Bevlogen Directeur Gezond en Veilig Opgroeien

Een uitdagende positie waarin je een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de jeugd in de regio Zuid-Holland-Zuid.

De Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) is partner van tien gemeenten en is zowel uitvoerder als specialist op het gebied van publieke gezondheid, onderwijsdeelname, jeugdhulp en huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling. Met het uitvoeren van deze (wettelijke) taken helpt de DG&J inwoners van jong tot oud mee te doen aan een gezonde en sociaal veilige samenleving in Zuid-Holland-Zuid. (Veer)Kracht, eigen regie en het welbevinden van mensen staan daarbij centraal.

De DG&J kijkt met een integrale blik naar haar taken, maakt verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen en bevordert de samenwerking tussen verschillende organisaties aan gezamenlijke doelen. De DG&J helpt de gemeentelijke opgaven tot een succes te maken. Ondersteuning op maat organiseren, dichtbij de inwoner; dat is het doel. Samen met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) beschikt ze ook over een crisisorganisatie voor calamiteiten in de publieke gezondheidszorg.

De veranderingen in het sociaal domein creëren een dynamisch speelveld. Dat geldt niet alleen voor gemeenten, maar ook voor de DG&J. Het vraagt voortdurende focus op samenwerking om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de behoeften van inwoners.

Voor de komende jaren heeft het bestuur een viertal opgaven geformuleerd: ‘Gezond en veilig opgroeien’, ‘Iedereen doet mee’, ‘Vitaal ouder worden’ en ‘Gezonde leefomgeving, gezonde mensen’. Deze opgaven geven richting en vragen tegelijkertijd om constante evaluatie, zodat men kan bijsturen.

Opgaven en rolinvulling
Het clusterGezond en Veilig Opgroeien (120 medewerkers) bestaat uit de onderdelen Veilig Thuis en de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Veilig Thuis biedt ondersteuning en advies aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en richt zich op het herstellen van de veiligheid door crisisinterventies, onderzoek en monitoring. De SOJ is verantwoordelijk voor de inkoop, het contractbeheer en de verantwoording van Jeugdhulp. Met een team van specialisten stuurt zij op een effectieve, kwalitatieve en doelmatige jeugdhulp.

Als Directeur geef je leiding aan genoemde onderdelen én geef je binnen de DG&J sturing aan de opgave gezond en veilig opgroeien waar onder andere ook jeugdgezondheidszorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en gezondheidsbevordering aan bijdragen.

Je levert een bijdrage aan de veiligheid in de regio Zuid-Holland Zuid door het vervullen van periodieke piketdiensten.

De volgende opgaven vragen in het bijzonder jouw aandacht:

Verbinden
Als Directeur vertegenwoordig je de DG&J vanuit gedeelde verantwoordelijkheden tussen gemeenten, DG&J en de ketenpartners. Je Initieert, stimuleert en stuurt in- en externe ontwikkelingen om gezond en veilig opgroeien te bevorderen en engageert medespelers. Je werkt intensief samen met de gemeenten aan de ontwikkeling, sturing en uitvoering van strategie en beleid. Richting ketenpartners en zorgaanbieders neem je een stevige positie in. Tegelijkertijd ben je gericht op een gezamenlijke aanpak en vernieuwing bij de transitie die in de jeugdhulp gaande is. Je onderhoudt een breed netwerk binnen het werkveld, vertegenwoordigt de regio in relevante gremia en werkgroepen (onder meer bij ministeries, de VNG, landelijke vereniging Veilig Thuis, onderzoeks- en kennisinstituten). 

– Vergroten samenhang en strategische kwaliteit
Als Directeur ben je de schakel tussen organisatie, MT en de algemeen directeur. Vanwege de diversiteit in vakgebieden binnen DG&J is de onderlinge samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen een belangrijk aandachtspunt. Als Directeur speel je hierin een belangrijke rol. Je koppelt de maatschappelijke doelen, het gemeentelijk beleid en de inzet en middelen van de organisatie aan elkaar. Daarnaast werk je, samen met het MT aan het vergroten van de strategische kwaliteit in de organisatie.

Daarnaast werk je aan de doorontwikkeling het opgavegericht werken binnen de DG&J. Je zorgt voor heldere verwachtingen en goede beheersing van processen.

Kortom, je geeft leiding aan vanuit de strategische keuzes die bestuurlijk gemaakt zijn en je begeleidt en stuurt de projectleiders aan van de verschillende inhoudelijke opgaven. Je maakt je sterk voor een inclusieve organisatie waarin iedere medewerker gezien en gehoord wordt, en waarin de verschillende onderdelen samen werken en samen ontwikkelen.

Waar kom je te werken?

De DG&J houdt zich bezig met uiteenlopende taken: van strategische beleidsontwikkeling en -advisering tot de uitvoering van een aantal wettelijke taken op het gebied van publieke gezondheid, Veilig Thuis, leerplicht en jeugdhulp. DG&J is gevestigd in Dordrecht en wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

De organisatie bestaat uit vier ‘merken’ (Service Organisatie Jeugd, Veilig Thuis, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten, GGD) Zuid-Holland Zuid), waarbij de taken zijn verdeeld over vier clusters aangestuurd door een directeur of clustermanager, te weten: Cluster Gezond en Veilig Opgroeien, Cluster Dienstverlening, Cluster Regie, Onderzoek en Advies, Cluster Bedrijfsvoering. De organisatie bestaat uit ca. 980 medewerkers, waarvan er 600 medewerkers bij het tijdelijke Covid-19 cluster werken. Het MT bestaat uit een algemeen directeur en de clustermanagers c.q. directeur, zie organogram. De twee onderdelen binnen jouw cluster worden aangestuurd door een manager en een aantal teamleiders. De sfeer in de organisatie is te typeren als betrokken, professioneel en persoonlijk.

Wie ben je?
DG&J zoekt een stevige, resultaatgerichte directeur die met enthousiasme de doorontwikkeling van het cluster Gezond en Veilig Opgroeien verder vormgeeft. Je hebt een achtergrond (kennis, ervaring) op het beleidsterrein. Vanuit een natuurlijk overwicht ben jij de verbinder in de organisatie en naar stakeholders.

Onderstaande persoonskenmerken komen in jouw profiel nadrukkelijk naar voren:

 • Je geeft vertrouwen, kunt loslaten en zoekt tegelijk de balans met koersvast sturen.
 • Je creëert een veilige omgeving voor MT en medewerkers om door te ontwikkelen en persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te tonen.
 • Je hebt visie en kunt strategische doelen vertalen naar de organisatie. Je creëert duidelijkheid en overzicht en straalt rust uit.
 • Je stuurt op hoofdlijnen en schakelt snel in de dynamiek van samenleving, bestuur, directie en management.
 • Je bent een gezaghebbende en stevige sparringpartner/adviseur voor de algemeen directeur, MT, bestuurders en externe partners.  
 • Je bent in staat om anderen vanuit een positieve grondhouding een spiegel voor te houden.
 • Je bent van nature een verbinder, Je richt je naar buiten toe en bent communicatief sterk.
 • Je hebt inlevingsvermogen; oog voor de mens en bent toegankelijk.

Arbeidsvoorwaarden
DG&J bied je, afhankelijk van je opleiding en ervaring, een salaris van maximaal € 6.994,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (functieschaal 14). Het toekennen van een arbeidsmarkttoelage (van maximaal 10%) behoort tot de mogelijkheden. Volgend jaar start een onderzoek naar de waardering van de functie. Daarnaast ontvang je een individueel keuzebudget van 17,05% en zijn er volop opleidingsmogelijkheden.

Contact en informatie procedure
De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Cees Zeelenberg of José Brus via 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 10 januari 2021 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de knop. We zijn benieuwd naar wie je bent en wat jou drijft.

De selectieprocedure is als volgt opgezet:

 • Oriënterende gesprekken met bureau Zeelenberg: week 1
 • Eerste ronde: persoonlijke presentatie: 18 januari 2022
 • Tweede ronde: verdiepend gesprek: 25 januari 2022      
 • Derde ronde: afsluitend gesprek: 28 januari 2022