Stevige teamleider maatschappelijk domein

Oog voor mensen, het onderkennen van talenten, een stevig team bouwen én sturing geven aan (een deel van) het dynamische maatschappelijk domein. Dat is waar je voor aan de lat staat in Venlo. Een interessante functie waarin je uitgedaagd wordt en waarin jij de organisatie uitdaagt.

Venlo is een dynamische 100.000+ gemeente die voortdurend in beweging is. Als grens- én centrumgemeente heeft de stad een bijzondere positie in de regio, met een internationaal karakter. Ondernemerschap kenmerkt de handelsstad. De Noord-Limburgse gemeente is resultaat gedreven en ambitieus. Zo wil ze de gezondste regio van Nederland worden. Vitaliteit staat dan ook hoog in het vaandel binnen de organisatie.

Venlo in ontwikkeling

Het maatschappelijk domein is volop in ontwikkeling en de laatste jaren voortdurend onderwerp van gesprek. Venlo heeft de afgelopen jaren al grote slagen gemaakt als het gaat om het terugdringen van de tekorten binnen het domein. Maar er liggen nog genoeg uitdagingen om je tanden in te zetten.

Als teamleider heb jij een belangrijke rol in dit ontwikkeltraject. De invulling van deze rol is sterk gericht op het ontwikkelen en faciliteren van medewerkers: het vergroten van professionaliteit en vakmanschap, hun wendbaarheid om met nieuwe ontwikkelingen om te kunnen gaan en het stimuleren van verbinding met collega’s, stakeholders en de directe omgeving (organisaties en inwoners). De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Teamontwikkeling

Je bouwt aan een stabiel en toekomstbestendig team, door oog te hebben voor de talenten en ontwikkeling van medewerkers. Vanuit het oogpunt van integraliteit initieer en stimuleer je samenwerking in de breedte van het domein. Je creëert een open sfeer waarin men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit alles doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers, met ruimte voor initiatief en creativiteit.

Sturing en duidelijkheid

Je zorgt voor duidelijkheid over rollen en taken en draagt bij aan een evenredige werkverdeling binnen het team. Je investeert in duurzame kwaliteit en spreekt aan op afspraken.

Gemeente Venlo is ingericht als matrixorganisatie. Als leidinggevende van het team werk je onder de verantwoordelijkheid van de directie. Je fungeert als opdrachtnemer voor de programmamanager voor de bijdragen aan de realisatie van de programma’s voor zover deze in het teamplan zijn opgenomen en stelt middelen en capaciteit beschikbaar.  

Je hebt een belangrijke rol in de samenwerking met de directie en programmamanager. Je trekt hierin gezamenlijk op met je collega-teamleider binnen het maatschappelijk domein.

Team

Het team Maatschappelijke Opgaven wordt per 1 september opgesplitst in twee teams. Jij richt je op de onderdelen Maatschappelijke Participatie, Onderwijs & Gezondheid. In dit team gaat een groot deel van de begroting van de gemeente om. De complexiteit zit in zowel de inhoudelijke problematiek waar het team zich mee bezighoudt, als in het brede scala aan onderwerpen.

Het team (ca. 23 medewerkers) richt zich op beleid op de vakgebieden maatschappelijke participatie (o.a. vrijwilligersbeleid en accommodatiebeleid), arbeidsparticipatie, onderwijs, armoedebeleid (beleidsontwikkeling), gezondheid en sport (o.a. het aanbieden van allerlei activiteiten).

Een aantal thema’s vragen extra aandacht, zoals het gemeentelijk accommodatiebeleid en de laaggeletterdheid in de gemeente.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Je bent verantwoordelijk voor het behalen van concrete resultaten voor de stad en de regio die bijdragen aan het bereiken van de ambitie en inhoudelijke opgaven. Je werkt en denkt daarbij corporate: je stelt het organisatiebelang boven het teambelang.
 • Je draagt zorg en bent verantwoordelijk voor het jaarlijks opstellen en realiseren van een teamplan voor het team. Dit teamplan inclusief de doorkijk naar volgende jaren sluit aan bij het directieplan en de programmaplannen (begroting), waarbij een goede aansluiting van beleid en uitvoering integraal belegd is.
 • Samen met de medewerkers vertaal je het eigen teamplan, waar nodig in verbinding met andere teamplannen, door naar de individuele jaarplannen van de medewerkers.
 • Je bent in staat aan de medewerkers aan te geven wat er de komende periode op hen afkomt en wat dat betekent voor de eisen en verwachtingen die het werk aan hen stelt.
 • Je fungeert als volwaardig gesprekspartner voor met name de medewerkers, programmamanager, directie en waar nodig het college en externe (keten)partners in het veld.

Persoonsprofiel

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau, hebt ervaring met verandermanagement en leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast heb je aantoonbare affiniteit met het maatschappelijk domein. Je weet waar de medewerkers zich mee bezighouden en wat er speelt. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een inspirerend leidinggevende, met oog voor de mens én het resultaat.
 • Je stuurt op een coachende en faciliterende manier aan en draagt actief bij aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.
 • Je creëert duidelijkheid over taken en rollen en maakt heldere afspraken over te behalen resultaten en stelt prioriteiten.
 • Je staat stevig in je schoenen, durft een standpunt in te nemen en voor jou geldt: afspraak is afspraak.
 • ‘Van buiten naar binnen’ werken en denken is voor jou vanzelfsprekend. Hierin weet je het team ook mee te nemen.
 • Als verbinder breng jij mensen en thema’s samen. Je initieert en stimuleert samenwerking.
 • Je beschikt over sensitiviteit; zowel richting het bestuur als de organisatie.
 • Je bent koersvast en weet medewerkers mee te krijgen in veranderingen.

Arbeidsvoorwaarden

Venlo biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Bij excellente en bewezen staat van dienst behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (van 17,05% van het jaarsalaris) waar je o.a. je fitnessabonnement of woon-werkverkeer vergoeding uit kunt betalen.

De gemeente biedt je goede arbeidsvoorwaarden, waaronder flexibele werktijd en plaats onafhankelijk werken, volop ruimte voor eigen initiatief, een goede balans in werk en privé en opleidingsmogelijkheden zodat jij jezelf kunt blijven ontwikkelen. De gemeente heeft een eigen loopbaancentrum: http://venlovooruit.nl/.

Venlo investeert in de vitaliteit van haar medewerkers door het aanbieden van sportprogramma’s. Je komt te werken in het eigentijdse stadkantoor.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Renske Veenstra of Methanie van der Lee via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 juli 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van teamleider en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

 • week 27-28 – adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 13 juli 2021 – cv presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 14 juli 2021 – persoonlijke presentatie ronde
 • 21 juli 2021 – verdiepende gespreksronde
 • 27 juli 2021 – afrondende gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Over Venlo

Een stad waar je makkelijk verliefd op wordt. Venlo kiest namelijk voor kwaliteit van leven. Je kunt er volop genieten. Van de levendige binnenstad, het gevarieerde culturele leven met theaters, poppodia, bioscopen en topevenementen als Venloop en Zomerparkfeest. Ook hoor je er snel bij in Venlo; de meer dan 100.000 inwoners zijn doeners, samen zorgen ze voor een rijk verenigingsleven en een volle activiteitenkalender. En in Venlo kun je jezelf goed ontwikkelen. De stad heeft een breed aanbod aan mbo-, hbo- en wo-opleidingen, is aanjager van de duurzame economie en kent met de Brightlands Campus Greenport Venlo een unieke verzameling bedrijven die samen met wetenschappers en studenten werken aan de voeding van de toekomst. Dat maakt Venlo een stad van kansen en mogelijkheden, van gezonde groei én van goed leven. Een stad om van te houden!