Coachende en verbindende domeinmanager Dienstverlening Toezicht en Handhaving

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het domein en voor de gemeentebrede dienstverlening. Werken en denken vanuit dienstverlening zit in jouw DNA.

Een betrokken organisatie waar men er samen de schouders onder zet, dát is gemeente Heemstede. Een organisatie met korte lijnen tussen collega’s, het MT en het college. Medewerkers zijn loyaal en zetten zich vol enthousiasme in voor het bestuur en de inwoners. Als domeinmanager heb je een brede verantwoordelijkheid en oefen je direct invloed uit op waar de gemeente zich mee bezighoudt. Dé plek om impact te maken!

Als lid van het managementteam ben je samen met je collega MT-leden verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling en draag je bij aan het algehele reilen en zeilen van de organisatie. Je denkt mee en zoekt de verbinding.

Over de organisatie en het domein
De organisatie is opgedeeld in vier domeinen: Bestuurs- en Juridische Zaken, Samenleving, Ruimte en Dienstverlening Toezicht & Handhaving. Elk domein wordt aangestuurd door een domeinmanager. Zij vormen samen met de manager P&O, de manager Financiën en de gemeentesecretaris het MT.

Jij geeft leiding aan het domein Dienstverlening, Toezicht en Handhaving (ca. 25 FTE) dat bestaat uit drie teams: Publiekszaken (1e-lijns klantcontact via het gemeentelijke KCC, Burgerzaken), Bouw- & Woningtoezicht (vergunningverlening) en Handhaving Openbare Ruimte. Elk team wordt aangestuurd door een teamleider.

Het team Publiekszaken houdt zich bezig met de informatievoorziening en dienstverlening aan inwoners en bedrijven op het gebied van burgerzaken en aanverwante onderwerpen en op het 1e-lijns klantcontact via alle relevante (online) kanalen. Het team Bouw- & Woningtoezicht richt zich op de advisering en toetsing, vergunningverlening, inspectie en handhaving voor bouwprojecten binnen de gemeente. Het team Handhaving werkt voor zowel de gemeente Heemstede als de gemeente Bloemendaal. Voor beiden gemeenten houdt het team zich bezig met het leveren van toezicht en handhaving van de APV en zorgt voor de controle van parkeergebieden.

Wat staat je te doen?
Als domeinmanager word je uitgedaagd om het gemeentelijk dienstverleningsconcept door te ontwikkelen. De Heemsteedse dienstverlening scoort bovengemiddeld hoog (waarstaatjegemeente) en de ambitie is dat te blijven doen. De (maatschappelijke) context waarbinnen Heemstede haar dienstverlening moet realiseren, is sterk aan verandering onderhevig en vereist een herijking van het dienstverleningsconcept. Andere speerpunten zijn de invoering van de Omgevingswet: je zorgt ervoor dat dit naar een werkbare praktijk wordt vertaald. En het vormgeven van een organisatiebrede aanpak, werkwijze en borging om te komen tot integrale handhaving.

Dienstverlening is je portefeuille en je primaire verantwoordelijkheid. Als MT-lid neem je daarnaast ook het opdrachtgeverschap op voor projecten of programma’s die niet direct tot je eigen domein behoren om zo bij te dragen aan het integraal aansturen van de organisatie.

Wie ben jij?
Jij hebt WO werk- en denkniveau en ruime leidinggevende ervaring binnen een overheidsorganisatie. Daarnaast heb je affiniteit met de vakgebieden binnen het domein. De volgende persoonlijke kenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Als manager behoud je de rust én het overzicht en zorg je voor verbinding.
 • Je voelt je prettig in de rol van een coachende en toegankelijke manager die oog heeft voor het ontwikkelpotentieel van de teams en medewerkers, bijstuurt en inhoudelijk verdiept waar nodig.
 • Je bent besluitvaardig en een goede sparringpartner voor het bestuur. In politiekgevoelige dossiers weet je het bestuur proactief van advies te voorzien.
 • Je bent een stevige gesprekspartner en toont daadkracht.

Wat biedt Heemstede jou?
Heemstede biedt je een uitdagende functie met een salaris van maximaal € 6.616,- bruto per maand (schaal 13) op basis van een 36-urige werkweek. Je exacte salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. Het betreft een contract voor een jaar, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband.

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget (17,5% van het salaris) en een vitaliteitsbudget (€ 175,- bruto per jaar). Je krijgt een laptop en smartphone in bruikleen en een ingerichte thuiswerkplek naast een flexwerkplek op het gemeentehuis. Daarnaast biedt Heemstede volop ruimte voor ontwikkeling met uitstekende studiefaciliteiten.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 maart 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk deel uit van de procedure.

Over Heemstede
Heemstede is in 2021 door Elsevier uitgeroepen tot derde beste woongemeente van Nederland. Typerend voor de gemeente is dat het veel groen, landgoederen en bossen heeft. Groen, historie, cultuur en winkels; Heemstede heeft het allemaal! Samen met 220 collega’s zet men zich elke dag in voor een fijne leefomgeving voor de inwoners. Ook de dynamiek van de grote stad is dichtbij.

Domeinmanager Ruimte (MT-lid en loco secretaris)

Een betrokken organisatie waar men er samen de schouders onder zet, dát is gemeente Heemstede. Een organisatie met korte lijnen tussen collega’s, het MT en het college. Medewerkers zijn loyaal en zetten zich vol enthousiasme in voor het bestuur en de inwoners. Als domeinmanager heb je een brede verantwoordelijkheid en oefen je direct invloed uit op waar de gemeente zich mee bezighoudt. Dé plek om impact te maken!

Als lid van het managementteam ben je samen met je collega MT-leden verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling en draag je bij aan het algehele reilen en zeilen van de organisatie. Je denkt mee en zoekt de verbinding. Je bent tevens loco secretaris.

Domein

Je geeft leiding aan het domein Ruimte dat bestaat uit de teams Ruimtelijk Beheer (42 FTE) en Ruimtelijk Beleid (9 FTE). Binnen het (zelf organiserende) team Ruimtelijk Beleid worden op alle aandachtsgebieden van het domein strategisch beleid en kaders ontwikkeld en wordt advies gegeven aan college, raad en inwoners. Bij nieuwe wetgeving, zoals de Omgevingswet, wordt de invoering daarvan voorbereid en gecoördineerd.

Het team Ruimtelijk Beheer – aangestuurd door een manager en twee teamleiders voor de uitvoering – richt zich op de vakgebieden civiel, riool, water, groen, bomen en bos, beheer gemeentelijk vastgoed, reiniging en afvalinzameling, gemeentelijke begraafplaats en de kinderboerderij.

Domein Ruimte richt zich op de ontwikkeling, realisatie en het beheer van de openbare ruimte en de (on)bebouwde omgeving van de gemeente. Als domeinmanager ben je in de volle breedte van het domein actief. Aandachtsgebieden binnen het domein zijn: stedenbouw, ruimtelijke kwaliteit, energie, klimaat, milieu, mobiliteit, landschap, recreatie, economische zaken, voorbereiding en uitvoering openbare ruimte, vastgoed en volkshuisvesting. Leefbaarheid en duurzaamheid staan centraal, evenals de samenwerking in de regio en met de inwoners.

Opgaven en rolinvulling

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Samenspel organisatie en bestuur

Jij vormt de schakel tussen organisatie en bestuur. Je treedt daadkrachtig op als de situatie daar om vraagt en stelt je op als sparringpartner in politiekgevoelige dossiers om het bestuur proactief van advies te voorzien. Als strategisch adviseur naar het bestuur weet je hoe belangrijk een netwerk is en leg je de verbinding met de Heemsteedse gemeenschap en de regio; je weet wat er speelt. Je kunt de vertaalslag maken van visie naar concrete uitvoering en weet waar het over gaat.

Doorontwikkeling domein

Als manager behoud je de rust én het overzicht, denk je mee over prioritering en zorg je voor verbinding (zowel binnen als buiten het domein). Je hebt oog voor het ontwikkelpotentieel van de teams en medewerkers, stuurt bij en verdiept inhoudelijk waar nodig.

Organisatie

In het kader van organisatieontwikkeling heeft men gekozen voor domeinsturing, waarbij de organisatie is opgedeeld in vier domeinen: Bestuurs- en Juridische Zaken, Samenleving, Dienstverlening Toezicht & Handhaving en Ruimte. Elk domein wordt aangestuurd door een domeinmanager. Zij vormen samen met de manager P&O, de manager Financiën en de gemeentesecretaris het MT.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke organisatie en brede ervaring in het ruimtelijk domein. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je hebt een goed gevoel voor en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en politieke processen.
 • Je bent een strategische denker en doorziet zaken. Je weet de juiste vragen te stellen.
 • Je bent een stevige gesprekspartner, daadkrachtig en in staat sturing te geven aan complexe situaties.
 • Je bent een coachend leidinggevende en hebt oog voor de mens. Je vertrouwt en verbindt medewerkers.
 • Je bent toegankelijk en open, maar ook duidelijk in verwachtingen richting collega’s en het bestuur.
 • Je bent samenwerkingsgericht en weet mensen en onderwerpen met elkaar te verbinden.
 • Je beschikt over een gezonde dosis relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Heemstede biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal

€ 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort uitbetaling in functieschaal 14 tot de mogelijkheden. Het betreft een contract voor een jaar, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband.


De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een individueel keuzebudget (17,5% van het salaris) en een vitaliteitsbudget (€ 175,- bruto per jaar). Je krijgt een laptop en smartphone in bruikleen en een ingerichte thuiswerkplek naast een flexwerkplek op het gemeentehuis. Daarnaast biedt Heemstede volop ruimte voor ontwikkeling met uitstekende studiefaciliteiten.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 mei 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van domeinmanager en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 19-20    Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 19 mei 2021    cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 21 mei 2021    Persoonlijke pitches kandidaten
 • 26 mei 2021    1e gespreksronde
 • 28 mei 2021    2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt onderdeel uit van de procedure.

Over Heemstede

Heemstede is vorig jaar door Elsevier uitgeroepen tot derde beste woongemeente van Nederland. Typerend voor de gemeente is dat het veel groen, landgoederen en bossen heeft. Groen, historie, cultuur en winkels; Heemstede heeft het allemaal! Samen met 200 collega’s zet men zich elke dag in voor een fijne leefomgeving voor de inwoners. Ook de dynamiek van de grote stad is dichtbij.