Ontwikkelgerichte manager team HR

Aan de slag met teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling én organisatieontwikkeling!
Een stevige opgave waar jij je tanden in mag zetten.

Gemeente Almelo wil (blijven) aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en resultaten zoveel mogelijk samen met de stad en haar inwoners bereiken. Dat vraagt een andere manier van werken van de organisatie: meer in contact met de stad, goed luisteren en bewust de juiste rol kiezen. De kernwaarden van de organisatie sluiten hier ook op aan: nabij, aanspreekbaar, geïnteresseerd, meedenken met initiatieven en werken op basis van vertrouwen. Het ontwikkel- en organisatieplan ‘Voor Stad en Resultaat’ dient hierbij als uitgangspunt.

Sinds een aantal jaar kent de organisatie een nieuwe organisatiestructuur, bestaand uit zes eenheden: vier uitvoerende eenheden en twee centrale stafeenheden, zie organogram. Aansturing vindt plaats via drie lijnen: programmasturing, wijksturing en lijnsturing. Deze nieuwe structuur ‘staat’. Tegelijkertijd wordt het succes ervan met elkaar gemaakt; het valt of staat met de mensen.

Als manager ben jij verantwoordelijk voor de aansturing en professionalisering van team HR.

Waar sta je voor aan de lat?
Team HR houdt zich bezig met alle aspecten van HR: van (strategische)beleidsvorming tot uitvoering, van advisering tot administratie en van organisatie tot personeel. Het team maakt onderdeel uit van de eenheid Bedrijfsvoering. Zij ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke organisatie bij het realiseren van de gemeente brede opgaven. Dit doet ze met expertise van Financiën, Facilitaire Zaken, Informatisering & Automatisering, Informatievoorziening & Datagedreven werken en Personeel & Organisatie.

Het team bevindt zich in een transitiefase. Belangrijke thema’s zijn teamvorming, doorontwikkeling van taken en verantwoordelijkheden, processen en systemen op orde, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en stevige positionering van het team. Kortom, het is aan jou om het volle potentieel van individuele medewerkers én het team als geheel te benutten. En om de toegevoegde waarde van het team zichtbaar te maken in organisatie.

Team HR heeft droombeelden geformuleerd waarin ieder zo optimaal mogelijk zijn/haar rol kan pakken. Integraliteit, proactiviteit en verbinding (binnen het team én met de organisatie) maken daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Business partner zijn voor directie en management, dat is het streven. De geformuleerde beelden dienen als stip op de horizon. Samen met het team zet jij de benodigde stappen om deze droombeelden te realiseren.

Als teammanager heb je een belangrijke schakelfunctie tussen management & directie en het team. Transparantie en helderheid zijn daarin belangrijk. Vanuit een helicopterview en je strategisch vermogen kijk je naar de organisatie en het team; je ziet en doorgrond wat er gebeurt en wat er nodig is.

Tot slot draag je verantwoordelijkheid voor de strategische organisatieontwikkeling. Vanuit je rol als manager faciliteer en inspireer je de strategisch adviseurs, zet je met hen de koers uit en stuur je aan op te bereiken doelen.

Wie ben jij?
Ervaring met het HR-vakgebied is belangrijk, net als WO werk- en denkniveau. Echter, het gaat er bovenal om dat je je aangetrokken voelt tot bovengenoemde opgaven en zin hebt in een stevige klus. Almelo is geïnteresseerd in jou als je persoonlijkheid en kwaliteiten hierop aansluiten. Gemeente-ervaring is geen vereiste.

Bij gemeente Almelo stap je niet in een gespreid bedje. De afgelopen periode is gekenmerkt door ontwikkeling, tegelijkertijd is er nog veel te doen.

Het is daarom belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en niet snel van de wijs gebracht wordt. Je werkt vanuit verbinding (op alle niveaus) en bent vertrouwenwekkend. Je weet hoe om te gaan met groepsprocessen en krijgt mensen in beweging. Je vindt het vooral leuk om met mensen om te gaan, hebt aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en versterkt hen door ze in hun kracht te zetten en hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Je stimuleert hen om extern gericht te werken en je draagt bij aan het ‘van buiten naar binnen halen’. Je spreekt mensen aan op afspraken en maakt dingen bespreekbaar.

Arbeidsvoorwaarden
Almelo biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.365,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 13).

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 23 januari 2022 tegemoet. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op genoemde website.

Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Almelo, daar doe je het voor!
Almelo vindt een inspirerende werkcultuur van verbinding, lef en plezier belangrijk. Daar werkt ze aan door met medewerkers te bouwen aan een werkomgeving waarin zij zich gewaardeerd voelen, verantwoordelijkheid nemen, zich kunnen ontwikkelen en ruimte voelen voor het geven en ontvangen van opbouwende kritiek. Er zit veel potentieel in de organisatie. Medewerkers zijn betrokken en loyaal en hebben veelal een pragmatische en actiegerichte instelling.

Almelo heeft ruim 70.000 inwoners en er zijn zo’n 5000 bedrijven. Daar doen we het voor! Doe je mee? Almelo is een stad waar je fijn woont, werkt en recreëert. Met ruimte, groen, prima voorzieningen en oog voor elkaar. Met inwoners die ondanks hun Twentse nuchterheid trots zijn op hun historie, Heracles, de prachtige bedrijven en de steeds mooiere binnenstad langs de waterboulevard.

Eenheidsmanager

Een verbindende manager, met accent op bedrijfsvoering, die ook weet door te pakken als het nodig is.

Gemeente Almelo wil (blijven) aansluiten bij ontwikkelingen in de samenleving en resultaten zoveel mogelijk samen met de stad en haar inwoners bereiken. Dat vraagt een andere manier van werken van de organisatie: meer in contact met de stad, goed luisteren en bewust de juiste rol kiezen. De kernwaarden van de organisatie sluiten hier ook op aan: nabij, aanspreekbaar, geïnteresseerd, meedenken met initiatieven en werken op basis van vertrouwen.

De eenheid Bedrijfsvoering (157 FTE) is, samen met Concernzaken, als het ware de ‘backbone’ van de organisatie. Zij ondersteunt en faciliteert de gemeentelijke organisatie bij het realiseren van de gemeente brede opgaven. Dit doet ze met expertise van Financiën, Facilitaire Zaken, Informatisering & Automatisering, Informatievoorziening & Datagedreven werken en Personeel & Organisatie.

Als eenheidsmanager ben jij verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de eenheid en de aansturing van de managers binnen de eenheid. Je hebt een proactieve verbindende rol in het centraal managementteam (CMT) en draagt daarmee bij aan gemeente brede opgaven en integraliteit. Samen met je collega-eenheidsmanagers en de directie geef je invulling aan de koers die is uitgezet met het ontwikkel- en organisatieplan ‘Voor Stad en Resultaat’.

Opgaven en rolinvulling
Sinds een aantal jaar kent de organisatie een nieuwe organisatiestructuur, bestaand uit zes eenheden: vier uitvoerende eenheden en twee centrale stafeenheden, zie organogram. Aansturing vindt plaats via drie lijnen: programmasturing, wijksturing en lijnsturing. Deze nieuwe structuur ‘staat’. Tegelijkertijd wordt het succes ervan met elkaar gemaakt; het valt of staat met de mensen.

Natuurlijk zorg je er als eenheidsmanager voor dat de eenheid effectief en efficiënt werkt en richt je je op concrete en haalbare resultaten. Maar je werkt ook nadrukkelijk aan de positionering en toegevoegde waarde van Bedrijfsvoering gemeente breed. Samen met de eenheid ben je immers dé dienstverlener naar de rest van de organisatie. Enerzijds vraagt dit aandacht voor de mensen en hun kwaliteiten. Anderzijds het verbinden met de gehele organisatie.

Er ligt een stevige opgave. Dit vraagt om een duidelijk perspectief en heldere keuzes. Het potentieel is in de basis aanwezig. Het gaat erom dat je dat waardeert, benut, verbindt én dat je doorpakt waar nodig.

Waar je concreet mee aan de slag gaat:

  • (door)Ontwikkeling eenheid Bedrijfsvoering

Je werkt vanuit de koers die met ‘Stad en Resultaat’ is ingezet. Je vertaalt die doelen naar de eenheid Bedrijfsvoering en maakt ze concreet. Mogelijk vraag dit een nieuwe manier van werken van medewerkers; een andere houding of ander gedrag. Jij inspireert en enthousiasmeert hen om die beweging te maken. Je ondersteunt en coacht de teammanagers hierin. Je hebt aandacht voor mensen en hun ontwikkeling. Zitten medewerkers op de juiste plek? Worden talenten optimaal benut? Voelen zij zich gezien en gehoord?

  • Verbinden mensen en opgaven

Vanuit het oogpunt van integraliteit stimuleer je de teams binnen je eenheid elkaar actief op te zoeken en met elkaar samen te werken. Dit om de klantgerichtheid en kwaliteit van de eenheid te vergroten. Je positioneert de eenheid zo in de organisatie, dat ze optimaal van toegevoegde waarde kan zijn. Je zorgt voor de verbinding tussen de kwaliteit van Bedrijfsvoering en de gemeente brede opgaven. Je verbindt mensen en hun bijdrage aan het grotere geheel. Je toont hierop voorbeeldgedrag met een proactieve rol in het CMT.

Kortom, verbinding is key. Als eenheidsmanager verbind jij de werkvloer, de verschillende eenheden, de directie én de opgaven met elkaar. Om samen tot de beste resultaten te komen voor de stad en haar inwoners.

Wie ben jij?
Affiniteit met het brede werkveld van bedrijfsvoering is belangrijk, evenals WO werk- en denkniveau en ervaring met het aansturen van mensen. Echter, het gaat er bovenal om dat je je aangetrokken voelt tot bovengenoemde opgaven en zin hebt in een stevige klus. Almelo is vooral geïnteresseerd in jou als je persoonlijkheid en kwaliteiten hierop aansluiten. Gemeente-ervaring is geen vereiste.

Bij gemeente Almelo stap je niet in een gespreid bedje. De afgelopen periode is gekenmerkt door ontwikkeling, tegelijkertijd is er nog veel te doen. In een context die spanning met zich meebrengt als het gaat om ambities en haalbaarheid weet jij rust en realisme te brengen en resultaten te boeken.

Je bent assertief, staat stevig in je schoenen en je bent een stevige gesprekspartner. Initiatiefrijk, proactief en verbindend. Je spreekt mensen aan op afspraken en maakt dingen bespreekbaar.

Je wilt samen met je collega’s bouwen aan de organisatie. Het inhoudelijk accent ligt ín de eenheid. Jouw toegevoegde waarde zit op overzicht, ontwikkeling, processturing en het maken van de verbinding en de vertaalslag naar de bredere opgaven. Je bent een generalist met helicopterview en toegankelijk sparringpartner. Je weet te inspireren, verbindingen te leggen en beweging te creëren.

Arbeidsvoorwaarden
Almelo biedt je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14).

Werken bij Almelo betekent daarnaast veel vrijheid om je eigen werk in te vullen, alle ruimte voor jouw ontwikkeling en goede arbeidsvoorwaarden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Wouter Nijland of Methanie van der Lee via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 12 december 2021 tegemoet. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

Zodra de data van de procedure bekend zijn worden ze gepubliceerd op genoemde website.
Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Almelo, daar doe je het voor!
Almelo vindt een inspirerende werkcultuur van verbinding, lef en plezier belangrijk. Daar werkt ze aan door met medewerkers te bouwen aan een werkomgeving waarin zij zich gewaardeerd voelen, verantwoordelijkheid nemen, zich kunnen ontwikkelen en ruimte voelen voor het geven en ontvangen van opbouwende kritiek. Er zit veel potentieel in de organisatie. Medewerkers zijn betrokken en loyaal en hebben veelal een pragmatische en actiegerichte instelling.

Almelo heeft ruim 70.000 inwoners en er zijn zo’n 5000 bedrijven. Daar doen we het voor! Doe je mee? Almelo is een stad waar je fijn woont, werkt en recreëert. Met ruimte, groen, prima voorzieningen en oog voor elkaar. Met inwoners die ondanks hun Twentse nuchterheid trots zijn op hun historie, Heracles, de prachtige bedrijven en de steeds mooiere binnenstad langs de