Gemeentesecretaris

Een stevige, verbindende leider die verder bouwt met de ambtelijke organisatie en zich thuis voelt in de rol tussen bestuur en organisatie.

Kaag en Braassem
Een waterrijke gemeente gelegen in het Groene Hart van Nederland. In Zuid-Holland, net onder de grens met Noord-Holland, liggen de 11 dorpskernen die de gemeente Kaag en Braassem rijk is.

Een gebied met typisch Hollandse elementen: het polderlandschap met  z’n molens, het Braassemermeer, de Kagerplassen en veel groen. Er is aanbod van (water)sport, een actief verenigingsleven, bloeiende ondernemingen, kunst en cultuur. Inwoners zijn trots op hun gebied en hebben hart voor de historie ervan. De gemeente heeft ruim 27.000 inwoners en dit aantal is groeiend door de woningbouwontwikkelingen. Ook kent de gemeente  een relatief hoog voorzieningsniveau. De inzet van vrijwilligers en verenigingen is daarbij van groot belang. Verschillende dorpen hebben een eigen dorpsraad, die fungeert als gesprekspartner van de gemeente. Een prachtig landelijk en goed bereikbaar gebied, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Bestuur
De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft vijf fracties verdeeld over 21 zetels. Het college bestaat naast de burgemeester uit vier wethouders. De samenwerking tussen college en organisatie is constructief en wordt gekenmerkt door een moderne bestuursstijl en korte lijnen.

Al twee raadsperioden lang kent de gemeenteraad een samenwerkingsagenda dat door alle politieke partijen in de raad gedragen wordt. Geen oppositie/coalitie, besluiten worden genomen met wisselende meerderheden. De raad heeft in gezamenlijkheid op diverse terreinen een vernieuwende koers ontwikkeld, bijvoorbeeld ten aanzien van het sociaal domein en de omgevingsvisie.

Bij de start van de bestuursperiode zijn wethouders gezocht die de samenwerkingsagenda uitvoeren. De bestuurscultuur is gebaseerd op transparantie, vertrouwen, collegialiteit en vernieuwing. Dit zorgt voor stabiliteit en slagkracht, ook doordat niet de tegenstellingen worden gezocht, maar juist de overeenkomsten. De stem, invloed en betrokkenheid van de inwoners is groot. Het bestuur sluit actief aan op de belangrijke waarden sociale cohesie en participatie. Die van oudsher groot is, inwoners zijn trots op hun dorpen.

Kenmerkend voor de bestuurscultuur is dat rekening wordt gehouden met de eigenheid van alle dorpen. Het wegen van alle belangen en sturen op hoofdlijnen blijft een bestuurlijke uitdaging om met elkaar aan te werken.

Organisatie
De organisatie (ca. 150 medewerkers) wordt aangestuurd door een MT dat bestaat uit de gemeentesecretaris, twee afdelingsmanagers, drie teamleiders en de businesscontroller. Men werkt vanuit een duidelijke gezamenlijke visie en resultaatgericht met ruimte voor het goede gesprek. Er is respect voor elkaar en elkaars inbreng en vernieuwing wordt gewaardeerd. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. De kernwaarden vertrouwen & verantwoordelijkheid, verbinden & samenwerken, vernieuwen & ontwikkelen en transparant & dichtbij staan centraal.

Kaag en Braassem is de achterliggende jaren steeds meer een netwerkorganisatie geworden, samen met (maatschappelijke) partners en inwoners.  De gemeente heeft een regieorganisatie: een aantal taken is bij derden belegd. Zo is bijvoorbeeld ICT belegd bij de bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem. De inhoudelijke professionaliteit is belegd bij de samenwerkingspartners en er wordt gestuurd op te bereiken doelen en opgaven. “Het Wat en niet het Hoe”.

Binnen de organisatie zijn de lijnen kort en is de cultuur informeel. Dienstverlening staat hoog in het vaandel, medewerkers zijn klantgericht, open, loyaal en voelen zich betrokken bij opgaven en bij inwoners. Een voorbeeld van de innovatieve manier waarop men wil werken is de maatschappelijke agenda gericht op het in kracht zetten van de samenleving. 

Rol en opgaven
De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en energietransitie. Ook het herstel (economisch én sociaal) van Covid-19 vraagt veel aandacht. Dit alles in een tijd waarin de gemeentefinanciën in het algemeen en ook die van Kaag en Braassem  onder druk staan.

Naast gemeentesecretaris, en daarmee eerste adviseur van het college, ben je algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie. Beide rollen weet je goed met elkaar in balans te houden en je opereert daarmee effectief als schakel tussen bestuur en organisatie. Je vervult de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden; je opereert hierin op een open en constructieve wijze.

Daarnaast vragen de volgende opgaven in het bijzonder jouw aandacht:

Werken aan bestuurlijke vernieuwing
Als gemeentesecretaris ben je de adviseur van het college als geheel en van de individuele collegeleden. Je vertaalt de bestuursbesluiten naar de ambtelijke organisatie en bewaakt de voortgang. Je denkt mee op (actieve) dossiers, staat open voor en inspireert bestuurlijke vernieuwingen.

Doorontwikkelen  ambtelijke organisatie
De samenleving is voortdurend in beweging. Als gemeentesecretaris zorg je – uiteraard samen met je collega’s – ervoor dat de organisatie daarop aansluit. Je zet daarom in op verdere professionalisering van de organisatie.  Je inspireert het management en vertaalt de bestuurlijke ambities in concrete plannen en brengt deze tot uitvoering. Je daagt uit om over de ‘grenzen’ van het eigen vakgebied heen te kijken om de integraliteit binnen de organisatie te vergroten.

Je stimuleert samenwerking en verbindt talenten met elkaar om op die manier het best mogelijke resultaat te bereiken. In de organisatie werk je ook aan meer resultaatgerichtheid.

Strategische koers
De strategische koers staat uitgewerkt in het document ‘Strategische visie Kaag en Braassem’. Dit hebben medewerkers, MT en bestuur met elkaar vormgegeven. Een aantal zaken die hierin uitgelicht worden, zijn: handelen vanuit het belang van de inwoners, ruimte om te leren en verbeteren en verbinden van strategie en uitvoering en beleid. Samen met MT en bestuur werk je toe naar deze vernieuwende en manier van werken.

Regionale samenwerking
Kaag en Braassem bevindt zich tussen de metropoolregio’s Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Een stevige positionering van de gemeente in de regio is van belang omdat samenwerking (met omringende gemeenten en provincies Zuid-Holland en Noord-Holland) essentieel is om doelstellingen te verwezenlijken en ambities waar te maken. Dit wordt al vormgegeven in Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en er wordt intensief samengewerkt binnen het cluster Rijnstreek met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. Als gemeentesecretaris heb je hierin een belangrijke en zichtbare (externe) rol, om een impuls te geven aan diverse samenwerkingsvormen.

Voor potentiële kandidaten is het van belang om te weten dat je op een bijzonder moment in dienst treedt. Zeer recent is de nieuwe burgemeester, waarmee je zeer nauw gaat samenwerken, gestart en de verkiezingen en daarmee de vorming van een volgend college van B&W staan of voor de deur of zijn in volle gang. 

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. De rol van gemeentesecretaris vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Kaag en Braassem zoekt in het bijzonder en iemand met onderstaande accenten in persoonlijkheid en drijfveren:

  • Je hebt een heldere visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en durft dit uit te dragen.
  • Je voelt je thuis op het snijvlak van bestuur en organisatie en beschikt over bestuurlijke sensitiviteit.
  • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
  • Je weet een setting voor een lerende organisatie neer te zetten waarin “fouten maken mag”.
  • Je bent een prettig sparringpartner, om ideeën op te projecteren en doelen te bespreken.
  • Je neemt zichtbaar verantwoordelijkheid in het realiseren van de koers door sturing en facilitering van de organisatie daarin.
  • Je bent het gezicht van de organisatie, zowel intern als voor de samenwerkingspartners.
  • Je staat stevig in je schoenen, bent praktisch ingesteld en besluitvaardig.
  • Communicatief sterk, een netwerker, vindt makkelijk aansluiting op alle niveaus en bent snel thuis in (regionale) netwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.675,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Het betreft een contract voor 12 maanden, met de intentie om daarna over te gaan op een vast dienstverband. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 12 december 2021 tegemoet.

De vacature wordt gelijktijdig in- en extern opengesteld.
Een assessment en referentieonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.
Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op deze website.