Strategische manager communicatie

Een gedreven boegbeeld met een vooruitstrevende visie en liefde voor het vak

‘Jij verdient de zorg die bij je past. Gewoon omdat jij ertoe doet!’ Dit streeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) na. Zij staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat zij doen is erop gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om hen heen te verhogen. Zij gaan uit van gezondheid in plaats van ziekte en kijken vooral naar wat mensen wél kunnen. Uiteraard blijven zij daarbij de beste zorg bieden. Alle medewerkers van JBZ spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Samen zijn zij in beweging en werken ze vanuit vertrouwen, met aandacht voor jou als mens. Zij zetten zich in voor wat je nodig hebt om fijn te werken en je talenten te ontwikkelen. Waar de belofte van het JBZ voor de patiënt ‘Zorg die bij je past’ is, is de belofte van het JBZ als werkgever ‘Werk dat bij je past’. Om haar doelen te bereiken, werkt het JBZ daarnaast intensief samen met (zorg)collega’s uit andere organisaties en gebruiken zij steeds meer informatie- en zorgtechnologie. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in het JBZ Magazine

Wat ga je doen?

Als manager communicatie ben jij eindverantwoordelijk voor het strategisch communicatiebeleid en een goed lopende afdeling communicatie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Je geeft sturing aan een team van zelfstandig werkende adviseurs en medewerkers. Je bent een stevige gesprekspartner voor de raad van bestuur, het management en andere interne en externe stakeholders. Met je team zorg je voor een sterke positionering als JBZ en voor consistente en heldere communicatie in- en extern.

Over de organisatie en het team

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent een structuur met 33 resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE) die duaal worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een medisch manager.  

De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor meerdere RVE’s. Daarnaast bestaan er tien ondersteunende afdelingen, ieder aangestuurd door een stafmanager. Zie organogram

Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn circa 300 medisch specialisten werkzaam. Zij hebben een dienstverband bij het ziekenhuis of zijn in vrije vestiging binnen het ziekenhuis werkzaam.

De afdeling communicatie kent verschillende disciplines en bestaat uit 20,2  FTE ( 28 personen) en 25 vrijwilligers voor de Vriendendiensten. Het team bestaat uit bevlogen professionals met het hart op de juiste plaats. Het is een leuke club mensen die zich graag laten inspireren, willen groeien in hun expertise en (advies)vaardigheden en trots willen kunnen zijn op wat ze voor elkaar krijgen.

Opgaven

Als manager communicatie van het JBZ werk je in een uitdagende, dynamische omgeving en lever je samen met je team een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities van het ziekenhuis. Het JBZ is een innovatief ziekenhuis dat voorop wil blijven lopen en kent een aanzienlijke veranderopgave.

Je bent als manager communicatie nieuwsgierig en gedreven om de binnen- en buitenwereld met elkaar te verbinden. Je hebt oog voor relevante ontwikkelingen in de zorg, in de regio/maatschappij, in de organisatie zelf en op je vakgebied. Je vertaalt dit alles met je team naar een passend communicatiebeleid, -advies en -instrumentarium. Zo ben je met je team de oren, ogen én stem van het JBZ.

Wie ben jij?

Voor deze functie zoeken wij een stevige, authentieke persoonlijkheid die met natuurlijke autoriteit verbinding legt, samenwerking aangaat en vertrouwen wekt. Je hebt WO werk- en denkniveau, een opleiding op het gebied van communicatie en ruime ervaring in een vergelijkbare functie op strategisch niveau, bij voorkeur in een veranderende omgeving. Als je in de zorgsector werkt of hebt gewerkt, dan is dat helemaal fantastisch. Je hebt passie voor je vak en bent een teamspeler die in staat is snel te schakelen in een dynamische omgeving. Je weet belangen van diverse partijen af te wegen en bent politiek-bestuurlijk sensitief. Je weet wat er speelt, weet wat mensen beweegt en hebt uitstekende adviesvaardigheden.

Voor je team ben je een inspirerende afdelingsmanager, empathisch, toegankelijk, faciliterend en coachend en je stimuleert communicatieadviseurs en -medewerkers om het beste uit zichzelf te halen. Iemand die voor het team gaat staan! Je bent analytisch sterk, resultaatgericht, brengt focus aan en durft besluiten te nemen. Het toekomstig effect van wat jij doet is dat de afdeling communicatie als businesspartner sterk gepositioneerd is in de organisatie. De afdeling signaleert voortijdig en adviseert proactief.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende functie in een innovatieve, professionele en mensgerichte organisatie.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met onder meer een vaste eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenopbouw, een goede vervoersregeling voor de fiets en/of het openbaar vervoer en ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Inschaling vindt plaats in FWG 75 (maximaal € 8.706,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, 36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen. Op grond van de recent afgesloten cao bedraagt het bruto maandsalaris per 1 december a.s. maximaal € 9.006.   

Contact en informatie procedure
De interne procedure loopt parallel aan de externe en deze worden begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Esther Dijkstra via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. José is weer bereikbaar vanaf maandag 14 augustus. Esther is bereikbaar tot 28 juli en vanaf 21 augustus.

In verband met het zomerreces hanteren wij voor deze procedure een wat langere doorlooptijd. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 3 september 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

Woensdag 6 of donderdag 7 september – oriënterende gesprekken Zeelenberg Maandag 11 september – cv presentatie door Zeelenberg
Dinsdag 19 september – 1e gespreksronde
Woensdag 27 september – 2e gespreksronde

Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch is een topklinisch ziekenhuis en met 4500 medewerkers en 300 medisch specialisten de grootste werkgever in de regio. Vrijwel alle medische specialisaties zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks verzorgen we meer dan 500.000 polikliniekenbezoeken en ruim 60.000 ziekenhuisopnames.

Stevige en richtinggevende manager P&O

De belangrijke verbindende schakel tussen diverse partijen en ontwikkelingen

‘Jij verdient de zorg die bij je past. Gewoon omdat jij ertoe doet!’ Dit streeft het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) na. Zij staan voor Positieve Gezondheid. Alles wat zij doen is erop gericht het gezondheidswelzijn van de mensen om hen heen te verhogen. Zij gaan uit van gezondheid in plaats van ziekte en kijken vooral naar wat mensen wél kunnen. Uiteraard blijven zij daarbij de beste zorg bieden. Alle medewerkers van JBZ spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Samen zijn zij in beweging en werken ze vanuit vertrouwen, met aandacht voor jou als mens. Zij zetten zich in voor wat je nodig hebt om fijn te werken en je talenten te ontwikkelen. Waar de belofte van het JBZ voor de patiënt ‘Zorg die bij je past’ is, is de belofte van het JBZ als werkgever ‘Werk dat bij je past’. Om haar doelen te bereiken, werkt het JBZ daarnaast intensief samen met (zorg)collega’s uit andere organisaties en gebruiken zij steeds meer informatie- en zorgtechnologie. Meer informatie over de strategische koers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis vind je in JBZ Magazine

Wat ga je doen?

Het JBZ is op zoek naar een stevige, authentieke persoonlijkheid, die met een natuurlijke autoriteit verbinding legt, samenwerking aangaat en vertrouwen wekt. Een inspirerende afdelingsmanager, die samen met collega-managers verantwoordelijkheid draagt om de opgaven waar het JBZ voor staat tot een succes te maken. Een manager, die weliswaar primair verantwoordelijk is voor de eigen afdeling P&O, maar zich tevens medeverantwoordelijk voelt voor het geheel en gericht is op samenhang en samenwerking.

Als manager P&O ben je een belangrijke sparringpartner voor de Raad van Bestuur en management in de uitdagingen waar het JBZ nu voor staat. Je signaleert en agendeert relevante (HR)-ontwikkelingen en draagt zorg voor een integrale benadering van organisatievraagstukken.

Veel van de ontwikkelingen in de zorg die van belang zijn voor P&O in het JBZ zijn samengevat in het Integraal Zorgakkoord en in het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn. Je vertaalt deze naar de organisatie en het HR-beleid en -instrumentarium. Je bent het boegbeeld van de afdeling P&O en maakt sterke verbindingen met de zorg- en dienstverleners van het JBZ. Je neemt/verwerft positie om het goede (en soms ongevraagde) advies te geven. Je bent een professionele gespreks- en sparringpartner voor de medisch specialisten die zich verenigd hebben in de Bossche Specialisten Coöperatie (BSC) en de Verpleegkundige staf; er is een partnerschap met de ondernemingsraad.

 Over de organisatie en het team

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis kent een structuur met 33 resultaat verantwoordelijke eenheden (RVE) die duaal worden aangestuurd door een manager bedrijfsvoering en een medisch manager. De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor meerdere RVE’s. Daarnaast bestaan er tien ondersteunende afdelingen, ieder aangestuurd door een stafmanager. Zie organogram

Binnen het Jeroen Bosch Ziekenhuis zijn circa 300 medisch specialisten. Zij hebben een dienstverband bij het ziekenhuis of zijn in vrije vestiging binnen het ziekenhuis werkzaam.

De afdeling P&O kent een drietal eenheden, te weten (1) Service & Advies, (2) Recruitment & Personeelsplanning en (3) Arbo & Verzuim. De eenheid Arbo & Verzuim valt rechtstreeks onder de manager P&O. De beide andere eenheden worden aangestuurd door een unithoofd. De afdeling P&O heeft 55 fte, waarvan 13 fte rechtstreeks door de manager wordt aangestuurd.

Opgaven

 • Vanuit de missie en visie van het JBZ zorgen voor de realisatie van de actuele topprioriteiten op het gebied van P&O: strategische personeelsontwikkeling, goed werkgeverschap en gezondheidswelzijn.
 • Samen met het team de organisatie ondersteunen om de beweging naar de gewenste organisatie daadwerkelijk te maken, door te zorgen voor een heldere koers, de basis op orde te hebben en medewerkers daarin mee te nemen.
 • Het in ogenschouw nemen van bestuurlijke, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en deze vertalen naar de opgaven voor de organisatie.
 • Het versterken van leiderschap in de organisatie, in nauwe samenwerking met de Jeroen Bosch Academie, en het bevorderen van integrale samenwerking tussen de verschillende organisaties binnen de keten.

Wie ben jij?

Naast WO werk- en denkniveau heb je ruime ervaring als manager P&O op zowel strategisch alsook tactisch niveau in een dynamische, complexe maatschappelijke omgeving. Ook heb je aantoonbare succesvolle ervaring in organisatiedoorlichting en -ontwikkeling, waarbij je de organisatie weet mee te nemen en draagvlak weet te creëren. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Jouw stijl van leidinggeven kenmerkt zich door transparantie, inspiratie, richting en ruimte geven.
 • Je bent toegankelijk, energiek, open en positief.
 • Je bent empathisch, in staat om je kwetsbaar op te stellen en te reflecteren op je eigen effect op anderen.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om de belangen van diverse partijen af te wegen, waar mogelijk te bundelen en duidelijke kaders te stellen.
 • Je weet mensen met verschillende achtergronden en deskundigheden bijeen te brengen en als team te verbinden op visie en bedoeling.
 • Je kunt goed luisteren en de dialoog voeren op alle niveaus.
 • Je weet wat een bestuur beweegt, hebt gevoel bij het speelveld waarop bestuurders acteren en kunt een stevige gesprekspartner voor ze zijn.
 • Je laat je leiden door een stevig moreel kompas.
 • Je adviseert onafhankelijk en beschikt over een hands-on mentaliteit en overtuigingskracht.
 • Je hebt humor, relativering- en incasseringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende functie in een innovatieve, professionele en mensgerichte organisatie.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met onder meer een vaste eindejaarsuitkering, vakantiegeld, pensioenopbouw en een goede vervoersregeling voor de fiets en/of het openbaar vervoer.
 • Inschaling vindt plaats in FWG 75 (maximaal € 8.706,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband, 36 uur), afhankelijk van opleiding en ervaring. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Ziekenhuizen. Op grond van de recent afgesloten cao bedraagt het brutomaandsalaris per 1 december a.s. maximaal € 9.006.

Contact en informatie procedure
De interne procedure loopt parallel aan de externe en deze worden begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Esther Dijkstra via het kantoor van Zeelenberg in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. José is weer bereikbaar vanaf maandag 14 augustus. Esther is bereikbaar tot 28 juli en vanaf 21 augustus.

In verband met het zomerreces hanteren wij voor deze procedure een wat langere doorlooptijd. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk zondag 3 september 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts bovenaan deze pagina.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland:

Dinsdag 5 of woensdag 6 september – oriënterende gesprekken door Zeelenberg Donderdag 7 september – cv presentatie door Zeelenberg
Woensdag 20 september – 1e gespreksronde
Dinsdag 26 september – 2e gespreksronde

Over het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch is een topklinisch ziekenhuis en met 4500 medewerkers en 300 medisch specialisten de grootste werkgever in de regio. Vrijwel alle medische specialisaties zijn vertegenwoordigd. Jaarlijks verzorgen we meer dan 500.000 polikliniekenbezoeken en ruim 60.000 ziekenhuisopnames.