Manager Re-integratie en Werkgeversdiensten

Geloof jij  in de kracht van ieder mens en wil je In een dynamische omgeving aan de slag met ontwikkeling en samenwerking?

DZB Leiden is het re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden en wil zich de komende jaren omvormen naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf. De focus ligt daarbij op een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet.

DZB Leiden
Bij DZB Leiden draait het om de ontwikkeling van mensen. Al jarenlang worden werkzoekenden geholpen bij het vinden van werk, waarin ze kunnen groeien en waar ze op hun plek zijn. Bij een werkgever in de Leidse regio, en als het nodig is op een werkplek bij het Leerwerkbedrijf van DZB Leiden. DZB Leiden richt zich altijd op wat iemand te bieden heeft en op de beste match.

In de Leidse regio vervult DZB Leiden een belangrijke brugfunctie tussen werkgevers en werkzoekenden. Medewerkers van DZB Leiden kennen de ondernemers én de werkzoekenden als geen ander en zorgen voor dienstverlening op maat. Ze zijn sociaal betrokken en werken zonder winstoogmerk. Duurzaamheid, veiligheid en positieve bejegening staan hoog in het vaandel. Tevens vervult DZB Leiden een rol in de Arbeidsmarktregio Holland Rijnland (Kust-, Duin- en Bollenstreek, Rijnstreek en de Leidse Regio).

Re-integratie en Werkgeversdiensten (R&W)
Bij de afdeling R&W zijn dagelijks zo’n 60 collega’s actief om mensen die dit zelf niet zo goed kunnen aan zinvol werk te helpen. Bij het team Participatie komen deze mensen binnen, wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn, waar nog ontwikkelpunten liggen en welke vaardigheden verder aandacht behoeven. Met behulp van alle beschikbare faciliteiten wordt vervolgens gericht aan de ontwikkeling van kandidaten gewerkt met als doel: het vinden van zinvol werk.

Bij het team Werkgeversdiensten wordt de aansluiting gezocht met de arbeidsmarkt. Wat is de ambitie van de kandidaat, wat is de behoefte bij de werkgevers en wat is er nodig om die twee zo passend mogelijk bij elkaar te brengen.

De collega’s van het bedrijfsbureau dragen zorg dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn of gecreëerd worden zodat de genoemde teams hun werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Opgaven en rolinvulling
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de afdeling R&W, met als doel het steeds beter en efficiënter uitvoeren van haar kerntaak; mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden en bemiddelen naar passend werk. Als manager van R&W bouw je voort op dit fundament en ga jij vooral aan de slag met de verdere ontwikkeling.

Inzetten op verbinding en integraliteit
Als manager R&W maak je deel uit van het MT van DZB Leiden en heb je een nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor het geheel, naast de verantwoordelijkheid voor je eigen afdeling. Samen met de andere collega’s van het MT heb je voortdurend aandacht voor integraliteit en samenwerking. Je draagt actief bij aan een goede samenwerking tussen de verschillende teams binnen DZB Leiden. In het licht van de toekomstvisie is de samenwerking tussen afdeling R&W en het Leerwerkbedrijf daar een belangrijk onderdeel van. Jij verbindt, zowel intern als extern. Je draagt bij aan een goede samenwerking in de regio, binnen het MT, en in het kernteam R&W. Ook draag je actief bij aan verbinding tussen uitvoering en beleid. Je bent goed in staat die verschillende werelden bij elkaar te brengen.

Werken aan een wendbaar, toekomstbestendig bedrijf

De afdeling R&W werkt nauw samen met het team Werk & Inkomen van de gemeente Leiden, de belangrijkste leverancier van kandidaten. Een voorbeeld daarvan zijn de JA-projecten (re-integratie activiteiten voor jongeren en statushouders). Je werkt daarom aan wendbaarheid van de organisatie: snel kunnen vernieuwen en aansluiten bij nieuwe doelgroepen en nieuwe kansen en (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je motiveert je team om vernieuwing hoog in het vaandel te houden. Je draagt daarmee actief bij aan de ontwikkeling van DZB Leiden naar een toekomstbestendig sociaal ontwikkelbedrijf.

Het team Werkgeversdiensten participeert namens DZB Leiden in het Werkgeversservicepunt Holland Rijnland (WSP). Men werkt daarin samen met het UWV en de andere partners van de Rijnstreek en de Kust-, Duin- en Bollenstreek. In dit samenwerkingsverband wordt onder andere gewerkt aan het landelijke project “Perspectief op Werk (POW)”. Samen vergroot men regionaal de kansen voor werkzoekenden op een passende baan en voor werkgevers voor gemotiveerde medewerkers. Jij bent vanuit DZB Leiden het aanspreekpunt voor de projectleider WSP Holland Rijnland.

Binnen R&W werkt men daarnaast aan het ontwikkelen van wijkleerbedrijven. In samenwerking met partners in de wijk, dichtbij de leefomgeving van mensen in de doelgroep, worden voor hen mogelijkheden gecreëerd om zich te kunnen ontwikkelen en uiteindelijk naar betaald werk te kunnen doorgroeien.

Het team
Je geeft direct leiding aan het hoofd Bedrijfsbureau, de teammanager Participatie en de teammanager Werkgeversdiensten. Zie organogram. De samenwerking verloopt soepel, is open en transparant. Men heeft respect voor elkaar en heeft een duidelijke gezamenlijke visie voor ogen. Er wordt resultaatgericht gewerkt en er is ruimte voor eigen inbreng.

Persoonsprofiel
DZB-Leiden zoekt een spontaan, enthousiast en gedreven persoon die beschikt over sensitiviteit en de nodige dosis zelfreflectie. Het verder ontwikkelen en implementeren van de toekomststrategie heeft de komende periode prioriteit. Daarom is het belangrijk dat je aantoonbare ervaring hebt in het leidinggeven aan veranderingsprocessen. Daarnaast beschik je over academisch werk- en denkniveau.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier wordt dan ook nadrukkelijk bij stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in jouw profiel.

 • Je bent een betrokken, mensgerichte en energieke manager die samenwerking hoog in het vaandel heeft;
 • Je gelooft in een inclusieve samenleving waarin voor iedereen een plek is;
 • Je neemt anderen op een proactieve wijze mee in ontwikkelingen, onderschrijft het belang van medezeggenschap;
 • Je hebt een coachende leiderschapsstijl. Je werkt vanuit vertrouwen en geeft ruimte, hebt oog voor de kwaliteiten en vaardigheden van mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving;
 • Je hakt knopen door en houdt koers, maar staat open voor feedback en andere inzichten en stelt je koers bij wanneer nodig;
 • Je bent een teamspeler, een verbinder en je bent open en duidelijk in je communicatie.
 • Je kunt makkelijk schakelen tussen verschillende disciplines en onderdelen van de organisatie en weet soepel een brug te slaan tussen de politiek, beleid en de uitvoering.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 6.994,- (schaal 14) per maand bij een 36-urige werkweek. De organisatie biedt je daarnaast prima secondaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget. Tevens worden er een mobiele telefoon en laptop beschikbaar gesteld.

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Cees Zeelenberg of José Brus via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 21 juni 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.
Een assessment en referentieonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.

De data van de procedure zijn gepland:

 • week 25-26 adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten
 • 29 juni 2021 cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • 1 juli 2021 persoonlijke presentatie
 • 5 juli 2021 verdiepende gespreksronde
 • 8 juli 2021 afrondende gespreksronde


Directeur

De functie van directeur DZB is een eindverantwoordelijke en betekenisvolle functie voor de stad en de regio. Op een schaal die ertoe doet en tegelijkertijd persoonlijk is. Binnen een organisatie die -terecht- trots is op waar ze staat, maar ook een turbulente tijd doormaakt.

Binnen de gemeente Leiden houden twee organisatieonderdelen zich bezig met de uitvoering van de Participatiewet: de intern-verzelfstandigde instelling DZB en het cluster Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling (PMO).

DZB is het sociaal werkbedrijf en re-integratiebedrijf van de gemeente Leiden, dat tevens voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude taken uitvoert. DZB organiseert zowel werk voor mensen met een arbeidsbeperking (beschut werk, leerwerktrajecten) als ondersteuning voor werkzoekenden die in de bijstand zitten naar regulier betaald werk. DZB werkt daarbij nauw samen met het cluster PMO, partners en werkgevers in de regio.

Missie & visie
DZB Leiden zet zich in voor een wereld waarin iedereen meedoet. Waarin we oog hebben voor elkaar en elkaar zien voor wat we waard zijn. En vooral: waarin we het beste in elkaar naar boven halen. Misschien is dat wel wat ons werk zo bijzonder maakt: we geloven in de kracht van ieder mens. Daarom begeleiden we zoveel mogelijk mensen naar werk. Want werk geeft je eigenwaarde, maakt je gelukkig, zorgt voor persoonlijke ontwikkeling en maakt je trots. Werk is belangrijk. Voor iedereen.

Per jaar ondersteunt DZB zo’n 700 werkzoekenden met en zonder arbeidsbeperking bij het vinden van werk. DZB helpt mensen, waar nodig, goed en snel naar zo regulier mogelijk werk. Eigen verantwoordelijkheid van mensen staat daarbij centraal. In de maatschappij vervult DZB een belangrijke brugfunctie tussen het bedrijfsleven en werkzoekenden. Medewerkers van DZB kennen de ondernemers in de regio én de werkzoekenden als geen ander en bedienen hen op maat. Medewerkers van DZB zijn sociaal betrokken en werken zonder winstoogmerk. Duurzaamheid, veiligheid en positieve bejegening staan hoog in het vaandel.

De organisatie is op hoofdlijnen onder te verdelen in enerzijds diverse productie-eenheden die leerwerkplekken en beschut werk bieden. Zo bestaat de chocoladefabriek van DZB inmiddels meer dan 25 jaar en heeft in de loop der tijd honderden mensen met een beperking een vertrouwde werkplek geboden. Ook in groen, schoonmaak, businesspost, catering en montage is DZB actief. Overigens biedt DZB binnen deze bedrijfsonderdelen ook ruimte aan kleine, startende ondernemers indien dit bijdraagt aan de werkgelegenheid voor werkzoekenden. Anderzijds is DZB een echte dienstverlener die met de afdeling Re-integratie en Werkgeversdiensten werkzoekenden actief ondersteunt en bemiddelt bij het vinden van een baan op de arbeidsmarkt en medewerkers (circa 250 FTE i.h.k.v. wsw) detacheert bij diverse werkgevers in de Leidse regio. Opdrachtgevers zijn de regiogemeenten en andere partijen. Het UWV is een belangrijke samenwerkingspartner. De goede matching tussen vraag en aanbod is daarbij van cruciaal belang.

DZB vervult een regionale rol in de Arbeidsmarktregio WSP Holland Rijnland (Bollenstreek, UWV, Leidse Regio). De directeur DZB heeft hierin een ondersteunende en verbindende rol.

DZB kan rekenen op vertrouwen van haar partners in politiek en bestuur, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Het werkterrein van DZB is complex van aard. Het belang van de politiek en maatschappelijke context is groot. De financiële resultaten worden kritisch gevolgd door de omgeving en worden gehaald uit de markt en uit overheidsmiddelen. De gewenste commerciële benadering staat regelmatig op gespannen voet met de maatschappelijke eisen die aan de organisatie worden gesteld. Het is balanceren op de rand van privaat en publiek met een product waarbij de mens centraal staat.

Veranderopgave
Het college van B&W heeft in december 2019 het beleidsplan Werk en Participatie laten vaststellen door de gemeenteraad. Leiden wil een inclusieve stad zijn met een gunstig economisch klimaat, waarin alle Leidenaren kunnen deelnemen en zich kunnen ontwikkelen door middel van werk en participatie en waar een vangnet is voor wie dat nodig heeft. DZB draagt daaraan bij door activiteiten voor wsw-medewerkers en voor werkzoekenden in de Leidse regio. Tegelijkertijd is vastgesteld dat het nodig is dat DZB zich (door)ontwikkelt als re-integratiebedrijf en sociaal ondernemer. Door veranderingen in wetgeving en financiering staan bedrijfsresultaten van DZB onder druk. Zonder aanpassing zouden de kosten over een aantal jaar onaanvaardbaar hoog boven de beschikbare (gemeente)middelen uitkomen. Daarnaast moet DZB beter inspelen op de vraag vanuit de samenleving.

Het college van B&W heeft DZB daarom gevraagd een visie op te stellen waarin wordt geschetst hoe DZB wendbaarder en toekomstbestendig wordt. Deze geldt als basis voor de komende vijf tot tien jaar. Een (externe) programmamanager is met een intern programmateam gestart met het uitwerken van deze opdracht. De conceptvisie is er inmiddels en de meest haalbare ontwikkelrichtingen – en combinaties daarvan – worden momenteel nader uitgewerkt, waaronder samenwerking met ondernemers in publiek-private samenwerkingen (PPS) en als ontwikkelbedrijf nog meer specialiseren in het ontwikkelen van mensen naar werk. In het najaar van 2020 verwacht het college van B&W de uitgewerkte ontwikkelrichting met de Leidse gemeenteraad te kunnen delen.

Rolinvulling
DZB is een verzelfstandigd onderdeel binnen de gemeente. Het politiek-bestuurlijke en beleidsinhoudelijke opdrachtgeverschap loopt via de wethouder Werk & Inkomen resp. de directeur PMO. Over bedrijfsvoerings- en organisatievraagstukken rapporteert u aan de gemeentesecretaris. Als directeur DZB maakt u geen vast onderdeel uit van de vergaderingen van het gemeentelijke directieteam, maar o.a. door periodieke deelname aan overleggen wordt zorggedragen voor een goede verbinding met het directieteam.

De directeur heeft een brede opdracht, ingegeven door zowel de veranderopgave als de going concern verantwoordelijkheden die horen bij een eindverantwoordelijke functie als deze.

De directeur DZB:

 • is integraal verantwoordelijk voor de resultaten van DZB;
 • is tevens bestuurder van Stichting Participatiewerk Regio Leiden;
 • geeft leiding aan de implementatie van de toekomstvisie van DZB en de veranderopgave die dat behelst;
 • versterkt het bedrijfsresultaat door een effectieve bedrijfsvoering en financieel beheer en door het versterken van de ‘marktpositie’ van DZB;
 • vertegenwoordigt DZB extern bij bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, branchevereniging;
 • verzorgt een goede externe communicatie en public relations gericht op alle externe partners;
 • is bestuurder in het kader van de wet op de Ondernemingsraden voor de OR van DZB;
 • onderhoudt goede verbinding met de portefeuillehouder Werk & Inkomen, de directeur PMO, de gemeentesecretaris en de gemeentelijke directie.


Persoonsprofiel
Vanzelfsprekend heeft u academisch werk- en denkniveau en ruime ervaring met leidinggeven in een politiek-bestuurlijke context binnen de (gemeentelijke) overheid. Bovendien heeft u aantoonbaar succesvolle ervaring in het leidinggeven aan organisatieverandering.

Naast kennis en ervaring mag het belang van persoonlijkheid en drijfveren niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure. Onderstaande competenties en persoonskenmerken komen nadrukkelijk naar voren in uw profiel. De geschikte kandidaat:

 • is een betrokken en energieke leider die graag met mensen werkt en veel affiniteit heeft met sociaal-maatschappelijke opgaven;  
 • is een ervaren directeur en een bruggenbouwer tussen bestuur, organisatie en andere partners;
 • heeft een succesvolle trackrecord in het leidinggeven aan organisatieverandering en is in staat om  een transitie in te zetten naar een toekomstbestendig DZB;
 • weet hoe hij/zij een organisatie aanstuurt en ontwikkelt die werkt op het snijvlak van privaat en publiek, in een omgeving die vraagt om de juiste balans tussen maatschappelijke en sociale doelen enerzijds en bedrijfseconomische resultaten en bedrijfsmatige werkwijze anderzijds;
 • is politiek- en organisatiesensitief, luistert, geeft richting en is transparant over zijn/haar afwegingen en keuzes;
 • neemt anderen op een proactieve wijze mee in de ontwikkeling van de organisatie, onderschrijft het belang van medezeggenschap en is vertrouwd met samenwerking met een OR;
 • hakt knopen door en houdt koers, maar staat ook open voor feedback en andere inzichten en stelt zijn/haar koers bij wanneer nodig;
 • werkt vanuit vertrouwen en geeft ruimte, heeft oog voor de kwaliteiten en vaardigheden van mensen en creëert een prettige en veilige werkomgeving;
 • is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie en wekt door zijn/haar open, mensgerichte en communicatieve stijl vertrouwen;
 • is een samenwerker pur sang, zowel binnen als buiten DZB.


Bovengenoemd persoonsprofiel vertaalt zich in onderstaande competenties:

 • Communicatieve vaardigheden
 • Verbindend en vertrouwenwekkend leiderschap
 • Politiek- en organisatie sensitief
 • Sociaal ondernemerschap
 • Netwerkvaardigheden
 • Resultaatverantwoordelijk (inhoudelijk en financieel)
 • Sociaal, commercieel en bedrijfskundig inzicht


Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt maximaal € 8.426,- bruto (schaal 16) per maand bij een 36-urige werkweek. De organisatie biedt u daarnaast prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een Individueel Keuze Budget. Tevens worden er een mobiele telefoon en laptop beschikbaar gesteld.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 14 september aanstaande tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rol van DZB in de samenleving en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.

De vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld. Een assessment en referentieonderzoek maken onderdeel uit van de procedure.

De data van de gesprekken in de procedure zijn gepland.

 • Week 40/41                                          oriënterend gesprek met adviseurs Zeelenberg
 • Donderdag 15 oktober 2020             cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Donderdag 22 oktober 2020             persoonlijke pitches kandidaten
 • Vrijdag 30 oktober 2020                    1e gespreksronde
 • Donderdag 5 november 2020           2e gespreksronde