Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur

Gennep is een kleine gemeente met 17.000 inwoners en is schitterend gelegen in Noord-Limburg.

De organisatie is klein en hecht: hier kun je je optimaal ontwikkelen en je talenten en kansen volop benutten. En wat is nu een mooiere plek om dat te doen dan in een nieuw fris, groen gemeentekantoor, midden in het pittoreske centrum van Gennep? Met uitzicht op het wereldberoemde ooievaarspaar bovenop het oude stadhuis op de Markt. En voor een frisse neus loop je niet alleen het centrum in, maar sta je ook zo aan de Niers. Over de dijk kijk je uit naar de verschillende kernen met elk hun eigen karakter.

Kies jij voor een baan die er echt toe doet?

Samen maken we Gennep!

Van oudsher kent Gennep een werkcultuur die stabiel, informeel en prettig is. Er heerst een pragmatische instelling en een ‘doeners’-mentaliteit. Naast ervaren krachten, weet Gennep ook jonge mensen te binden en te boeien, wat een mooie dynamiek geeft. Door de kleinschaligheid van de gemeente is het takenpakket breed en het werk divers. Medewerkers bij de gemeente Gennep krijgen alle ruimte om eigen invulling aan het werk te geven. Gennep stimuleert medewerkers om te leren, zich verder te ontwikkelen en hun talenten optimaal te benutten. Onze focus ligt op coaching, een sterke adviesrol creëren én investeren in een communicatieve organisatie.

De lijntjes met het management en bestuur, maar ook met de inwoners en ondernemers, zijn kort. Zo weten we goed wat er leeft, gaan we uitdagingen aan en pakken kansen op. We willen onze inwoners en ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn, door goed naar hun ideeën te luisteren en ze hierbij te ondersteunen. Samen zorgen we ervoor dat het er ook in de toekomst goed wonen, werken en recreëren is.

Bestuur en organisatie

De gemeenteraad telt 17 zetels, verdeeld over 6 partijen. Het college bestaat naast de burgemeester uit 3 wethouders van de coalitiepartijen van CDA, VVD en ELsss.

De ambtelijke organisatie telt zo’n 140 medewerkers. Als gemeentesecretaris/algemeen directeur ben je eindverantwoordelijke voor de organisatie (organogram), die bestaat uit een compacte staf en 3 afdelingen: Inwoners, Omgeving en Bedrijfsvoering/Concerncontrol. De afdelingsmanagers vormen – samen met jou als algemeen directeur – het managementteam (MT) en zorgen voor de aansturing van hun afdeling, ondersteund door 6 teamcoördinatoren.

Op dit moment ligt er een notitie met voorstel voor de koers van organisatieontwikkeling waarin wordt uitgegaan van een structuur met 2 afdelingen. Geen grootse veranderopgave, maar een natuurlijke doorontwikkeling. Rode draad is het vermogen om in een goede ambtelijk-bestuurlijke samenwerking adequaat in te spelen op ontwikkelingen en behoeften in de samenleving met medewerkers die ruimte krijgen en pakken om hun professionaliteit in te brengen. Nabijheid, Integraliteit, Empathie, Ruimte en Samen (NIERS) zijn daarbij belangrijke waarden.

Opgaven en rolinvulling

Als gemeentesecretaris / algemeen directeur ben je eerste adviseur en ondersteuner van het college van Burgemeester & Wethouders, eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en het gezicht naar buiten, met een zichtbare en verbindende rol naar medeoverheden en partners in de samenleving.

Rol als adviseur in het college

Als eerste adviseur en ondersteuner van het college ligt het accent voor de gemeentesecretaris / algemeen directeur op de advies- en verbindingsrol, integrale toetsing van adviezen en een effectief besluitvormingsproces. Continue aandacht voor een goed samenspel tussen college en organisatie is van belang. Evenals helder opdrachtgever- opdrachtnemerschap met bijbehorende duidelijke verwachtingen, prioritering, randvoorwaarden, communicatie en resultaatafspraken. Als actief partner van het college sta je stevig in je schoenen, ben je doortastend, bied je comfort en leg je nadruk op samenwerking. Humor en relativering mogen hierin niet ontbreken.

Rol als algemeen directeur

De dynamiek in gemeenteland is groot. In Gennep, als kleine organisatie met korte lijnen, een pragmatische houding, loyaliteit en bevlogenheid in zowel college als organisatie, is dat ook zeker het geval. De wensen en ambities zijn er en de middelen zijn meestal aanwezig. Met een nuchtere houding en  ‘schouders eronder’ mentaliteit wordt veel bereikt. Echter, prioritering, heldere keuzes, koers houden en écht aandacht voor de mens zijn belangrijke onderwerpen van gesprek.

Onder jouw leiding maakt de organisatie verdere stappen naar een organisatie in beweging, een lerende organisatie waar verantwoordelijkheden laag liggen, rollen helder zijn en er vertrouwen en ruimte is om te ontwikkelen.

Met het managementteam, teamspirit en goede kwaliteit van de mensen ligt er al een mooie basis. Hierop kan worden doorgebouwd aan een werkcultuur waarin de aanwezige energie, ambities, bevlogenheid en de vaardigheden van de mensen maximaal worden aangeboord en benut. Hierbij is  actiegerichtheid in balans met aandacht voor mens en ontwikkeling.

Rol in de regio

Als gemeentesecretaris ben jij gericht op samenwerking, zowel intern als extern (met andere gemeenten, de provincie, maatschappelijke partners). Samenwerking is cruciaal om ook op de lange termijn de opgaven waar de gemeente voor staat waar te maken. Regionale samenwerking binnen Limburg, maar zeker ook – kijkend naar ligging en positionering van Gennep – met de buurgemeenten in Noord-Brabant, Gelderland en Duitsland. Als gemeentesecretaris heb je een actieve rol in de regio en ben je een belangrijke verbindende schakel tussen Gennep en haar partners.

Tot slot

Tevens heb je als gemeentesecretaris een actieve rol binnen de zogenaamde driehoek: samen met de griffier en burgemeester werk je aan een succesvolle samenwerking tussen ambtelijke organisatie, gemeenteraad en college. Niet in de laatste plaats, vervul je als gemeentesecretaris de rol van bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Als WOR-bestuurder ben je goed en constructief in verbinding met de OR; je zorgt ervoor dat zij een actieve inbreng kunnen leveren.

Persoonsprofiel

Naast academisch werk- en denkniveau heb je leidinggevende ervaring binnen een politiek-bestuurlijke context. Gennep staat open voor kandidaten die de stap zetten naar de eindverantwoordelijke rol van gemeentesecretaris. De match met persoonlijkheid en drijfveren is dan ook nadrukkelijk van belang. Onderstaande persoonskenmerken komen naar voren in jouw profiel:

  • Je hebt gevoel bij de context van Gennep; de samenleving, de grootte, de ligging in Noord-Limburg en haar opgaven.
  • Je hebt affiniteit en plezier om te werken in een bestuurlijk politieke omgeving.
  • Je denkt en handelt strategisch maar ook realistisch en pragmatisch vanuit de houding om ‘zaken mogelijk te maken’.
  • Je brengt positieve energie en stimuleert ontwikkeling, professionaliteit en eigenaarschap bij medewerkers, met vertrouwen als basis.
  • Je bent nieuwsgierig en belangstellend en weet door wie je bent écht verbinding te brengen. Je bent voor iedereen zichtbaar en aanspreekbaar en werkt met ‘liefde en aandacht’ voor – en met mensen.
  • Je hanteert van nature korte lijnen, bent informeel en schakelt soepel tussen alle niveaus: werkvloer, OR, staf, MT, college, raad, externe partners.
  • Je weet met nadruk op verbinding en teamspirit resultaten te behalen. Je gaat door op de weg die is ingeslagen. Je weet focus aan te brengen, duidelijkheid te creëren en besluitvaardig op te treden. Hiervoor toon je ‘ruggengraat’ en ben je een stevige, doortastende persoonlijkheid, gezaghebbend maar niet autoritair.
  • Humor, ontspanning, relativering en zelfreflectie mogen niet ontbreken.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring, is maximaal € 7.659,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Daarnaast ontvang je een IKB (individueel keuzebudget) van 17,05% per maand over het bruto maandsalaris. Verder biedt de Gemeente Gennep een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met José Brus of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55. De data van de procedure worden nog gepland en zullen op de website worden gepubliceerd.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag vóór 15 mei 2023 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de button op deze pagina. Het kunnen overleggen van een Verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van de procedure en is een voorwaarde voor het dienstverband. Ook een referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure. De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, waarbij er sprake is van gelijke kansen voor de kandidaten.