Vacature

Strateeg

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Breda

Je bent een frisse, strategische denker. Een stevige persoonlijkheid. Een enthousiasteling die zich niet laat begrenzen maar toch zijn/haar grenzen kent.

 

Het verhaal van Breda

Breda is de negende stad van het land. Van oudsher een stad van ontmoeting op een strategische, inspirerende plek in Nederland. Waar de snelste treinverbindingen naar Brussel-Parijs en naar Düsseldorf-Berlijn elkaar (gaan) kruisen. Waar verrassende verbindingen ontstaan, waar je grenzeloos kunt ondernemen en waar je een leven lang kunt leren. Kortom dé stad waar kwaliteit van wonen, werken en leven voorop staat.
 
De gemeente Breda is trots op zijn medewerkers en de medewerkers zijn trots op Breda. Met elkaar wordt elke dag opnieuw gewerkt aan een nog beter Breda; Breda Next Level.
 

Organisatie en afdeling
Breda loopt graag mee in de kopgroep van innovatieve gemeenten. Op de inhoud van beleid en op de manier waarop de dingen gedaan worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. De afgelopen jaren is de positie van de lokale overheid verschoven van regelgever naar facilitator, van participerende burger naar participerende overheid. Ook de ontwikkelingen op het gebied van communicatie en media verlopen steeds sneller. De omgeving is sterk in beweging en de netwerkmaatschappij vraagt om een goed samenspel met relevante partners in stad en regio.
 
Er wordt opgavegericht gewerkt over portefeuille- en afdelingsgrenzen heen. Opdrachten worden verbonden aan medewerkers en medewerkers aan opdrachten. Vraag en aanbod worden gematcht door talenten en capaciteiten optimaal te koppelen aan de opgaven die het bestuur stelt.

De nieuwe afdeling Concernadvies richt zich op strategische vraagstukken, zoals de hoofddoelen van het gemeentebeleid, public affairs en de lobbyagenda van het gemeentebestuur; de representatieve taken en rollen, de strategische communicatie en de directe advisering van de burgemeester en wethouders. Daarnaast begeleidt de afdeling de administratieve voorbereiding en afronding van de bestuurlijke besluitvorming en verzorgt de afdeling de secretariële ondersteuning van de collegeleden. De afdeling Concernadvies is per 1 januari 2017 gestart.
 

De opgave 

  • Je signaleert, verkent en vertaalt relevante trends en ontwikkelingen in de samenleving: wat betekenen deze voor stad en regio.
  • Strategische analyses (van trends, omgeving, opgaven) vertaal je in strategisch advies en bestuurlijk handelingsperspectief.
  • Je draagt bij aan de verbinding van de strategische doelen van het college en de opgaven waar de verschillende organisatieonderdelen voor staan. Het onlangs vastgestelde Verhaal van Breda is het leidende kader voor deze strategische agenda.
  • Samen met de andere strategisch adviseurs lever je een bijdrage aan en bewaak je de uitvoering van de strategische agenda; Je doet dit in goede afstemming met de adviseurs die actief zijn in de onderscheiden beleidsterreinen en afdelingen.
  • Je legt verbindingen tussen de strategische opgaven, public affairs, de lobby-agenda, de representatieve taken en rollen en woordvoering namens het college van burgemeester en wethouders.
  • Je leidt (één of meerdere) strategieteams rond diverse issues.

 

Persoonsprofiel

Breda staat open voor mensen met verschillende achtergrond en ervaring. Naast WO werk- en denkniveau, kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling op strategisch niveau alsmede kennis van en bewezen praktijkervaring met het opereren in politieke en private besluitvormende arena’s, wordt nadrukkelijk waarde gehecht aan een goede match op persoonlijkheid, drijfveren en (ontwikkel)ambities.

Je bent een stevige persoonlijkheid met zowel abstractievermogen als een hands-on mentaliteit. Je hebt visionaire denkkracht en weet hiermee je omgeving te inspireren. Je gebruikt je creativiteit in het werk. Je bent vastbesloten om resultaten te bereiken en je bent in sterke mate politiek-bestuurlijk sensitief. Je bent in hoge mate zelfsturend maar wel een echte teamplayer. Een enthousiaste netwerker die communicatief vaardig is. Je legt makkelijk verbindingen en relaties en voert op een natuurlijke manier het gesprek met de leden van het college van Burgemeester en Wethouders, het management en externe partners. Je doet dat vanuit een flexibele instelling en een open, proactieve houding. Natuurlijk beschik je over relativerend vermogen en gevoel voor humor.

 

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van opleiding en ervaring is het salaris maximaal € 5.837,-- bruto per maand (schaal 13 op basis van 36 uur per week.
Het betreft een aanstelling voor één jaar bij wijze van proef waarbij de intentie bestaat voor een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bij de Gemeente Breda is iedereen aangesteld in algemene dienst.
 

Contacten informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Wouter Nijland via 073 – 612 06 55.


Je kunt online solliciteren via de reageer-link op deze pagina. We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief - waarin je jouw kijk op de stad koppelt aan jouw invulling van de rol als strateeg, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid, drijfveren en ambities - graag voor 7 oktober 2018 tegemoet.