Leercirkels

Werken aan duurzaam samenwerken

Overheden willen sterk innoveren en werken steeds meer samen. Dat biedt ze een unieke kans voor een transitie naar de ambtelijke organisatie die past bij de huidige tijd.

Dit vraagt om transitie-sturing van de algemeen directeur: duiden van een richting, faciliteren van ontwikkelingen en het bieden van ruimte en support aan ‘koplopers’ binnen de organisatie. Transitiesturing bestaat uit “groot denken, klein doen”. Schakelen tussen niveaus en beweging creëren tussen landschap en niches.

Met de leercirkels ‘leiderschap en talentontwikkeling’ waar we sinds 2015 mee werken, dragen we bij aan deze transitie-ambitie.

Transitie

Van bestuurskracht en burgerkracht naar samenlevingskracht

Geen tijdperk van verandering, maar een verandering van tijdperk, noemt vernieuwend denker Jan Rotmans de periode waarin we leven. In het openbaar bestuur zouden we kunnen spreken over de transitie ‘van bestuurskracht naar burgerkracht’. Mooi gezegd, toch? Maar, wat komt daar bij kijken?

Een transitie waar we hierover spreken, van beheersingsparadigma naar betrokkenheidsparadigma vraagt om een diepgaande dialoog over wereldbeelden en waarden, inhoud dus. Als we op het niveau van onze visie en onze waarden als overheid met burgers in dialoog gaan, dan zal zelfs de synergie ontstaan waarbij burgerkracht x bestuurskracht tot samenlevingskracht leidt.

Executive coaching

Omdat het eenzaam is aan de top

Als bestuurder of leidinggevende ben je overtuigd van de noodzakelijke verandering. Je wilt hierin een betekenisvolle rol spelen, maar in de dagelijkse praktijk loop je tegen wisselende en soms botsende opvattingen en belangen.

Met wie kun je hier waardevrij en in veiligheid over sparren? Het is inderdaad eenzaam aan de top.

Steeds meer bestuurders en eindverantwoordelijken weten ons te vinden om op momenten dat zij er behoefte aan hebben, in vertrouwen met ons te sparren. En om onze adviezen mee te nemen naar hun praktijk.

Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapontwikkeling zien wij als bijzonder traject. Leiderschap is namelijk niet altijd even gemakkelijk en vanzelfsprekend. Het gaat in onze ogen verder dan het managen van mensen en taken. Een leider inspireert, staat open voor de ander en werkt vanuit zijn passie. Vanuit die eigen passie kun je anderen stimuleren dat ook te doen.

Leiderschapstraject

Vanuit de overtuiging dat je eerst een leider over jezelf zult moeten zijn, beginnen we in een leiderschapstraject ook altijd bij jezelf en bij de manier waarop je leiding geeft aan jezelf. Door te kijken naar jouw gedrag, normen en bijbehorende waarden, krijg je inzicht in jouw stijl van leidinggeven. We proberen je op die manier ook te laten ontdekken wat wel en niet werkt, en vooral waarom dat zo is. Vanuit daar ondersteunen we je om dingen te veranderen in jouw gedrag. We houden je een spiegel voor, evalueren een aantal zaken met je en je helpen met het verkrijgen van nieuwe inzichten.

Om leiding te kunnen geven vanuit inspiratie, is het in onze ogen ook van belang om een visie helder te hebben. Wij maken dan ook vaak de koppeling tussen jouw leiderschapstraject en de visie van jouw organisatie. Ook in de vorming van een visie voor jouw organisatie kunnen wij ondersteuning bieden. Als we aan de slag gaan in een individueel traject, begint dat ook met een eerste kennismakingsgesprek.

Eerste kennismaking

In het kennismakingsgesprek brengen we samen jouw vraag in beeld en kijken we of het wederzijds klikt. Als dat goed gaat en goed voelt, maken we verdere werkafspraken. Hierin benoemen we transparant de verwachte duur en de kosten van het traject.

Het traject

In een aantal individuele gesprekken ga je vervolgens aan de slag met jouw leiderschapsontwikkeling. Je kunt opdrachten meekrijgen van jouw coach, waar je vervolgens mee aan de slag gaat. Deze opdrachten worden vervolgens besproken in de gesprekken.

Onze adviseurs

Jan Willem Zeelenberg

Senior adviseur

Paul Misdorp

Senior adviseur