Directeur

Schaalsprong wonen, Ruimtelijk beleid, Omgevingswet, Energietransitie, Schiphol

Gemeente Haarlemmermeer is een dynamische en inclusieve organisatie die zich inzet voor iedereen die in de gemeente woont en werkt. Inmiddels telt Haarlemmermeer meer dan 150.000 inwoners, 31 dorpen en kernen en strekt het gebied zich uit van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Haarlemmermeer is een spannende en dynamische gemeente vol contrasten: agrarisch, maar ook de dynamiek van internationale handel en logistiek. Groen én grijs, dorps én grootstedelijk. Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. Nationale luchthaven Schiphol Airport draagt mede bij aan het unieke karakter van Haarlemmermeer.

De komende decennia zal Haarlemmermeer doorgroeien naar meer dan 200.000 inwoners.
De groeifase waarin de gemeente zich bevindt, vraagt om een organisatie (nu iets meer dan 1050 FTE) die daarin meegroeit. Als directeur geef je, samen met het directieteam, mede sturing aan de hiervoor benodigde organisatieontwikkeling. Het haakt direct aan op je eigen directieportefeuille omdat deze gevuld is met het opdrachtgeverschap op de versnelling van de integrale bouwopgave (de zogeheten ‘schaalsprong’) en op de gewenste doortrekking van de Noord-Zuid metrolijn naar Hoofddorp en lijnverantwoordelijkheid voor o.a. het ruimtelijke beleid, de energietransitie, de Omgevingswet en Schiphol.  

We zoeken daarom een directeur die:

op een energieke manier nieuwe impulsen geeft aan het ruimtelijk beleid. Je inspireert management en medewerkers, niet alleen vanuit visie maar juist ook via je dagelijkse handelen, de manier waarop je leiding geeft en samenwerkt. De opgave is altijd leidend voor je, integraal en vanuit de blik van de samenleving.  

een inspirerende dienstverlener en een netwerker is: je bent verantwoordelijk voor succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Je onderhoudt een relevant netwerk op lokaal en regionaal niveau en zet dit in voor het bereiken van de doelen van onze organisatie. Je bent een ambassadeur voor onze organisatie en laat dit zien in houding en gedrag.

een krachtig strategisch adviseur is: je adviseert het college van B&W en betrokken wethouders en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Je doet dit met een goed ontwikkeld gevoel voor de politieke verhoudingen. Je bent een stevige gesprekspartner met overtuigingskracht. Je bent in staat om bestuurders te ‘spiegelen’ en biedt tegenspel. Je zoekt naar een goede match tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

Wij zoeken een vernieuwend leider die met flair leiding geeft aan de realisatie van de ambities van Haarlemmermeer. Iemand die gemotiveerd raakt van onze organisatiekoers ‘Werken vanuit de bedoeling’ en intrinsiek aansluit op onze kernwaarden Samen, Waarderend en Professioneel. Iemand die makkelijk schakelt tussen lange- en korte termijn en tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau en die organiserend vermogen koppelt aan besluitvaardigheid. Daarbij ben je steeds weer in staat om het bestuurlijke en ambtelijke perspectief aan elkaar te verbinden.

Dit vanuit nabijheid en betrokkenheid op de politiek-bestuurlijke omgeving en met aantoonbare leidinggevende kwaliteiten.

Lees meer over bestuur, organisatie en nadere duiding van de context en opgaven in het uitgebreide functieprofiel.

Hierin vind je ook contactgegevens en informatie over arbeidsvoorwaarden en procedure.

Gemeentesecretaris /Algemeen directeur

Gemeente Haarlemmermeer is een dynamische en inclusieve organisatie die zich inzet voor iedereen die in de gemeente woont en werkt. Inmiddels telt Haarlemmermeer meer dan 150.000 inwoners, 31 dorpen en kernen en strekt het gebied zich uit van het Noordzeekanaal tot aan de Kagerplassen. Haarlemmermeer is een spannende en dynamische gemeente vol contrasten: agrarisch, maar ook de dynamiek van internationale handel en logistiek. Groen én grijs, dorps én grootstedelijk. Haarlemmermeer streeft ernaar een duurzame, innovatieve en dienstverlenende gemeente te zijn. Nationale luchthaven Schiphol Airport draagt mede bij aan het unieke karakter van Haarlemmermeer.

De komende decennia zal Haarlemmermeer doorgroeien naar meer dan 200.000 inwoners.
De groeifase waarin de gemeente zich bevindt, vraagt om een organisatie (nu iets meer dan 1050 FTE) die daarin meegroeit. Als gemeentesecretaris geef je sturing aan de hiervoor benodigde organisatieontwikkeling, waarbij gelijktijdig ook verschillende andere grote en kleine(re) in- en externe opgaven de nodige aandacht zullen vragen.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur…

leid je de gemeentelijke organisatie van een van de meest dynamische gemeenten van Nederland. Je inspireert het management en zorgt er als goed werkgever voor dat medewerkers optimaal kunnen presteren, hun talenten kunnen inzetten, en zich kunnen ontwikkelen.

ben je dienstverlener: je bent verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van het beleid en stimuleert vernieuwingen. Je gelooft in een integere, betrouwbare en transparante overheid, onderhoudt een relevant netwerk op lokaal en regionaal niveau.

ben je strategisch adviseur: je adviseert het college van B&W en de Burgemeester en vertaalt politieke ambities in hoogwaardige en uitvoerbare plannen. Je doet dit met een goed ontwikkeld gevoel voor de politieke verhoudingen. Daarbij is er met de burgemeester, de wethouders en de griffier een constructieve samenwerkingsrelatie. Vertrouwen is hierbij onmisbaar. Je bent in staat om bestuurders te ‘spiegelen’ en biedt tegenspel. Je bent de schakel tussen wat het bestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.

De ontwikkelingen en opgaven in Haarlemmermeer vragen gerichte inzet en investeringen in de toekomstbestendigheid van de organisatie en de aantrekkelijkheid als werkgever.  Hoe geef je sturing aan de gewenste veranderingen; hoe geef je leiding aan de beoogde groei; hoe breng je balans tussen de focus op tijdelijke opgaven en de aandacht voor structurele ontwikkeling? Hoe zorg je dat je de juiste medewerkers hebt, houdt en aan je bindt?

Wij zoeken een zichtbaar boegbeeld die op een inspirerende wijze leidinggeeft aan de realisatie van de ambities van Haarlemmermeer. Iemand die voor invulling zorgt van onze kernwaarden Samen, Waarderend en Professioneel. Iemand die kan omgaan met dynamiek, met een open houding voor vernieuwing en tegelijk oog voor het belang van stabiliteit en uitvoerbaarheid. Iemand die steeds weer in staat is om het bestuurlijke en ambtelijke perspectief aan elkaar te verbinden. Het vraagt nabijheid en betrokkenheid op de politiek-bestuurlijke omgeving en aantoonbare leidinggevende kwaliteiten.

Lees meer over bestuur, organisatie en nadere duiding van de context en opgaven in het uitgebreide functieprofiel. Hierin vind je ook contactgegevens en informatie over arbeidsvoorwaarden en procedure.