Gemeentesecretaris

Een verbinder die werkt aan de balans tussen ambities en capaciteit
aan de doorontwikkeling van de organisatie en die zichtbaar is in de regio Drechtsteden.

Hendrik-Ido-Ambacht
Ruimte, groen, rust; elementen die je overal ziet en ervaart in deze mooie, centraal gelegen gemeente. De ligging aan de A15 en A16 én de waterbus Rotterdam-Drechtsteden zorgt voor goede verbindingen met Rotterdam en naastgelegen gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht en Dordrecht.

Dit, samen met het dorpse karakter en het grote en warme verenigingsleven, maakt dat het in Hendrik-Ido-Ambacht gaat over de gemeenschap en dat het een geliefde plaats is om te wonen.

De afgelopen jaren is de bevolking in aantal toegenomen naar ruim 30.000. Naar verwachting zal dit ook de komende jaren nog de trend zijn, door de woningbouwontwikkeling in het gebied De Volgerlanden.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft 23 zetels, verdeeld over 9 fracties. Het college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders van SGP-CU, Gemeente Belangen en CDA. Bij bestuurlijke keuzes is kwaliteit altijd het uitgangspunt.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is een van de zeven Drechtstedengemeenten. De organisatie bestaat uit ruim 100 medewerkers en wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris en de afdelingshoofden. Op dit moment zijn dat er twee: Beheer Openbare Ruimte en Bestuurszaken. De derde functie van afdelingshoofd (Beleid en Ontwikkeling) is vacant.

De lijnen in de ambtelijke organisatie zijn kort en er wordt informeel samengewerkt. Medewerkers zijn professioneel en betrokken. Het relatief nieuwe MT kijkt uit naar de samenwerking met de nieuwe gemeentesecretaris om vorm te geven aan de doorontwikkeling van de organisatie.

De interactie tussen bestuur en organisatie verloopt goed. Tegelijkertijd is er behoefte aan het samenbrengen van bestuurlijke prioriteiten en de capaciteit en haalbaarheid vanuit de organisatie.

Rol en opgaven
Naast gemeentesecretaris en eerste adviseur van het college ben je algemeen directeur en daarmee eindverantwoordelijk voor de organisatie. Beide rollen weet je goed met elkaar in balans te houden. Je opereert daarmee effectief als schakel tussen organisatie en bestuur.

Je draagt, mede met burgemeester en griffier, zorg voor een constructief driehoeksoverleg waarin raad, organisatie en bestuur worden vertegenwoordigd zodat informatieuitwisseling optimaal is en uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd.

Je vervult de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden en opereert hierin op een open en uitnodigende wijze.

De organisatie staat de komende jaren voor veel uitdagingen, die enerzijds lokaal en anderzijds in gezamenlijkheid in de regio moeten worden opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de energiestrategie en duurzaamheid. Ook de sociale dienst wordt in een zelfstandige GR vormgegeven en vraagt aandacht waar het gaat om input, kaders en beleid vanuit Hendrik-Ido-Ambacht. Daarbij is de capaciteit voor het lokale sociaal domein een aandachtpunt. Dit wordt momenteel onderzocht. De vraag daarbij is hoe de organisatie op korte en lange termijn verstandig versterkt kan worden.

Tot voor kort werd samengewerkt in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Echter, deze GR wordt vanaf 1 januari 2022 omgezet in een samenwerking waarin de gemeente Dordrecht servicegemeente wordt. Hendrik-Ido-Ambacht krijgt een klantrol. Dit vraagt om een andere benadering naar de regio.

Voor de volgende opgaven sta jij aan de lat in Hendrik-Ido-Ambacht:

Balans tussen bestuur en organisatie
Als gemeentesecretaris ben je de adviseur van het college als geheel en van de individuele collegeleden. Je verdiept je in de verschillende bestuurlijke behoeften en samen met het MT bekijk je wat er nodig is en wat er geleverd kan worden. De balans tussen bestuurlijke ambitie en ambtelijke capaciteit/haalbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Je haalt op, luistert naar signalen vanuit bestuur én ambtelijke organisatie en brengt dit in balans door een heldere prioritering.

Doorontwikkeling organisatie: de Ambachtse aanpak
De participatienota beschrijft de samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties en is de basis voor het optreden van de organisatie naar buiten toe. Men streeft optimaal contact tussen de organisatie en de samenleving na: professioneel, tijdig en correct. Samen met het MT stuur je op het van ‘buiten naar binnen halen’, het kénnen van de gemeente, het gesprek aangaan en geef je hierin samen het goede voorbeeld. Zo stuur je op de verandering die nodig is. Je stimuleert het eigenaarschap van medewerkers, bevordert creativiteit en initiatief en geeft ruimte om te leren van fouten.

Positionering en samenwerking in de regio
De woningbouw, de komst van een bedrijvenpark en de bouw van vijf scholen maken van Hendrik-Ido-Ambacht een echte groeigemeente. De gemeente zoekt op specifieke thema’s de samenwerking in de regio om ambities waar te maken. Als gemeentesecretaris heb je hierin een belangrijke, zichtbare rol. Je geeft een impuls aan diverse samenwerkingsvormen en slaat tegelijk op een beminnelijke manier piketpalen om de eigenheid van de gemeente te bewaren. Deze opgave beslaat een substantieel deel van de functie. Je schakelt soepel in de wisselende dynamiek van lokale en regionale belangen.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je meerjarige directie- of managementervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. De rol van gemeentesecretaris vraagt van nature een breed profiel waarin je situationeel schakelt. Er wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren; Hendrik-Ido-Ambacht zoekt in het bijzonder iemand met onderstaande accenten daarin:

 • Je hebt een heldere visie op de rol van het openbaar bestuur en de gemeentelijke organisatie in de samenleving en draagt dit uit.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kaart gevoelige dossiers waar nodig aan. Je balanceert van nature goed tussen diverse partijen met uiteenlopende belangen.
 • Je neemt verantwoordelijkheid in het realiseren van lange termijndoelen door de organisatie te sturen en te faciliteren en te prioriteren in afstemming met het bestuur.
 • Je bent benaderbaar, verbindend en geeft vertrouwen. In je leiderschap ben je vooral coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers. Door te luisteren en oog te hebben voor medewerkers weet je een lerende organisatie neer te zetten waarin fouten maken mag.
 • Je bent communicatief sterk en bent snel thuis in (regionale) netwerken.
 • Je hebt stevig, daadkrachtig, authentiek, informeel, ontspannen en brengt humor mee.
 • Je bent analytisch, stuurt op hoofdlijnen, weet wat er speelt en wat er nodig is.
 • Je bent het gezicht van de organisatie, zowel in- als extern.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.675, – bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 15). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris) en een vergoeding voor woon-werk verkeer.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Renske Veenstra, via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.  We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje knop rechts op deze pagina.

De data in de procedure zijn gepland:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: 2 en 3 februari 2022
 • Eerste ronde; persoonlijke presentatie: 10 februari 2022
 • Tweede ronde; verdiepend gesprek: 14 februari 2022
 • Derde ronde; afrondend gesprek: 17 februari 2022

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.