Manager Basisregistraties & Belastingen

max. € 6.836,-, excl. 21% IKB (schaal 13 cao Werken voor waterschappen)

Voor de doorontwikkeling van de nieuwe afdeling Basisregistraties en Belastingen, is BSR op zoek naar een energieke manager die verder richting kan geven én de huidige koers kan vasthouden. Jij bent een absolute verbinder en stuurt op ontwikkeling en professionalisering

Belastingsamenwerking Rivierenland is volop in beweging!

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) is een vooruitstrevend samenwerkingsverband op het gebied van lokale belastingen. Anders dan het onderwerp ‘belastingen’ misschien doet vermoeden, is BSR een innovatieve, professionele en dynamische organisatie, die klantgerichte en efficiënte dienstverlening hoog in het vaandel heeft staan. Vanuit een maximale inzet en betrokkenheid speelt BSR onderscheidend in op de sterk veranderende marktvraag. De organisatie is daardoor volop in beweging, waarbij de focus ligt op performance improvement. Dit doet BSR klantgericht, kwaliteitsbewust en efficiënt. De kern- en streefwaarden van BSR zijn resultaatgericht, klantgericht, samenwerken en veranderingsbereid. BSR heeft een platte organisatiestructuur, die zich kenmerkt door een informele sfeer, toegankelijk management, korte lijnen, snelle besluitvorming en veel verantwoordelijkheid en inbreng binnen je eigen functie.

Om je een nog betere indruk te geven van het reilen en zeilen bij BSR kun je de volgende video bekijken:  BSR – Wie zijn wij en wat doen wij?

Waar kom je terecht?

Vrij recent is binnen BSR gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, waarbinnen de teams Gegevensbeheer, Waarderen en Bezwaar & Beroep worden samengevoegd tot één afdeling. Als Manager van het nieuwe team Basisregistraties & Belastingen werk je aan de continuering van deze reeds ingezette lijn en bouw je in deze transitiefase aan één team, met voor iedereen een eigen rol en verantwoordelijkheden.

De genoemde verandering biedt jou als toekomstig manager de kans om mee te werken aan de verdere uitrol en bestendiging van deze ontwikkelingen en te zorgen voor een flow in het proces en de samenwerking. Je kunt dus samen met jouw team een eigen signatuur aanbrengen. Wat vast staat is dat de nieuwe, samengevoegde afdeling de kwaliteit van diverse basisregistraties (zoals WOZ, BAG, NHR) beheert en bewaakt. Dit met als doel om tijdige, juiste en volledige belastingaanslagen te realiseren. De medewerkers doen dit met een scherp oog voor kwaliteit en hebben klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Daarnaast houdt het team van ca. 25 medewerkers zich bezig met het continu verbeteren van de processen.

Wat daarnaast organisatiebreed in gang is gezet, is het nadrukkelijker beleggen van de regie en verantwoordelijkheid voor de primaire processen bij betreffende afdelingen en het afbouwen van de nu nog actieve rol van ICT. Het idee hierbij is dat de vak afdelingen op termijn in volledige regie zijn over hun eigen processen en ICT op afroep ondersteunend kan zijn. 

Wat ga je doen?

De afdeling Basisregistraties & Belastingen omvat de disciplines gegevensbeheer, waarderen en bezwaar & beroep. Als manager ben je verantwoordelijk voor de resultaten van de afdeling en medeverantwoordelijk voor de resultaten van BSR. Je bereikt deze door het sturen op processen en het coachen van jouw medewerkers. Je maakt deel uit van het managementteam (MT) van BSR dat in totaal  bestaat uit 3 managers en een directeur. Het MT ontwikkelt de visie en strategie voor de organisatie en zorgt voor realisatie. De managers hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om de processen voor de klanten, de deelnemers en voor BSR in optimale balans tussen kwaliteit, effectiviteit en efficiency uit te voeren. Portefeuilles worden in goed overleg verdeeld, gebaseerd op kennis, ervaring, drijfveren en ambitie.

Opgaven

 • je geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling, die je coacht in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en stimuleert om voortdurend te zoeken naar mogelijkheden om verder te groeien en verbeteren;
 • je werkt aan de verdere samensmelting en aan een plezierige, effectieve samenwerking binnen en buiten het nieuw samengestelde team;
 • je bouwt verder aan en onderhoudt een breed netwerk binnen het domein van lokale belastingen en bent een professionele ambassadeur van BSR in diverse landelijke overleggen;
 • de uitvoering van de Wet WOZ kent voor jou geen geheimen en je hebt de ambitie om BSR naar het niveau van minimaal 4 sterren van de Waarderingskamer te brengen;
 • je hebt zicht op het belang, beheer en kwaliteit van de diverse basisregistraties. Je pakt de regie hierop, waardoor jouw team in staat wordt gesteld tijdig, volledig en juist de belastingen te heffen;
 • je ontwikkelt een duidelijke visie op jouw vakgebied en draagt deze uit binnen BSR;
 • je draagt samen met jouw MT-collega’s bij aan de verdere ontwikkeling van BSR.

Wie ben jij?

Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau, bekendheid met de inhoud en affiniteit met het werkveld en ervaring als manager in een vergelijkbare context, maar we hechten er bovenal waarde aan dat jij je herkent in de omschrijving van een enthousiaste, competente en ambitieuze leidinggevende en in aanvullende onderstaande kenmerken:

 • je hebt een meerjarige en relevante werkervaring in een vergelijkbare managementfunctie;
 • je bent klantgericht ingesteld en zoekt naar efficiënte en effectieve oplossingen;
 • je brengt kennis en ervaring met verandermanagement mee;
 • je hebt zowel een resultaat- als ook een mensgerichte stijl van leidinggeven;
 • je hebt een kritische blik, kijkt vooruit, bent vernieuwend, hebt lef en gevoel voor humor;
 • je kunt goed zelfstandig, maar ook in een team functioneren;
 • je bent goed in netwerken, communiceert uitstekend en hebt de skills om de mensen in jouw omgeving te stimuleren, motiveren, enthousiasmeren en overtuigen;
 • je hebt een proactieve houding en bent energiek.

Wat biedt BSR jou?
BSR biedt jou een baan bij een dynamische organisatie, die zich kenmerkt door zelfstandigheid, betrokkenheid en openheid. Ontwikkeling van jouw kwaliteiten en kennis moedigen zij aan door je hiervoor voldoende gelegenheid en faciliteiten te bieden. Er is daarnaast veel aandacht voor vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Ook is er volop ruimte om je uren flexibel in te vullen. BSR omarmt  het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Tegelijkertijd beschikken zij over een enorm gaaf en veelzijdig kantoorpand in het hartje van Tiel, waarin volop ruimte is voor kennisdeling, innovatie en gezelligheid. Dit maakt dat veel collega’s ook erg graag op kantoor zijn. Wil je zien hoe het is om bij BSR te werken? Bekijk dan de video “De allerbeste job vind je bij BSR

Overige arbeidsvoorwaarden:

 • Een laptop en smartphone.
 • Reiskosten- en/of thuiswerkvergoeding.
 • Vergoeding kosten thuiswerkplek.
 • Ruime studiemogelijkheden en veel aandacht voor vitaliteit waaronder bootcamptrainingen, voedingsworkshops en pilateslessen.
 • Een goede pensioenregeling via het ABP.

Contact- en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Esther Dijkstra of José Brus via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.

We zien jouw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk 9 oktober 2022 tegemoet. Je kunt online solliciteren via www.zeelenberg.nl/vacatures/manager-basisregistraties-belastingen

De data van de procedure zijn gepland.

Week 41                            Adviseurs voeren oriënterende gesprekken met kandidaten

17 oktober 2022                cv-presentatie (door adviseurs Zeelenberg)

20 oktober 2022               1e gespreksronde

25 oktober 2022               2e gespreksronde


Een assessment en/of referentieonderzoek maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

Om in dienst te kunnen treden bij BSR  is het kunnen overleggen van een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist.

Over Belastingsamenwerking Rivierenland

BSR verzorgt het heffen en invorderen van gemeentelijke en waterschapsbelastingen en de uitvoering van de Wet WOZ en de Wet BAG voor haar deelnemers, te weten Waterschap Rivierenland, Avri en de gemeenten Culemborg, IJsselstein, Maasdriel, Montfoort, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijk bij Duurstede. Bij BSR werken ca. 65 bevlogen medewerkers met verstand van zaken en liefde voor hun vak.

BSR koestert verschillen tussen collega’s, zij streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van waar BSR voor staat. Dus wie jij ook bent; bij BSR ben je van harte welkom!