Manager Sociaal Domein

Ontwikkelopgave in een brede managementrol met een grotendeels nieuw (management)team in een lerende organisatie waarbij vernieuwing, ambitie en plezier voorop staan.

Gemeente Leiderdorp is dynamisch en volop in ontwikkeling. De organisatie kenmerkt zich door een open cultuur met korte lijnen, waar ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt nauw samengewerkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De ambities richten zich op samenwerken en verbinden. Ambities die men samen met plaatselijke en regionale partners wil realiseren.

Je werkt met bevlogen, betrokken, hoogopgeleide professionals die zich dag in dag uit met de goede energie inzetten voor een breed scala aan opgaven in een politiek bestuurlijke context; mensen die gewend zijn te werken in een cultuur waar verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie zijn belegd. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en er is volop mogelijkheid tot ontwikkeling. Als lerende organisatie trekt Leiderdorp niet voor niets relatief veel starters aan.

Werken in het sociaal domein bij Leiderdorp betekent voorop lopen in innovatie, samenwerking vanuit partnerschap in een dynamisch maatschappelijk veld met een complexe (regionale) governance structuur. Opgaven en ambities zijn fors en de aard ervan steeds meer veelomvattend en domein overstijgend. Er staat druk op de gemeente en daarmee op de mensen.

Hoe kom je in deze setting tot resultaat? Hoe stuur je effectief op de ontwikkelingen van het domein, de organisatie en het team?

Met deze vragen voor ogen is er afgelopen periode samen met de mensen gereflecteerd op waar

de organisatie staat. Er is behoefte aan meer duidelijkheid en prioritering over waar men voor staat en gaat. Rollen, bevoegdheden en taken moeten verder worden ontwikkeld en waar nodig afgebakend. En dat zonder de ‘jeu’ kwijt te raken die het werken bij een organisatie met waardering voor eigenaarschap zo leuk maakt.

Een stevige ontwikkelopgave dus. Dát is waar je als manager in Leiderdorp voor staat. Bouwen aan de organisatie, het domein, het team én aan een krachtig nieuw managementteam. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is 1 september jl. gestart. Tegelijk met deze werving vind de werving plaats voor de manager Openbare Ruimte. Komende periode geldt als een transitieperiode, met nadruk op: samen zoeken, leren, bouwen, ontwikkelen én tot resultaat komen. Voor de doorontwikkeling is – incidenteel én structureel – budget vrijgemaakt.

De organisatie kent 12 resultaatteams en staat onder leiding van de gemeentesecretaris / algemeen directeur. Het management bestaat daarnaast uit drie managers, aangevuld met de directie-adviseur en concerncontroller. Als manager Sociaal Domein geef je leiding aan drie subteams: Sociaal Beleid (ca. 15 medewerkers), Accommodatiebeleid en -beheer (6 medewerkers) en WMO Backoffice (13 medewerkers). Voor de backoffice is een interim teamleider aangesteld. Doordat je leiding geeft aan teams met veel nieuwe professionals ligt ook een opgave op het gebied van teamontwikkeling.

Als manager in Leiderdorp:

 • Ben je lid van het managementteam en heb je een gemeente brede verantwoordelijkheid in de aansturing van programma’s en projecten. Daarnaast ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten en bedrijfsvoering van teams.
 • Werk je, onder leiding van de gemeentesecretaris en samen met het MT, aan de doorontwikkeling van de organisatie;
 • Ben je samen met de gemeentesecretaris en het MT gericht op geven van uitvoering aan het collegeprogramma en heb je oog voor lange termijn ontwikkelingen en effecten;
 • Onderhoud je contacten met externe partners en met de andere organisatieonderdelen om zo effectief mogelijk te kunnen voldoen aan gemaakte afspraken en wederzijdse verwachtingen van externe en interne opdrachtgevers;
 • Draag je bij aan het opstellen en uitvoeren van beleid in de bedrijfsvoering en ben je verantwoordelijk voor personele aangelegenheden zoals het voeren van persoonlijke ontwikkelgesprekken, werving & selectie en de personeelsformatie;
 • Stel je met de teams prioriteiten voor de beleids- en operationele adviezen die vanuit de optiek van het bestuur belangrijk zijn en je adviseer het bestuur gevraagd en ongevraagd;
 • Ben je een van de loco gemeentesecretarissen en kan je in die hoedanigheid de gemeentesecretaris bij afwezigheid vervangen.
 • Heb je een belangrijke rol binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. Samen met het Team Bevolkingszorg draag je zorg voor de coördinatie en uitvoering van cruciale crisisprocessen op gemeentelijke niveau.

Persoons- en managementprofiel

Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt affiniteit met veranderopgaven. Je hebt goed zicht op de transformatie-opgaven in het sociaal domein en draagt hier graag aan bij. Je hebt ervaring met werken in een complexe governance structuur.

Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Een manager met een coachende en verbindende leiderschapsstijl die ook durft te confronteren wanneer de situatie erom vraagt en op constructieve wijze feedback durft te geven; heldere, duidelijke manier van communiceren;
 • Een manager die oog heeft voor de context in Leiderdorp waarbij verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie zijn belegd, en ruimte geeft aan de professionals;
 • Een slagvaardige manager met een flexibele mindset die resultaat- en opgave gericht werkt;
 • Een bruggenbouwer die goed kan schakelen tussen de verschillende ambtelijke en bestuurlijke niveaus met politiek-bestuurlijke én organisatiesensitiviteit;
 • Een stevige en stressbestendige persoonlijkheid die in balans is, ook bij druk en dynamiek;
 • Houdt koers en stelt samen met het MT de koers bij wanneer dat nodig is; beschikt over zelf reflecterend vermogen, en staat ook open voor feedback en andere inzichten;
 • Werkt vanuit vertrouwen, geeft ruimte, heeft goed oog voor de kwaliteiten, talenten en vaardigheden van de mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving waarin mensen tot bloei komen.

Goed om te weten

Voor deze managementpositie kijkt Leiderdorp nadrukkelijk naar de aansluiting met persoonlijkheid en drijfveren. Herken je jezelf in het persoons- en managementprofiel, pas je bij een lerende organisatie en zoek je een stevige (management)ontwikkelopgave? De gemeente staat ook open voor kandidaten die een (door)stap willen maken in het management of de overstap willen maken vanuit een ander domein of context.

Arbeidsvoorwaarden Leiderdorp biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 6 maart 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/manager-sociaal-leiderdorp. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft. Zodra de data van de procedure zijn gepland worden ze in dit profiel opgenomen. Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Manager Openbare Ruimte

Ontwikkelopgave in een brede managementrol in een lerende organisatie met een grotendeels nieuw managementteam.

Gemeente Leiderdorp is dynamisch en volop in ontwikkeling. De organisatie kenmerkt zich door een open cultuur met korte lijnen, waar ruimte is voor eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt nauw samengewerkt met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. De ambities richten zich op samenwerken en verbinden. Ambities die men samen met plaatselijke en regionale partners wil realiseren.

Je werkt met bevlogen, betrokken medewerkers die zich dag in dag uit met de goede energie inzetten voor een breed scala aan opgaven; mensen die gewend zijn te werken in een cultuur waar verantwoordelijkheden en eigenaarschap laag in de organisatie zijn belegd. Eigen initiatief wordt gewaardeerd en er is volop mogelijkheid tot ontwikkeling. Als lerende organisatie trekt Leiderdorp niet voor niets relatief veel starters aan.

Werken in het domein openbare ruimte bij Leiderdorp betekent werken met een diversiteit aan disciplines en mensen, gericht op ontwikkeling, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Opgaven en ambities zijn fors en de aard ervan steeds meer veelomvattend en domein overstijgend. Er staat druk op de gemeente en daarmee op de mensen.

Hoe kom je in deze setting tot resultaat? Hoe stuur je effectief op de ontwikkelingen van het domein, de organisatie en het team?

Met deze vragen voor ogen is er afgelopen periode samen met de mensen gereflecteerd op waar de organisatie staat. Er is behoefte aan meer duidelijkheid en prioritering over waar men voor staat en gaat. Rollen, bevoegdheden en taken moeten verder worden ontwikkeld en waar nodig afgebakend. En dat zonder de  ‘jeu’ kwijt te raken die het werken bij een organisatie met waardering voor eigenaarschap zo leuk maakt.

Een stevige ontwikkelopgave dus. Dát is waar je als manager in Leiderdorp voor staat. Bouwen aan de organisatie, het domein, het team én aan een krachtig nieuw managementteam. De gemeentesecretaris / algemeen directeur is 1 september jl. gestart. Tegelijk met deze werving vindt de werving plaats voor de manager Sociaal Domein. Komende periode geldt als een transitieperiode, met nadruk op: samen zoeken, leren, bouwen, ontwikkelen én tot resultaat komen. Voor de doorontwikkeling is – incidenteel én structureel – budget vrijgemaakt.

De organisatie kent 12 resultaatteams en staat onder leiding van de gemeentesecretaris / algemeen directeur. Het management bestaat daarnaast uit drie managers, aangevuld met de directie-adviseur en concerncontroller. Team Openbare Ruimte houdt zich bezig met beheer en onderhoud van de buitenruimte. Denk aan water, groen, speelplaatsen, begraafplaatsen, afvalinzameling, riolering, wegen, straatmeubilair, civiele kunstwerken en verkeer. Daarnaast zijn het Milieu Educatie Centrum (MEC) en de Houtkamp (kinderboerderij, heemtuin en park) hier ondergebracht. Een serviceteam richt zich op kleine herstellingen in de openbare ruimte; zij heeft ook toezichthoudende taken.

Als manager in Leiderdorp:

 • Ben je lid van het managementteam en heb je een gemeente brede verantwoordelijkheid in de aansturing van programma’s en projecten. Daarnaast ben je integraal verantwoordelijk voor de resultaten en bedrijfsvoering van teams;
 • Werk je, onder leiding van de gemeentesecretaris en samen met het MT, aan de doorontwikkeling van de organisatie;
 • Ben je samen met de gemeentesecretaris en het MT gericht op geven van uitvoering aan het collegeprogramma en heb je oog voor lange termijn ontwikkelingen en effecten;
 • Onderhoud je contacten met externe partners en met de andere organisatieonderdelen om zo effectief mogelijk te kunnen voldoen aan gemaakte afspraken en wederzijdse verwachtingen van externe en interne opdrachtgevers;
 • Draag je bij aan het opstellen en uitvoeren van beleid in de bedrijfsvoering en ben je verantwoordelijk voor personele aangelegenheden zoals het voeren van persoonlijke ontwikkelgesprekken, werving & selectie en de personeelsformatie;
 • Stel je met de teams prioriteiten voor de beleids- en operationele adviezen die vanuit de optiek van het bestuur belangrijk zijn en je adviseer het bestuur gevraagd en ongevraagd;
 • Ben je een van de loco gemeentesecretarissen en kan je in die hoedanigheid de gemeentesecretaris bij afwezigheid vervangen.
 • Heb je een belangrijke rol binnen de gemeentelijke crisisorganisatie. Samen met het Team Bevolkingszorg draag je zorg voor de coördinatie en uitvoering van cruciale crisisprocessen op gemeentelijke niveau.

Persoons- en managementprofiel
Je hebt WO werk- en denkniveau en hebt affiniteit met veranderopgaven. Je hebt affiniteit met de vakgebieden in de openbare ruimte en lopende ontwikkelingen en draagt hier graag aan bij. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Een manager met een coachende en verbindende leiderschapsstijl en die ook durft te confronteren wanneer de situatie erom vraagt en op constructieve wijze feedback durft te geven; stevige gesprekspartner die rollen, taken en verantwoordelijkheden op een duidelijk en concrete wijze verwoordt;
 • Je bent zichtbaar, benaderbaar, je ‘bent er’ voor de mensen en spreekt de taal van de werkvloer;
 • Een slagvaardige manager met een flexibele mindset die resultaat- en opgave gericht werkt;
 • Een bruggenbouwer die goed kan schakelen tussen de verschillende ambtelijke en bestuurlijke niveaus met politiek-bestuurlijke én organisatiesensitiviteit;
 • Een stevige en stressbestendige persoonlijkheid die in balans is, ook bij druk en dynamiek.
 • Houdt koers en stelt samen met het MT de koers bij wanneer dat nodig is; beschikt over zelf reflecterend vermogen, en staat ook open voor feedback en andere inzichten;
 • Werkt vanuit vertrouwen, geeft ruimte, heeft goed oog voor de kwaliteiten, talenten en vaardigheden van de mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving waarin mensen tot bloei komen.

Goed om te weten
Voor deze managementpositie kijkt Leiderdorp nadrukkelijk naar de aansluiting met persoonlijkheid en drijfveren. Herken je jezelf in het persoons- en managementprofiel, pas je bij een lerende organisatie en zoek je een stevige (management)ontwikkelopgave? De gemeente staat ook open voor kandidaten die een (door)stap willen maken in het management of de overstap willen maken vanuit een andere context.

Arbeidsvoorwaarden
Leiderdorp biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05%) en zijn er uitgebreide opleidingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 januari 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 2
 • Eerste gespreksronde: 19 januari 2022
 • Tweede gespreksronde: 24 of 25 januari 2022

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.