Talentscan

Inzicht in talenten en ontwikkelpunten

Mensen maken het succes van jouw organisatie. Het is daarom belangrijk dat mensen zelf succesvol zijn. Dit begint met inzicht. Inzicht in de talenten van mensen en in de werkcontext waarin die het beste tot uiting komen. Dit is het uitgangspunt van talentontwikkeling bij Zeelenberg.

Voor het verkrijgen van inzicht in talenten gebruiken we de talentscan.

Talentscan

Wil je dat medewerkers meer zicht hebben op hun talenten? En dit beter in kunnen zetten in het werk? Of wil je jouw medewerkers stimuleren in mentale mobiliteit?

De talentscan van Zeelenberg geeft snel en effectief zicht op het talent in jouw organisatie. Jouw medewerkers worden zich bewust van hun persoonlijke talent en gestimuleerd om dit in te zetten. Zo haal je meer uit de talenten van jouw medewerkers en bouw je aan een flexibel en veerkrachtig personeelsbestand.

In de talentscan worden medewerkers uitgedaagd om hun talent te vertalen naar toegevoegde waarde in het werk, over de grenzen van hun functie heen. Die mentale mobiliteit is vaak de eerste stap naar mobiliteit.