formuleren van het strategisch beleid en de integrale bedrijfsvoering. Het verbeteren van bedrijfsprocessen is hier een cruciaal onderdeel van. Je ontwikkelt een toekomstvisie en geeft hier op integrale wijze richting en sturing aan. Je adviseert over prioritering en bestuurlijke afstemming. Dit geldt uiteraard ook voor de integrale eenheid-overstijgende opgaven. Je stemt af met andere betrokkenen in de organisatie, zoals teamleiders, de CIO, collega-eenheidsmanagers en de directie. Je stimuleert en faciliteert de verbinding tussen de eenheden onderling en de eenheden en directie. Verder draag je bij aan een heldere en soepele besluitvorming op bedrijfsvoeringsvraagstukken, die dienend zijn aan de primaire processen. Je ziet toe op een correcte uitvoering van besluiten voor wat betreft de eigen eenheid en doet dit op een stimulerende en oplossingsgerichte manier.

Meer over de eenheid

Control & Informatie heeft de regie op de gemeentelijke P&C-cyclus en is verantwoordelijk voor het verwerken en vastleggen van financiële informatie in het financieel systeem. Daarnaast adviseren de medewerkers het college, de directie en het management over financieel technische aangelegenheden en informatiemanagement. De eenheid is ook verantwoordelijk voor de gemeentelijke informatievoorziening (o.a. data-analyses, informatieadvies en functioneel beheer).

De eenheid Control & Informatie adviseert de andere vijf eenheden. Samen met de eenheid Dienstverlening is zij verantwoordelijk voor doelmatigheid en rechtmatigheid van de totale organisatie. De eenheid kent een hoog specialistisch gehalte. De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken regelen en organiseren.

Wie ben jij?

Naast WO werk- en denkniveau, heb je managementervaring en affiniteit met bedrijfsvoeringvraagstukken. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een strategisch leider met een coachende, faciliterende stijl van leidinggeven.
 • Je wilt graag bijdragen aan de ambitie en veranderopgave van Nissewaard.
 • Je hebt een bedrijfsmatige, integrale blik, weet focus aan te brengen en hebt een flinke dosis realisatiekracht; je werkt graag naar resultaten toe en stelt daarbij realistische doelen.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief én organisatiesensitief en stelt je onafhankelijk op.
 • Je beschikt over reflecterend vermogen, houdt mensen een spiegel voor en stelt kritische vragen. Je maakt zaken bespreekbaar en houdt je omgeving scherp.
 • Je bent ontwikkelingsgericht en draagt graag bij aan het vormgeven van een lerende organisatie.
 • Je draagt bij aan heldere besluitvorming, transparantie en innovatie.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het betreft een fulltime functie. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Nissewaard werkt steeds meer tijd- en plaatsonafhankelijk en stimuleert loopbaanontwikkeling.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 april tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft!

Mocht je interesse hebben in deze vacature, maar heb je het profiel pas na de sluitingsdatum gelezen, neem dan telefonisch contact met ons op!

De data van de procedure zijn:

Week 15 : Adviseurs Zeelenberg voeren (online)gesprekken met kandidaten
17 april 2023 : cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
21 april 2023 : 1e gespreksronde bij de gemeente Nissewaard
12 mei (ochtend) : 2e gespreksronde bij de gemeente Nissewaard
17 mei (middag) : Klikgesprek portefeuillehouder financiën
22 mei (middag) : Arbeidsvoorwaardengesprek

In verband met de meivakantie hanteren wij voor deze procedure een wat langere doorlooptijd.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Om in dienst te kunnen treden bij de gemeente Nissewaard is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Over Nissewaard
Bij de gemeente Nissewaard werken ongeveer 800 mensen verdeeld over zes eenheden. Samen zorgen zij voor een schoon, heel en veilig Nissewaard. Nissewaard is qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. Samen werken zij voor ruim 85.000 inwoners. Het belangrijkste doel? Zorgen dat Nissewaard een fijne plek is om te wonen, werken en leven! De gemeente is op 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse en omvat het gehele (voormalige) eiland Putten en het oosten van het (voormalige) eiland Voorne.

Manager Dienstverlening met focus op organisatieontwikkeling

Nissewaard zoekt een authentieke leider die mensen meeneemt in de gewenste koers en organisatieverandering.

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar Nissewaard voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. De kernwaarden “Werken vanuit de bedoeling, samenwerken en Leren van elkaar” vormen het uitgangspunt. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken. 

In ‘Nissewaard Leert!’ staat leren van en met elkaar centraal. De afgelopen jaren heeft de organisatie in dat kader goede stappen gezet. Inmiddels is de organisatievisie aangescherpt om ook de volgende stap te kunnen maken. Het organisatieplan ‘Nissewaard Leert Door!’ geeft hier verder richting aan. Van jou als Manager Dienstverlening wordt hierin een voortrekkersrol verwacht. Je committeert je persoonlijk aan deze koers en draagt die oprecht en overtuigend uit. 

Wat ga je doen?

Je stuurt de eenheid Dienstverlening (ca. 110 FTE) aan die bestaat uit vier teams, waaronder één zelfsturend team, zie organogram. Je draagt integrale verantwoordelijk voor de resultaten, inzet van medewerkers en middelen van de eenheid en legt verantwoording af aan de directie. Je bent gesprekspartner van de directie, programmamanagers, collegeleden en stakeholders bij ontwikkeling van strategie en aanpak van opgave- en ketengerichte zaken voor de eigen aandachtsgebieden en organisatie breed. Vanuit je rol in het IMT ben je medeverantwoordelijk voor de resultaten van de gemeente als geheel.

Daarnaast ben je opdrachtnemer als het gaat om de organisatieontwikkeling. Samen met twee organisatieadviseurs houd je je bezig met de implementatie van ‘Nissewaard Leert Door!’. In nauwe samenwerking met de directie en het IMT geef je hier verder vorm aan en zorg je voor realistische doelen. Je stelt kritische vragen, brengt focus aan en weet de ontwikkeling en organisatie daarmee verder te brengen. Je werkt toe naar concrete resultaten, ziet wat daarvoor nodig is, weet mensen mee te krijgen en bent scherp op: doen we de goede dingen? Zo zorg je ervoor dat iedereen de koers scherp voor ogen houdt. Jouw coachend vermogen en organisatiesensitiviteit komen hierbij goed van pas.

Waar kom je terecht?

De eenheid Dienstverlening adviseert de andere vijf eenheden en registreert op organisatieniveau. Samen met de eenheid Controle & Informatie is zij verantwoordelijk voor doelmatigheid en rechtmatigheid van de totale organisatie. De teams binnen de eenheid houden zich bezig met: HRM, Inkoop, Communicatie, Juridische Zaken, Facilitaire Zaken, Bestuurszaken- en Ondersteuning en Klantcontactcentrum.

De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken willen regelen en organiseren. De eenheid kent een hoog specialistisch gehalte, waarbij voor een aantal vakdisciplines een verdere professionalisering recent is opgestart.

Wie ben jij?

Naast WO werk- en denkniveau heb je managementervaring en aantoonbare ervaring met veranderprocessen. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een strategisch leider met een coachende, faciliterende stijl van leidinggeven.
 • Je wilt graag bijdragen aan de ambitie en veranderopgave van Nissewaard.
 • Je hebt een bedrijfsmatige, integrale blik, weet focus aan te brengen en hebt een flinke dosis realisatiekracht; je werkt graag naar resultaten toe en stelt daarbij realistische doelen.
 • Je bent organisatiesensitief en stelt je onafhankelijk op.
 • Je beschikt over reflecterend vermogen, houdt mensen een spiegel voor en stelt kritische vragen. Je maakt zaken bespreekbaar en houdt je omgeving scherp.
 • Je bent ontwikkelingsgericht en draagt graag bij aan het vormgeven van een lerende organisatie.
 • Je bezit de competenties om bij te kunnen dragen aan een heldere besluitvorming, transparantie en innovatie.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Nissewaard werkt steeds meer tijd- en plaats onafhankelijk en stimuleert loopbaanontwikkeling.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Esther Dijkstra via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 11 september 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/nissewaard. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 37                              Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
15 september 2022          cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
19 september 2022          1 e gespreksronde
21 september 2022          2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure

Over Nissewaard

Bij de gemeente Nissewaard werken ongeveer 800 mensen verdeeld over 6 eenheden. Samen zorgen zij voor een schoon, heel en veilig Nissewaard. Nissewaard is een van de grootste gemeenten van Nederland. Samen werken zij voor ruim 85.000 inwoners. Het belangrijkste doel? Zorgen dat Nissewaard een fijne plek is om te wonen, werken en leven! De gemeente is op 1 januari 2015 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse en omvat het gehele (voormalige) eiland Putten en het oosten van het (voormalige) eiland Voorne.

Ontwikkelgerichte Teamleider Ruimtelijke Realisatie

in het politiek-bestuurlijke hart van de organisatie

Nissewaard is een relatief jonge gemeente waar men de handen uit de mouwen steekt en waar experimenteren en leren centraal staan. Hier wordt gewerkt vanuit de bedoeling en is verantwoordelijkheid laag in de organisatie belegd.

Signatuur gemeente Nissewaard
In 2040 heeft Nissewaard een schaalsprong gemaakt in groei, ambitie en kwaliteit. De gemeente is aantrekkelijk door haar stedelijke vitaliteit, de kleine Hollandse dorpen, het groene landschap en de strategische ligging met de haven als toegangspoort tot de wereld. Het volwaardige aanbod maakt Nissewaard aantrekkelijk om te wonen, te werken en te leven. De Boekenberg en Theater de Stoep hebben (inter)nationale aantrekkingskracht en de regio weet Nissewaard te vinden omdat er altijd iets te ontdekken valt. Een uitgebreid cultureel programma, aantrekkelijk stadscentrum, gezellige dorpspleinen en veel natuur. De zes mooie dorpen en stad Spijkenisse hebben een rijk woningaanbod voor alle typen gezinnen. Innovatieve ondernemers vestigen zich hier vanwege de ruimte, het gunstige ondernemersklimaat en het groene landschap. Er zijn volop recreatiemogelijkheden en het groen wordt intensief gebruikt door bewoners en bezoekers. De bijna grootste gemeente van Rijnmond mét een dorpsgevoel, slechts een half uur van Rotterdam.

Als groeikern zit de startup mentaliteit in de genen van de organisatie. Men toont lef, komt in actie, geeft de ruimte, wil bouwen en kijkt vooruit. Daarom wordt er speelruimte gecreëerd voor een nieuwe generatie ondernemers en cultuurmakers; voor jong en oud, huidige en nieuwe inwoners, met een nieuwe generatie voorzieningen en woningaanbod. Er is ruimte om te experimenteren op het gebied van ontmoeten, leren, ondernemen, wonen, cultuur, muziek en sport. Dit doet men samen met inwoners, ondernemers en partners.

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar Nissewaard voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. Integraliteit en samenwerken zijn daarbij belangrijk. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken.

Nissewaard is adaptief, verleent goede en snelle diensten voor de inwoners en is proactief en creatief bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er wordt opgavegericht gewerkt via programma’s, projecten en opdrachten. Om de kwaliteit te borgen in deze processen en in de dienstverlening, werkt men via de kernwaarden: Vernieuwend, Verbindend en Vakkundig.

Over het team
Vanwege de omvang, diversiteit en aard van de beleidsvelden is het team Ruimte, binnen de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling (RO), opgesplitst in twee teams: Ruimtelijke Inrichting en Ruimtelijke Realisatie. Beide worden aangestuurd door een teamleider, zie organogram. Vanuit het oogpunt van integraliteit is een goede samenwerking tussen de teamleiders essentieel. Naast genoemde teams behoort ook team Projecten tot de eenheid RO.

De twee teams zijn samen verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Nissewaard. Alle beleid- en beheerdisciplines van de leefomgeving zijn hierin ondergebracht. Dit zorgt voor een brede kijk op de leefomgeving. Het team Ruimtelijke Realisatie bestaat o.a. uit stedenbouwkundigen, planologen, planeconomen, beleidsmedewerkers, beheerders openbare ruimte en ondersteunende medewerkers.

De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken willen regelen en organiseren. Medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij hun werk.

Wat is er te doen?
Het team Ruimtelijke Realisatie (ca. 40 medewerkers) is een jong team. Naast het leveren van de gevraagde bijdrage aan het realiseren van de bestuurlijke doelen, richt jij je op het verder opbouwen van het team. Samen met het management van de eenheid ben jij daar verantwoordelijk voor. Daarnaast spelen ook thema’s als de energietransitie, duurzaamheid en de Omgevingswet, die een beroep doen op andere competenties van medewerkers.

Ontwikkelopgave
Voor jou als teamleider ligt er een uitdagende ontwikkelopgave, met als doel: een taakvolwassen eenheid realiseren met daarin teams met een hoog zelforganiserend vermogen (met tevreden klanten én medewerkers). Wat hiervoor nodig is, is: optimale samenwerking binnen het team en met andere teams, helderheid over taken, rollen en processen, op peil houden van kennis en competenties, stimuleren van eigenaarschap en proactiviteit, verlagen van de werkdruk (prioriteren en keuzes durven maken als het gaat om ambities) en de invulling van een aantal vacatures. Kortom, er is genoeg te doen.

Verbinden, dat is waar jij goed in bent. Je zorgt voor een gezamenlijke visie en heldere structuren en weet hoofd- en bijzaken goed te onderscheiden. Je brengt rust, hebt aandacht voor de mens en weet telkens weer de balans te vinden tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Daarin ben je realistisch en denk je mee in te maken keuzes. Je hebt dan ook een belangrijke schakelfunctie tussen het bestuur en het team.

Wie ben jij?
Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt leidinggevende kwaliteiten. Ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context is een absolute pre. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw manier van leidinggeven is vooral coachend; je enthousiasmeert en inspireert medewerkers en bent goed in verbinding, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. Je werkt vanuit vertrouwen.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit; je pakt je rol in het samenspel tussen bestuur en organisatie en bent scherp op de balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit.
 • Je bent authentiek, open en transparant.
 • Je bent mensgericht en biedt een luisterend oor. Tegelijkertijd ben je scherp op afgesproken resultaten en spreek je mensen daarop aan.
 • Je bent leergierig, toont eigenaarschap en bent proactief. Je stimuleert vernieuwing.
 • Je staat stevig in je schoenen, durft besluiten te nemen, bent analytisch, houdt overzicht en biedt rust.
 • Je denkt vanuit het grotere geheel en draagt, samen met je team, bewust bij aan de visie en doelstellingen van Nissewaard.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 5.872,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 12). Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuzebudget (17,05%) dat je naar eigen inzicht kan inzetten, zoals extra salaris, vakantiedagen en/of opleidingen.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 4-5                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

3 februari 2022                      cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

8 februari 2022                     1e gespreksronde

15 februari 2022                    2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Manager

Manager met accent op Ruimtelijk Beheer

De relatief jonge gemeente Nissewaard verlegt als voormalige groeikern nu de focus naar verbetering van de woon-werkbalans en de vervangingsopgave van vastgoed en de buitenruimte. In Nissewaard steekt men de handen uit de mouwen en staat experimenteren en leren centraal.

Signatuur gemeente Nissewaard
In 2040 heeft Nissewaard een schaalsprong gemaakt in groei, ambitie en kwaliteit. De gemeente is aantrekkelijk door haar stedelijke vitaliteit, de kleine Hollandse dorpen, het groene landschap en de strategische ligging met de haven als toegangspoort tot de wereld. Het volwaardige aanbod maakt Nissewaard aantrekkelijk om te wonen, te werken en te leven. De Boekenberg en Theater de Stoep hebben (inter)nationale aantrekkingskracht en de regio weet Nissewaard te vinden omdat er altijd iets te ontdekken valt. Een uitgebreid cultureel programma, aantrekkelijk stadscentrum, gezellige dorpspleinen en veel natuur. De zes mooie dorpen en stad Spijkenisse hebben een rijk woningaanbod voor alle typen gezinnen. Innovatieve ondernemers vestigen zich hier vanwege de ruimte, het gunstige ondernemersklimaat en het groene landschap. Er zijn volop recreatiemogelijkheden en het groen wordt intensief gebruikt door bewoners en bezoekers. De bijna grootste gemeente van Rijnmond mét een dorpsgevoel, slechts een half uur van Rotterdam. Nissewaard: van ex-groeikern naar een aantrekkelijke vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente. Nissewaard, een ijzersterk merk!

Als groeikern zit de startup mentaliteit in de genen van de organisatie. Men toont lef, komt in actie, geeft de ruimte, wil bouwen en kijkt vooruit. Daarom wordt er speelruimte gecreëerd voor een nieuwe generatie ondernemers en cultuurmakers; voor jong en oud, huidige en nieuwe inwoners, met een nieuwe generatie voorzieningen en woningaanbod. Er is ruimte om te experimenteren op het gebied van ontmoeten, leren, ondernemen, wonen, cultuur, muziek en sport. Dit doet men samen met inwoners, ondernemers en partners.

Nissewaard in ontwikkeling
Voortdurend meebewegen met de veranderende samenleving, dat is de uitdaging waar de organisatie voor staat. In 2016 is men daarom via het programma ‘Nissewaard Leert!’ gestart met de transformatie naar een flexibele en adaptieve organisatie. Medewerkers werken elke dag aan een eigentijdse organisatie die, samen met de inwoners, Nissewaard een mooiere plek maakt om te leven. Integraliteit en samenwerken zijn daarbij belangrijk. In 2020 is de organisatiestructuur aangepast aan de nieuwe manier van werken. 

Nissewaard is adaptief, verleent goede en snelle diensten voor de inwoners en is proactief en creatief bij het realiseren van maatschappelijke opgaven. Er wordt opgavegericht gewerkt via programma’s, projecten en opdrachten. Om de kwaliteit te borgen in deze processen en in de dienstverlening, werkt Nissewaard met de kernwaarden: Vernieuwend, Verbindend en Vakkundig.

Opgaven
Als voormalig groeikern kent de gemeente vele uitdagingen op het gebied van ruimtelijk beheer. Bijvoorbeeld de vervangingsopgave in de openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed. Daarnaast hebben gemeente brede programma’s zoals Nissewaard naar 2040 (meer balans tussen wonen en werken), Duurzaamheid en de Omgevingswet impact op de eenheid. Als manager zorg jij ervoor dat genoemde zaken daadwerkelijk gerealiseerd worden. Niet door het zelf te gaan doen, maar door de teamleiders en medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren en te sturen op hoofdlijnen. Je zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen en medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen, zodat doelen worden bereikt.

Dit vraagt van jou bijzondere aandacht voor het volgende:

 • Leiderschap

Je houdt afstand tot de inhoud en stuurt vooral op de grote lijnen. Je neemt teamleiders en medewerkers mee in de gewenste koers en organisatieverandering. Je coacht hen om zo optimaal mogelijk bij te dragen aan beoogde resultaten, ieder vanuit z’n eigen rol. Je stuurt op processen en zorgt voor heldere kaders. Je zoekt continu naar het evenwicht als het gaat om de inzet van mensen en middelen. Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door de zes V’s.

 • Verbinding en integraliteit

De complexiteit van vraagstukken vraagt om een integrale benadering. Je faciliteert en stuurt daarom op samenwerking binnen de eigen eenheid, tussen de andere eenheden, programmamanagers en stakeholders. In de focus op integraliteit heb je speciale aandacht voor de samenwerking met Ruimtelijke Ontwikkeling (RO). Als manager ben je onderdeel van het Integraal Management Team (IMT); ook daar lever je een actieve collegiale bijdrage.

Het IMT is de komende periode verantwoordelijk voor een aantal focuspunten: comfort voor het bestuur door het vergroten van de politieke en bestuurlijke sensitiviteit in de organisatie, tevreden klanten door transparante dienstverlening, het aanbrengen van focus door het creëren van inzicht in activiteiten in relatie tot beschikbare middelen en het sturen op houding en gedrag van medewerkers door met maatwerk aan te sluiten bij de kernwaarden van de organisatie. Als lid van het IMT lever jij hieraan een waardevolle bijdrage.

Rolinvulling
Je geeft leiding aan drie teamleiders en aan het zelforganiserende team Openbare Orde en Veiligheid (8 medewerkers). Je legt verantwoording af aan de directie (organogram) en bent integraal verantwoordelijk voor de resultaten, inzet van medewerkers en middelen van de eenheid. Als manager ben je daarnaast, vanuit je rol in het IMT, medeverantwoordelijk voor de resultaten van de gemeente als geheel. Tot slot ben je ook gesprekspartner van de directie, programmamanagers, collegeleden en stakeholders bij ontwikkeling van strategie en aanpak van opgave- en ketengerichte zaken voor de eigen aandachtsgebieden en organisatie breed.

Je toont visie, hebt inzicht in capaciteit en stuurt procesgericht op het organiseren van de voorwaarden voor integrale samenwerking. Je hebt een aanjagende rol; je stimuleert en faciliteert een lerende organisatie door te sturen op: waarom doen we deze dingen, doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?

Je natuurlijke samenwerkingspartner is de eenheidsmanager RO. De eenheden RO en Ruimtelijk Beheer zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en beheer van de (openbare) ruimte.

Waar kom je terecht?
De organisatie bestaat naast Ruimtelijk Beheer uit nog vijf eenheden: Ruimtelijke Ontwikkeling, Maatschappelijke Ontwikkeling, Werk Inkomen & Identiteit, Control & Informatie en Dienstverlening.

De eenheid Ruimtelijk Beheer (ca. 130 medewerkers) bestaat uit vier teams: Openbare Orde & Veiligheid, Openbare Werken Parkeren & Gebruik, Services & Wijkbeheer en Vergunningen Toezicht & Handhaving. Deze teams werken in de dagelijkse praktijk niet op veel dossiers samen, maar veel meer buiten de eenheid.

Een groot deel van de werkzaamheden is voorspelbaar of herhalend. Bij specifieke opgaven waar opschaling voor nodig is, wordt capaciteit geleverd vanuit de verschillende eenheden; ook de eenheid Ruimtelijk Beheer kan dan medewerkers leveren om programmadoelen te realiseren.

De lijnen naar bestuur en samenleving zijn kort en men is gewend snel tot actie over te gaan. Er heerst een cultuur van zaken willen regelen en organiseren. Medewerkers hebben een grote betrokkenheid bij hun werk.

Wie ben jij?
Je hebt WO werk- en denkniveau en leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke context. Ervaring met opgavegericht en programmatisch werken is een pre, net als affiniteit met het ruimtelijk domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw manier van leidinggeven is vooral coachend; je bent goed in verbinding, gericht op groei en ontwikkeling en geeft anderen hiervoor de ruimte. Je werkt vanuit vertrouwen.
 • Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit; je pakt nadrukkelijk je rol in het samenspel tussen bestuur en organisatie en bent scherp op de balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Je voert het gesprek hierover en helpt te prioriteren en keuzes te maken.
 • Je bent strategisch, analytisch en houdt overzicht. Vanuit je strategisch denkvermogen de lange termijn voor ogen. Dit weet je te vertalen naar het perspectief van de medewerkers in deze uitvoeringsgerichte eenheid.
 • Je hebt oog voor de mens en geeft vertrouwen, maar stuurt ook op resultaat.
 • Vanuit jouw omgevingsbewustzijn weet je wie aan te haken om doelstellingen te behalen.
 • Je bent authentiek, open en transparant.
 • Je staat stevig in je schoenen en toont daadkracht; je bent besluitvaardig en durft door te pakken als dat nodig is.

Arbeidsvoorwaarden
Nissewaard biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 4-5                                Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
2 februari 2021                       cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
17 februari 2021                     1e gespreksronde
18 februari 2021                     2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.