Gemeentesecretaris

Een verbindend bouwer die werkt aan doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie en een boegbeeld is namens de gemeente in de regio

Scherpenzeel
Een kleine krachtige kern met ruim 10.000 inwoners, gelegen in de regio Gelderse Vallei, met haar kenmerkende mooie landelijke omgeving. Scherpenzeel heeft veel te bieden om goed te kunnen wonen, werken en recreëren: een aantrekkelijke dorpskern met ruim winkelaanbod, groen, een actief verenigings- en kerkelijk leven en goede voorzieningen waaronder het zwembad en het moderne centrum voor cultuur, sport en welzijn Kulturhus De Breehoek. De cultuur onder inwoners wordt beschreven als nuchter en ondernemend, mensen kijken om naar elkaar en zijn betrokken bij wat er speelt in de gemeente.

Bestuur en organisatie
Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 zijn er 15 raadszetels te verdelen en de verwachting is dat bijna de helft van de raad dan uit nieuwe leden zal bestaan. De gemeenteraad is levendig, kritisch en betrokken. Het college van B&W werkt op informele wijze samen, het contact met de organisatie gaat over het algemeen via de afdelingshoofden en incidenteel ook rechtstreeks.

De 105 medewerkers worden aangestuurd door de gemeentesecretaris en drie afdelingshoofden voor Ruimte & Groen, Gemeentewinkel/Sociaal Domein en Bedrijfsvoering, op dit moment allen op interim basis. Er loopt een pilot met een teamleider voor de consulenten in het sociaal team, verder is er een coördinator buitendienst. De organisatie is ondanks alle druk stabiel, financieel gezond, men voelt verbondenheid met Scherpenzeel, de mate van zelforganisatie is hoog. Momenteel worden plannen uitgewerkt om de organisatie in 2023 te huisvesten in ‘De Breehoek’ (het multifunctionele Kulturhus).

Rol en opgaven
Als gemeentesecretaris ben je naast eerste adviseur van het college ook algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie. Je weet beide rollen goed in balans te houden en opereert effectief als schakel tussen organisatie en bestuur.

Je draagt samen met burgemeester en griffier zorg voor een constructief driehoeksoverleg waarin raad, organisatie en bestuur worden vertegenwoordigd zodat informatieuitwisseling optimaal is en uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd.

Je vervult op open en uitnodigende wijze de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van het toekomstvisiedossier. Na de duidelijkheid hierin, het besluit dat Scherpenzeel zelfstandig blijft, is er behoefte aan duidelijkheid. Wat voor gemeente willen we zijn, wat is onze samenwerkingsstrategie, wat betekent dit intern en extern?

Gezamenlijk werken we aan een robuust en toekomstbestendig Scherpenzeel. Door zowel bestuurlijke als ambtelijke wisselingen is de afgelopen tijd onrustig geweest en moet er worden gebouwd aan de organisatie en aan de samenwerking in de regio. Met omringende gemeenten, onderwijs en ondernemers wordt op gebied van agrifood samengewerkt in Regio Foodvalley. Ook wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs, energie en afvalstromen zijn hier actuele thema’s.

De opgaven die op dit moment centraal staan in de rol van gemeentesecretaris:

Samenhang tussen bestuur en ambtelijke organisatie
Momenteel wordt in het Toekomst Team op projectmatige wijze gewerkt aan het vormgeven en uitwerken van onze toekomstige Organisatieontwikkeling, Samenwerkingsstrategie en Dienstverleningsconcept. De strategie en koers voor de nieuwe organisatie ‘staan’ naar verwachting voorjaar 2022, als nieuwe gemeentesecretaris stap je de fase van implementatie. Samen met het MT en de staf van strategisch adviseurs zorg je voor de vertaling van strategische doelen naar de organisatie. Je brengt balans aan tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit en kaart knelpunten bestuurlijk en ambtelijk aan om tot een realistische en heldere prioritering te komen.

Organisatieontwikkeling
In de gemeente werkt en leeft men dicht op elkaar. Dat heeft voordelen zoals de mogelijkheid van maatwerk, snelheid en flexibiliteit. Deze voordelen worden gekoesterd, maar vragen tegelijk om aandacht. Je stuurt op ambtelijke professionaliteit naast het persoonlijk verbinden naar buiten. Je brengt rust door je vertrouwen in de deskundigheid van medewerkers. Je spiegelt op gedrag, zet mensgericht in op resultaat en verandering die nodig is. Je stuurt stevig op rolzuiverheid en stimuleert eigenaarschap; bevordert initiatief en creativiteit en geeft ruimte om te leren van ervaringen. Je bent een daarnaast inspirator wat betreft de thema’s werkgeverschap en ‘binden en boeien’.

Verbinder en boegbeeld in de regio
Je behartigt de belangen van Scherpenzeel in de regio. Door de schaalgrootte van de gemeente is samenwerking op overstijgende thema’s een noodzaak om ambities waar te maken en toekomstbestendig te zijn. Als gemeentesecretaris heb je hierin een belangrijke en zichtbare rol. Je geeft een impuls aan diverse samenwerkingsvormen en slaat tegelijk op een beminnelijke manier piketpalen om de eigenheid van de gemeente te bewaren. Je schakelt soepel in de wisselende dynamiek van lokale en regionale belangen en haakt medewerkers en bestuur continu aan in de actualiteit hierin.

Persoonsprofiel
Scherpenzeel zoekt iemand die gelooft in de kracht van een kleine gemeente die dicht bij de inwoners staat en die enthousiast is om op deze schaal te gaan bouwen. Je brengt academisch werk- en denkniveau mee en meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. De rol van gemeentesecretaris vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Scherpenzeel zoekt in het bijzonder iemand met onderstaande accenten daarin:

 • Je bent een inspirerende en zichtbare leider, het gezicht van de organisatie, zowel in- als extern.
 • Je wordt blij van bouwen aan een organisatie en het ontwikkelen van talent.
 • Je bent toegankelijk en werkt vanuit vertrouwen. Jouw leiderschap is in de basis coachend, maar waar nodig sturend.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kaart complexe en gevoelige dossiers aan waar nodig.
 • Je balanceert goed tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen en schakelt soepel tussen diverse abstractieniveaus.
 • Je bent communicatief sterk, onderhoudt en legt makkelijk contact en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je bent stevig, daadkrachtig, authentiek en brengt humor mee.
 • Je bent analytisch, stuurt koersvast en op hoofdlijnen, weet wat er speelt en wat er nodig is.
 • Je hebt lef, bent oplossingsgericht en pragmatisch.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.269,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14, peildatum 1 april 2022).  

Bovenop je maandelijkse salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget van 17,05%. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen, er vakantie uren van te kopen. enzovoort. Daarnaast ontvang je en een vergoeding voor woon-werk verkeer op basis van declaratie.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Renske Veenstra, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55. We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 20 maart 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina.

De data in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: donderdag 31 maart en donderdag 7 april
 • Eerste ronde; persoonlijke presentatie: donderdag 14 april
 • Tweede ronde; verdiepend gesprek: woensdag 20 april
 • Derde ronde; afrondend gesprek: donderdag 21 april

Een assessment maakt deel uit van de procedure en wordt nog gepland.