Concerncontroller

Concerncontroller

Een nieuwe spilfunctie voor professionalisering van de jonge organisatie. Ben jij die krachtige bouwer die alle disciplines in de organisatie met elkaar verbindt?

Gemeente Wassenaar

Bestaat uit een mooie dorpskern met daaromheen een kenmerkende lommerrijke en rustige omgeving. Luxe bebouwing en de ligging aan de Zuid-Hollandse kust zorgen voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, ook voor ca. 5.000 expats. De ruim 27.000 inwoners worden over het algemeen beschreven als hoogopgeleid, ondernemend, nuchter en betrokken bij wat er speelt en gebeurt in hun gemeente.

Organisatie en bestuur

Tot september 2021 werkte Wassenaar de laatste acht jaar samen met gemeente Voorschoten in de werkorganisatie Duivenvoorde (WODV). Door verschillen van beide gemeenten in regionale oriëntatie en samenwerkingsverbanden is besloten tot opheffing.

De jonge, zelfstandige organisatie van de gemeente Wassenaar is haar pioniersfase aan het ontgroeien en wil zich op diverse organisatieposities gaan versterken. Men werkt opgavegericht en daartoe is een platte organisatiestructuur ingericht. De organisatie is eigentijds, open en oplossingsgericht: zelfstandigheid en eigen -creatieve- vakvolwassen inbreng en oplossingen worden gestimuleerd; ‘fouten’ zijn er om van te leren. Daarnaast ligt de bestuurlijke ambitie hoog. Samen wordt gewerkt aan het steeds scherper krijgen van rollen en verantwoordelijkheden in de platte organisatiestructuur.

Met de rol van concerncontroller richt men op kwaliteitsverbetering van sturing, beheersing en risicomanagement. De concerncontroller legt verantwoording af aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur en heeft tegelijkertijd een onafhankelijke adviserende rol. De functies van gemeentesecretaris/algemeen directeur, loco secretaris, plaatsvervangend algemeen directeur en de concerncontroller zijn sleutelposities binnen de organisatie.

Opgaven

Na de ontvlechting staat Wassenaar voor een stevige opgave; doorontwikkeling van de organisatie met het accent op excellente bedrijfsvoering. Doelen, rollen en verantwoordelijkheden dienen helder zijn om een ‘good governance’ neer te kunnen zetten. Als concerncontroller vervul jij een centrale, onafhankelijke rol en geef je een impuls aan de ontwikkeling organisatiebreed. Je bent sparringpartner en stevig adviseur voor de organisatie waar het gaat om de (her)inrichting van het beheerssysteem. Op de agenda voor de korte termijn staan twee zaken:

Verdere inrichting van de organisatie

Samen met de zes strategisch adviseurs en de 11 coach/coördinatoren (CoCo’s) van de eenheden in de lijnorganisatie ga je aan de slag met de opgaven, processen en verantwoordelijkheden.

Je analyseert en toetst op kritische wijze en adviseert over (her)inrichting van processen met oog voor doel- en rechtmatigheid. Je bent alert op het financiële en juridische aspect van controlling en hebt integraal overzicht over dwarsverbanden in opgaven. Je adviseert over borging van taken en rollen in de juiste teams en blijft hierop sturen door structuur en samenwerkingsvormen mee in te richten. Zo vergroot je implementatiekracht en draag je bij aan een goede inrichting van de bedrijfsvoering binnen de organisatie, waarbij doelen, rollen en verantwoordelijkheden helder zijn.

Invulling geven aan de taken van Functionaris Gegevensbescherming

De wet schrijft voor dat de functionaris gegevensbescherming een inhoudelijk onafhankelijke positie heeft binnen de organisatie. Daarom is deze ondergebracht binnen de functie van concerncontroller. Je vervult een toezichthoudende rol waarin je ook het management en medewerkers helpt om te groeien in privacy bewustzijn en de naleving hiervan in de beheers- en besluitvormingsprocessen.

‘Going concern’ houd je je als concerncontroller bezig met:

 • de gemeentelijke auditcyclus
 • evaluatie en ontwikkeling van de bedrijfsvoeringsprocessen
 • beleidsevaluatie, strategische beleidsontwikkeling en implementatie
 • bewaking van de kwaliteit en effectiviteit van sturingsinformatie

Van zorgvuldige analyse en reflectie tot het kordaat op orde brengen waar nodig; je behoudt een overkoepelende blik en oog voor waar je het met elkaar voor doet. Kortom je bent een stevig adviseur met oog voor de professionalisering van de organisatie; vertrouwenwekkend, conceptueel en sterk verbindend op inhoud en proces.

Je treedt toegankelijk, actief en verbindend op. Je weet mensen mee te nemen in het belang van een goede governance, je stimuleert het control- en risicobewustzijn in de organisatie. Je laat je niet uit het veld slaan door een terugslag; je gebruikt het juist om weer samen van te leren. Je hebt een duidelijke helicopterview en verbindt teams en mensen aan opgaven. Je adviseert gevraagd en ongevraagd aan CoCo’s, strategen, directie en bestuur.

Jouw profiel 

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau, daarnaast heb je relevante ervaring en/of aantoonbare affiniteit met concern control en zin in een uitdagende opgave. Je hebt al wat vlieguren en bij voorkeur ervaring in of met een politiek-bestuurlijke omgeving. Persoonlijkheid, drijfveren en ambitie zijn leidend in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een autonome, toegankelijke, stevige persoonlijkheid met natuurlijk overwicht.
 • Je hebt helicopterview, bent analytisch sterk, kunt goed overzien en samenvatten.
 • Je toont persoonlijk leiderschap, hebt lef, bent positief-kritisch en autonoom. Zo blijf je koersvast.
 • Je hebt inlevingsvermogen en bent sensitief voor wat speelt
 • Je bent communicatief vaardig en hecht waarde aan tijdige en volledige communicatie.
 • Je gaat echt voor het ‘samen’; je verbindt, helpt, faciliteert en motiveert.
 • Je hebt geduld, om stap voor stap te bouwen
 • Je hebt humor en kunt relativeren.

Arbeidsvoorwaarden, Wassenaar biedt:

 • Afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.616,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13, cao gemeenten).
 • Een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je bouwt maandelijks een Individueel Keuzebudget op van 17.05% van het bruto maandsalaris. Je kunt dit budget onder meer inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd of zelf beschikken over het budget.
 • Een ABP pensioen, waarvan 70% van de premie wordt betaald door de Gemeente Wassenaar
 • Diverse opleidingsmogelijkheden; Wassenaar investeert graag in jou.
 • Aanmoediging tot een gezond leven:  per jaar kun je een bedrag van € 300,- ontvangen voor een sportschoolabonnement.
 • Een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering.
 • OV reiskosten vergoeding als je met ov reist. Kom je met de auto of de fiets, dan ontvang je altijd een reiskostenvergoeding van € 0,19 cent per kilometer.
 • Een goede balans tussen werk en privé.

Contact en informatie procedure

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure zijn gepland.

Week 36 2022                                  Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
8 september 2022                           cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
14 september 2022                         1e gespreksronde
21 september 2022                          Assessment
26 of 27 september 2022              2e gespreksronde

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 28 augustus 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Veenstra of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure worden nog gepland en zullen op de website worden gepubliceerd.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 28 augustus 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via https://zeelenberg.nl/vacatures/wassenaar-concerncontroller/

Een referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.