Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

Noordwijk in ontwikkeling; bouw mee aan een toekomstbestendige organisatie!

Noordwijk: een verademing! Als internationaal erkende heilzame badplaats is Noordwijk een icoon binnen de gezonde en energieke regio Duin & Bollenstreek. Een plaats waar internationale (toeristische) aantrekkingskracht en innovatie samenkomen. Door een innovatie bollensector, uitgestrekte bollenvelden, strand, zee, duinen, bossen en veelzijdige verblijfsaccommodaties, zowel voor de leisure als de zakelijke toerist. De ruimtevaartgemeente van Nederland, met de NL Space Campus, inclusief ESA/ ESTEC, het technische hart van de European Space Agency en 4de R&D Centre van Nederland. 

De gemeente (ruim 44.000 inwoners) is op 1 januari 2019 ontstaan door een fusie van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De gemeente bestaat uit vier krachtige en unieke kernen met landelijke kwaliteiten: Noordwijkerhout, Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen en De Zilk. Het is hier uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de Randstad.

De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid. Naast de vele ondernemende inwoners zijn er ook inwoners die juist hulp kunnen gebruiken; uitersten om rekening mee te houden.

Het verhaal van Noordwijk’ toont kernachtig de beoogde visie op de gemeentelijke organisatie; wie ze wil zijn, hoe ze haar werk aanpakt en wat dat oplevert. In de manier van werken staan de volgende leidende principes centraal: we sluiten bij de dienstverlening aan op de behoefte van de inwoner, we vinden overheidsparticipatie belangrijk, we zijn zelf organiserend en we werken innovatief, opgavegericht en tijd en plaats onafhankelijk. Onlangs heeft de ambtelijke organisatie middels een strategische verkenning in kaart gebracht welke (maatschappelijke) opgaven zij de komende jaren voorziet. Denk aan wonen, werken, duurzaamheid en gezondheid.

Bestuur & Organisatie
De gemeenteraad van Noordwijk telt tien fracties verdeeld over 27 zetels. Het college van B&W laat zich kenmerken als een collegiaal en ambitieus bestuur. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe collegevorming.

De organisatie (ruim 300 medewerkers) wordt aangestuurd door een tweehoofdige directie en tien clustermanagers, zie organogram. Je collega-directeur stuurt de in- en externe dienstverlening en het sociaal domein aan. Jij bent verantwoordelijk voor de aansturing van het fysieke domein, alsmede eindverantwoordelijk voor de aansturing en resultaten van de organisatie.

Noordwijk is een netwerkorganisatie. Er wordt een beroep gedaan op het zelforganiserend vermogen van de medewerkers. Zij krijgen volop de ruimte om op een innovatieve manier tot afgesproken resultaten te komen. Hierbij dienen de kernwaarden Openheid, Ja-denken, Verbinden en Plezier als uitgangspunt.

Opgaven en rolinvulling
Noordwijk is volop in ontwikkeling, zowel de organisatie als de gemeente. Er is genoeg te doen. De gemeente streeft naar goede dienstverlening, partnerschap in de regio, goed werkgeverschap en een robuuste, efficiënte en effectieve organisatie. Je stuurt op het behalen van deze doelen en richt je in het bijzonder op de volgende opgaven:

Doorontwikkeling organisatie
Met ‘Het verhaal van Noordwijk’ is de koers bepaald; jij committeert je hieraan. Samen met het MT geef je hier verder vorm en inhoud aan. Je bent iemand die duidelijke kaders stelt en in staat is de organisatie klaar te maken voor de toekomst. Naast coachend waar mogelijk, treed je daadkrachtig en doortastend op waar nodig. Je bent zichtbaar in de organisatie: een ware leider door voorbeeldgedrag te tonen, te inspireren en te faciliteren.

Samenspel bestuur en organisatie
Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je eerste adviseur van het college én eindverantwoordelijk voor de organisatie. Je vervult daarmee een belangrijke schakelfunctie tussen het bestuur en de organisatie. Het is aan jou om een goede balans te vinden tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. In dit samenspel pak jij een verbindende, leidende rol en toon je weerbaarheid. Je optimaliseert het contracteren tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Op strategisch niveau ben jij een stevige adviseur voor het college.

Samenwerking in de regio
Er zijn volop kansen voor samenwerking in de regio. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben jij dan ook niet alleen op de organisatie gericht, maar ook op de regio en de positie die Noordwijk daar inneemt. Je signaleert en benut kansen in de regio en brengt actief verbindingen en samenwerkingen tot stand. Als partners samen optrekken, daar ga en sta jij voor.

Samen met de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse en Teylingen is de Uitvoeringsagenda Duin- en Bollenstreek opgesteld. Doel hiervan is de ontwikkeling en versterking van de streek, zodat die zo karakteristiek mooi Hollands en bloeiend kan blijven als die nu is. Concreet betekent dit: de opgaven als streek aangaan. Als gemeentesecretaris lever jij hier een belangrijke bijdrage aan.

Als algemeen directeur stel je duidelijk kaders, stuur je op hoofdlijnen, geef je ruimte aan integraal management en coach je het MT op strategisch niveau. Zo werk je aan een gezonde en energieke gemeente. Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkelingstrajecten. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

  • Je bent een verbinder, gericht op samenwerking. Je vindt gemakkelijk aansluiting en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
  • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over zowel bestuurlijke als organisatie sensitiviteit.
  • Je bent strategisch sterk, vernieuwend, inspirerend en stimulerend. Je hebt een heldere visie op de toekomst van de gemeentelijke organisatie.
  • Je bent omgevingsbewust en vertaalt (landelijke) ontwikkelingen naar de eigen organisatie.
  • Naast een coachende, faciliterende en mensgerichte stijl van leidinggeven, beschik je over daadkracht, doortastendheid, besluitvaardigheid en lef.
  • Je stimuleert eigenaarschap, spreekt mensen aan en legt de focus op te behalen resultaten en doelen.
  • Je hebt oprechte belangstelling voor mensen, bent benaderbaar en zichtbaar binnen de organisatie en toont empathie.
  • Je bent open en transparant in je communicatie.
  • Je bent nieuwsgierig, stelt je proactief op en denkt in mogelijkheden.
  • Tot slot ben je energiek en heb je humor; je vindt het ook belangrijk om met elkaar plezier te hebben.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 8.758,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris). Tijd en plaats onafhankelijk werken is een belangrijk uitgangspunt van de gemeente.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 12 juni 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze pagina.   

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op bovengenoemde website.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.