Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Samen werken aan een mooi en krachtig Schouwen-Duiveland

Gemeente Schouwen-Duiveland (34.000 inwoners) is het meest noordelijke Zeeuwse eiland in de Delta. Gunstig gelegen in de luwte van de Randstad, de Brabantse stedenring en Antwerpen. Omgeven door water (de Noordzee, de voormalige zeearm de Grevelingen, het Nationaal Park De Oosterschelde en het Volkerak Zoommeer) en grenzend aan de provincie Zuid-Holland. Een veelzijdige en aantrekkelijke plattelandsgemeente om in te wonen, werken en recreëren. De gemeente bestaat uit 17 kernen (waarvan Zierikzee als stad de grootste is), die verspreid over het eiland liggen. Kernen gelegen aan of nabij het water, kernen in het agrarisch gebied en niet te vergeten kernen met een cultuurhistorisch karakter.

Tijdens het toeristenseizoen verblijven er 120.000–150.000 mensen op het eiland. Gastvrijheid zit in de genen. De dynamiek van water, land, natuur en cultuur inspireert en verbindt mensen. Eilanders en gasten komen hier tot zichzelf door de buitengewone combinatie van schoonheid, rust, sportieve mogelijkheden en monumentale schatten. Schatten in de vorm van historische stadskernen als Zierikzee en Brouwershaven, prachtige ringdorpen, monumentale buitenplaatsen, sporen en artefacten in het landschappen als gevolg van watersnoden en buitendijks verdronken dorpen.

Bestuur & Organisatie
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland telt negen fracties verdeeld over 23 zetels. Het college bestaat op dit moment naast de burgemeester uit vier wethouders. Naar aanleiding van de recente verkiezingen is inmiddels vastgesteld dat de huidige coalitiepartners opnieuw een college kunnen vormen. Hiermee is de informatiefase afgesloten en start de formatiefase. Vanwege de werkdruk van het huidige college en een aantal onderwerpen dat de komende jaren veel aandacht verdient, is besloten met een vijfde wethouder te gaan werken. In overleg met de beoogde collegepartijen wordt gewerkt aan een concept collegeprogramma en de portefeuilleverdeling.

De organisatie (ongeveer 375 medewerkers) wordt aangestuurd door een MT dat bestaat uit de gemeentesecretaris en vijf afdelingshoofden. Het leerwerkbedrijf De Zuidhoek valt ook onder verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. Hier zijn ca. 220 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam. Dit bedrijf wordt aangestuurd door een directeur en kent een relatief zelfstandige positie binnen de gemeentelijke organisatie.

Als professionele dienstverlener is men betrokken, betrouwbaar, duidelijk en daadkrachtig. Deze kernwaarden zijn het uitgangspunt van het denken en handelen. De organisatie wordt gekenmerkt door een informele, toegankelijke cultuur, aandacht voor resultaatgerichtheid en ruimte voor ontwikkeling en initiatieven. Verantwoordelijkheden zijn zo laag mogelijk in de organisatie belegd.

De strategische doelen voor het eiland en de organisatie zijn vastgelegd in twee visies: de Strategische visie Tij van de toekomst en de Organisatievisie (‘Ons Organisatieverhaal’). De ‘Strategische Visie’ beschrijft aan de hand van de thema’s werken, wonen en verblijven wat men wil bereiken voor het eiland Schouwen-Duiveland: In 2040 kent vakantie-eiland Schouwen-Duiveland een toonaangevende watereconomie die de duurzame verbinding vormt tussen wonen, werken, zorgen en genieten. Een sleutelbegrip uit de organisatievisie is ‘samenwerken’.

Zoals bij veel gemeenten is werkdruk een belangrijk aandachtspunt. Schouwen-Duiveland is een ambitieuze gemeente met een ambitieuze organisatie en gemeenteraad en gedreven medewerkers. Het is daarom zaak als gemeentesecretaris samen met het MT een goede balans te zoeken tussen politiek-bestuurlijke ambities én ambtelijke uitvoerbaarheid. Gezamenlijk stuur je op de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van de strategische visie en op een realistische en planmatige invulling van politieke ambities.

De achterliggende jaren is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie. Zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt de organisatie positief gewaardeerd en bestaat het beeld dat de organisatie er goed voor staat, maar wel vraagt om doorontwikkeling op de ingezette lijn.

Opgaven en rolinvulling
De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
Een veeleisende gemeenteraad, de veranderende samenleving en het meebewegen van de organisatie in de richting van een professionele dienstverlening, vraagt flexibiliteit van medewerkers. De opgaven worden groter en complexer en samenwerking en integraliteit daarmee nóg crucialer. Als gemeentesecretaris zet je daarom in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierbij dienen de genoemde visies en het Leiderschapskompas als uitgangspunt. Jij committeert je aan deze koers, inspireert en jaagt – samen met het MT – de realisatie hiervan aan. Je zorgt ervoor dat helder is waar de organisatie naartoe gaat en welke keuzes gemaakt worden. Je toont hierin visie en strategische denkkracht. Kijkend naar de toekomst zal ook digitaal en data-gedreven werken een (steeds grotere) rol gaan spelen in de gemeente.

Samenspel bestuur en ambtelijke organisatie
Als eerste adviseur van het college én eindverantwoordelijke voor de organisatie vervul je een belangrijke schakelfunctie tussen bestuur en organisatie. Vanuit jouw verbindend vermogen werk je aan het optimaliseren van het samenspel tussen raad, college en organisatie en weet je beide rollen goed met elkaar in balans te houden. Je hebt ook een actieve rol binnen de zogenaamde driehoek die bestaat uit: burgemeester, griffier en gemeentesecretaris.

(regionale) Samenwerking
Als gemeentesecretaris ben jij gericht op samenwerking, zowel intern als extern (met andere gemeenten, de provincie, OZO en VNG). Samenwerking is immers cruciaal om ook op de lange termijn de opgaven waar de gemeente voor staat waar te maken. Met name de regionale samenwerking binnen Zeeland, maar waar mogelijk ook daarbuiten, vraagt de komende jaren aandacht.

Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden, zowel voor de gemeentelijke organisatie als voor de Zuidhoek, die een eigen OR kent. Als WOR-bestuurder ben je in verbinding met de OR; je zorgt ervoor dat zij een actieve inbreng kunnen leveren.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je bent benaderbaar, geeft vertrouwen en hebt humor.
 • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend.
 • Je bent besluitvaardig, helder in verwachtingen en duidelijk en eerlijk in feedback.
 • Je bent betrokken, hebt oprechte belangstelling voor mensen en hebt oog voor de menselijke maat.
 • Je richt je op de strategische lange termijn, neemt mensen daarin mee en bent in staat om je visie zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau over te dragen.
 • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit. Je toont je een stevige adviseur en coach van het bestuur en beweegt je gemakkelijk op de verschillende niveaus.
 • Je bent communicatief sterk, vindt gemakkelijk aansluiting op alle niveaus en bent snel thuis in (regionale) netwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.977,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 15 mei 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. De vacature wordt intern en extern gelijktijdig opengesteld

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn gepland.

 • Week 19: adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 18 mei 2022: cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 23 mei 2022: persoonlijke presentatie (door kandidaten)
 • 30 mei 2022: 1e gespreksronde
 • 1 juni 2022: 2e gespreksronde