Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Een stevige, verbindende leider die verder bouwt aan de organisatie en de positie van Heemskerk in de regio.

Heemskerk ligt aan de westkust van Noord-Holland, ten noorden van het Noordzeekanaal. Het is een gezellige kustplaats, vlakbij het bos, bloemen- en duingebied en het strand. Eeuwenlang was het een dorp met akkerbouw als voornaamste bestaansbron, maar vanaf de negentiende eeuw kwam de bloembollen- en aardbeienteelt op. Nog altijd is het een bedrijvig tuindersgebied. Er hangt een ontspannen dorpse sfeer, waardoor jong en oud, inwoner en toerist zich prettig voelt in Heemskerk. De gemeente wordt wel ‘het best bewaarde geheim van de Noordzeekust’ genoemd.

De gemeente telt ca. 40.000 inwoners en maakt deel uit van de regio’s Midden-Kennemerland, Kennemerland, Noorderkwartier, het COROP-gebied IJmond en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Heemskerk heeft te maken met zowel grootstedelijke vraagstukken als dorpse verbondenheid. De 275 betrokken medewerkers zetten zich in voor de Heemskerkers, het lokale bedrijfsleven en het gemeentebestuur. Samen met hen maak jij het verschil voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente.

Bestuur en organisatie
De gemeenteraad bestaat uit 25 raadsleden, verdeeld over zeven partijen. Het college wordt gevormd door een coalitie van Heemskerk Lokaal, D66 en Groenlinks. Het college laat zich kenmerken door: open, informeel en met oog voor elkaar.

De organisatie is betrouwbaar en dienstverlenend, gericht op mens en omgeving. De gemeente toont zich bewust verantwoordelijk voor het welzijn van de samenleving. Op de organisatie van de gemeente kan het bestuur bouwen evenals de inwoners, bedrijven, instellingen en toeristen die er graag een beroep op doen. De medewerkers van de gemeente zijn trots op hun organisatie en de resultaten die worden bereikt. De kernwaarden ‘in beweging’, ‘ambitieus’ en ‘het verschil willen maken’ staan in het werk centraal. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving.

De organisatie wordt aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur. Hij/zij geeft leiding aan drie domeinmanagers (Sociaal, Fysiek en Bedrijfsvoering) en de concerncontroller. De domeinen bestaan uit verschillende teams die worden aangestuurd door teamleiders, zie organogram. De organisatie kent een open, informele sfeer. Men werkt hard en is pragmatisch. De lijnen zijn kort.

Opgaven en rolinvulling
De samenleving verandert en opgaven worden steeds groter en complexer. Daarom is er de afgelopen jaren intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van de organisatie. De organisatievisie ‘In beweging, samen het verschil maken’ ligt hieraan ten grondslag.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
Als gemeentesecretaris zet je, samen met het MT, in op verdere professionalisering van de organisatie. Hierin ben jij een boegbeeld; je committeert je aan de koers die is ingezet en zet je in voor de realisatie ervan. Je zorgt dat de basis op orde is en stuurt op meer rolduidelijkheid, resultaatgerichtheid en eigenaarschap. Je stimuleert en stuurt op integraliteit en samenwerking, zowel binnen als buiten de organisatie. Je daagt mensen uit over grenzen heen te kijken, elkaar op te zoeken en samen mee te bewegen met de veranderende samenleving.

Verbinden bestuur en ambtelijke organisatie
Als eerste adviseur en ondersteuner van het college ligt het accent op de advies- en verbindingsrol, integrale toetsing van adviezen en een effectief besluitvormingsproces. Je vormt een belangrijke, verbindende schakel tussen de ambtelijke organisatie en het bestuur. Samen met de domeinmanagers zoek je naar een goede balans tussen bestuurlijke ambities en ambtelijke capaciteit. Continue aandacht voor een goed samenspel tussen college en organisatie is van belang. Evenals helder opdrachtgever- en opdrachtnemerschap met bijbehorende duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken. Je beschikt over een gepast kritische houding naar zowel college als organisatie.

Verstevigen samenwerking in de driehoek en in de regio
Samen met de burgemeester en de griffier zorg je voor een constructief driehoeksoverleg, zodat informatie-uitwisseling optimaal is en uitvoering van bestuurlijke besluiten zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. Zowel intern als extern ben jij gericht op samenwerking. Vanwege de complexiteit en omvang van opgaven is samenwerking in de regio cruciaal. Jij pakt een proactieve rol richting andere gemeenten, de provincie en maatschappelijke partners. Gemeente overstijgende bestuurlijke opgaven zijn bijvoorbeeld klimaat, luchtkwaliteit, jeugdzorg, woningbouw, vluchtelingen, energie en koopkracht.

Tot slot vervul je de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Als WOR-bestuurder ben je goed en constructief in verbinding met de OR; je zorgt ervoor dat zij een actieve inbreng kunnen leveren. Aantrekkelijk werkgeverschap is een belangrijk thema voor de organisatie, ook vanwege de krappe arbeidsmarkt. Je hebt daarom bijzondere aandacht voor het boeien en binden van medewerkers met diverse leeftijden, kwaliteiten en achtergronden.

Persoonsprofiel
Naast academisch werk- en denkniveau heb je ruime leidinggevende ervaring binnen een politiek- bestuurlijke context. Daarnaast heb je ervaring met organisatieontwikkelingstrajecten en aantoonbare affiniteit met bedrijfsvoeringsprocessen. Je bent bekend met projectmatig werken. Heemskerk staat open voor kandidaten die de stap willen zetten naar de eindverantwoordelijke rol van gemeentesecretaris. De match met persoonlijkheid en drijfveren is dan ook nadrukkelijk van belang. Onderstaande persoonskenmerken komen naar voren in jouw profiel:

  • Jouw leiderschap wordt gekenmerkt door vertrouwen en verbinden, coachend en wanneer nodig sturend. Zo stimuleer je persoonlijk leiderschap en eigenaarschap bij management en medewerkers.
  • Je draagt bij aan een lerende organisatie waarin ‘fouten maken mag’.
  • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en weet te balanceren tussen de politiek-bestuurlijke dynamiek en de actualiteit van alle dag.
  • Als proactieve sparringpartner van het college sta je stevig in je schoenen en ben je doortastend. Je biedt comfort en bent samenwerkingsgericht. Humor en relativeringsvermogen mogen hierin niet ontbreken.
  • Je bent resultaatgericht en besluitvaardig, zakelijk wanneer nodig en komt je afspraken na. Als anderen dat niet doen spreek je hen hierop aan. Tegelijkertijd heb je oog voor de mens en sta je naast medewerkers als dat nodig is.
  • Je denkt en handelt strategisch, maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’.
  • Je bent communicatief sterk en een netwerker. Je vindt gemakkelijk aansluiting op alle niveaus en bent snel thuis in (regionale) netwerken.

Arbeidsvoorwaarden
Heemskerk biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 8.426,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 16). Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget (17,05% van het salaris).

De gemeente biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de mogelijkheid flexibel te werken, mogelijkheden voor opleidingen en verdere ontwikkeling, pensioenopbouw bij het ABP en de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met José Brus of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 4 juni 2023. tegemoet. Je kunt online solliciteren via de oranje button rechts op deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: jouw visie op de rol van gemeentesecretaris/algemeen directeur en jouw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee je tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De data van de procedure zijn gepland.

7-8 juni         adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
16 juni            cv-presentatie door adviseurs Zeelenberg
30 juni           persoonlijke presentatie door kandidaten
4 juli               1e gespreksronde
10 juli             2e gespreksronde

Een ontwikkelassessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.