Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Een dynamische gemeente met de charme van een dorp en de uitdagingen van een grote stad.

Gemeente Leidschendam-Voorburg bestaat uit drie unieke kernen, met elk een eigen karakter en een rijke cultuur. Middenin de Randstad, met veel groen en ruimte, is de gemeente aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te verblijven. Inmiddels wonen er ruim 76.000 mensen en de gemeente groeit nog steeds.

Er spelen grote opgaven in het sociaal domein, maar ook op het gebied van woningbouw, mobiliteit en duurzaamheid. De gemeente zet in op het bouwen van bruggen met de lokale samenleving en het benutten van de meedenkkracht van de inwoners. In het regionale krachtenveld ontwikkelt de gemeente zich richting een zelfbewuste samenwerkingspartner.

De ruim 650 medewerkers werken samen aan de best mogelijke dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. We doen er alles aan om medewerkers optimaal te faciliteren. Het moderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken. We stimuleren creativiteit en oplossingsgerichtheid en zetten in op eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en weten wat er speelt.

Over het bestuur en de organisatie
De gemeenteraad bestaat uit 35 raadsleden, verdeeld over acht partijen. Het college wordt gevormd door een coalitie van VVD, Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg (GBLV) en D66. VVD en GBVL leveren beide twee wethouders, D66 levert er één. Op 6 maart start de nieuwe burgemeester. De positie van griffier is vacant (en wordt op dit moment interim ingevuld), waardoor een geheel nieuwe driehoek wordt gevormd.

De gemeente neemt deel aan diverse bestuurlijke samenwerkingsverbanden met verschillende gemeenten. Variërend van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gezamenlijke inkoop van Jeugdzorg met negen gemeenten in Haaglanden tot de inkoop van diensten door Wassenaar en Voorschoten op het terrein van Werk & Inkomen. Regionale samenwerking is actueel. Het is zaak om daarin de belangen van Leidschendam-Voorburg goed te vertegenwoordigen, met uiteraard ook oog voor de regionale belangen.

De organisatie wordt aangestuurd door een driehoofdige concerndirectie, voorgezeten door de gemeentesecretaris. Als gemeentesecretaris ben je eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en eerste adviseur va het college. Binnen de directie zijn de portefeuilles verdeeld op basis van wat de samenleving en organisatie nodig hebben. Zo is er een directeur met de portefeuille Ruimte en een directeur met de portefeuille Sociaal. Jij hebt de portefeuille Dienstverlening, Veiligheid en Bedrijfsvoering. Je draagt niet alleen verantwoordelijkheid voor de afdelingen Bedrijfsvoering, Veiligheid Toezicht & Handhaving, Concerncontrol en Klant Contact Centrum, maar zorgt ook – samen met je collega-directeuren – voor de verbinding tussen de domeinen. De organisatie telt in totaal acht afdelingen. De afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd en teamleiders, zie organogram.

Wat staat je te doen?
De gemeente streeft naar een wendbare en sensitieve organisatie die de inwoners en maatschappelijke opgaven centraal stelt. Daarbij heeft de organisatie de volgende thema’s benoemd: we hebben een open houding richting onze lokale samenleving en de regio. We hebben aandacht voor zakelijke verhoudingen, binnen en buiten. We versterken ons strategisch vermogen en vergroten onze advieskracht. Dit in het licht van een krappe arbeidsmarkt en nieuwe taken die opgepakt worden. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Professionalisering organisatie
Samen met je collega-directeuren en de afdelingshoofden ben je verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om heldere sturing op basis van duidelijke verwachtingen, resultaatafspraken en samenhang en samenwerking tussen domeinen, afdelingen en teams. Maar ook om ruimte en vertrouwen geven om taken zelfstandig en professioneel uit te voeren. Je voelt mensen goed aan, bent scherp op processen en weet het ‘van buiten naar binnen werken’ verder in te bedden in de organisatie. Je zorgt ervoor dat de organisatie soepel kan functioneren en vindt de medezeggenschap van medewerkers een belangrijke voorwaarde. Daarbij werk je met een open agenda.

Samenspel bestuur en organisatie
Je bent de eerste adviseur van het college en een vertrouwde sparringpartner en adviseur voor de individuele collegeleden.Samen met je collega-directeuren vorm je dé spil in de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie. Het college is energiek en ambitieus. Je wordt voortdurend uitgedaagd om de ambities van het bestuur en de ambtelijke capaciteit bij elkaar te brengen en te houden. Dit vraagt om scherp prioriteren en strategisch adviseren. In dit alles heb je oog voor participatie; je zet daarop in en voert het gesprek met het college over de betekenis daarvan voor hun rol.

Zowel het college als de raad zetten zich in voor het verstevigen van de onderlinge verbinding. Vanuit jouw rol lever jij een actieve en verbindende bijdrage in de driehoek van burgemeester, griffier en gemeentesecretaris en aan het bestuurlijk ambtelijk samenspel. Met de komst van de nieuwe burgemeester is het met elkaar zoeken naar een nieuw evenwicht. Als gemeentesecretaris speel jij hier vanzelfsprekend een belangrijke rol in.

Samenspel met de lokale samenleving
Ook in Leidschendam-Voorburg is het versterken van het vertrouwen van de inwoners in de organisatie en het lokaal bestuur een belangrijk aandachtspunt. Dit vergt een ‘open organisatie’ die bereid en in staat is om de energie en kracht uit de lokale samenleving te benutten. Jij weet richting te geven aan dit samenspel met de lokale samenleving.

Regionale samenwerking
Er wordt veel samengewerkt in de regio. Jij stimuleert deze samenwerking en je vertegenwoordigt, samen met je collega-directeuren, de belangen van Leidschendam-Voorburg op constructieve wijze.

Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Je werkt aan een constructieve relatie met de Ondernemingsraad en investeert daar, samen met de leden van de OR, actief in.

Wie ben jij?
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek- bestuurlijke context. Je verbindt je aan de ingezette organisatiekoers en trekt daarin samen op met het directieteam en de afdelingshoofden. Natuurlijk zijn wij nieuwsgierig naar wat je daaraan toe te voegen hebt. Het directieteam stuurt collegiaal en zoekt in jou een gemeentesecretaris die dit versterkt en aanvult. Verder komen onderstaande persoonskenmerken nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
 • Je hebt plezier in wat je doet en voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie. Je begrijpt hoe de bestuurlijke en ambtelijke wereld zich tot elkaar verhouden en bent daarin een verbinder.
 • Je bent sensitief, op politiek-bestuurlijk, organisatie en maatschappelijk vlak. Je volgt relevante ontwikkelingen en weet daarop in te spelen. Je verbindt bestuur, beleid en uitvoering.
 • Je bent een gezaghebbend adviseur. Je weet groepsdynamica te doorgronden en daarop in te spelen.
 • Je beschikt over strategische denkkracht en je weet deze ook te vertalen naar concrete acties en resultaten.
 • Je bent een echte teamspeler en verbinder. Je hebt oog voor ieders kwaliteiten en ontwikkelpunten, creëert verbanden in de organisatie om succes te realiseren en pleegt effectieve interventies.
 • Je bent zichtbaar, zelfbewust, neemt verantwoordelijkheid en maakt impact.
 • Je weet zaken te doorgronden en terug te brengen tot de kern. Je komt met oplossingen.
 • Je bent hoeder en toonbeeld van integriteit.

Arbeidsvoorwaarden
Leidschendam-Voorburg biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 9.616,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 17). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en volop persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 26 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De data van de procedure zijn – onder voorbehoud – gepland.

 • week 13                                    adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 3 april 2023                            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 13 april 2023                          persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 17 april 2023                          1e gespreksronde
 • 19 april 2023                          2e gespreksronde

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Directeur met portefeuille Sociaal Domein

Ben jij iemand die de positie van de gemeente in de regio stevig neerzet? Verbind jij het bestuur en de organisatie op politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers? Neem jij de organisatie mee in de gewenste ontwikkeling om wendbaar te zijn in een snel veranderende samenleving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie
Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente een ontwikkeling ingezet naar een opgavegerichte en flexibele organisatie die de klant centraal stelt en een betrouwbare samenwerkingspartner is. Kernwaarden als vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verbinding maken vindt men hierin belangrijk. Zo geeft men elkaar ruimte en vertrouwen zodat ieder binnen heldere resultaatsafspraken zijn/haar taken kan uitvoeren. En is men samen verantwoordelijk voor de prestatie van de gemeente.

Je gaat onderdeel uitmaken van de opnieuw te vormen concerndirectie, bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de twee nieuwe directeuren. Aanleiding voor de hernieuwde concerndirectie is de behoefte aan versterking van de regionale samenwerking en van de ondersteuning van het college bij complexe vraagstukken. Onderling bepaalt de concerndirectie de taakverdeling en stelt die regelmatig opnieuw vast. Je werkt nauw samen met afdelingshoofden en programmamanagers in het sociaal domein.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden
Als concerndirecteur ben jij met je collega-directeur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur de spil in de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie en tussen gemeente en diverse samenwerkingspartners. Je bent lid van een concerndirectie die onderling de portefeuilles verdeelt op basis van wat samenleving en organisatie nodig hebben. Je bent als concerndirecteur verantwoordelijk voor het sociaal domein, maar ook voor de verbinding tussen de domeinen.

Je bent verantwoordelijk voor het (doen) initiëren, ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de lange termijnvisie, doelen en strategie. Je bent verantwoordelijk voor grote maatschappelijke opgaven (zoals transformatie sociaal domein) en strategische vraagstukken waar de gemeente voor staat. Om maatschappelijke resultaten en collegedoelen te bereiken, stuur je afdelingshoofden en programmamanagers in je domein aan. Samen zijn jullie, ieder vanuit de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden, verantwoordelijk voor prestaties in het domein. Je hebt een heldere visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Je neemt de organisatie hierin mee en bent scherp op ieders rol. Heldere sturing op basis van duidelijke verwachtingen en resultaatafspraken zijn hierbij van groot belang, maar ook ruimte en vertrouwen geven om hierbinnen taken zelfstandig uit te kunnen voeren.

Met je collega-directeuren en afdelingshoofden ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en (strategisch) adviseren van het college. Je draagt bij aan het vergroten van het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van de organisatie. En je lobbyt voor een stevige positie van Leidschendam-Voorburg in de regio.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor het initiëren en stimuleren van ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. Je hebt daarbij specifiek aandacht voor de ontwikkeling van coachend leiderschap en de taakvolwassenheid van medewerkers.

Je bent plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Jouw profiel

 • Een relevante opleiding op academisch niveau.
 • Je hebt minimaal 10 jaar managementervaring bij de (lokale) overheid, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke rol.
 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig en programmatisch werken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opereren binnen een complexe maatschappelijke politiek-bestuurlijke organisatie.
 • Ervaring in het Sociaal Domein een pré.


Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

Je bent verantwoordelijk voor het handelen van de organisatie, maar durft ook verantwoordelijkheden te delegeren. Je beschikt over strategische denkkracht en je weet deze ook te vertalen naar concrete acties en resultaten. Jij zet je met enthousiasme in om het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke antenne van de organisatie te vergroten. Je hebt een duidelijke visie, zowel op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering als op beleid en programma’s. Je anticipeert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en vertaalt dit naar effecten voor beleid.

Je weet mensen met elkaar te verbinden. Vertrouwen en ruimte geven zijn daarbij de sleutelwoorden. Je bent gericht op interne en externe samenwerking en als netwerker pur sang weet je Leidschendam-Voorburg extern sterk op de kaart te krijgen. Je bent in staat om tijdig in te spelen op relevante ontwikkelingen in de omgeving, met een authentieke, open, ondernemende en innovatieve basishouding. Je weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en zo instemming te verkrijgen voor bepaalde plannen, ideeën of producten. Je bent koersvast, resultaatgericht en besluitvaardig, zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Je staat stevig in je schoenen en weet goed te balanceren tussen het bestuur en de organisatie en tussen het directieteam en het afdelingsmanagement.

Arbeidsvoorwaarden
Leidschendam-Voorburg biedt jou:

 • Een tijdelijk contract voor de duur van 12 maanden met de intentie om daarna over te gaan op een vast contract.
 • Een maximaal salaris van € 8.260,- per maand op basis van een 36-urige werkweek (salarisschaal 16), afhankelijk van je opleiding en ervaring
 • Een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% van het salaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten
 • Een flexibele werktijdenregeling
 • Een iPhone en iPad of laptop (MTC)


Werken bij Leidschendam-Voorburg…
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. De gemeente werkt met circa 650 medewerkers aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Als organisatie doet zij er alles aan om de medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Bijvoorbeeld door vorm te geven aan het nieuwe werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Het hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Men stimuleert eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid van de medewerkers. Men werkt flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk, vanuit eigen verantwoordelijkheid en zet in op zelfsturing. De lijnen zijn kort, men kent elkaar en weet wat er speelt. Dit alles doet men onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk dinsdag 9 juni 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Donderdag 18 juni 2020            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Vrijdag 26 juni 2020                    persoonlijke pitches kandidaten
 • Maandag 6 juli 2020                  1e gespreksronde
 • Maandag 13 juli 2020                2e gespreksronde
 • Donderdag 16 juli 2020             assessment


Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.


Gemeente Leidschendam-Voorburg hecht als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Dit geldt ook voor het nagaan van referenties.

Directeur met portefeuille Ruimtelijk Domein

Ben jij iemand die de positie van de gemeente in de regio stevig neerzet? Verbind jij het bestuur en de organisatie op politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers? Neem jij de organisatie mee in de gewenste ontwikkeling om wendbaar te zijn in een snel veranderende samenleving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Organisatie
Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. In de afgelopen jaren heeft de gemeente een ontwikkeling ingezet naar een opgavegerichte en flexibele organisatie die de klant centraal stelt en een betrouwbare samenwerkingspartner is. Kernwaarden als vertrouwen geven, verantwoordelijkheid nemen en verbinding maken vindt men hierin belangrijk. Zo geeft men elkaar ruimte en vertrouwen zodat ieder binnen heldere resultaatsafspraken zijn/haar taken kan uitvoeren. En is men samen verantwoordelijk voor de prestatie van de gemeente.

Je gaat onderdeel uitmaken van de opnieuw te vormen concerndirectie, bestaande uit de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de twee nieuwe directeuren. Aanleiding voor de hernieuwde concerndirectie is de behoefte aan versterking van de regionale samenwerking en van de ondersteuning van het college bij complexe vraagstukken. Onderling bepaalt de concerndirectie de taakverdeling en stelt die regelmatig opnieuw vast. Je werkt nauw samen met afdelingshoofden en programmamanagers in het ruimtelijk domein.

Rolinvulling, taken en verantwoordelijkheden
Als concerndirecteur ben jij met je collega-directeur en de gemeentesecretaris/algemeen directeur de spil in de samenwerking tussen bestuur en ambtelijke organisatie en tussen gemeente en diverse samenwerkingspartners. Je bent lid van een concerndirectie die onderling de portefeuilles verdeelt op basis van wat samenleving en organisatie nodig hebben. Je bent als concerndirecteur verantwoordelijk voor het ruimtelijk domein, maar ook voor de verbinding tussen de domeinen.

Je bent verantwoordelijk voor het (doen) initiëren, ontwikkelen, evalueren en bijstellen van de lange termijnvisie, doelen en strategie. Je bent verantwoordelijk voor grote maatschappelijke opgaven (zoals energietransitie en stedelijke ontwikkeling) en strategische vraagstukken waar de gemeente voor staat. Om maatschappelijke resultaten en collegedoelen te bereiken, stuur je afdelingshoofden en programmamanagers in je domein aan. Samen zijn jullie, ieder vanuit de eigen rol, taken en verantwoordelijkheden, verantwoordelijk voor prestaties in het domein. Je hebt een heldere visie op opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Je neemt de organisatie hierin mee en bent scherp op ieders rol. Heldere sturing op basis van duidelijke verwachtingen en resultaatafspraken zijn hierbij van groot belang, maar ook ruimte en vertrouwen geven om hierbinnen taken zelfstandig uit te kunnen voeren.

Met je collega-directeuren en afdelingshoofden ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen, informeren en (strategisch) adviseren van het college. Je draagt bij aan het vergroten van het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke gevoeligheid van de organisatie. En je lobbyt voor een stevige positie van Leidschendam-Voorburg in de regio.

Als lid van de concerndirectie ben je medeverantwoordelijk voor het initiëren en stimuleren van ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie om in te kunnen spelen op in- en externe ontwikkelingen. Je hebt daarbij specifiek aandacht voor de ontwikkeling van coachend leiderschap en de taakvolwassenheid van medewerkers.

Je bent plaatsvervangend gemeentesecretaris/algemeen directeur.

Jouw profiel

 • Een relevante opleiding op academisch niveau.
 • Je hebt minimaal 10 jaar managementervaring bij de (lokale) overheid, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke rol.
 • Je hebt kennis van en ervaring met projectmatig en programmatisch werken.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het opereren binnen een complexe maatschappelijke politiek-bestuurlijke organisatie.
 • Ervaring in het Ruimtelijk Domein een pré.


Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

Je bent verantwoordelijk voor het handelen van de organisatie, maar durft ook verantwoordelijkheden te delegeren. Je beschikt over strategische denkkracht en je weet deze ook te vertalen naar concrete acties en resultaten. Jij zet je met enthousiasme in om het strategisch vermogen en de politiek-bestuurlijke antenne van de organisatie te vergroten. Je hebt een duidelijke visie, zowel op het gebied van organisatie en bedrijfsvoering als op beleid en programma’s. Je anticipeert op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en vertaalt dit naar effecten voor beleid.

Je weet mensen met elkaar te verbinden. Vertrouwen en ruimte geven zijn daarbij de sleutelwoorden. Je bent gericht op interne en externe samenwerking en als netwerker pur sang weet je Leidschendam-Voorburg extern sterk op de kaart te krijgen. Je bent in staat om tijdig in te spelen op relevante ontwikkelingen in de omgeving, met een authentieke, open, ondernemende en innovatieve basishouding. Je weet anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en zo instemming te verkrijgen voor bepaalde plannen, ideeën of producten. Je bent koersvast, resultaatgericht en besluitvaardig, zonder het menselijk aspect uit het oog te verliezen. Je staat stevig in je schoenen en weet goed te balanceren tussen het bestuur en de organisatie en tussen het directieteam en het afdelingsmanagement.

Arbeidsvoorwaarden
Leidschendam-Voorburg biedt jou:

 • Een tijdelijk contract voor de duur van 12 maanden met de intentie om daarna over te gaan op een vast contract.
 • Een maximaal salaris van € 8.260,- per maand op basis van een 36-urige werkweek (salarisschaal 16), afhankelijk van je opleiding en ervaring
 • Een individueel keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% van het salaris (incl. vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
 • Persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en studiefaciliteiten
 • Een flexibele werktijdenregeling
 • Een iPhone en iPad of laptop (MTC)


Werken bij Leidschendam-Voorburg…
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. De gemeente werkt met circa 650 medewerkers aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen. Als organisatie doet zij er alles aan om de medewerkers hier optimaal in te faciliteren, op een maatschappelijk verantwoorde manier. Bijvoorbeeld door vorm te geven aan het nieuwe werken: slimmer, efficiënter en effectiever werken, gebruik makend van nieuwe technologieën. Het hypermoderne kantoor biedt alle mogelijkheden om optimaal te flexwerken (flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk). Men stimuleert eigen creativiteit en oplossingsgerichtheid van de medewerkers. Men werkt flexibel, tijd- en plaats onafhankelijk, vanuit eigen verantwoordelijkheid en zet in op zelfsturing. De lijnen zijn kort, men kent elkaar en weet wat er speelt. Dit alles doet men onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via het kantoor in ’s Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw motivatie en curriculum vitae graag uiterlijk dinsdag 9 juni 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Donderdag 18 juni 2020            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Maandag 22 juni 2020               persoonlijke pitches kandidaten
 • Maandag 29 juni 2020               1e gespreksronde
 • Maandag 13 juli 2020                2e gespreksronde
 • Donderdag 16 juli 2020             assessment


Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.


Gemeente Leidschendam-Voorburg hecht als organisatie veel waarde aan integriteit. Het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG), een diplomacontrole en een identiteitscontrole behoren dan ook tot de selectieprocedure. Dit geldt ook voor het nagaan van referenties.