Slimme wethouder is op de toekomst voorbereid!

Als je als wethouder begint, denk je niet meteen aan je loopbaan daarna. Toch eindigt ook deze functie op enig moment. Voor wethouders liggen de banen dan lang niet altijd voor het oprapen, zo meldt ook weer het Emma-onderzoek (Experts in Media en Maatschappij, 2020). Het feit dat je wethouder bent geweest, wordt door menigeen in organisaties vertaald in een aantal beelden die men wethouders toedicht. Deze beelden zijn vaak strijdig met het dienend leiderschap dat men tegenwoordig zoekt. Het is uiteraard de vraag of dit recht doet aan jou als persoon, er bestaat geen prototype wethouder. Toch is dit één van de belangrijkste redenen dat cv’s van wethouders bij sollicitatieprocedures onder op de stapel belanden. Gelukkig zijn er slimme strategieën om hiermee om te gaan. Het besef van deze verschillende werkelijkheden is stap één. Een echt authentiek verhaal, waarin niet de bereikte resultaten als wethouder centraal staan maar jouw WHY, is een goede tweede. En zo zijn er nog een aantal strategieën die werken en zijn er mogelijkheden om ook al tijdens het ambt voor te sorteren op de arbeidsmarkt. Iets om tijdig bij stil te staan: Mind the gap!

In ons ‘Springplanktraject’ staan we hier in een aantal gesprekken bij stil en onderzoeken we welke strategieën bij jou passen. Geïnteresseerd in een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek? Mail of bel dan met Lucienne ter Veen.

Bekijk ook onze brochure https://zeelenberg.nl/wp-content/uploads/2021/03/PRE-APPA.pdf