Clustermanager Stad

Wil jij wérkelijk het verschil maken in een organisatie met korte lijnen?

Hier ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen cluster, maar versterk je als management gezamenlijk de organisatie ontwikkeling

Organisatie en ambitie

Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen.

De kernwaarden van de organisatie zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)

Cluster Stad

Het cluster Stad (102 FTE)  is één van de vier clusters van de organisatie. Het cluster bestaat uit drie teams: Team Sociaal Beleid en Vrije Tijd, Team Ruimtelijk/Fysiek Beleid en Beheer en het Team Projecten, Gebiedsontwikkeling en Civiel.

Naast verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling in de breedste zin van het woord is het cluster middels het team Projecten Gebiedsontwikkeling en Civiel verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van projecten m.b.t. gebiedsontwikkeling en civiele werken.

De cultuur binnen het cluster is informeel en no nonsense en kenmerkt zich door korte lijnen, een hands-on mentaliteit en resultaatgerichtheid.

Opgaven

Eind 2017 is een proces van organisatieontwikkeling ingezet op basis van het plan ‘Maassluis verandert’. De uitgangspunten, doelstellingen en opgaven die in dit plan staan beschreven, zijn nog steeds actueel. Jij staat aan de lat voor de volgende opgaven:

Bouwen aan verbinding

Jij gaat met de teammanagers  aan de slag met de verschillende disciplines binnen het cluster, om deze op inhoud, proces en mensniveau te verbinden. Doel is dat medewerkers elkaars meerwaarde zien, herkennen en erkennen zodat er meer gebruik gemaakt wordt van elkaars expertise en kwaliteiten. Ook gaat het om verbinding naar buiten; wat wordt in de lokale samenleving gevoeld en ervaren en hoe gaan we hiermee om, hoe zoeken we hier de verbinding?

Vergroten van de integraliteit

Organisatiebreed speelt deze opgave die jij oppakt. Je laat medewerkers over team- en clustergrenzen heen kijken en stimuleert het samenwerken op thema’s en onderwerpen. Hierdoor werk je aan verbetering en intensivering van samenwerkingen.

Samenspel met bestuur

Vanwege de korte lijnen met het bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan. Als clustermanager heb jij juist oog voor een strategische aanpak van de wensen van het bestuur. Het is van belang om hierin samen met de teammanagers prioriteiten te stellen en de hoeveelheid werk af te stemmen op de capaciteiten van de individuele medewerkers. Transparante communicatie hierover is daarbij van groot belang.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden

Als clustermanager vorm je samen met de collega-clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris het Centraal Management Team (CMT) en stuurt gezamenlijk de organisatie aan. Samen met jouw teammanagers en de stafadviseur vorm je het MT binnen cluster Stad.

 • Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris.
 • Je geeft leiding aan het cluster Stad; je stuurt de teammanagers rechtstreeks aan en draagt zorg voor de doorontwikkeling van hun leiderschap. 
 • Je draagt bij aan een langetermijnvisie en strategische beleidsontwikkeling. Je bent in staat strategie te vertalen naar tactisch niveau, onder meer door het (samen met de teammanagers) opstellen van jaarplannen voor het cluster en de afzonderlijke teams.
 • Je bent sparringpartner voor bestuur; toont lenigheid t.o.v. bestuurlijke belangen en bent tegelijk stevig waar het gaat om spiegelen en het open gesprek aangaan met bestuurders.

Jouw profiel

Je hebt een relevante WO-opleiding en affiniteit met beleidsvorming en projecten. Je hebt managementervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je staat stevig in je schoenen, communiceert makkelijk en bent bestuurlijk sensitief.
 • Je hebt inlevingsvermogen, je treedt spiegelend op en behoudt daarbij de verbinding.
 • Jouw leiderschapsstijl is die van vertrouwen en verbinden, coachend maar zeker in staat te sturen.
 • Je bent alert in het signaleren van ontwikkelingen en anticipeert hier tijdig op.
 • Je bent een inspirerend leider, je stuurt doelgericht met rust en relativeringsvermogen.
 • Je bent een stevige strategisch adviseur/sparringpartner voor het college.
 • Je schakelt soepel tussen diverse niveaus en settings in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie/management en organisatie.
 • Je hebt aandacht voor de mens, ziet talenten en ontwikkelpotentieel en stimuleert dit.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 7.269,- bruto (schaal 14) per maand bij een 36-urige werkweek. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto maandsalaris. Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, thuiswerken, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je functie effectief in te vullen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 16 oktober 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/clustermanager-stad. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 41-42                       Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

21 oktober 2022                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

27 oktober 2022               1e gespreksronde

31 oktober 2022                2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Maassluis

Maassluis is een ambitieuze en dynamische stad met ruim 35.000 inwoners met een organisatie met veel ontwikkelopgaven. Een stad die wil meegaan in nieuwe ontwikkelingen, haar historie koesteren en een stad blijven waar het gezellig en fijn wonen is. Lees meer op www.maassluis.nl

Clustermanager Bedrijfsvoering

Wil jij wérkelijk het verschil maken in een organisatie met korte lijnen?

Hier ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen cluster, maar versterk je als management gezamenlijk de organisatie ontwikkeling

Organisatie en ambitie

Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen.

De kernwaarden van de organisatie zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)

Cluster Bedrijfsvoering

Het cluster Bedrijfsvoering (88 FTE) is één van de vier clusters van de organisatie en verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit reilen en zeilen is verdeeld onder drie teams binnen het cluster: Team Informatievoorziening, Team Financiën, Belastingen en Administratie en Team HR, Juridische zaken, Inkoop en Communicatie.

Opgaven

Eind 2017 is een proces van organisatieontwikkeling ingezet op basis van het plan ‘Maassluis verandert’. De uitgangspunten, doelstellingen en opgaven die in dit plan staan beschreven, zijn nog steeds actueel. Jij staat aan de lat voor de volgende opgaven:

Vergroten van de integraliteit

Organisatiebreed speelt deze opgave die jij oppakt. Je laat medewerkers over team- en clustergrenzen heen kijken en stimuleert het samenwerken op thema’s en onderwerpen. Hierdoor werk je aan verbetering en intensivering van samenwerkingen.

Vergroten van eigenaarschap

Medewerkers vertrouwen geven zodat ze verantwoordelijkheden durven aangaan. Je vergroot het gevoel dat iets ‘van hen’ is en spoort hen aan een actieve en uitnodigende houding naar de lokale samenleving te ontwikkelen. Dit gaat met vallen en opstaan, vereist moed van medewerkers en ruimte van jou om medewerkers te laten leren. Als clustermanager vervul jij hierin een voorbeeldrol en stimuleer deze innovatie via je teammanagers.

Positionering van bedrijfsvoering in andere clusters

Bewustwording van het belang van bedrijfsvoering is de sleutel naar heldere processen en goede samenwerking clusteroverstijgend. Jij gaat aan de slag met een duidelijke positionering van het cluster bedrijfsvoering organisatiebreed, zodat de disciplines binnen bedrijfsvoering tijdig worden betrokken bij het aangaan van opgaven. Binnen het cluster is vooralsnog focus gewenst op innovatie ICT, capaciteit van Communicatie en het proactieve adviseurschap vanuit alle ondersteunende teams.

Stevig samenspel met bestuur

Vanwege de directe lijnen met het bestuur voelen medewerkers de druk om snel tot actie over te gaan. Samen met jouw teammanagers maak je inzichtelijk wat haalbaar is. Je brengt balans aan tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit en kaart knelpunten bestuurlijk en ambtelijk aan om tot een realistische en heldere prioritering te komen. Je hebt hierbij oog en gevoel voor bestuurlijke wensen, daarbij sta je stevig in het inzichtelijk maken van haalbaarheid en consequenties richting bestuur.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden

Als clustermanager vorm je samen met de collega-clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris het Centraal Management Team (CMT) en stuurt gezamenlijk de organisatie aan. Samen met jouw teammanagers en de stafadviseur vorm je het MT binnen cluster Bedrijfsvoering.

 • Je legt verantwoording af aan de algemeen directeur/gemeentesecretaris.
 • Je geeft leiding aan het cluster Bedrijfsvoering; je stuurt de teammanagers rechtstreeks aan en draagt zorg voor de doorontwikkeling van hun leiderschap. 
 • Je bent een zichtbaar boegbeeld en vervult een voorbeeldrol in veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling.
 • Je draagt bij aan een langetermijnvisie en strategische beleidsontwikkeling. Je bent in staat strategie te vertalen naar tactisch niveau, onder meer door het (samen met de teammanagers) opstellen van jaarplannen voor het cluster en de afzonderlijke teams.
 • Je bent sparringpartner voor bestuur; toont lenigheid t.o.v. bestuurlijke belangen en bent tegelijk stevig waar het gaat om spiegelen en het open gesprek aangaan met bestuurders.

Jouw profiel

Je hebt een relevante WO-opleiding en affiniteit met bedrijfsvoeringsvraagstukken. Je bent een ervaren manager, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een stevige persoonlijkheid, communicatief sterk en bestuurlijk sensitief.
 • Je hebt inlevingsvermogen, je treedt spiegelend op en behoudt daarbij de verbinding.
 • Jouw leiderschapsstijl is die van vertrouwen en verbinden, coachend maar zeker in staat te sturen.
 • Je bent een inspirerend leider, je stuurt doelgericht met rust en relativeringsvermogen.
 • Je bent een stevige strategisch adviseur/sparringpartner voor het college.
 • Je schakelt soepel tussen diverse niveaus en settings in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie/management en organisatie.
 • Je hebt aandacht voor de mens, ziet talenten en ontwikkelpotentieel en stimuleert dit.
 • Je heb een aantoonbare financiële achtergrond bij voorkeur bij de overheid.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 6.616,- bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het bruto maandsalaris. Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, thuiswerken, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je functie effectief in te vullen.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 9 oktober 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/clustermanager-maassluis. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 41-42                       Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

21 oktober 2022                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

27 oktober 2022               1e gespreksronde

31 oktober 2022                2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Over Maassluis

Maassluis is een ambitieuze en dynamische stad met ruim 35.000 inwoners met een organisatie met veel ontwikkelopgaven. Een stad die wil meegaan in nieuwe ontwikkelingen, haar historie koesteren en een stad blijven waar het gezellig en fijn wonen is. Lees meer op www.maassluis.nl

Teammanager Veiligheid Vergunningen en Handhaving

Organisatie en ambitie
Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen sluit de vorig jaar gekozen organisatiestructuur hierop aan.

De centrale maatstaven van het organisatieontwikkelingsproces zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)


Als teammanager geef je hier samen met het team invulling aan. Werken bij Maassluis betekent werken in een organisatie met korte lijnen waarin je daadwerkelijk het verschil kan maken. Je houdt je niet alleen bezig met jouw team, maar werkt ook mee aan de ontwikkeling van het gehele cluster en de verbinding met de organisatie als geheel.

Team Veiligheid Vergunningen en Handhaving (VVH)
Het team VVH valt onder het cluster Inwoners en Veiligheid (55 FTE). Dit is één van de vier clusters in de organisatie. In het cluster komen het fysieke, sociale en dienstverleningsdomein samen, verdeeld over drie teams: team Publiekszaken, team Vraagraak (wijkteam WMO en Jeugdwet) en team Veiligheid, Vergunningen & Handhaving. Wat de verschillende teams bindt, is de focus op inwoners en hun veiligheid.  De clustersamenstelling maakt een integrale aanpak van opgaven mogelijk en bevordert samenwerking op uiteenlopende gebieden. Dit biedt unieke kansen en mogelijkheden. De clustermanager vormt samen met de strategisch adviseur en de twee andere teammanagers het MT van het cluster.

Team VVH ( 26 FTE) bestaat uit de onderdelen Handhaving & Toezicht, Vergunningen, Wijkbeheer en Veiligheid. Binnen deze onderdelen werken zowel beleids- als uitvoeringsmedewerkers.

Opgaven
De twee belangrijkste opgaven waar jij als teammanager mee aan de slag gaat, zijn: het creëren van meer samenhang en het stimuleren van eigenaarschap.

Samenhang
Je staat voor de uitdaging meer samenhang te creëren. Jij zorgt voor verbinding; tussen mensen, thema’s en vakgebieden en weet hiermee de integraliteit te vergroten. Je stimuleert medewerkers over de grenzen van hun vakgebied (en team) heen te kijken. Sterker nog, jij laat hen inzien hoe belangrijk dit is, zodat ze uit zichzelf samenwerkingen opstarten en intensiveren. Hierdoor worden opgaven vanaf het begin meer integraal opgepakt. Kortom, jij weet een team te creëren waarin mensen elkaar weten te vinden, goed samenwerken en waarin de verschillende disciplines perfect op elkaar aansluiten.

Eigenaarschap

Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door het geven van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Hiermee geef je medewerkers het gevoel dat iets ook echt ‘van hen’ is, dat zij daarvoor verantwoordelijk zijn, en stimuleer je een proactieve en meedenkende houding. Je stimuleert omgevingsbewustzijn en  denkkracht in het team. Dit alles om in een zo open mogelijke verbinding met de stad en inwoners te staan. Als teammanager vervul jij hierin een voorbeeldrol.

Rol, taken en verantwoordelijkheden

 • Als lid van het MT ben je verantwoordelijk voor verbinding binnen het team en met de andere teams, vertaal je de strategische visie en koers van de organisatie naar operationeel niveau en zet je de lijnen voor het integraal werken uit en vervul je daarin een voorbeeldfunctie.
 • Je hebt de doorontwikkeling van de organisatie als geheel, waarin opgavegericht en omgevingsbewust werken belangrijke onderdelen zijn, voortdurend voor ogen. Samen met twee inhoudelijk coördinatoren stimuleer je medewerkers om samen met ondernemers, inwoners en instellingen opgaven op te pakken. Aandacht voor diverse belangen, creativiteit en flexibiliteit zijn daarbij onmisbaar. Jij krijgt medewerkers hier warm voor en weet deze manier van werken door te ontwikkelen in de organisatie.
 • Het team houdt zich bezig met de inhoud, jij stuurt op hoofdlijnen. Je schakelt op de diversiteit tussen mensen en expertises en brengt die bijeen, zodat een hecht team ontstaat dat goed samenwerkt en waar werkvelden naadloos in elkaar overvloeien.
 • Jij hebt overzicht en creëert duidelijkheid door concernbesluiten te vertalen naar de praktijk binnen jouw team.
 • Je bent een sparringpartner voor bestuurders in het algemeen en de burgemeester in het bijzonder waar het gaat over openbare orde en veiligheid. Je bent je daarin bewust van de rol en positie van de burgemeester naar buiten toe en ondersteunt hem daarin.
 • Je stelt een team-jaarplan op dat is afgeleid van het clusterplan. Verder zorg je ervoor dat alle medewerkers een individueel werkplan maken. Je bewaakt de uitvoering van het teamplan en de individuele plannen.


Jouw profiel
Je hebt HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een bestuurskundige achtergrond. Je hebt leidinggevende ervaring in een politiek-bestuurlijke organisatie en kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen.  De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Je bent omgevingsbewust, merkt in- en externe ontwikkelingen op, die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het team/medewerkers en weet daarop te anticiperen.
 • Je bent daadkrachtig, besluitvaardig, stevig, resultaatgericht, inspirerend en hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen. Je levert een actieve bijdrage aan gemeentebrede onderwerpen.
 • Jij bent een stevige coach en fungeert als sparringpartner voor jouw team.
 • Je bent open, toegankelijk, rolbewust.
 • Je bent reflectief en in staat mensen een spiegel voor te houden.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en een verbindend netwerker
 • Je leiderschapsstijl is coachend, verbindend, met aandacht voor de mens. Daarbij kun je ook sturen en krijg je zaken voor elkaar.
 • Je bent communicatief sterk en hebt humor
 • Het besef van integraal werken voor een optimale klantbeleving zit in je genen.


Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Maassluis is een informele, open en toegankelijke organisatie waarin veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. De gemeente biedt prima arbeidsvoorwaarden, denk aan opleidingsmogelijkheden, kopen/verkopen verlof, flexibele werktijden, laptop en mobiele telefoon.

Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 5.814,- bruto (schaal 12) per maand bij een 36-urige werkweek. Verder bouw je maandelijks een Individueel Keuze Budget op van 17,05%.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer (073) 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 22 juli 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Donderdag 30 juli 2020                   oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Vrijdag 7 augustus 2020                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Dinsdag 11 augustus 2020              1e gespreksronde
 • Vrijdag 14 augustus 2020               2e gespreksronde
 • Dinsdag 18 augustus 2020             online assessment


De data van de gesprekken worden gepland en op de site van Zeelenberg onder de vacature gepubliceerd.

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure. 

Over Maassluis
Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 33.000 inwoners. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert en daarbij ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Lees meer op www.maassluis.nl

Clustermanager Inwoners & Veiligheid

Werken bij Maassluis betekent werken in een organisatie met korte lijnen waarin je daadwerkelijk het verschil kan maken. Je houdt je niet alleen bezig met jouw cluster en de teams daarbinnen, maar bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de gehele organisatie.

Organisatie en ambitie
Gemeente Maassluis heeft de ambitie een netwerkorganisatie te zijn die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Om maatschappelijke initiatieven proactief op te pakken en verder te brengen is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen.

De centrale maatstaven van het organisatieontwikkelingsproces zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen)
 • Experimenteren (fouten maken mag)
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen)
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen)
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken)
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…)


Cluster Inwoners en Veiligheid
Het cluster Inwoners en Veiligheid is één van de vier clusters van de organisatie. Dit cluster bestaat uit drie teams (55 FTE): team Publiekszaken, team Veiligheid, Vergunningen & Handhaving en team Vraagraak; het wijkteam dat taken uitvoert op het gebied van de WMO en de Jeugdwet.

In dit cluster komen het fysieke, sociale en dienstverleningsdomein samen. Wat de teams gemeen hebben, is dat ze gericht zijn op de inwoners (en hun veiligheid). Deze samenstelling maakt een integrale aanpak van opgaven mogelijk en stimuleert samenwerking op uiteenlopende gebieden. Dit biedt unieke kansen en mogelijkheden.


Opgaven
Organisatieontwikkeling
In het kader van de organisatieontwikkeling staat het cluster voor een aantal opgaven. Eén daarvan is het vergroten van de integraliteit; medewerkers over hun ‘grenzen’ heen laten kijken en verbetering en intensivering van samenwerkingen. Een tweede is het tonen van eigenaarschap; medewerkers verantwoordelijkheden geven, het gevoel dat iets ‘van hen’ is vergroten en aansporen tot een proactieve houding. Dit alles om in een zo open mogelijke verbinding met de stad te staan en met oog voor de mens. Als clustermanager vervul jij hierin een voorbeeldrol.

Samenspel met bestuur
Vanwege de korte lijnen met het bestuur is men gewend snel tot actie over te gaan. Als clustermanager heb jij juist oog voor een strategische aanpak van de wensen van het bestuur. Het is van belang om hierin samen met de teammanagers prioriteiten te stellen en de hoeveelheid werk af te stemmen op de capaciteiten van de individuele medewerkers. Transparante communicatie hierover is daarbij van groot belang.


Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden
Als clustermanager geef je samen met de collega-clustermanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris leiding aan de gehele organisatie. Je bent lid van het Concern Management Team (CMT) en vertegenwoordigt het cluster hierin. Samen met de teammanagers en de stafadviseur vorm je het management team (MT) van het cluster.

 • Je bent als clustermanager verantwoordelijk voor de implementatie van het bedrijfsplan en de doorontwikkeling en innovatie van het cluster.
 • Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de gemeentesecretaris.
 • Aansturing van de teammanagers en zorgdragen voor leiderschapsdoorontwikkeling. Je streeft hierbij het creëren van een hecht MT na, waarin coachend leiderschap wordt doorontwikkeld, teammanagers en medewerkers elkaar snel weten te vinden en in verbinding zijn met bestuur en de rest van de organisatie.
 • Je bent een zichtbaar boegbeeld, vervult een voorbeeldrol. Je bent je bewust van de balans tussen jouw verwachting van medewerkers en de aansluiting hiervan op hun behoeften en hun mogelijkheden.
 • Je draagt bij aan lange termijn visieontwikkeling en strategische beleidsontwikkeling. Geeft leiding aan veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling en bent in staat een duidelijke visie te vertalen naar de praktijk.
 • Je stuurt in het bijzonder op resultaten en op de gewenste cultuur en houding & gedrag.
 • Je stelt samen met de teammanagers een cluster-jaarplan op, dat is afgeleid van het bedrijfsplan en bewaakt de uitvoering hiervan.
 • Je bent in nauw contact met de portefeuillehouder in het bestuur en voert hiermee regelmatig overleg.


Jouw profiel
Je hebt WO werk- en denkniveau. Daarnaast heb je ervaring op het niveau van integraal manager in een (bij voorkeur gemeentelijke) politiek-bestuurlijke organisatie. Je hebt ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt hiernaar handelen.
Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jij bent communicatief sterk.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend maar bent ook in staat te sturen. Zo stimuleer je leiderschapsontwikkeling bij de teammanagers.
 • Jij inspireert en stimuleer, tegelijkertijd doe je dit met rust en relativeringsvermogen.
 • Jij hebt visie en kunt strategische concerndoelen vertalen naar het cluster en de teams, je creëert duidelijkheid en overzicht.
 • Jij hebt lenigheid, begrip voor politieke realiteit, kunt prioriteiten bijstellen.
 • Jij bent een stevige strategisch adviseur/sparringpartner van het college.
 • Jij weet te schakelen in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie/management en organisatie en brengt dit samen.
 • Je hebt aandacht voor de mens, bent toegankelijk.


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 6.240,- bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek.


Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk 26 april 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Woensdag 29 en donderdag 30 april 2020       oriënterend gesprek bij Zeelenberg op kantoor
 • Vrijdag 15 mei 2020                                              cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Maandag 18 mei 2020                                          1e gespreksronde
 • Maandag 25 mei 2020                                          2e gespreksronde
 • Vrijdag 29 mei 2020                                               ontwikkelassessment


Over Maassluis
Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 33.000 inwoners. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert en daarbij ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Lees meer op www.maassluis.nl

Teammanager integraal beleid

Teammanagerintegraal beleid

Met oog voor organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling

max € 5.984,- (schaal 13)

Maassluis

Maassluis is een ambitieuze stad met zo’n 33.000 inwoners. Een stad die trots is op haar rijke geschiedenis, haar historische centrum koestert maar juist ook nieuwe ontwikkelingen en innovatie stimuleert. Gemeente Maassluis is een netwerkorganisatie die, in co-creatie met diverse partijen, in- en extern, aan de sociale en duurzame ontwikkeling van de stad werkt. Een flexibele, lerende organisatie die midden in de stad staat. Een organisatie die openstaat voor maatschappelijke initiatieven en deze proactief oppakt en verder brengt. De inwoners, ondernemers en instellingen stelt Maassluis daarbij altijd centraal. Hiervoor is een nieuwe organisatiestructuur ontworpen. Meer hierover lees je in het clusterplan.

De centrale maatstaven van het organisatieontwikkelingsproces zijn:

 • Ondernemen (handen uit de mouwen) 
 • Experimenteren (fouten maken mag) 
 • Verbinden (welke partijen hebben we nodig en hoe zorg je dat ze meedoen) 
 • Eigenaarschap (je verantwoordelijk voelen en verantwoordelijkheid nemen) 
 • Reflecteren (de tijd nemen om terug te kijken) 
 • Samenwerken (het klinkt zo vanzelfsprekend, maar…) 

Als teammanager geef je hier samen met het team invulling aan. Werken bij Maassluis betekent werken in een organisatie met korte lijnen waarin je daadwerkelijk het verschil kan maken. Je houdt je niet alleen bezig met jouw team, maar denkt ook mee over de ontwikkeling van het gehele cluster. 

Team Beleid

Het team Beleid (32 FTE) valt binnen het cluster Stad en is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de beleidsontwikkeling en -realisatie binnen het sociaal en fysiek domein. De combinatie van deze verschillende domeinen maakt het mogelijk integraal samen te werken op hele uiteenlopende gebieden, waardoor unieke mogelijkheden en kansen zich voordoen. 

Leiderschapsprofiel

De teammanager ondersteunt zijn/haar medewerkers door in te zetten op coaching en ervoor te zorgen dat medewerkers hun werk goed kunnen doen. Dit doet de manager vanuit een faciliterende houding. Hij/zij stelt zich op als sparringpartner en heeft primair de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers voor ogen. Daarnaast heeft de manager de doorontwikkeling van de organisatie voortdurend voor ogen, waarin opgavegericht en omgevingsbewust werken belangrijke onderdelen zijn.

Je stimuleert medewerkers om samen met ondernemers, inwoners en instellingen te bepalen welke opgaven er zijn, om die vervolgens met elkaar op te pakken. Luisteren naar inwoners en ambtelijke flexibiliteit zijn daarbij onmisbaar. Jij krijgt medewerkers hier warm voor en weet deze manier van werken door te ontwikkelen in de organisatie.

Daarnaast ben je omgevingsbewust. Je merkt ontwikkelingen op, zowel binnen als buiten het team, die van invloed kunnen zijn op het functioneren van het team en de individuele medewerkers en weet daarop te reageren en/of die te beïnvloeden. Jij voelt aan wat nodig is, stemt af waar behoefte aan is en anticipeert daarop. Daarnaast ben jij je bewust van de capaciteiten van jouw medewerkers en weet je de juiste mensen samen te brengen. 

Kortom, het team houdt zich bezig met de inhoud en jij houdt je juist bezig met hen. Je weet een team te creëren waarin mensen elkaar snel weten te vinden, goed samenwerken en alle beleidsvelden naadloos in elkaar overvloeien.

Persoonsprofiel

 • Jij creëert duidelijkheid en overzicht, binnen het cluster en team, maar ook op individueel niveau
 • Jij stimuleert persoonlijke ontwikkeling en hebt oog voor het individu en diens behoeften
 • Jij weet te schakelen op de diversiteit tussen mensen en expertises en brengt die bijeen
 • Jij helpt opgaven én medewerkers verder door hen met elkaar te verbinden
 • Jij zorgt ervoor dat opgaven door het team worden opgepakt, stelt prioriteiten en houdt in de gaten dat de hoeveelheid werk afgestemd wordt op de capaciteiten van de individuele teamleden. Jij behoedt daarmee de kwaliteit en de werkdruk 
 • Jij bent ondernemend en resultaatgericht, maar hebt absoluut een antenne voor wat er leeft bij jouw medewerkers

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan ontvangen we jouw sollicitatie graag!

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 5.984 bruto (schaal 13) per maand bij een 36-urige werkweek.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. 

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae graag uiterlijk 30 juni 2019 tegemoet. Je kunt online solliciteren via deze reactielink of de reactielink bovenaan deze pagina. Een ontwikkelingsassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

– Vrijdag 5 juli                                                     orienterende gesprekken adviseurs Zeelenberg 

– Dinsdag 9 juli                                                   cv presentatie

– Vrijdag 12 juli                                                   eerste gespreksronde

– Dinsdag 16 juli                                                 tweede gespreksronde

– Vrijdag 19 juli                                                   ontwikkelassessment