Teammanager Maatschappelijke Opgaven

Never a dull moment in Lansingerland! Een echte groei gemeente in de metropoolregio Rotterdam Den Haag; modern, dynamisch, ambitieus. Dát is Lansingerland. Een organisatie die volop in ontwikkeling is en die zich graag laat uitdagen, en dat moet ook wel. Met het aantal inwoners groeit ook de omvang van opgaven én de ambities van de gemeente. Er wordt niet alleen ‘buiten’ gebouwd, ook ‘binnen’ is Lansingerland in beweging. Bouw jij mee aan een toekomstbestendige organisatie?

In deze strategische managementfunctie stuur je op de ontwikkelingen in het domein en heb je een belangrijke rol in de ‘next step’ van het team. Team Maatschappelijke Opgaven is onderdeel van het domein Samenleving en richt zich op de thema’s sociaal domein, veiligheid, sport, onderwijs, cultuur en gezondheid. Een ambitieus domein dat zich inhoudelijk én organisatorisch in een rap tempo ontwikkelt.

Focuspunten in de functie:

 • Afstemming met bestuur en politiek: als strategisch sparringpartner zet je de grote lijnen uit en koppel je dit in samenspel met het bestuur aan geformuleerde thema’s. Je vertaalt politiek-bestuurlijke wensen door naar een heldere en haalbare uitvoering. Als schakel vergroot je bovendien de politiek-bestuurlijke sensitiviteit binnen het team en draag je bij aan een goede samenwerking met het bestuur.
 • Samenwerking zoeken met inwoners en maatschappelijke partners: jij weet de focus op ‘buiten’ te richten en intensiveert en optimaliseert de samenwerking met de samenleving en netwerkpartners waaronder provincie en metropoolregio.
 • Beleid als leidend principe: samen met het team zorg jij ervoor dat het team optimaal rol pakt in een initiërende, leidende positie als ‘aanvoerder’ en ‘hoofd strategie’ van het domein.
 • Organiseren van samenhang: je bewaakt en organiseert samenhang binnen het domein én met het domein Samenleving door te sturen op team overstijgende vraagstukken.
 • Teamontwikkeling: jij bindt de teamleden tot een hecht team en stuurt op het nemen van verantwoordelijkheid en het behalen van resultaat. Je spart, spiegelt, geeft ruimte, inspireert, enthousiasmeert en coacht jouw team om het beste uit zichzelf te halen.

Als teammanager Maatschappelijke Opgaven sta je voor de volgende 3 belangrijke ontwikkelopgaven:

De toekomstopgaven

Je werkt aan de Samenlevingsvisie en de vier opgaven: Jeugd, Volwassenen in de knel, Ouderen langer thuis en Veiligheid & Leefbaarheid. Belangrijke aspecten waar je je op richt zijn:

 • het vergroten van het strategisch vermogen van het team en het domein
 • het initiëren en ontwikkelen van meerjarig beleid
 • het zorgen voor een professionele beleidscyclus met oog voor korte en lange termijn belangen van stakeholders.

In deze toekomstopgaven werken politiek, bestuur, organisatie en de partners van buiten samen aan een krachtige samenleving met lange termijn ontwikkellijnen.

De ‘Next Step’

De volgende stap in de organisatieontwikkeling in de richting van een grotere organisatie, met de benodigde professionalisering. Samen met het brede concernmanagement stuur je op de norm die past bij deze omvang waar het gaat om: rolvastheid, rolbewustzijn, zakelijkheid, opdracht gestuurd werken en ‘van buiten naar binnen’. Dit alles vanuit de visie van een netwerkende en regisserende overheid. Je richt je zowel op individuele ontwikkeling als teamontwikkeling.

GRIP: je bouwt verder aan de monitoring van het sociaal domein en data-gedreven werken.

Kortom, er is genoeg te doen!

Persoonsprofiel

Naast universitair werk- en denkniveau heb je leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke organisatie en ken je de wereld van dit domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je stuurt veranderingen vanuit een duidelijke visie, je kunt helder schetsen welke situatie je wilt bereiken en houdt bij medewerkers voortdurend op het netvlies wat de bedoeling is;
 • Je stuurt op resultaten en maakt heldere afspraken over verwachtingen en gewenste resultaten met bestuur, directie, medewerkers en samenwerkingspartners;
 • Jij benut kennis en kwaliteiten van collega’s en samenwerkingspartners optimaal. Je spreekt waardering uit en geeft collega’s regelmatig feedback op hun prestaties;
 • Je motiveert jouw medewerkers zelf oplossingen voor vraagstukken te bedenken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk;
 • Je hebt het vermogen om je in een ander te verplaatsen en voelt goed aan wat er in een ander omgaat. Je hebt vertrouwen in de kwaliteiten van je medewerkers en geeft ze de ruimte om te groeien en te bloeien en houdt ook oog op het gezamenlijk belang en de belangen vanuit de samenleving. Waar dat nodig is weet je in te grijpen in situaties;
 • Je weet dat woorden ertoe doen. Dat laat je in al je rollen zien. Je bent scherp op de formulering in brieven en adviezen en je weet de juiste woorden in te zetten naar collega’s, naar stakeholders en naar het bestuur.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je salaris bedraagt maximaal € 6.365,- o.b.v. 36 uur per week, afhankelijk van opleiding en werkervaring (schaal 13);
 • Je bouwt een pensioen op via het pensioenfonds ABP;
 • Je ontvangt een individueel keuzebudget (IKB) van 19,25% van jouw jaarsalaris dat je naar eigen inzicht kan inzetten, zoals extra salaris, vakantiedagen en/of opleidingen;
 • Je krijgt vanuit de organisatie een ruim aanbod in cursus- en opleidingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/teammanager-mo-lansingerland. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website. Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Over Lansingerland

Werken bij de gemeente Lansingerland betekent werken bij een moderne jonge organisatie met ca. 400 medewerkers. Een organisatie die is vormgegeven op basis van een heldere visie op dienstverlening richting inwoners, ondernemers en het verenigingsleven. Samen met haar inwoners is men hard aan de slag om de gemeente nog aantrekkelijker maken. Lansingerland bouwt voortdurend aan haar organisatie en zoekt daarvoor de beste mensen die het werk gedaan krijgen. Zij zoeken mensen die in de organisatiecultuur passen: daadkrachtig, zelfverzekerd en opererend vanuit eigen visie op de toekomst. De gemeente als organisatie sluit daarbij aan. Men is flexibel, presterend, regisserend en werkt integraal met partners om het beste resultaat voor de inwoners en ondernemingen te behalen. Maatwerk, uitdaging en ontwikkeling zijn kernwoorden in het personeelsbeleid.

Teammanager Juridische Zaken & Inkoop

In het hart van metropoolregio Rotterdam Den Haag bouwt Lansingerland aan een stevige organisatie met ambitie. Daarom zoekt zij nieuwe collega’s die actief en integraal aan de slag gaan, ook met ontwikkelingen zoals duurzaamheid, omgevingswet, digitalisering en informatieveiligheid en maatschappelijke opgaven. Lansingerland investeert in een toekomstbestendige organisatie die weet wat er in de gemeente leeft, die kansen en uitdagingen in de gemeente kent en ze met andere partijen oppakt.
Men denkt in oplossingen en zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich geholpen voelen. Samen maken zij Lansingerland. Lansingerland doet ‘t. Doe jij mee?

Team Juridische Zaken & Inkoop
De directie opereert als concernteam met portefeuilleverdeling. Bedrijfsvoering, waar team Juridische Zaken & Inkoop onderdeel van is, valt binnen de portefeuille van de algemeen directeur/gemeentesecretaris. In dit team werken zowel beleidsadviseurs, adviseurs als uitvoerende medewerkers.

Het subteam Juridische Zaken bestaat uit tien gedreven collega’s. Vanuit eigen aandachtsgebieden/specialismen te weten; secretarissen bezwaarschriftencommissie, klachtencoördinator, WOB, privacy en informatieveiligheid, verzekeringen, aansprakelijkstellingen en schade, algemeen juridische dienstverlening werkt men gezamenlijk aan het gehele takenpakket. Dit team is ondersteunend aan de organisatie en het bestuur waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere afdelingen/domeinen.

Het subteam Inkoop bestaat uit vier Inkoopadviseurs, waarvan een aanbestedingsjurist. Binnen de gemeente Lansingerland koopt men decentraal in. We dragen zorg voor een professionele ontwikkeling/invulling van de inkooporganisatie waarbij resultaat- en servicegerichtheid centraal staan. Vanuit een stevige adviserende en faciliterende rol werkt subteam Inkoop nauw samen met de vakafdelingen.

Team Juridische Zaken & Inkoop bevindt zich in een belangrijke transitiefase waarin taken, verantwoordelijkheden en structuur verder worden doorontwikkeld. Belangrijke begrippen zijn teamontwikkeling en kwaliteitsverbetering, dit brengt veel uitdagingen met zich mee. In deze fase werkt men aan een verbeterde positionering van het team en laat men hiermee zien wat de toegevoegde waarde van het team is.

Rolneming

 • Als Chief Legal Officer ben je het aanspreekpunt voor de directieleden en bestuurders en heb je een stevige adviesrol richting het directieteam en het college. Jij bent de eerste adviseur van de directie en het college in geval van complexe juridische vraagstukken;
 • Je geeft op inspirerende, betrokken, verbindende en samenwerkingsgerichte wijze leiding aan het team Juridische Zaken & Inkoop;
 • Je bent verantwoordelijk voor meerjarige personele-, organisatorische-, financiële en automatiseringsaangelegenheden die het team betreffen en bewaakt de beschikbare financiële budgetten;
 • Organisatiebreed draag je bij aan de kwaliteitsontwikkeling van de juridische functie. Domeinoverstijgend heb je een coördinerende en verbindende rol met aandacht voor kwaliteitsontwikkeling en integraal werken en adviseren.
 • Je bent proceseigenaar met specifieke aandacht voor samenwerking en afstemming binnen je domein en met andere domeinen.
 • Je bewaakt en evalueert de realisatie van output en producten van team(s);
 • Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met je teamleden, je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team en stimuleert persoonlijke talentontwikkeling bij de medewerkers, je versterkt de professionals door ze in hun kracht te zetten en hun verantwoordelijkheid te nemen;
 • Je stimuleert de medewerkers om extern gericht te werken en je draagt bij aan het ‘van buiten naar binnen halen’ en vertalen naar beleid;
 • Bij een complexe casus op personeelsgebied zet je op een procesmatige manier weer goed op de rails.


Persoonsprofiel
Je focus is proces- en ontwikkelgericht. Met jouw stijl van leidinggeven geef je ruimte aan groei en stimuleer je de professionaliteit, taakvolwassenheid en zelfstandigheid van je teamleden. Je biedt medewerkers ruimte en daagt hen uit die optimaal te benutten.

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een juridische opleiding op academisch niveau in de richting van bestuursrecht.
 • Je bent een ervaren leidinggevende met overtuigingskracht en daadkracht, bij voorkeur binnen een gemeentelijke organisatie of binnen de overheid;
 • Jouw profiel laat ‘natuurlijk gezag’ zien in ruime ervaring binnen het juridische vakgebied. Je kunt volwaardig meepraten en hebt een strategie en visie voor wat betreft de inhoud van jouw team. Toch weet je de inhoudelijke verantwoordelijkheid bij jouw team te laten;
 • Jouw nieuwsgierigheid wordt geprikkeld Informatieveiligheid en Inkoop. Jij bent bereid je in deze vakgebieden te verdiepen en op zoek te gaan naar verbinding tussen deze verschillende disciplines;
 • Je bent een toegankelijk persoon en bouwt zichtbaar aan je team, zowel op het vlak van (integrale) samenwerking als sfeer en veiligheid. Je bent vertrouwenwekkend en vertrouwen gevend;
 • Je geeft op coachende en stimulerende wijze richting en (bege)leiding aan je team, je draagt bij aan teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot gestelde domein- en organisatiedoelen;
 • Door je politiek-bestuurlijke sensitiviteit, up-to-date kennis en netwerk ben je een uitstekende sparringpartner en adviseur voor domeindirectie en bestuur;
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede balans tussen enerzijds de bestuurlijke eisen en wensen en anderzijds de mogelijkheden en capaciteiten van jouw (team)leden. Je bent daarbij in staat richting bestuur en directie op een professionele wijze grenzen aan te geven. Tegelijkertijd geef je alternatieve mogelijkheden aan en denkt mee over oplossingen;


Arbeidsvoorwaarden
Wat je van gemeente Lansingerland kunt verwachten:

 • Een marktconform salaris. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.
 • Maatwerk, uitdaging en ontwikkeling.
 • Een informele en collegiale werksfeer, waarin het samen werken aan topkwaliteit dienstverlening voor de inwoners centraal staat.
 • Ruime ontplooiingsmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget van 19,25% van het jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering en in te zetten voor verschillende doelen waaronder verlof), variabele werktijden en uitgebreide cursus- en trainingsmogelijkheden.
 • Een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden. Na dit jaar kan het tijdelijke dienstverband verlengd worden of worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.


Gemeente Lansingerland
Lansingerland is een gemeente met ambitie. Altijd in beweging! In het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bieden drie levendige kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk en de buurtschappen Rotte en Kruisweg woon- en leefcomfort aan een jonge sportieve bevolking. In Lansingerland staan de inwoners centraal en bouwt men samen aan een samenleving waarin mensen veilig wonen, werken en recreëren. Dat blijft niet onopgemerkt. Veel jonge gezinnen en bedrijven kiezen voor Lansingerland, een gemeente in ontwikkeling met een bloeiend verenigingsleven, veel groen, een dorps karakter en dicht bij de stad. Ook economisch telt Lansingerland mee: de Greenport Lansingerland is hét innovatieve kenniscentrum voor hightech-agrobusiness en ontwikkelt zich steeds meer als logistiek centrum. In Lansingerland doet iedereen mee en is er volop kans voor ontwikkeling.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.
In verband met de feestdagen hanteren we een verlengde reactietermijn. De vacature staat open tot en met 5 januari 2020.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.  

 • 8 t/m 17 januari                 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
 • 23 januari                            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 30 januari                            1e gespreksronde
 • 10 februari                           2e gespreksronde

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Teammanager Financiën

In het hart van metropoolregio Rotterdam Den Haag bouwt Lansingerland aan een stevige organisatie met ambitie. Daarom zoekt zij nieuwe collega’s die actief en integraal aan de slag gaan, ook met ontwikkelingen zoals duurzaamheid, omgevingswet, digitalisering en informatieveiligheid en maatschappelijke opgaven. Lansingerland investeert in een toekomstbestendige organisatie die weet wat er in de gemeente leeft, die kansen en uitdagingen in de gemeente kent en ze met andere partijen oppakt.
Men denkt in oplossingen en zorgt ervoor dat inwoners en ondernemers zich geholpen voelen. Samen maken zij Lansingerland. Lansingerland doet ‘t. Doe jij mee?

Team Financien
De directie opereert als concernteam met portefeuilleverdeling. Bedrijfsvoering, waar team Financiën onderdeel van is, valt binnen de portefeuille van de algemeen directeur/gemeentesecretaris. Het team is het financieel geweten van de organisatie en is verantwoordelijk voor het opstellen van de P&C-producten en adviseert de organisatie en het college op alle financiële aangelegenheden.

Team Financiën bevindt zich in een belangrijke transitiefase waarin taken, verantwoordelijkheden en structuur verder worden doorontwikkeld. Belangrijke begrippen zijn teamontwikkeling en kwaliteitsverbetering, dit brengt veel uitdagingen met zich mee. In deze fase werkt men aan een verbeterde positionering van het team en laat men hiermee zien wat de toegevoegde waarde van het team is.

Rolneming

 • Je bent het aanspreekpunt voor de directieleden en bestuurders en hebt een stevige adviesrol richting het directieteam en het college.
 • Je bent de trekker en adviseur in trajecten als treasury, investeringsvoorstel in grondexpolitatie en samenwerking met overige gemeentes zoals de G4;
 • Je geeft op inspirerende, betrokken, verbindende en samenwerkingsgerichte wijze leiding aan het team Financiën; je zorgt daarbij voor dat de teamleden die werkzaamheden verrichten die nodig zijn voor de organisatie, inhoudelijk ben je zelf achtervang voor belangrijke financiële vraagstukken.
 • Je bent verantwoordelijk voor meerjarige personele-, organisatorische-, financiële en automatiseringsaangelegenheden die het team betreffen en bewaakt de beschikbare financiële budgetten;
 • Je stelt richtlijnen op voor de realisatie van output en producten met specifieke aandacht voor integraliteit, samenwerking en afstemming binnen je domein en met andere domeinen;
 • Je vertaalt strategisch- en tactisch beleid in gewenste output en producten van team(s);
 • Je bewaakt en evalueert de realisatie van output en producten van team(s);
 • Je voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met je teamleden, je bent verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het team en stimuleert persoonlijke talentontwikkeling bij de medewerkers, je versterkt de professionals in de eigen kracht en het verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Je stimuleert de medewerkers om extern gericht te werken en je draagt bij aan het ‘van buiten naar binnen halen’ en vertalen naar beleid;
 • Bij een complexe casus op personeelsgebied zet je op een procesmatige manier weer goed op de rails;


Persoonsprofiel
Je focus is proces- en ontwikkelgericht. Met jouw stijl van leidinggeven geef je ruimte aan groei en stimuleer je de professionaliteit, taakvolwassenheid en zelfstandigheid van je teamleden. Je biedt medewerkers ruimte en daagt hen uit die optimaal te benutten.

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur blijkend uit een afgeronde wetenschappelijke opleiding en ervaring in de richting van bedrijfseconomie;
 • Je voelt je als een vis in het water als ervaren leidinggevende in een omgeving waar verander-/ontwikkelmanagement wordt gestimuleerd;
 • Jouw profiel laat ‘senioriteit’ en ‘natuurlijk gezag’ zien in ruime ervaring op het gebied van financiën. Je kunt volwaardig meepraten en hebt een strategie en visie voor wat betreft de inhoud van jouw team. Toch weet je de inhoudelijke verantwoordelijkheid bij jouw team te laten;
 • Je kent de ins- en outs van de gemeentelijke financiën en bent hierdoor in staat rust te bewaren binnen het team. Daarnaast ben je in staat duidelijke financiële en bestuurlijke besluiten te nemen en door te (laten) vertalen in de organisatie.
 • Je bent een toegankelijk persoon en bouwt zichtbaar aan je team, zowel op het vlak van (integrale) samenwerking als sfeer en veiligheid. Je bent vertrouwenwekkend en vertrouwen gevend;
 • Je bent resultaatgericht, overtuigend, procesgericht en je hebt strategische kwaliteiten;
 • Je geeft op coachende en stimulerende wijze richting en (bege)leiding aan je team, je draagt bij aan teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in relatie tot gestelde domein- en organisatiedoelen;
 • Door je politiek-bestuurlijke sensitiviteit, up to date kennis en netwerk ben je een uitstekende sparringpartner en adviseur voor domeindirectie en bestuur;
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede balans tussen enerzijds de bestuurlijke eisen en wensen en anderzijds de mogelijkheden en capaciteiten van jouw (team)leden. Je bent daarbij in staat richting bestuur en directie op een professionele wijze grenzen aan te geven. Tegelijkertijd geef je alternatieve mogelijkheden aan en denkt mee over oplossingen;


Arbeidsvoorwaarden
Wat je van gemeente Lansingerland kunt verwachten:

 • Een marktconform salaris. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.
 • Maatwerk, uitdaging en ontwikkeling.
 • Een informele en collegiale werksfeer, waarin het samen werken aan topkwaliteit dienstverlening voor de inwoners centraal staat.
 • Ruime ontplooiingsmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget van 19,25% van het jaarsalaris (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering en in te zetten voor verschillende doelen waaronder verlof), variabele werktijden en uitgebreide cursus- en trainingsmogelijkheden.
 • Een dienstverband voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden. Na dit jaar kan het tijdelijke dienstverband verlengd worden of worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd.


Gemeente Lansingerland
Lansingerland is een gemeente met ambitie. Altijd in beweging! In het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag bieden drie levendige kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk en de buurtschappen Rotte en Kruisweg woon- en leefcomfort aan een jonge sportieve bevolking. In Lansingerland staan de inwoners centraal en bouwt men samen aan een samenleving waarin mensen veilig wonen, werken en recreëren. Dat blijft niet onopgemerkt. Veel jonge gezinnen en bedrijven kiezen voor Lansingerland, een gemeente in ontwikkeling met een bloeiend verenigingsleven, veel groen, een dorps karakter en dicht bij de stad. Ook economisch telt Lansingerland mee: de Greenport Lansingerland is hét innovatieve kenniscentrum voor hightech-agrobusiness en ontwikkelt zich steeds meer als logistiek centrum. In Lansingerland doet iedereen mee en is er volop kans voor ontwikkeling.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageer-link bovenaan deze webpagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van teammanager en je eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.
In verband met de feestdagen hanteren we een verlengde reactietermijn. De vacature staat open tot en met 5 januari 2020.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.  

 • 8 t/m 17 januari                 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten (op kantoor Zeelenberg)
 • 23 januari                            cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 27 januari                            1e gespreksronde
 • 3 februari                             2e gespreksronde


Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.