Organisatiedirecteur

Leusden

De gemeente Leusden, als middelgrote gemeente met 30.000 inwoners, bestaat uit de drie dorpskernen Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Dorpen waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je geniet van de verschillende, prachtige landschappen. Waar altijd wel wat te doen is. Daar zetten vele betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente zich graag dagelijks voor in.

Organisatie

De gemeente Leusden is een ambitieuze organisatie die de samenleving voorop stelt. Er is geloof in de veranderkracht van de Leusdense samenleving. Veel initiatieven komen vanuit inwoners en ondernemers. De gemeente werkt mee aan initiatieven waar gezamenlijk als organisatie en samenleving belang bij is en waar draagvlak en -kracht bestaat om resultaat neer te zetten.

Niet voor niets staat de gemeente voor kernwaarden als vertrouwen en verantwoordelijkheid en geeft ruimte om te pionieren.

Zelf zoeken de medewerkers actief onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op. Vooral bij complexe opgaven. Samen met hen zoeken we naar creatieve oplossingen en bieden we maatwerk, want de beste oplossingen zijn vooral in partnerschap te vinden.

Gemeente Leusden is een lerende organisatie en is volop in beweging. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de samenhang, het vergroten van meesterschap en het versterken van leiderschap.

Meer informatie over de ontwikkelopgave is op aanvraag beschikbaar.

Je komt te werken in een organisatie met korte lijnen en een informele werksfeer. Samen met 170 collega’s werk je vanuit een modern, duurzaam kantoor: het Huis van Leusden. We willen graag dat het een plek is die mensen en ideeën samenbrengt.

De functie

Als organisatiedirecteur werk je nauw samen met de gemeentesecretaris. Jij richt je met name op het besturen van de organisatie, door het leidinggeven aan de teammanagers en het sturen op ontwikkeling van situationeel leiderschap binnen de organisatie.

Daarnaast ben je (deels) strategisch adviseur voor integrale, discipline overstijgende en gemeente overstijgende thema’s en draag je integrale verantwoordelijkheid voor één of meerdere complexe programma’s.

Samen met de gemeentesecretaris, de twee strategisch adviseurs en de controller vorm je een team dat fungeert als een denktank; een team dat zicht heeft op ontwikkelingen in de samenleving, politiek-bestuurlijke signalen vertaalt in een richting en visie voor de organisatie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent integraal verantwoordelijk voor het functioneren en doorontwikkelen van de ambtelijke organisatie.
 • Samen met de strategisch adviseurs ben je verantwoordelijk voor integrale, discipline overstijgende en gemeente overstijgende thema’s. De adviesrol is breed en kan gaan over zowel fysieke-, sociale- als dienstverleningsvraagstukken. Deze vraagstukken hebben hoge politieke, maatschappelijke en financiële effecten.
 • Je vertaalt de organisatiestrategie naar tactische doelen.
 • Je bent eerste aanspreekpunt voor het college daar waar het gaat om vragen/wensen ten aanzien van de interne organisatie en strategische vraagstukken.
 • Je geeft direct leiding aan de teammanagers. Je hebt een initiërende en sturende rol in het teammanagersoverleg.
 • Je zorgt op een verbindende en krachtige manier voor de verdere toekomstbestendige vorming van de organisatie, te beginnen met de vastgestelde organisatie ontwikkellijnen, de organisatie visie en de kernwaarden Samenleving Voorop.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en processen van de gehele organisatie, inclusief de bedrijfsvoering onderdelen.
 • Je houdt met behulp van de teammanagers de totale workload in de gaten en doet met inbreng van de strategisch adviseurs en de teammanagers voorstellen aan de portefeuillehouder/het college als het gaat om prioriteringsvraagstukken.
 • Je bent vanuit Leusden de persoon die de workload en de prioritering van de opdrachten aan de bedrijfsvoeringsonderdelen van het samenwerkingsverband BLNP (Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Putten) afstemt met de kwartiermakers.
 • Je bewaakt de realisatie van de met het bestuur overeenkomen doelen en zorgt voor periodieke rapportages.
 • Je bent ambtelijk opdrachtgever.
 • Je bent plaatsvervangend gemeentesecretaris.
 • Je maakt onderdeel uit van de crisisbeheersingsorganisatie.

Persoonsprofiel

Je hebt WO+ werk- en denkniveau. Daarnaast beschik je over ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en strategische beleidsontwikkeling. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt hiernaar handelen en je hebt ervaring op het niveau van integraal manager of directeur van een organisatie.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je toont leiderschap door te vertrouwen en te verbinden, je geeft ruimte en legt verantwoordelijkheden laag.
 • Je weet het professioneel samenwerken te vergroten.
 • Je hebt visie, houdt de koers vast en stuurt daarop. Je bent doel- en resultaatgericht.
 • Je hebt een stevige persoonlijkheid- bent steunpilaar, aanjager, en smeerolie als dat moet.
 • Je zorgt voor inspiratie en beweging en weet tegelijk rust en relativering te behouden.
 • Je gaat voor een gezonde balans tussen beheersen en ontwikkelen door vernieuwen en innoveren. Daagt daarbij de organisatie uit om grenzen op te zoeken en samen de stip aan de horizon te herformuleren.
 • Je weet je in lokale en regionale netwerken ten behoeve van Leusden en het samenwerkingsverband BLNP (Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Putten) soepel te bewegen.
 • Je weet te laveren tussen de organisatie, een ambitieuze politiek bestuurlijke omgeving en de Leusdense samenleving.

Arbeidsvoorwaarden

Gemeente Leusden biedt je, afhankelijk van je ervaring, een maximaal salaris van € 6856,- bruto per maand (schaal 14) bij een 36-urige werkweek, 17,05% Individueel keuze Budget.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg, adviseurs voor mens en organisatie. 

Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Wouter Nijland via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt reageren tot en met 12 april 2020. Je kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina.

We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van organisatiedirecteur en je eigen toegevoegde waarde daarin. Hiermee geef je tevens een inkijkje in jouw persoonlijkheid en drijfveren. 

Een selectieassessment maakt onderdeel uit van de procedure. 

Meer weten over gemeente Leusden; kijk dan op: www.leusden.nl

Data van de procedure

Gesprekken ZeelenbergWeek 16-17
1e ronde gesprekkenVrijdag 1 mei 2020
2e ronde gesprekkenWoensdag 13 mei 2020