Vacature

Voorzitter

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Ondernemersfonds Breda

 

Over het Ondernemersfonds

De Stichting Ondernemersfonds Breda stelt zich tot doel om meer bezoekers aan de binnenstad van Breda te binden en de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten, zoals beschreven in het document ‘Breda Next: Breda maakt haar Binnenstad’ (te vinden op ondernemersfondsbreda.nl). Daarbij hebben we alle ondernemers nodig evenals de andere partijen die betrokken zijn bij onze binnenstad.
Het ondernemersfonds is ingesteld voor de periode 2016 t/m 2020 en betreft de binnenstad plus de aanloopgebieden Haagdijken, Willemstraat, Boschstraten en Oranje Zuid. Alle ondernemers die gevestigd zijn in het gebied betalen jaarlijks een financiële bijdrage, gebaseerd op de WOZ-waarde van het bedrijfsdeel van het pand.

Hierdoor zijn geen free-riders meer, alle bedrijven in dit gebied betalen mee. De volledige inkomsten van de reclamebelasting worden door de gemeente gestort in het ondernemersfonds. Het fonds wordt door de Stichting Ondernemersfonds Breda (SOFB) beheert. Daarvoor is een 9-koppig bestuur samengesteld dat bestaat uit vertegenwoordigers van alle 8 de gebieden en 1 onafhankelijke voorzitter. Van het geld dat door de gemeente wordt geïnd bij de bedrijven in de gebieden wordt 80% beschikbaar gesteld voor de gebiedsbudgetten (er is 1 uitzondering, in het kern winkelgebied bedraagt dit percentage 50%). Het grootste deel van het geld dat bij de bedrijven wordt geïnd, vloeit dus direct terug naar de gebieden en wordt per gebied uitgegeven aan zaken die door de gezamenlijke ondernemers jaarlijks worden bepaald. Ieder gebied stelt daartoe jaarlijks een jaarplan en begroting op. De resterende middelen worden gebruikt voor collectieve zaken als centrummanagement, website, nieuwsbrieven en promotie. De ondernemersverenigingen of collectieven in de gebieden hebben hierin dus een belangrijke rol. Zij geven invulling aan op elkaar afgestemde jaarplannen en zorgen daarmee voor verdere profilering en sfeer in de binnenstad.

De Stichting is namens de ondernemers aanspreekpunt voor partijen zoals de gemeente, vastgoedeigenaren en evenementenorganisatoren.

Activiteiten van het Ondernemersfonds zijn gericht op, bijvoorbeeld:
•    Promotie van koopmomenten in de regio Breda en grensstreek van België
•    Input bij beleidsvorming
•    Lid van de stuurgroep Citymarketing
•    Profilering van de binnenstad en de deelgebieden
•    Verdere versterking van de organisatiegraad
•    Evenementen als Fashion Weekend en Winterland
•    Aankaarten van knelpunten in de stad
•    Sfeerverlichting
•    Communicatie over zaken die van belang zijn voor ondernemers

 

De organisatie

In het najaar van 2015 is het bestuur van de stichting opgezet. Ieder gebied (8) heeft als afgevaardigde een bestuurslid in het bestuur van het ondernemersfonds. Daarmee is een goede afspiegeling van alle gebieden gewaarborgd. Het bestuur wordt voorgezeten door de onafhankelijke voorzitter.

Onder de bestuursleden worden de functies van penningmeester en secretaris verdeeld. Het bestuur wordt ondersteund door een financieel specialist en de centrummanager.

Daarnaast is er een raad van toezicht gevormd. Deze bestaat uit 3 leden. De voorzitter wordt aangewezen door de gemeente. De overige 2 leden zijn onafhankelijke bestuurders. Gezamenlijk zien zij, conform de statuten, toe op het functioneren van het bestuur en de belangen van de stichting.

 

De uitdaging

In de afgelopen 2 jaar zijn binnen het Ondernemersfonds flinke stappen gezet. In 2017 is er voor Breda een City Marketing Organisatie gevormd, mag Breda zich twee jaar “Beste Binnenstad” noemen en vindt voortdurend ontwikkeling plaats aan de ruimtelijke omgeving en bereikbaarheid van het centrum.

Voor het Ondernemersfonds betekent dit in de komende periode een intensivering van de samenwerking met partijen in de stad. Daarbij is ook voorzien dat de deelgebieden in het centrum zich verder ontwikkelen en meer een eigen kleur aan de binnenstad geven. De ondernemers hebben hierin een belangrijke bijdrage. De professionalisering van het bestuur en de communicatie met de achterban ontwikkelt mee in de tijd.

 

De rolinvulling

De nieuwe voorzitter vormt in woord en daad het inspirerend boegbeeld van het Ondernemersfonds. Hij/zij heeft affiniteit met Breda en is het eerste aanspreekpunt voor de bestaande en nieuwe samenwerkingen met partijen in de stad en is opdrachtgever voor de centrummanager.

De voorzitter treedt verbindend op naar partijen in de stad en zorgt voor goede relaties binnen het bestuur. De voorzitter zorgt dat draagvlak ontstaat voor de ambities van het fonds. Hij/zij zorgt voor (door)ontwikkeling van het bestuur.

De voorzitter zorgt voor opstelling, besluitvorming en bewaking van het jaarplan en betrekt hierbij de Raad van Toezicht van het Ondernemersfonds. Hij/zij leidt de periodieke bestuursvergaderingen.

 

Profiel

De nieuwe voorzitter is ondernemend, proactief en betrokken bij de stad Breda. Hij/zij is een verbindende persoonlijkheid en beschikt over organiserend vermogen.

Hij/zij beschikt over relevante ervaring opgedaan binnen in bestuur van een onderneming, stichting of vereniging en kan goed omgaan met belangen van verschillende partijen.

De voorzitter beschikt over het vermogen om snel een relevant netwerk van betrokken partijen in Breda op te bouwen en heeft een hands on mentaliteit.  

De nieuwe voorzitter is goed bekend met en betrokken bij de gemeente Breda

 

Inzet en vergoeding

De voorzitter wordt aangesteld voor een periode van 3 jaar. Afhankelijk van de ervaring van de voorzitter vraagt deze functie gemiddeld 2 tot maximaal 3 dagen flexibele inzet per week. De voorzitter ontvangt voor zijn werkzaamheden een gepaste vergoeding.

 

Contact en informatieprocedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.


We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk woensdag 28 februari 2018 tegemoet. U kunt online solliciteren via de link reageer op deze vacature hier of bovenaan deze pagina.