MogelijkMaker

in de rol van Manager

voor 36 uur per week, max. € 6 616,00 (schaal 13)

Voor de clusters Projecten, Beleid en Beheer Openbare Ruimte en Civieltechnische Werken.

Maak jij mogelijk dat je collega’s het beste uit zichzelf halen en dat de onderlinge samenwerking nog beter wordt?

MogelijkMaker

Als trotse en enthousiaste MogelijkMaker lever je HeuseService: je stelt de klant centraal, gaat de dialoog aan, werkt samen, spreekt aan en neemt verantwoordelijkheid. Klanten en collega’s voelen zich door jou gehoord en geholpen. In plaats van drempels, zie jij mogelijkheden. Op deze manier geef je handen en voeten aan onze slogan en merkbelofte: Dromen. Doen. Heusden. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke creativiteit en betrokkenheid geweldige kansen biedt. Vanuit die gedachte geven wij veel ruimte aan initiatieven van medewerkers, burgers, ondernemers en instellingen. Samen met hen zetten we plannen om in actie en maken we dromen waar, waarbij we ons committeren aan het initiatief in de samenleving.

Eén team Heusden
De organisatie (322 fte) kent een platte structuur. De gemeentesecretaris, adjunct directeur, concerncontroller en de 10 managers vormen samen met ongeveer 370 MogelijkMakers één team Heusden. Een flexibele organisatie met korte lijnen naar het bestuur, die snel in kan spelen op de realisatie van bestuurlijke doelen (coalitieprogramma) en initiatieven uit de samenleving. De sfeer in de organisatie is te kenmerken als open, informeel, constructief en actief. Er wordt een beroep gedaan op ieders positieve energie, eigen verantwoordelijkheid en vakmanschap. Er is veel ruimte en vertrouwen voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Drie kernwaarden spelen een hoofdrol: klantgerichtheid; dialoog en samenwerking; en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.

Opgaven en rolinvulling
Van jou als manager wordt verwacht dat je de uitdaging aangaat om het verschil te maken en Heusden op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. Met bijzondere aandacht op de volgende onderwerpen:

 • Een proactieve, zichtbare, verbindende, resultaatgerichte rol vervullen in de clusters, in het managementteam en in de breedte van de organisatie. Actief de dialoog en samenwerking zoeken, luisteren naar initiatieven die ontstaan, verbanden leggen, bruggen slaan en opgaven –gezamenlijk- tot resultaat leiden.
 • Stimuleren van een actieve, participerende rol van medewerkers in de clusters, in de organisatie én in de samenleving richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, vanuit de rol van procesbegeleider en facilitator. Dit betekent inspireren, motiveren en innovatief meedenken met diverse initiatieven.
 • Je bent ambassadeur van projectmatig werken in de organisatie. Je stimuleert het proces van verdere professionalisering en zorgt voor goede inbedding ervan in de breedte van de organisatie. Facetten die je aandacht hebben in dit proces: integraal werken, heldere projectafbakening en ambtelijke opdrachtgeversrol. Je coacht teams van professionals om hen optimaal in hun kracht te zetten.
 • De clusters vormen een divers geheel van beleid, uitvoering en projecten. Aangevuld met het ambtelijk opdrachtgeverschap maakt dat van jou als manager wordt verwacht dat je dynamisch schakelt en goed zicht hebt op de project- en lijnorganisatie, en het op strategisch, tactisch en operationeel niveau goed weet te organiseren.
 • Je hebt een goed overzicht op alles wat speelt en bent inhoudelijk en budgetmatig in control op projecten, beheer-, uitvoerings- en ontwikkelplannen; je weet snel door te dringen tot de kern en bent sensitief op de politiek bestuurlijke belangen ervan.
 • Je treedt op als sparringpartner voor bestuur en directie. In het ambtelijk/bestuurlijk speelveld weet je de diverse rollen en belangen goed te doorzien, te respecteren en af te bakenen.

De clusters

Het cluster Projecten bestaat uit twee onderdelen. De vijf projectleiders  en vier projectsecretarissen focussen zich op complexe, clusteroverstijgende projecten zoals de ontwikkeling woningbouwprojecten (Geerpark, De Grassen), realisatie high-tech medische campus in combinatie met hoogwaardige woningbouw (Landgoed Steenenburg), A59 en de gebiedsversterking Oostelijke Langstraat. Het andere onderdeel, bestaande uit twee medewerkers, houdt zich bezig met de verkoop van gemeentelijke woningbouwkavels (Kavelwinkel).

Het cluster Civiele Werken, bestaande uit een coördinator en twee civiele projectleiders, twee opzichters, een integraal medewerker projecten, en een flexibele schil, richt zich op civiele projecten; van operationele werkzaamheden tot complexe projecten in advies, projectleiding en regievoering; zowel in eigen beheer uitgevoerde als uitbestede projecten.

Het cluster Beleid Beheer Openbare Ruimte bestaat uit 13 medewerkers en draagt zorg voor de instandhouding (beheer en onderhoud) en vervanging van alle assets in de openbare ruimte, en het opstellen van beleid voor het gebruik en bescherming van de openbare ruimte.

Ook het verkeer- en vervoersbeleid inclusief operationele uitwerking zit in het cluster. Evenals:

 • Opdrachtgeverschap voor externe (onderhouds)aannemers en buitendienst.
 • Interne advisering in werkproces planologische procedures en omgevingsvergunningen.
 • Behandelen inwonersvragen, – verzoeken en – initiatieven over de openbare ruimte.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau en affiniteit met het werkveld en kennis van projectmatig werken, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

 • Bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit – (willen) Weten wat er speelt; een antenne voor communicatie en op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving.
 • Verbindend vermogen – Gaat op alle niveaus uit van partnership en gelijkwaardigheid.
 • Leiderschap – Staat achter en stimuleert het vakmanschap van medewerkers en stuurt vanuit de merkbelofte en kernwaarden op strategische hoofdlijnen. Je stimuleert een open cultuur van ontwikkeling, zelfregie en creativiteit, waar men durft te doen, waar fouten gemaakt mogen worden en waar men leert en groeit met en van elkaar.
 • Mensgericht – Met oog voor resultaat en zakelijk wanneer nodig. Je bent alert op de balans tussen motiveren, stimuleren, ruimte geven en kritisch noot.
 • Vakmanschap – Je hebt affiniteit met het domein van de fysieke leefomgeving/ openbare ruimte: je spreekt de ‘taal’ van het werkveld, denk procesmatig en ziet de samenhang tussen de diverse clusters.
 • Je bent doordrongen van de waardevolle bijdrage die je iedere dag weer kan leveren als MogelijkMaker, dicht op de huid van de samenleving.

In Heusden wordt veel van je verwacht, en er is ook veel mogelijk. Gezamenlijk streeft men iets moois na!

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Heusden biedt een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je mogelijkheden hebt jezelf te ontplooien. Denk bijvoorbeeld aan zowel interne als externe cursussen en trainingen. We leren ook van elkaar, dit doen we door actuele onderwerpen te belichten in onze Heusdense School. Ook organiseren we verschillende personeelsbijeenkomsten en kun je samen met collega’s sporten in het kader van vitaliteit.

Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 92 928,00 bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (schaal 13, inclusief Individueel Keuze Budget van 17,05%). Verder stelt de gemeente een telefoon en laptop beschikbaar. Heusden heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden en heeft het flexwerken in plaats en tijd hoog in het vaandel staan. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het integriteitsbeleid? Klik hier.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien je curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 23 oktober 2022 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kan online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/mogelijkmaker-heusden. We vragen je te laten zien wie jij bent, in het licht van de kernwaarden van Heusden en je toegevoegde waarde in de rol van MogelijkMaker/ Manager.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Gemeente Heusden

De gemeente Heusden bestaat uit 11 kernen, is ruim 8.000 hectaren groot en telt iets meer dan

45.000 inwoners. De gemeente is sportief, bedrijvig, ondernemend en rijk aan historie, natuur en

cultuur. In een dorpse omgeving, begrensd door de Bergsche Maas en de Loonse en Drunense Duinen, zorgt de A59 voor een uitstekende ontsluiting en zijn Waalwijk en ’s-Hertogenbosch vlakbij.

Gemeente Heusden

“Bureau Zeelenberg heeft het proces voor de werving van een nieuwe gemeentesecretaris uitstekend ondersteund. Zowel in de voorbereidende inventarisatie van kandidaten als in het vervolg is veel werk uit handen genomen.

De wijze waarop de selectie is begeleid in het precaire keuzeproces is naar volle tevredenheid van college en directie. Wellicht zou men hier kunnen spreken van onzichtbare aanwezigheid. Met name de kennis van de markt en in de inschatting van de match tussen het gewenste profiel en de kandidaat bleek een goede te zijn, waardoor de selectie werd vereenvoudigd.

‘Geruisloos en kwaliteit’ zijn de kernwoorden voor procesbegeleiding door Zeelenberg.”

Mogelijkmaker (in de rol van Manager)

Maak jij mogelijk dat je collega’s het beste uit zichzelf halen en dat de onderlinge samenwerking nog beter wordt?

Dromen. Doen. Heusden.
Deze drie woorden uit de merkbelofte zeggen het: Heusden is de gemeente voor doeners met een droom. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke creativiteit en betrokkenheid geweldige kansen biedt. Vanuit die gedachte geven wij veel ruimte aan initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. Samen met hen zetten we plannen om in actie en maken we dromen waar, waarbij we ons willen laten leiden door het initiatief in de samenleving.

In plaats van drempels zien wij mogelijkheden en kijken we samen met collega’s en de klant hoe we het doel toch kunnen bereiken. ‘HeuseService’ noemen we dat. Voortdurend zoeken we naar verbetering in onze manier van werken. Werkomgeving, interne cultuur, organisatiestructuur, communicatie, informatiebeheer en ICT versterken elkaar zodanig dat ze maximaal bijdragen aan de resultaten voor de klant.

Organisatie
De organisatie (295 FTE) kent een relatief platte structuur. Een flexibele organisatie die snel in kan spelen op behoeften en vragen uit de samenleving. De sfeer in de organisatie is open, informeel, constructief en actief. Er wordt een beroep gedaan op ieders positieve energie en eigen verantwoordelijkheid en er is veel ruimte en vertrouwen voor initiatieven. De kernwaarden klant centraal, dialoog & samenwerking en aanspreken & verantwoordelijkheid nemen spelen een hoofdrol.

De opgaven
Van de manager wordt verwacht dat hij/zij de uitdaging aangaat om het verschil te maken en Heusden op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. In dit licht wordt bijzondere aandacht verwacht op de volgende onderwerpen:

 • Een proactieve, zichtbare, verbindende, resultaatgerichte rol vervullen in de clusters, in het managementteam en in de breedte van de organisatie. Actief de dialoog en samenwerking zoeken, luisteren naar initiatieven die ontstaan, verbanden leggen, bruggen slaan en opgaven –gezamenlijk- tot resultaat leiden.
 • Stimuleren van een actieve, participerende rol van medewerkers in het team, in de organisatie én in de samenleving richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners, vanuit de rol van procesbegeleider en facilitator. Dit betekent inspireren, motiveren en innovatief meedenken met diverse initiatieven.

Jij richt je hierbij op de clusters Informatie & Automatisering, Facilitaire Dienst, Documentaire Informatievoorziening en Informatie.

De clusters
Cluster Informatie & Automatisering houdt zich bezig met de ICT-dienstverlening binnen de organisatie en bestaat uit een coördinator, drie systeem-/ netwerkbeheerders, twee helpdeskmedewerkers en vier applicatiebeheerders.

Het cluster Documentaire informatievoorziening bestaat uit een coördinator, zes medewerkers DIV en twee administratief medewerkers. Samen zorgen zij voor de post-, archief- en informatievoorziening van de gemeentelijke dienstverlening.

Cluster Informatie focust op (de doorontwikkeling van) het datagedreven werken en bestaat uit een informatiearchitect, een coördinator geo-informatiebeheer en twee geo-informatiebeheerders.

Binnen het cluster Facilitaire dienst werken drie bodes en zes cateringmedewerkers. Zij vervullen representatieve taken bij vergaderingen en bijeenkomsten en faciliteren op het gebied van repro-werkzaamheden, bestellingen, catering en interne post.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau, ervaring als manager in een politiek-bestuurlijke context en affiniteit met het werkveld, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

 • Bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit – (willen) Weten wat er speelt; een antenne voor communicatie en op de hoogte van wat er leeft in het werkveld en de (bestuurlijke) omgeving.
 • Verbindend vermogen – Gaat op alle niveaus uit van partnership en gelijkwaardigheid. In het MT stel jij je op als ambassadeur van jouw clusters.
 • Leiderschap – Staat achter medewerkers en stuurt op strategische hoofdlijnen. Je stimuleert een open cultuur van ontwikkeling, zelfregie en creativiteit, waar men durft te doen, waar fouten gemaakt mogen worden en waar men leert en groeit met en van elkaar.
 • Creativiteit – Anders denken; het net even anders doen om het onmogelijke mogelijk te maken.
 • Mensgericht – Met oog voor resultaat en zakelijk wanneer nodig. Duidelijk in je communicatie en komt afspraken na; dat verwacht je ook van anderen. In stressvolle situaties bied jij rust.
 • Je bent doordrongen van de waardevolle bijdrage die je iedere dag weer kan leveren als MogelijkMaker, dicht op de huid van de samenleving.


In Heusden wordt veel van je verwacht, en er is ook veel mogelijk. Gezamenlijk streeft men iets moois na!

Arbeidsvoorwaarden
Gemeente Heusden biedt een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je mogelijkheden hebt jezelf te ontplooien. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt je salaris maximaal € 6.302,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 13). Verder ontvang je een Individueel Keuze Budget van 17,05% en stelt de gemeente een telefoon en laptop beschikbaar. Heusden heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden en heeft het flexwerken in plaats en tijd hoog in het vaandel staan. Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden en het integriteitsbeleid? Klik hier.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ‘s-Hertogenbosch, 073 – 612 06 55.

We zien je curriculum vitae en motivatie graag uiterlijk 27 september 2020 tegemoet. Voel je vrij om voor je motivatie een vorm te gebruiken die bij jou past. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatie nadrukkelijk centraal te stellen: hoe jij de kernwaarden van Heusden beleeft en jouw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol van MogelijkMaker/ Manager, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 40/41                                   orienterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Donderdag 8 oktober 2020         cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Woensdag 14 oktober 2020        persoonlijke presentatie
 • Vrijdag 16 oktober 2020              matchpoint dag


Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.