Ontwikkelgerichte en verbindende adjunct-afdelingsmanager

voor de afdeling Economische Ontwikkeling en Grondzaken (EOG), met Grondzaken als specifiek aandachtsgebied

Almere daagt je uit!
Zeg je Almere, dan zeg je ontwikkeling, zeker als je kijkt naar de ruimtelijke opgaven van de stad. Deze relatief jonge gemeente staat voor een groeiopgave en heeft stevige duurzaamheidsambities, terwijl de komende jaren ook een groot deel van de stad vernieuwd moet worden, en dat alles binnen de kaders van een duurzaam en (financieel) gezond Almere. Hierin speelt de afdeling EOG – uiteraard in nauwe samenwerking met andere afdelingen – een cruciale rol.

Almere is een stad met een continue stroom van uitdagende projecten. Denk aan grote transitievraagstukken zoals klimaatverandering, energie, grondstoffen en afval. Deze ontwikkelingen en de jonge leeftijd van de stad zorgen voor een werkomgeving met pioniersmentaliteit, waar medewerkers op innovatieve manieren naar vraagstukken kijken.

Wat ga je doen?
Samen met de afdelingsmanager en je collega adjunct-afdelingsmanager ben je verantwoordelijk voor het functioneren en de doorontwikkeling van de afdeling. Met elkaar werk je aan een leefbare, gezonde en duurzame stad van morgen. Het visiedocument ‘Almere, stad met toekomst’ en het coalitieakkoord dienen hierbij als uitgangspunt. Vanuit jouw strategische blik op de opgaven van de afdeling én de organisatie, heb je of ontwikkel je een heldere visie op grondzaken. Waar jij specifiek mee aan de slag gaat in deze functie:

Doorontwikkeling van het team
In 2021 is men gestart met de doorontwikkeling van de afdeling. Dit vanuit de wens om de kwaliteit te verhogen, focus aan te brengen en te werken aan een toekomstbestendige organisatie. De maatschappelijke opgaven van de afdeling zijn herijkt en vertaald naar gewenste maatschappelijke effecten, resultaten en producten. Als adjunct-afdelingsmanager richt jij het werk op deze opgaven en stuur jij hierop.

De opgaven waar de afdeling voor staat, vragen om verdere professionalisering. Ze doen een beroep op andere competenties en vaardigheden van medewerkers en dagen hen op een andere manier uit. Daarom stimuleer jij eigenaarschap, een onderzoekende houding, het denken in scenario’s en het aandragen van oplossingen. Je werkt aan versterking van de samenwerking en kennisuitwisseling tussen medewerkers en opgaven en aan het vergroten van het strategisch vermogen.

(gedelegeerd) Ambtelijk opdrachtgeverschap
Als adjunct-afdelingsmanager vervul je voor een deel van de maatschappelijke opgaven de rol van (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever. Je stuurt actief op de voortgang en prioriteert waar nodig in overleg met bestuur en medewerkers. Je verbindt de opgaven van de afdeling met andere organisatieonderdelen binnen en buiten de gemeente en stuurt op samenwerking.

Kortom; naast een opdrachtgevende rol wordt van jou ook veranderkracht gevraagd om de gewenste doorontwikkeling te realiseren.

Rollen en verantwoordelijkheden

 • Samen met de afdelingsmanager stuur je op de maatschappelijke opgaven waar de afdeling voor staat, in samenwerking met andere afdelingen en partners in de stad.
 • Je bent strategisch sparringpartner voor het bestuur en aanspreekpunt voor de voortgang van werkzaamheden binnen de afdeling. Je schuift aan bij het overleg over meer complexe en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers.
 • Je geeft continu impulsen aan het verbeteren van de prestaties van de afdeling en richt je daarbij ook op het leggen van verbindingen binnen de afdeling en met andere afdelingen.
 • Je stuurt op het behalen van afdelingsresultaten binnen de afgesproken kaders en met de beschikbaar gestelde middelen in goede samenwerking met ‘buiten’ en ‘binnen’.

Over de afdeling
Binnen de afdeling (ca. 60 medewerkers) ben je naast adjunct-afdelingsmanager rechtstreeks verantwoordelijk voor het team Grondzaken (10 FTE; in de toekomst wordt dit uitgebreid met 3 FTE). Dit team bestaat uit financiële (3 FTE) en juridische adviseurs (7 FTE). Zij hebben een kaderstellende en toetsende rol richting gebiedsontwikkeling en adviseren o.a. over gronduitgiften en grondprijsbeleid. De groeiambities van Almere (o.a. meer woningen, bedrijven, inwoners en werkgelegenheid) en de situatie op de markt van gebiedsontwikkelingen, zorgen voor een grote groei in adviesvragen (vooral vanuit de organisatie) op zowel juridisch (privaatrechtelijk) als financieel (o.a. projectcontrol) gebied. Dit legt een stevige druk op het team en vraagt adequaat handelen van het management.

De volgende inhoudelijke opgaven staan de komende jaren centraal:

 • Voldoende woningen en gevarieerde woonomgevingen
  • Voldoende aanbod van arbeid in Almere en omgeving – bedrijven weten personeel dichtbij te vinden.
  • Er is voldoende en divers woonaanbod in de verschillende (woon)segmenten.
  • Mensen kunnen in Almere prettig werken en wonen.
 • Goed ondernemersklimaat met voorzieningen
  • Almere heeft een succesvolle economie.
  • Onderwijsaanbod en arbeidsmarkt sluiten op elkaar aan.
  • Werkgelegenheid toekomstbestendig vergroot, met name in die sectoren waarin deze niet vanzelfsprekend de groei van de stad volgt (stuwende werkgelegenheid).
  • Excellent gastheerschap vanuit de gemeente voor nieuwe en bestaande bedrijven.
  • Bestaand bedrijfsleven heeft groeipotentie.
  • Meer bedrijven vestigen zich in Almere.

Wie ben jij?
Je hebt academisch werk- en denkniveau, leidinggevende ervaring en ervaring met opgavegericht werken. Om te kunnen sturen op de maatschappelijke opgaven van het team, ben je op strategisch niveau gesprekspartner en heb je gevoel/weet je gevoel te ontwikkelen bij de inhoudelijke opgaven. Onderstaande persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel:

 • Je begrijpt wat nodig is om de opgaven te laten slagen en bent goed in staat hoofd- en bijzaken te scheiden. Je durft stevige besluiten te nemen en doorziet de gevolgen daarvan.
 • Je zorgt dat de balans tussen financiën en gebiedsontwikkeling gehandhaafd blijft. Dit doe je vanuit een helder begrip en overzicht op de ambities en doelstelling van de gemeente.
 • Je hebt een grote mate van bestuurlijke sensitiviteit en weet dit ook bij medewerkers te stimuleren.
 • Je kunt dealen met onzekerheid en het ‘niet-weten’ en tegelijkertijd genoeg houvast bieden aan medewerkers. Je bent niet bang om te pionieren.
 • Je stimuleert en coacht medewerkers in hun ontwikkeling en biedt ze daarbij de benodigde veiligheid en aandacht. Daarbij durf je het kritische gesprek aan te gaan en hen aan te spreken op het tonen van eigenaarschap.
 • Je bent in staat je actief te mengen in relevante netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Je neemt een effectieve rol in strategische discussies.
 • Je bent samenwerkingsgericht, zowel binnen als buiten de Almeerse organisatie. Je brengt verschillende belangen bij elkaar en vervult een ambassadeursrol namens de afdeling.
 • Je kunt als sparringpartner dienen van strategie tot uitvoering. Denk daarbij aan het vertalen van de actualiteit naar het vakgebied, scenario-denken en ‘door de oogharen heen’ een beeld vormen bij de afdeling EOG van de toekomst.

Wat biedt Almere jou?
Almere biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 7.269,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het betreft een fulltime functie.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kan je contact opnemen met Cees Zeelenberg of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

Wij zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop op deze webpagina. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat je drijft en krijgen daar graag een eerste inkijk in via je brief. In verband met de feestdagen hanteren we een verlengde reactietermijn. De vacature staat open tot en met 22 januari 2023.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op onze website.

Over Almere
Werken voor gemeente Almere betekent bijdragen aan grote maatschappelijke opgaven. Dagelijks werken we aan het waarmaken van de dromen en initiatieven van de inwoners van Almere. We vinden het belangrijk dat medewerkers verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen, pionieren, vernieuwen, kansen pakken en dit bovenal samen met de stad doen.

Kom het verschil maken in Almere! Ook als je geen gemeentelijke ervaring of kennis van het openbaar bestuur hebt, zijn we nieuwsgierig naar je. Ben je een ondernemende netwerker, heb je lef, durf jij fouten te maken en kun je ons een spiegel voorhouden? Dan horen wij graag van jou.