Griffier

Een raad in ontwikkeling zoekt een griffier die in nauw samenspel optimaal ondersteunt en adviseert.

Ontwikkelingen in de samenleving en op bestuurlijk gebied stellen nieuwe eisen aan de lokale democratie. Neem de verdere decentralisatie van taken naar de gemeentelijke overheid. Of de ontwikkeling van de zogeheten Doe-democratie: een vorm van meebeslissen van burgers door zelf vraagstukken op te pakken. De rol van de gemeentelijke overheid verandert.  

In dat licht stelt de raad van Bergen op Zoom (33 raadsleden verdeeld over 12 fracties) zichzelf de vraag: ‘Wat voor type gemeenteraad willen wij zijn?’ Er is daarbij aandacht voor:

 • het evalueren en eventueel (verder) vernieuwen van de werkwijze van de raad (het BOB-vergadermodel zoals dat in 2016 is ingevoerd)
 • de politiek-bestuurlijke cultuur in Bergen op Zoom
 • de gewenste mate van democratische / bestuurlijke vernieuwing


Opgaven
In de context van een gemeenteraad in ontwikkeling speelt de griffier als eerste adviseur van de gemeenteraad een belangrijke rol. Maatwerk is nodig om in nauwe verbinding met de raad de vorm, de grootte en het tempo van ontwikkelstappen te bepalen en om de raad goed in positie te houden.

Opgaven zijn daarbij:

 • Zorgdragen voor optimale samenwerking binnen de raad, met aandacht voor rolduidelijkheid en rolvastheid.
 • In samenspraak met de gemeenteraad zorgdragen voor het voorbereiden en implementeren van een zogeheten doorontwikkelings- annex vernieuwingsagenda.
 • Initiëren en zorgdragen voor een cyclus van ‘experimenteren, evalueren en leren’.
 • Zorgdragen voor de democratische kwaliteit van besluitvormingsprocessen.


De griffie / griffier
De griffier heeft als kerntaak om met de griffie de raadsleden te ondersteunen bij de invulling van de rollen die aan de raadsleden zijn toegekend, te weten die van kadersteller, volksvertegenwoordiger en controleur. In de afgelopen jaren is daar de specifieke rol ten opzichte van lokale, maar meer nog de bovenlokale verbonden partijen aan toegevoegd.

De griffie / de griffier neemt een sleutelpositie in tussen raad, college van B&W en organisatie. De griffier is daarin voor de raad de primaire adviseur, die in nauw samenspel met de burgemeester en de gemeentesecretaris / algemeen directeur (de driehoek) de lijnen uitzet.

Basistaken van de griffie zijn:

 • coördineren van de stukkenstroom (‘tijdig, begrijpelijk en volledig’);
 • in samenspraak met de organisatie voorbereiden van de besluitvorming in de raad;
 • in samenspraak met het Presidium opstellen en bewaken van de langetermijnagenda;
 • management van de griffie;
 • binnen redelijke grenzen inhoudelijk adviseren aan de raadsleden.

De griffie (5 medewerkers waaronder 2 raadsadviseurs) opereert vanuit de kernwaarden onafhankelijk en integer, flexibel en pro-actief, toegankelijk, dienstverlenend en samenwerken.

Persoonlijkheid en competenties
Gevraagd wordt een griffier met ervaring met strategische advisering in een politiek-bestuurlijke context. Iemand met een sterke persoonlijkheid; die in de context van lopende en toekomstige (politiek-bestuurlijke) ontwikkelingen een heldere visie en overtuigingskracht neerzet.

 • U bent steun en toeverlaat voor raadsleden en een belangrijke schakel in het samenspel met het College van B&W en de organisatie (via de bestuursadviseurs).
 • U heeft een coachende rol ten opzichte van raadsleden.
 • U weet wat de raad / raadsleden beweegt; u bent pro-actief, sensitief met ‘gevoel’ voor Bergen op Zoom. U kunt ‘de raad lezen’.
 • U neemt op natuurlijke wijze positie in in de driehoek. U bent een verbinder naar de voltallige raad, het College van B&W en de organisatie.

Kerncompetenties zijn: visie, onafhankelijkheid, initiatiefrijk, leiderschap, schakelvermogen, rolvastheid en sturend vermogen, daadkrachtig en slagvaardig.

Arbeidsvoorwaarden
De toepasselijke arbeidsvoorwaarden (gemeentelijke cao) zijn van toepassing. Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 6.924,00 bruto per maand (schaal 14 per 1-7-2020 bij een 36-urige werkweek). Daarnaast bouwt u maandelijks over uw salaris een individueel keuzebudget (IKB) op van 17,05%.

Contact en informatie procedure
Zeelenberg begeleidt de procedure. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via de reageerlink op deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: uw visie op de rolinvulling van griffier en uw eigen toegevoegde waarde daarin, waarmee u tevens een inkijkje geeft in persoonlijkheid en drijfveren.

De selectiecommissie draagt de beoogde kandidaat voor aan de raad. Een (ontwikkel)assessment en referentiecheck maken onderdeel uit van de procedure.

De data van de gespreken in de procedure zijn gepland.

 • Woensdag 3 juni 2020                           cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)
 • Donderdag 11 juni 2020                        persoonlijke pitches kandidaten
 • Woensdag 17 juni 2020                         1e gespreksronde
 • Dinsdag 23 juni 2020                              2e gespreksronde
 • N.t.b.                                                          Assessment


Bergen op Zoom
Bergen op Zoom is een eeuwenoude parel op de grens van Brabant en Zeeland, statig en monumentaal en tegelijk gastvrij en bourgondisch. De gemeente bruist en borrelt van de innovatie. Het is een broedplaats van Agrofood en de Biobased Economy. De stad is het kloppend hart van de Brabantse Wal.

Van oudsher heeft het buitengebied van de Markiezenstad een agrarisch karakter. Bergen op Zoom ligt op de kruising van belangrijke transportassen. Dat biedt ruime kansen voor transport en logistiek. De Zeeuwse kust ligt binnen handbereik, net als Antwerpen en Rotterdam. De ruim 66.000 inwoners wonen in Bergen op Zoom en de dorpen Halsteren, Lepelstraat, De Kladde en Heimolen. Ze vinden alles wat ze nodig hebben in de gemeente of in de directe omgeving.


www.bergenopzoom.nl