Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Een toegankelijke en coachende secretaris. Een verbindende directeur die in staat is de organisatie te stimuleren in een opgavegerichte, participatieve en effectieve aanpak.

Welkom in Terneuzen
Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. Met ruim 54.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het grensoverschrijdende havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs.

Terneuzen is volop in beweging. Op veel plaatsen wordt letterlijk en figuurlijk hard gebouwd aan de toekomst. Zo geven vele hijskranen zichtbaar stapsgewijs vorm aan de nieuwe, grote sluis in Terneuzen. Die moderne poort belooft een extra impuls te geven aan economische ontwikkelingen en internationale verbindingen.

Vraagstukken en ambities
Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie, duurzaamheid/transities, werkgelegenheid. Een belangrijk overkoepelend thema is het behoud en versterken van de kwaliteit van de leefomgeving. Concrete vraagstukken zijn onder meer het uitvoeren van het totaalplan voor de binnenstad, grote investeringen in huisvesting voor het voortgezet onderwijs en het sociaal domein dat de gemeente voor haar inwoners goed wil organiseren maar te maken heeft met toenemende kosten.

Het bestuur heeft ook samen met regionale partners sterke gezamenlijke ambities. Zo wordt ingezet op verdere versterking van brede welvaart in de regio en onder meer gestreefd naar een ‘schaalsprong’. Dat betekent een groei van inwoners in Zeeuws-Vlaanderen, van 105.000 naar 125.000 inwoners met als doel de werkgelegenheid en kansen in de regio te kunnen benutten.

De bestuurlijke koers is na de verkiezingen vastgelegd in het Bestuursakkoord 2022-2026 ‘Goed leven in Terneuzen. Verder bouwen aan een duurzame toekomst.’

Bestuur & organisatie
De raad bestaat uit 31 leden en kent 13 partijen. Het college in Terneuzen wordt gevormd door de burgemeester en vijf wethouders. Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op. Terneuzen zet pro-actief in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal, landelijk en ook grensoverschrijdend. De organisatie werkt aan die opgaven vanuit de organisatievisie ’compact en wendbaar’ met de kernthema’s: Participeren vanuit perspectief van de Terneuzense samenleving, Netwerk: onderling verbinden, Goede en snelle dienstverlening, Compact organiseren, Zelf de regie in handen.

Opgaven en rolinvulling
De volgende opgaven, rollen en vraagstukken vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Verbinder bestuur en ambtelijke organisatie
Als secretaris en eindverantwoordelijke voor de organisatie ben je de verbinder en schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Je verplaatst je makkelijk in anderen en kunt daardoor snel denken vanuit verschillende perspectieven. Vanuit die rol draag je bij aan optimaal samenspel tussen raad, college en organisatie. Je hebt ook een actieve rol binnen de zogenaamde driehoek die bestaat uit: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.

Stimuleren in de aanpak van nieuwe en complexe opgaven

Je stimuleert samen met het management een projectmatige werkwijze en implementeert een opgavegerichte aanpak. Je stuurt op eigenaarschap en ‘ondernemerschap’ vanuit de organisatie. Leiding geven aan de organisatie geef je vorm door anderen te enthousiasmeren om initiatief te nemen, samen te werken, oog te hebben voor participatie en mee te bewegen met de veranderende samenleving en maatschappelijke opgaven.

Samenwerking stimuleren
Als gemeentesecretaris stimuleer je actief samenwerking. Intern en extern. Zowel lokaal als in de (grens)regio, en daarbuiten. Vanuit jouw rol heb je in het bijzonder aandacht voor samenwerking met overheidspartners en verbonden partijen. Sterke samenwerking is cruciaal om de opgaven waar de gemeente voor staat, effectief op te kunnen pakken.

Balans bewaken in de organisatie
De opgaven zijn groot voor Terneuzen en er zijn bestuurlijk veel ambities. Daarnaast wil Terneuzen steeds oog hebben voor vragen van inwoners en organisaties. Dit zorgt voor veel uitdagingen, hoge verwachtingen en druk op de uitvoering. Het is aan jou als eindadviseur van het college en directeur voor de organisatie om steeds te zoeken naar de juiste balans tussen opgaven en organisatiecapaciteit. Hierover adviseer je en hierin maak je keuzes.

Moderne en aantrekkelijke organisatie
Als directeur zet je in op een moderne, professionele organisatie en aantrekkelijke werkomgeving. Jij draagt actief bij aan een prettige werksfeer waarbij medewerkers zich verbonden blijven voelen met de gemeente en optimaal kunnen presteren. Onze organisatie kent de komende jaren een flinke uitstroom (20%) van collega’s vanwege pensionering en dat betekent dat we ook veel nieuwe collega’s verwelkomen. Hiermee ontstaat een uitdaging om de kennis en ervaring met nieuwe medewerkers weer op te vangen. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt daarbij voor extra uitdagingen.

Ontwikkeling van de organisatie
De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, beleidsontwikkeling en uitvoering van taken is afhankelijk van de kennis en moderne vaardigheden van de ambtelijke organisatie. De organisatie wil zich blijven doorontwikkelen. Je hebt een duidelijke visie op de wijze waarop Terneuzen zich vanuit de bestaande kernthema’s kan ontwikkelen en innoveren naar de toekomst. Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers is daarbij onder andere belangrijk en ook het verder benutten van de mogelijkheden van digitalisering en datagebruik (onder meer voor managementinformatie).

Jouw profiel
Je bent een gedreven, positieve en open persoonlijkheid die voor de organisatie intern als boegbeeld optreedt en ook in relevante externe netwerken verbindingen kan versterken. Je bent teamlid én coach van het recent versterkte managementteam (Management Overleg) dat vanuit een diverse mix van competenties zorgdraagt voor een gezamenlijke aansturing van de organisatie. Je wil je langdurig verbinden om samen met de organisatie te werken aan een duurzame doorontwikkeling. Naast academisch werk- en denkniveau heb je een sterke affiniteit met de politiek-bestuurlijke context. Je kan als geen ander vanuit meerdere perspectieven meedenken over vraagstukken en wil graag voortgang en resultaten boeken.

Persoonlijkheid, drijfveren en potentie zijn leidend in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent een verbinder en een coachende leider
 • Je hebt een duidelijke, positieve, open en persoonlijke stijl van communicatie
 • Je bent zichtbaar voor medewerkers en vormt een sterke schakel tussen bestuur en organisatie
 • Je geeft ruimte aan eigen verantwoordelijkheid en ‘eigenaarschap’ van management en medewerkers
 • Je bent helder in verwachtingen, je durft los te laten en bewaakt ‘rolvastheid’
 • Je zet je in voor (het voorzetten van) een goede en constructieve relatie met de Ondernemingsraad vanuit de rol van WOR-bestuurder
 • Je houdt van complexe opgaven en samen resultaten boeken, je helpt graag bij het oplossen van problemen en viert successen
 • Je bent uitstekend in staat om opgaven en strategische doelen te vertalen naar concrete opgaven voor de organisatie
 • Je hebt feeling bij inzet/beheer van financiële middelen en verwerven van (subsidie)fondsen
 • Je hebt oog voor balans en de belastbaarheid van de organisatie, je kan prioriteiten stellen en durft keuzes te maken en besluiten te nemen
 • Je bent toegankelijk, makkelijk benaderbaar en straalt rust en vertrouwen uit
 • Je kan de organisatie stimuleren en inspireren bij een continue doorontwikkeling in een snel veranderende omgeving
 • Je kan snel schakelen en analyseren, je hebt gevoel voor samenwerkingen en weet hoe de gemeente binnen (nieuwe) netwerken optimaal kan functioneren
 • Je kan goed omgaan met zelfreflectie en kritiek en stimuleert het geven van constructieve feedback
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en helpt anderen te relativeren

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Terneuzen biedt je een zeer boeiende, uitdagende en dynamische functie in een informele en professionele werkomgeving. Je krijgt daarbij verantwoordelijkheid, vrijheid en ook ruimte om je in deze functie persoonlijk te ontwikkelen.

Het salaris bedraagt maximaal € 8.758,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16, cao gemeenten). Het aanvangssalaris wordt vastgesteld aan de hand van opleiding en ervaring.

Naast dit salaris bouw je een Individueel Keuzebudget op van 17,05% van het bruto maandsalaris.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure zijn gepland:

 • Zaterdag 18 juni 2022: verdiepende gespreksronde
 • Zaterdag 25 juni 2022: afrondende gespreksronde

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Concerncontroller

Een adviseur die in staat is om te verbinden en oog heeft voor de professionalisering van de organisatie.  

Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. De gemeente bestaat uit veertien kernen. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het internationale havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Met ruim 54.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs. Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie en werkgelegenheid.

Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op. Terneuzen zet in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal en ook grensoverschrijdend.

Opgaven en rolinvulling

Terneuzen is in beweging en hierdoor zijn er vele ontwikkelingen gaande waar jij als “spil” bij betrokken zult zijn. Dit vraagt om “good governance”. Sturing, beheersing, verantwoording en toezicht zijn onmisbaar in een dynamische en uitdagende politiek-bestuurlijke omgeving. 

Als concerncontroller ben je betrokken vanuit een centrale rol, onafhankelijk gepositioneerd.

Het ‘samen doen’ zit nadrukkelijk in je profiel. Samen met de gemeentesecretaris en de 4 afdelingshoofden (Middelen, Omgeving en Economie, Realisatie & Beheer en Samenleving) werk je aan de nieuwe uitdagingen met inhoudelijke ambities en vraagstukken. Je neemt als adviseur deel aan het directieoverleg en het managementoverleg (directie en afdelingshoofden).

Je bent pro-actief sparringpartner van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de gemeentesecretaris en het MO. Met open mind en frisse blik sta je bij, denk je mee en adviseer je over relevante ontwikkelingen, toekomstige opgaven, uitdagingen, mogelijkheden, consequenties en risico’s van voorgenomen besluiten. Vanzelfsprekend als het gaat over financiële sturing en beheersing maar je wordt nadrukkelijk uitgenodigd de control-functie breder in te vullen. Je bent de persoon die weerstanden kan overwinnen en tegengestelde belangen kan overbruggen.

Als adviseur kijk je ‘in de breedte’ naar het functioneren van de organisatie. Wat gaat goed, maar vooral wat kan of moet beter. Je analyseert, toetst en adviseert over vraagstukken die te maken hebben met doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid. Je stimuleert het control- en risicobewustzijn in de organisatie. En je voert gevraagd en ongevraagd onderzoeken uit.

Een bijzonder aandachtspunt is de jaarlijkse rechtmatigheidsverantwoording die vanaf 2022 verplicht is. Dit kan de komende jaren uitgroeien naar een ‘in control statement’. Ook lever je, samen met de andere medewerkers, een bijdrage aan de realisatie van (strategische) doelstellingen.

Je stuurt de stafafdeling aan. De huidige stafeenheid Controlling ontwikkelt zich naar een bredere concernstaf. Naar verwachting gaat deze staf bestaan uit acht medewerkers. De staf richt zich op het gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit van het functioneren van de organisatie. Dit nadrukkelijk vanuit een bredere invulling van de control-functie, gericht op ontwikkeling. Dit gebeurt vanuit een onafhankelijke positie en op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Vanuit deze rol coördineer, begeleid, motiveer en ondersteun je de medewerkers in de stafafdeling op inhoud en op proces, zodat ze optimaal functioneren. Waar nodig stuur je bij. Je voert HR-taken uit. Je stelt prioriteiten en geeft situationeel leiding.

Als verbinder ben je in staat om de rol van concerncontroller in Terneuzen overtuigend in te vullen. Onafhankelijk, maar samen met de medewerkers in de stafafdeling en andere medewerkers in de organisatie werk je eraan de organisatie op een hoger plan te brengen.

Jouw profiel 

Je bent een enthousiaste en een gedreven persoonlijkheid die niet bang is om voor kennis en visie te gaan staan. Naast academisch werk- en denkniveau heb je affiniteit met de vraagstukken en gevoel bij de politiek-bestuurlijke context. Sta je stevig in je schoenen, ben je verbindend en pro-actief, maar heb je nog niet de ervaring in een soortgelijke rol? Je bent van harte uitgenodigd te solliciteren als je een ‘stap’ wilt zetten naar deze rol.

Persoonlijkheid, drijfveren en potentie zijn leidend in de selectieprocedure. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel. 

 • Je opereert zelfstandig in een politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Verbinder die in staat is om nieuwe verbindingen te leggen en ontwikkelingen te stimuleren.
 • Je bent een kritische sparringpartner die durft aan te spreken. 
 • Als teamspeler lever je een bijdrage aan de doorontwikkeling van de concernstaf en de organisatie.
 • Je weet professionals te stimuleren en bent coachend en faciliterend van aard.

Arbeidsvoorwaarden

Terneuzen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal €6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, cao gemeenten). Het betreft een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je bouwt maandelijks een Individueel Keuzebudget op van 17.05% van het bruto maandsalaris. Je kunt dit budget onder meer inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd, een fiets of een vergoeding van je woon-/werkverkeer. Werken bij Terneuzen betekent regisseur van je eigen loopbaan en blijven leren en ontwikkelen, onder andere via de online leeromgeving. Daarnaast bieden zij een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Bijvoorbeeld mogelijkheden om privé en werk op elkaar af te stemmen, een laptop, een smartphone en een goede pensioenregeling.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 5 januari 2022 tegemoet.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 2
 • Eerste gespreksronde: 20 januari 2022
 • Tweede gespreksronde: 24 januari 2022

Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Wil jij aan de slag in een afwisselende en uitdagende functie? Als afdelingshoofd Bedrijfsvoering ben je sparringpartner, schakel je tussen strategisch en tactisch en ben je inspirator voor verdere samenwerking en ontwikkeling.  

Terneuzen biedt ruimte, dynamiek en veelzijdigheid. De gemeente bestaat uit de stad Terneuzen en stadjes, dorpen en buurtschappen met groene harten met bijna overal de roestvrijstalen economie aan de horizon. De havenstad Terneuzen en het Kanaal van Gent naar Terneuzen vormen het economische hart in de regio. Zij symboliseren de ambitieuze, internationale en wilskrachtige kant van de gemeente. Het omliggende Zeeuws-Vlaamse polderlandschap geeft de groene, zachtere en gemoedelijke eigenschappen weer.

In Terneuzen kun je goed wonen, werken en leven. De gemeente bestaat uit veertien kernen. Het havengebied van Terneuzen is onderdeel van het internationale havengebied North Sea Port. Een haven die zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen. Met ruim 54.000 inwoners is Terneuzen de grootste gemeente van Zeeland. Er is een breed voorzieningenaanbod op het vlak van onder meer sport, cultuur, zorg en onderwijs. Terneuzen streeft naar vitale en toekomstbestendige kernen en wijken in haar gemeente. Uitdagingen en opgaven zijn er onder meer op het gebied van woningbouw, industrie en werkgelegenheid.

Er werken bij de gemeente Terneuzen ruim 450 vooruitstrevende en betrokken medewerkers met een ‘hands on’ mentaliteit. Zij werken resultaat- en klantgericht, integer en efficiënt. De gemeente staat midden in de Terneuzense samenleving en weet wat er leeft. Ze luistert goed naar wat beter kan. Waar dat kan, lost ze problemen snel op.  Terneuzen zet in op samenwerking met andere organisaties: lokaal, regionaal en ook grensoverschrijdend.

Opgaven en rolinvulling:

Samen met de gemeentesecretaris, drie collega afdelingshoofden (samenleving, realisatie & beheer en omgeving & economie) en bijgestaan door de concerncontroller vorm je het management. Samen geven jullie vorm aan deze resultaat- en klantgerichte organisatie en zorgen jullie voor een open sfeer en cultuur waar men elkaar aanspreekt op gedrag. Dit doe je vanuit vertrouwen in de medewerkers. Jullie vullen elkaar aan als team en opereren verbindend tussen bestuur en organisatie. Dit vanuit een voorbeeldfunctie.

Koers uitzetten en vergroten strategisch vermogen

De organisatie heeft veel potentieel; vakinhoudelijke experts, capabele en gedreven medewerkers. Door korte lijnen en een ‘hands-on’ mentaliteit is men gewend snel tot actie over te gaan bij ad hoc opgaven, vaak benaderd vanuit het eigen vakgebied. Dit heeft gevolgen voor de werkdruk. Jij hebt oog voor een meer strategische aanpak, pro-actief, integraal en samenwerkingsgericht. Je hebt een visie over de positionering van en toegevoegde waarde voor ‘bedrijfsvoering’ in de organisatie en zorgt voor continue afstemming met je collega’s van het MO en je teamleiders. Met het management stem je de hoeveelheid werk in relatie tot de beschikbare capaciteit af, doet voorstellen t.a.v. prioritering en creëert hiermee een goed werkklimaat in de organisatie.

Leiderschap en eigenaarschap stimuleren

Blijvend ontwikkelen van medewerkers is van groot belang voor toekomstbestendigheid. Als afdelingshoofd stuur je op ‘blijven ontwikkelen’ door een goede strategische personeelsplanning. Je werkt samen met je afdeling naar meer toekomstgericht werken, verantwoordelijkheid nemen, opgavegericht en omgevingsgericht werken. Je past dit toe afhankelijk van wat je teamleiders nodig hebben. Je geeft vertrouwen en ruimte, zodat zaken anders worden aangepakt. Hiermee vergroot je het eigenaarschap bij teamleiders en medewerkers en daarmee het lerend vermogen van de organisatie.

Afdeling

De afdeling telt in totaal 100 medewerkers die onderverdeeld zijn in 4 teams: Personeel en Organisatie, Financiën, Bestuur en Interne zaken en Informatie -en Communicatie en Technologie. Het laatstgenoemde team zit momenteel in de afrondende fase van samenvoeging met andere onderdelen uit de organisatie. De samenwerking tussen de teamleiders verloopt goed, is open en transparant. Er wordt resultaatgericht gewerkt en er is ruimte voor eigen inbreng.

Jouw profiel

Je hebt een academisch werk- en denkniveau, affiniteit met bedrijfsvoeringsvraagstukken en managementervaring, bij voorkeur in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel naar voren:

 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden. Je bent coachend maar zeker in staat te sturen. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers;
 • Je hebt visie en kunt strategische doelen vertalen naar de organisatie, je creëert duidelijkheid en overzicht; je schakelt soepel in de dynamiek van samenleving, directie en teamleiders;
 • Je bent een gezaghebbende en stevige sparringpartner/adviseur voor de directie en hebt daarin een brede focus op alle terreinen.

Arbeidsvoorwaarden

Terneuzen biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal €6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, cao gemeenten).Het betreft een jaarcontract met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. Je bouwt maandelijks een Individueel Keuzebudget op van 17.05% van het bruto maandsalaris. Je kunt dit budget onder meer inzetten voor extra salaris, meer vrije tijd, een fiets of een vergoeding van je woon-/werkverkeer. Werken bij Terneuzen betekent regisseur van je eigen loopbaan en blijven leren en ontwikkelen, onder andere via de online leeromgeving. Daarnaast bieden zij een prima arbeidsvoorwaardenpakket. Bijvoorbeeld mogelijkheden om privé en werk op elkaar af te stemmen, een laptop, een smartphone en een goede pensioenregeling.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Wouter Nijland of José Brus via 073 – 612 06 55.

De data van de procedure zijn gepland:

 • 10 november 2021: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 16 november 2021: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 19 november 2021: verdiepende gespreksronde inclusief persoonlijke presentatie.
 • 24 november 2021: afrondende gespreksronde

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 7 november 2021 tegemoet.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment en referentieonderzoek maken mogelijk onderdeel uit van de procedure.