Teammanager

Een uitdagende functie waarin het gaat om ontwikkelen, verbinden en professionaliseren van een team dat zich inzet voor een schone, mooie en leefbare stad.

Gemeente Leiden
Leiden is levendig, sociaal en ondernemend. Het is dé stad van kennis en cultuur, met een rijke historie. Daar is men trots op; zowel inwoners, ondernemers als medewerkers van de gemeente. Hoe groot Leiden ook is, er is ruimte voor vernieuwende ideeën en een verfrissende blik; nieuwe ideeën worden doelgericht en slagvaardig uitgevoerd.

Het werk wordt gekenmerkt door veelzijdigheid en dynamiek; dat vraagt om een flexibele manier van werken. De ambitie is om een wendbare organisatie te zijn die ook een goede afspiegeling is van de inwoners van de stad. Leiden wil een organisatie zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Organisatie
De Leidse gemeente bestaat uit vier clusters. Eén hiervan is Cluster Beheer (in totaal zo’n 350 medewerkers). Cluster Beheer is een uitvoeringsorganisatie in hart en nieren.  4,1 miljoen vierkante meter groen, 518 bruggen, 351 kilometer riool, 2200 bankjes en 1700 speeltoestellen; een greep uit het areaal openbare ruimte dat door cluster Beheer wordt bijgehouden. Medewerkers van dit cluster zijn trots op hun werk en trots op de stad.

Team Werkvoorbereiding & Toezicht
Team Werkvoorbereiding & Toezicht is een van de zes teams van het cluster Beheer. Het team (ca. 35 medewerkers) houdt zich bezig met projectcoördinatie, werkvoorbereiding, contractmanagement, omgevingsmanagement en uitvoering van (beheergerelateerde) projecten in de openbare ruimte en van sportaccommodaties. Het gaat hierbij met name om groot onderhoud en vervangingsonderhoud. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan snoei-, maai- en asfalteerwerkzaamheden.

De projectcoördinatoren richten zich op de werkvoorbereiding; zij nemen opdrachten aan van team Regie Integraal Beheer, werken aan bestekken en zijn betrokken bij het aanbestedingsproces. De toezichthouders zijn vervolgens verantwoordelijk voor de begeleiding van de uitvoering.

Dankzij een recente structuurwijziging in het cluster is de samenstelling van het team veranderd. Deze situatie vraagt van de manager dat hij/zij samenwerkt vanuit vertrouwen en zich inzet voor ontwikkeling en samenhang. Uiteraard binnen het team, maar zeker ook in de samenwerking met andere teams en clusters. Een manager die de organisatieambitie van continu verbeteren vertaalt naar het team en individuele medewerkers.

Rolinvulling en opgaven
Als teammanager heb je vertrouwen in medewerkers en geef je ruimte. Terwijl de senioren in het team sturen op inhoud, houd jij je vooral bezig met strategie en stuur je op grote lijnen en werkprocessen. Daarnaast heb je aandacht voor teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers; je zet mensen in hun kracht en helpt hen hun talenten verder te ontwikkelen.

In de doorontwikkeling van het team wordt bijzondere aandacht gevraagd voor een tweetal opgaven:

Het versterken van de samenwerking en de samenhang
Samenwerking is van groot belang, zowel in het team als ook met andere teams binnen en buiten het cluster. Als teammanager stuur jij hierop door samenwerkingen te stimuleren en te faciliteren, te zorgen dat mensen elkaar weten te vinden en door goede contacten te onderhouden met andere teammanagers. Jij ziet de samenhang tussen de verschillende domeinen, denkt vanuit efficiency en stimuleert een gedeelde manier van werken. Hierin ben je rol- en koersvast.

De doorontwikkeling van het cluster
Als teammanager ben je lid van het MT van cluster Beheer – en lid van de kopgroep Beheer – en daarmee medeverantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het cluster. Het cluster loopt voorop als het gaat om klimaatadaptatie en vergroening. Ook de komende jaren wordt hier volop in geïnvesteerd. Samen met je collega’s investeer je in continu verbeteren, datagestuurd werken en zelfbeheer. Met jouw innovatieve ideeën draag je aan deze diverse opgaven bij.

Persoonsprofiel:
Je hebt academisch werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring (bij voorkeur in een uitvoeringsorganisatie) en aantoonbare ervaring/affiniteit met het ruimtelijk domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel;

 • Je bent een ondernemende, mensgerichte en resultaat gedreven manager.
 • Je hebt aandacht voor medewerkers, signaleert en anticipeert daarop.
 • Je vervult een voorbeeldfunctie en aarzelt niet mensen aan te spreken op resultaat of gedrag.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en toont lenigheid in het balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag.
 • Je hebt een helicopterview en handelt vanuit organisatiebelang. Je positioneert je eigen team en legt verbinding met andere teams.
 • In het MT draag je actief bij aan de cluster brede doorontwikkeling.
 • Je hebt een kritische blik en ambitie om niet alleen het team maar ook het cluster door te ontwikkelen.
 • Je past je stijl van leidinggeven aan aan wat situaties en/of medewerkers op dat moment nodig hebben.


Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Leiden biedt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.302,- bruto per maand (36 uur per week, schaal 13). Het betreft een contract voor 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast contract.

De gemeente biedt een prettige en professionele werksfeer, waarin met inzet en plezier gewerkt wordt aan het beste resultaat voor de inwoners. Er is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; de gemeente biedt een breed aanbod aan workshops en cursussen met ‘Academie71’. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget en is tijd- en plaatsonafhankelijk werken de norm.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 oktober 2020 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van manager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Dinsdag 13 en donderdag 15 oktober 2020   orienterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Dinsdag 20 oktober 2020                                  cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Woensdag 21 oktober 2020                              1e gespreksronde    
 • Woensdag 28 oktober 2020                              2e gespreksronde


Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.


Collega’s aan het woord:

Lia Totté, manager Regie integraal beheer:
“We doen de komende jaren erg spannende dingen bij Beheer. Er staan grote projecten op stapel bijvoorbeeld het vervangen van bruggen en wegen, de stad vergroenen en het slimmer met onze materialen en budgetten omgaan. Ik vind het heel fijn om daarin samen op te trekken met mijn nieuwe collega-manager. Onze teams werken intensief en goed samen, en samen kunnen we daar de komende jaren veel mooie resultaten mee boeken. Als je een goede sfeer in je team én in het managementteam belangrijk vindt, dan pas je goed bij onze organisatie”.

Arie den Heijer, projectleider Werkvoorbereiding:
“Sinds 2016 ben ik werkzaam in Leiden, eerst als projectcoördinator en nu als senior bij het team Werkvoorbereiding & Toezicht. Hoewel ik niet uit Leiden kom, ben ik me toch heel erg gaan hechten aan de stad en ben ik trots om hier te mogen werken. Elke dag zie je haar mooier worden en is het een uitdaging om haar mooi, schoon en veilig te houden. Dit niet alleen met mijn directe collega’s maar met álle collega’s van Beheer. En die uitdaging gaan we graag aan”.

Teammanager Stadsingenieurs

Ga jij aan de slag als teammanager Stadsingenieurs bij gemeente Leiden? Vanuit je inhoudelijke kennis en ervaring bouw je mee aan de stad, het projectbureau én het team Stadsingenieurs in het bijzonder. In Leiden krijg je alle ruimte om te bouwen aan een modern en professioneel ingenieursbureau. Een team dat aansluit bij de ambities van de organisatie, de stad en de uitdagingen van de toekomst!

Leiden
Het ene been in de geschiedenis en het andere in de toekomst, dat typeert Leiden. Zo heeft de gemeente onder de unieke en historische Molen de Valk een hypermoderne parkeergarage gebouwd. Met het Singelpark werkt men samen met de stad aan een aaneengesloten stadspark rondom de historische singels. In het stationsgebied maakt de gemeente met het multifunctionele gebouw de Lorentz een bijzondere stadsentree, die past bij haar statuur. Kortom, ook al bestaat Leiden sinds het jaar 860, de stad is nooit af.

Projectbureau
Het Projectbureau kent twee teams: team Project- en programmamanagement en team Stadsingenieurs. Samen met de collega’s van andere afdelingen werkt men aan een grote variëteit aan projecten op het gebied van infrastructuur, stedelijke-, gebieds- en vastgoedontwikkeling en inrichting openbare ruimte.

Gemeente Leiden zoekt een inspirerende manager voor het team Stadsingenieurs die het MT versterkt bij de doorontwikkeling van het Projectbureau, die in samenwerking met de lijnorganisatie is ingezet.

De opgaven waar het Projectbureau de komende jaren voor staat zijn:

 • Doorontwikkeling van personeel en organisatie binnen de gemeente: versterken van integraal werken, strategisch en adaptief vermogen, innovatiekracht, flexibiliteit en wendbaarheid.
 • Verder uitwerken naar een betere balans tussen vaste medewerkers en externe inhuur.
 • Processen en werkwijzen verbeteren in samenhang met de werkzaamheden die verricht worden bij de clusters Stadsontwikkeling en Beheer.


Team Stadsingenieurs
Team Stadsingenieurs bestaat uit ruim 40 medewerkers en verleent op opdrachtbasis diensten op het gebied van de technische uitwerking, contractering en realisatie van ontwerpen in de openbare ruimte. De medewerkers geven (civiel- en cultuurtechnisch) advies bij haalbaarheidsstudies, ontwerpen en verzorgen daarna de benodigde bestekken en tekeningen in aanloop naar de aanbesteding en contractering. Tijdens de uitvoering voeren de medewerkers van team Stadsingenieurs de directievoering en toezicht op de uit te voeren werkzaamheden. Daarnaast wordt er regisserend opgetreden naar aannemers en externe adviseurs.

Uitdagende vraagstukken
De uitdagingen zijn groot. Hoe kun je Leiden én dichter bebouwen én vergroenen? Hoe voeg je nieuwe functies toe met respect voor de eeuwenoude (bouw-)historie? Hoe versterk je de Leidse sociale weefsels onder de druk van een krappe woningmarkt? Hoe maak je de stad autoluw zonder deze lam te leggen? En hoe willen jongere generaties leven, wonen, werken en bewegen?
Kun jij niet wachten om samen met het team je tanden in deze vraagstukken te zetten? Dan is gemeente Leiden op zoek naar jou!

Rolneming
Als manager van de Stadsingenieurs ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de prestaties en ontwikkelopgaven van je team en draag je bij aan die van andere teams. Je bent medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, effectiviteit en continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en het realiseren van de gestelde bestuurlijke doelen. Je geeft integraal leiding aan het team bestaande uit ongeveer 40 FTE aan medewerkers. Jij hebt de ambitie om het projectbureau naar een hoger plan te tillen. Ideeën en initiatieven die jij in dit kader hebt, worden op prijs gesteld en je krijgt alle ruimte om daar ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Je erkent dat de gemeente steeds meer een regierol heeft en weet anderen hiervan te overtuigen en mee te nemen in hoe die rol in te vullen.

Je bent verantwoordelijk voor alle uitvoerende taken rondom personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting ten behoeve van het team Stadsingenieurs. Je hebt een sturende en faciliterende rol, maar geeft ook richting aan de ontwikkeling van medewerkers. Je hebt een antenne voor het signaleren en verbinden vanuit lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. Daarnaast lever je een bijdrage aan het strategisch concernbeleid.

Persoonsprofiel
Je wilt je inzetten voor het team en haar mensen en vanwege de ontwikkelopgave die in samenwerking met de lijn is ingezet, ben je als teammanager een echte verbinder die op positieve en integrale wijze veranderingen tot stand weet te brengen. Je bent:

 • een energieke, besluitvaardige en resultaatgerichte teamspeler, die vanuit verbinding mensen met zich mee weet te krijgen;
 • een coachend leidinggevende in een technische setting;
 • iemand die zorg draagt voor een veilige, plezierige en stimulerende werksfeer, waardoor medewerkers zich gesteund voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen;
 • een strategisch denker. Je kan vraagstukken snel analyseren en daarbij vernieuwende werkwijzen aanreiken;
 • organisatiesensitief en hebt gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.


Verder beschik je over:

 • HBO+ werk- en denkniveau;
 • meerdere jaren leidinggevende ervaring;
 • ervaring met en interesse in de specifieke werkzaamheden van Stadsingenieurs in de openbare ruimte.


Arbeidsvoorwaarden
Je komt terecht in een omgeving waar professionaliteit, resultaatgerichtheid en een plezierige werksfeer hand in hand gaan. Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega’s. Wat je kunt verwachten van gemeente Leiden:

 • een aanstelling bij wijze van proef. Bij goed functioneren, wordt de aanstelling na 1 jaar omgezet in een vaste aanstelling;
 • je salaris is, afhankelijk van jouw opleiding en ervaring, maximaal € 6.240,- bruto bij een 36- urige werkweek (schaal 13). Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden;
 • een werkweek van 32 tot 36 uur;
 • telefoon en tablet van het werk;
 • een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen;
 • samen streven we naar een uitstekende ‘work-life balance’, daarom heb je invloed op je werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken;
 • een prima ouderschaps- en zorgverlof regeling;
 • bij jou passende opleidingsmogelijkheden;
 • een werkplek die op 5 minuten loopafstand ligt van het Centraal Station;
 • een pensioenregeling via het ABP.


Meer over gemeente Leiden
Leiden is een geweldige plek om te wonen, te werken, te studeren, te ondernemen en te bezoeken. Met haar prachtige historische centrum, de vele musea en een gezellige binnenstad is er veel te zien en beleven; Leiden, Stad van Ontdekkingen!

De levendigheid en diversiteit die Leiden zo kenmerkt ziet zij graag terug bij haar medewerkers. Met hart voor de stad, zo werkt men bij de gemeentelijke organisatie. Men zoekt actief de samenwerking met inwoners, ondernemers, stadspartners en andere partijen om met elkaar de stad nog beter en mooier te maken. Werken bij Leiden, iets voor jou?

Meer weten over werken bij het Projectbureau? Ga dan naar www.leidenzoektstadmakers.nl.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren. In verband met de feestdagen hanteren we een verlengde reactietermijn. De vacature staat open tot en met 5 januari 2020.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.  

 • 8 t/m 17 januari                 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
 • 23 januari                            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 29 januari                            1e gespreksronde
 • 6 februari                             2e gespreksronde


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Manager grond, vastgoed en markt

Manager grond, vastgoed en markt

Salaris tot € 6.582,40

Gepositioneerd in het cluster stedelijke ontwikkeling betreft het een boeiende full time functie in een dynamische, sterk veranderde en professionele werkomgeving. Hier past een gedreven manager GVM bij die daadkrachtig is en op een natuurlijke wijze de verbinding aangaat.

Gemeente Leiden

Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. De diversiteit van de stad zien wij graag terug in ons personeelsbestand. 

Met hart voor de stad …. zo werken wij als gemeentelijke organisatie voor Leiden. Steeds vaker zoeken we de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen om nieuwe, mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen. Leiden is in trek en ontwikkelt zich in hoog tempo. Samen met de stad werken we aan een groot aantal eigen ontwikkelingen en mee aan initiatieven van derden. Samen maken we Leiden en de Leidse regio een nog geweldiger plek. Werken bij Leiden … iets voor jou?

De opgave, taken en verantwoordelijkheden

Jij bent een strategisch leidinggevende, verantwoordelijk voor het aansturen van het team GVM, dat uit 35 collega’s bestaat. Tevens ben je als manager een sterke (inhoudelijke) gesprekspartner van je specialisten, directie en bestuur en belangrijke externe stakeholders. Je zorgt, als vanzelfsprekend, voor een constructieve samenwerking met collega managers binnen het cluster Stedelijke Ontwikkeling (waar team GVM onder valt) en daarbuiten. 

Je vertegenwoordigt het team in externe overleggen en netwerken. 

Jij zorgt met jouw team voor financiële beheersing van onze projecten, voor contractuele afspraken en voor verkoop van grond en vastgoed.

Je beheert met jouw team het gemeentelijk vastgoed en hebt de regie op het betaald parkeren. Het team heeft een intensieve samenwerking met het Projectbureau van de gemeente Leiden. Voor een aantal projectmanagers van het PB van ruimtelijke projecten ben je ambtelijk opdrachtgever en zit je stuurgroepen voor. 

Er wordt van je verwacht dat je op strategisch niveau:

 • meedenkt op het gebied van grond en planeconomie;
 • een sparringpartner bent voor de aanpak en beheersing van duurzame stedelijke ontwikkeling;
 • meedenkt over de aansturing van de parkeerketen en de parkeerexploitatie (auto en fiets);
 • meedenkt over beheer en verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed.

Profiel en persoonlijkheid

De integraal manager die wij zoeken is gericht op ontwikkeling, zowel van de stad als van je team. Je bent zakelijk en oplossingsgericht. Je geeft op een natuurlijke manier leiding. Je bent direct en open in je communicatie en weet duidelijk je visie en standpunten over de bühne te brengen. Je bent toegankelijk en weet mensen voor je te winnen en aan je te binden. Je hebt een ondernemende instelling, zoekt naar de maatschappelijk en bestuurlijk beste oplossingen en bent daadkrachtig in je besluiten. Je hebt grondige kennis van gebiedsontwikkeling en de financiën en de juridische aspecten daarvan. Je hebt affiniteit met gemeentelijk vastgoed en gereguleerd parkeren. Je bent in staat verbinding te leggen tussen Grond, Vastgoed en Parkeren. Ervaring als overheidsmanager is een pré.

Hiernaast:

 • Heb je een afgeronde academische opleiding en ken je je vakgebied.
 • Weet je de verbinding te leggen met andere gemeentelijke onderdelen waar GVM mee samenwerkt.
 • Ben je een ervaren en betrokken peoplemanager die onderlinge samenwerking bevordert en de medewerkers coacht en faciliteert in hun persoonlijke ontwikkeling en groei.
 • Ben je een strategisch gesprekspartner op directie en bestuurlijk niveau en voor externe partijen.
 • Weet je wat er in de markt speelt en zoek je de samenwerking op met (potentiele) investeerders, vastgoedeigenaren en particulieren.

Het team

Het team GVM maakt onderdeel uit van het cluster Stedelijke Ontwikkeling. Het uitgangspunt in het cluster is dat binnen de teams elke medewerkeréén direct hiërarchisch leidinggevende heeft, de Manager. Bij ons wordt dat de Resultaat Verantwoordelijk Teammanager genoemd. (RVT manager).  Het team bestaat uit 35 medewerkers in o.a. de volgende functies: assetmanagers, beleidsmedewerkers, vastgoedadviseur, portefeuillemanager, senior planeconoom, (senior )juristen, adviseur parkeren, parkeermanager, vermogensbeheerder en administratief medewerkers.

De visie van het team GVM is: “We laten ons inspireren door buiten, zijn een betrouwbare partner en ontwikkelen ook eigen initiatieven die passen binnen de vitale kennisstad en de krachtige regio. Ruimte is immers een schaars en kapitaalintensief goed en vereist zorgvuldigheid”. 

Arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden

 • Een mooie functie met een salaris van max. € 6.582,40 bij een 36-urige werkweek. De mogelijkheid tot een arbeidsmarkttoelage is bij dit bedrag inbegrepen. 
 • De rechtspositie van de sector gemeenten, zoals vastgelegd in de Cao voor gemeenteambtenaren, de CAR/UWO.
 • Je krijgt naast je salaris ook nog een vrij besteedbaar budget bij ons, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.
 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega’s.
 • Een klantgerichte en op resultaatgerichte, informele werksfeer.
 • Een professionele werkomgeving waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Wij hebben flexibele werktijden, in overleg deel jij je eigen tijd in. Af en toe thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.
 • Wij zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, onze locatie bevindt zich op een paar minuten loopafstand van het Centraal Station.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet, uiterlijk op 28 oktober 2018. U kunt online solliciteren via deze reactielink, of de reactielink boven aan deze pagina.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

De opzet van de procedure inclusief data waarop gesprekken plaatsvinden zijn reeds gepland. U kunt deze opvragen via het mailadres welkom@zeelenberg.nl

Interim Teammanager Stadsingenieurs

Interim Teammanager Stadsingenieurs

32 – 36 uur, max. € 5.984,- bij een 36-urige werkweek (schaal 13). Een tijdelijk vacature voor 2 jaar.

Gemeente Leiden

Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. De diversiteit van de stad zien wij graag terug in ons personeelsbestand. 

Met hart voor de stad …. zo werken wij als gemeentelijke organisatie voor Leiden. Steeds vaker zoeken we de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen om nieuwe, mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen. Leiden is in trek en ontwikkelt zich in hoog tempo. Samen met de stad werken we aan een groot aantal eigen ontwikkelingen en mee aan initiatieven van derden. Samen maken we Leiden en de Leidse regio een nog geweldiger plek. Werken bij Leiden … iets voor jou?

Het ene been in de geschiedenis en het andere in de toekomst, dat typeert Leiden. Zo hebben we onder de unieke en historische Molen de Valk een hypermoderne parkeergarage gebouwd. Met het Singelpark werken we samen met de stad aan een aaneengesloten stadspark rondom de historische singels. In het stationsgebied maken we met het multifunctionele gebouw de Lorentz een bijzondere stadsentree, die past bij onze statuur. Kortom, ook al bestaat Leiden sinds het jaar 860, de stad is nooit af.

Projectbureau

Bij het Projectbureau vind je de teams Project- en programmamanagement en het team Stadsingenieurs. Samen met de collega’s van andere afdelingen werken we aan een grote variëteit aan projecten op het gebied van infrastructuur, stedelijke-, gebieds- en vastgoedontwikkeling en inrichting openbare ruimte. 

Omdat het Projectbureau de komende jaren verder gaat professionaliseren, zoeken we een ervaren manager voor het team Stadsingenieurs die het MT versterkt bij de doorontwikkeling en veranderopgave, die we in samenwerking met de lijnorganisatie in willen zetten. 

De grote (verander)opgaven die er de komende jaren voor het Projectbureau zijn:

 • Doorontwikkeling van personeel en organisatie binnen de gemeente: versterken van integraal werken, strategisch en adaptief vermogen, innovatiekracht, flexibiliteit en wendbaarheid;
 • Toewerken naar een betere balans van vaste medewerkers en externe inhuur;
 • Processen en werkwijzen verbeteren in samenhang met de werkzaamheden die verricht worden bij de clusters Stadsontwikkeling en Beheer. 

Team Stadsingenieurs

Team Stadsingenieurs bestaat uit een kleine 50 medewerkers en verleent op opdrachtbasis diensten op het gebied van de contractering en realisatie van de infrastructuur en de openbare ruimte. De medewerkers geven (civieltechnisch) advies bij haalbaarheidsstudies en ontwerpen en zorgen daarna voor bestekken, tekeningen en voeren tijdens de uitvoering de directievoering en toezicht. Daarbij wordt er regisserend opgetreden naar aannemers en externe adviseurs.

Wat zijn de werkzaamheden?

Als manager van de Stadsingenieurs ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de prestaties en ontwikkelopgaven van je team en draag je bij aan die van andere teams.

Een belangrijke opdracht voor de manager van het team Stadsingenieurs is om de thema’s uit de veranderopgaven verder te verkennen en concreet te vertalen naar de doorontwikkeling en positionering specifiek voor het team Stadsingenieurs.  

In de manier waarop je je verantwoordelijkheden als manager invult is het daarbij belangrijk dat je aansluit bij de doorontwikkeling van de organisatie, waaronder het verder brengen van integraal werken. De gemeente Leiden hanteert in het organisatieplan ‘Met hart voor de Stad’ zes werkprincipes die leidend zijn voor hoe we willen werken: Van buiten naar binnen werken, eigenaarschap tonen, samenwerken, anderen succesvol laten zijn, transparant werken en vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Meer informatie over de organisatie van de gemeente Leiden, treft je aan in het organisatieplan “Hart voor de Stad”.

Wat neem je mee?

Je wilt je voor een aantal jaren inzetten voor het team en haar mensen en vanwege de ontwikkelopgave die in samenwerking met de lijn wordt ingezet ben je als teammanager een echte verbinder die op positieve en integrale wijze veranderingen tot stand weet te brengen.

Je bent:

 • mensgericht en draagt zorg voor een veilige, plezierige en stimulerende werksfeer, waardoor medewerkers zich gesteund voelen en het beste uit zichzelf kunnen halen;
 • samenwerkingsgericht en verbindt mensen. Je beschikt over ‘zachte’ skills mbt het veranderen en door ontwikkelen van teams;
 • organisatiesensitief en hebt een sterk ontwikkeld gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
 • een energieke, flexibele, besluitvaardige en resultaatgerichte teamspeler, die met overtuigingskracht en oplossingsgericht iedereen mee weet te krijgen; 
 • een strategisch denker, kan vraagstukken snel analyseren en daarbij vernieuwende concepten aanreiken, creëert overzicht, stelt de juiste prioriteiten. 
 • in het bezit van een academisch werk- en denkniveau;
 • een leidinggevende met meerdere jaren leidinggevende ervaring;
 • een leidinggevende met ervaring in de publieke sector. Het hebben van ervaring met de specifieke werkzaamheden van Stadsingenieurs is een pré;
 • een ervaringsdeskundige op het gebied van organisatieverandering.

Arbeidsvoorwaarden en mogelijkheden

Je komt terecht in een omgeving waar professionaliteit, resultaatgerichtheid en een plezierige werksfeer hand in hand gaan. Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega’s.

 • schaal 13 (max. €5.984,- bij een 36-urige werkweek);
 • een tijdelijke  aanstelling en een werkweek van 32 tot 36 uur;
 • telefoon en tablet van het werk;
 • een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen;
 • samen streven we naar een uitstekende “work-life balance”, daarom heb je invloed op je werktijden en de mogelijkheid om thuis te werken;
 • een prima ouderschaps- en zorgverlof regeling;
 • bij jou passende opleidingsmogelijkheden
 • een werkplek die op 5 minuten loopafstand ligt van het Centraal Station
 • een pensioenregeling via het ABP.
 • de rechtspositie van de sector gemeenten, zoals vastgelegd in de Cao voor gemeenteambtenaren, de CAR/UWO.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 0 655.

We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet, uiterlijk op 7 november 2018. Je kunt online solliciteren via de reactielink bovenaan deze pagina.