Vacature

Directeur

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Stichting Inkoopbureau West-Brabant

 

 

Wilt u bijdragen aan de verdere professionalisering (doorontwikkeling) van een dynamische organisatie voor inkoop- en contractmanagement? Bent u gewend om leiding te geven aan jonge professionals en kunt u het beste in hen naar boven halen? Bent u gericht op zowel interne als externe samenwerking en in staat om mensen te verbinden en te motiveren? Dan zijn wij op zoek naar u.

 

Achtergrond en stand van de organisatie

 

De organisatie

De Stichting Inkoopbureau West-Brabant is in 2002 opgericht door 10 kleine en middelgrote gemeenten in West-Brabant en Zuid-Holland Zuid met als doel om de inkoopfunctie bij de deelnemende gemeenten te professionaliseren. Met succes, aangezien er inmiddels 23 deelnemers zijn, inclusief enkele gemeenschappelijke regelingen, bij wie het inkoopbureau goed staat aangeschreven.

 

Markt en organisatie in beweging

De inkoopbranche is volop in beweging. Er is meer en steeds veranderende  wet- en regelgeving gekomen. De keuze aan contract- en aanbestedingsvormen, zoals bijvoorbeeld Best Value, bestuurlijk aanbesteden en vormen van geïntegreerde contracten, is gegroeid en blijft nog steeds groeien. De behoefte aan implementatie en professionalisering van contractmanagement neemt een vlucht bij de deelnemers, met name in het Sociaal Domein.

Het inkoopbureau speelt hier op in met een vernieuwd palet aan producten en diensten zoals innovatieve aanbestedingsvormen en contractmanagement. De organisatie heeft de afgelopen periode een flinke groei doorgemaakt, waardoor er inmiddels 41medewerkers werkzaam zijn bij de organisatie – dit is inclusief de komst van 11 nieuwe medewerkers in het afgelopen jaar.

De afgelopen (groei)periode heeft veel van de organisatie gevraagd. Er is hard en met succes gewerkt om de groei in goede banen te leiden. De organisatie is in goede conditie.

 

Cultuur en ‘werkleven’

Hoewel de organisatiecultuur door de grote groei en dynamiek wat meer zakelijke elementen kent, is de cultuur van oudsher positief en enthousiasmerend. Kenmerkend zijn kwalificaties als open, loyaal, coöperatief en collegiaal. Het inkoopbureau kent een jong, gedreven en ambitieus team met gemotiveerde, hoogopgeleide mensen, veelal taakvolwassen professionals. Men heeft hart voor de zaak en de klanten. Adviseurs werken op locatie van de deelnemers en zijn gekoppeld aan één of meerdere deelnemende organisaties. Om de week komt men samen op de centrale locatie in Etten-Leur om elkaar te ontmoeten en ontwikkelingen te delen. Het motto daarbij is “alleen ga je sneller, samen kom je verder”

De organisatie kent een personeelsvertegenwoordiging (Pvt). De Pvt is de gekozen vertegenwoordiging van alle werknemers. Doel van de Pvt is om via overleg, informatie en communicatie het personeel zoveel mogelijk te betrekken bij beleid- en besluitvorming. De Pvt streeft naar goed contact en open communicatie met de directeur. Een overlegvergadering tussen de directeur en de Pvt vindt in de regel minimaal één keer per halfjaar plaats.

 

Opbouw van de organisatie

De organisatie kent de volgende opbouw:

 • Directeur
 • Adjunct-directeur
 • Secretaresse
 • 3 leidinggevenden
 • 3 senior adviseurs
 • 33 adviseurs

 

Rol van de directeur

De directeur heeft tot belangrijkste taak te zorgen dat het inkoopbureau haar missie waarmaakt, namelijk de deelnemers in de ruimste zin des woords ontzorgen op het gebied van inkoop en begeleiden in de ontwikkelingen in contractmanagement,  nu en in de toekomst en ervoor te zorgen dat dit op een verantwoorde wijze plaatsvindt. U heeft de dagelijkse leiding over het inkoopbureau en bent algeheel eindverantwoordelijk.

U rapporteert direct aan het Dagelijks Bestuur van het inkoopbureau. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een vijftal personen, te weten afgevaardigden vanuit het Algemeen Bestuur, dat op haar beurt bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten deelnemers.

U heeft contact met mensen op diverse niveaus binnen de eigen organisatie en de deelnemende organisaties. U bent deelnemer aan de Algemeen en Dagelijkse Bestuursvergaderingen van het inkoopbureau.  Ook heeft u regelmatig contact met personen van andere externe organisaties (gemeenschappelijke regelingen, adviesbureaus, marktpartijen, de accountant van het inkoopbureau, collega inkoopbureaus, et cetera).

U stimuleert en initieert een professionele, bedrijfsmatige werkwijze. U hanteert een zakelijke koers, zonder de sociale dimensie uit het oog te verliezen. U beschikt over natuurlijk leiderschap en sterke bestuurs- en organisatiesensitiviteit. U bent een bruggenbouwer, verbinder, gericht op samenwerking, ontwikkeling en resultaat zowel intern als extern.

U bent een gedreven manager die zichtbaar is. U kunt met uw brede kennis en ervaring op inspirerende wijze mensen meenemen, ook in complexe situaties. U bent duidelijk en concreet.  Heeft empathisch vermogen, bent open en communiceert direct.

 

Profiel van de functie

 

Uw opgave

Door (toekomstige) ontwikkelingen in de maatschappij alsmede in het vakgebied worden er andere c.q. nieuwe eisen gesteld aan de organisatie en haar medewerkers. Voor de komende periode staan verdere doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie nadrukkelijk centraal. Er liggen volop kansen en mogelijkheden voor de toekomst van het inkoopbureau.

De ingezette beweging richting een professionele organisatie voor inkoop- en contractmanagement wordt doorgezet.  Onder uw leiding

 • wordt ingezet op nieuwe ontwikkelingen;
 • is de organisatie volop bezig met innovatie;
 • kent de organisatie een duidelijke richting en koers;
 • weet men wat verwacht wordt, maken medewerkers een ontwikkelslag en krijgen talenten, waarden en ambities meer aandacht.
 • Bovendien zet u sterk in op relatiebeheer met de deelnemers.

 

Kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime leidinggevende ervaring en meer specifiek ervaring met aansturen van (hoogopgeleide) professionals;
 • Ervaring met het functioneren in een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Affiniteit met het werkveld van inkoop, aanbesteden en contractmanagement.

 

Persoons- en competentieprofiel

Naast kennis en ervaring mag voor een goede match het belang van persoonlijkheid, drijfveren en voorkeursstijlen niet onderschat worden. Hier zal dan ook nadrukkelijk bij worden stilgestaan in de selectieprocedure.

Gezocht wordt naar een directeur die enerzijds omgevingsbewust is en contacten onderhoudt met de deelnemers en externen, maar anderzijds zeker ook die omgevingsbewustheid binnen de interne organisatie laat zien.

Onderstaande competenties en persoonskenmerken dienen daarbij als uitgangspunt:

Visie en strategie: Van nature heeft de positionering van de organisatie nadrukkelijk uw aandacht. Onder uw leiding is de toegevoegde waarde van de organisatie voor iedereen helder. U bent een bouwer en verbinder zowel intern als extern, die inspeelt op trends en ontwikkelingen om de positie van de organisatie te versterken. U heeft een duidelijke visie en zet koers en richting uit, ook op het gebied van organisatiestructuur, verdienmodel en dergelijke. Uiteraard houdt u medewerkers aangesloten op de koers van de organisatie door hen actief mee te nemen in dit proces.

Leiderschap: Als vanzelf neemt u de leiding. U bent slagvaardig, beslisvaardig en in staat op inspirerende wijze sturing te geven aan de organisatie. U stimuleert, motiveert en ontwikkelt medewerkers en borgt de vakbekwaamheid van medewerkers. U bent representatief, zichtbaar en aanspreekbaar als klankbord en sparringpartner. U geeft op bevlogen en inspirerende wijze leiding aan de organisatie. U bent in staat om verschillende beïnvloedingsstijlen te hanteren en – afhankelijk van de situatie - afwisselend te coachen, te coördineren en te sturen. U organiseert besluitvorming zodanig dat iedereen zijn bijdrage kan leveren en u zorgt voor een goed draakvlak binnen de organisatie.

Verbindend vermogen: In de kern bent u een verbinder. Uw samenbindend en empathisch vermogen is groot te noemen. U zorgt als vanzelf voor afstemming en samenhang in de organisatie en neemt mensen bewust mee in de (organisatie)ontwikkelingen. U heeft oog voor de medemens en weet op natuurlijke wijze relaties, met zowel medewerkers als klanten, op te bouwen en te onderhouden.

Overtuigingskracht: U bent overtuigd van de toegevoegde waarde van de organisatie en straalt dit zowel intern als extern uit. U heeft een natuurlijk overwicht, kunt zich waar nodig krachtig opstellen en duidelijk uitspreken. U overtuigt op inspirerende wijze, met oog voor de relatie met uw gesprekspartner. U zet zich actief in om mensen (zowel medewerkers als deelnemende organisaties) te enthousiasmeren om ‘mee te doen’ en ‘hun rol te pakken’.

Ondernemerschap: Ontwikkeling staat hoog op uw agenda. U bent als persoon creatief, ondernemend en toont lef en durf. U ziet snel mogelijkheden en springt makkelijk in op kansen. U bent een brede denker, die oog heeft voor vernieuwende manieren van organiseren en werken.

Klantgerichtheid: In de basis heeft u een sterke externe oriëntatie. U zet in op relatiebeheer, dienstverlening en samenwerking. Daarbij draagt u bij aan ontwikkeling van nieuwe diensten vanuit (toekomstige dan wel onuitgesproken) klantwensen en -behoeften.

Communicatie vaardigheden: U bent sociaal vaardig en communiceert helder en ter zake. U spreekt zich duidelijk uit en kan door eigen optimale communicatie resultaten behalen en relaties in stand houden, ook wanneer omstandigheden moeilijk zijn.

 

Arbeidsvoorwaarden

De functie is gewaardeerd op functieschaal 14. Afhankelijk van opleiding en ervaring, bedraagt het salaris maximaal € 6.574,- bruto per maand (salarispeil 1 januari 2018) op basis van een 36-urige werkweek. Geboden wordt een aanstelling in tijdelijke dienst voor een periode van 1 jaar.

Het is de intentie dat deze aanstelling, bij goed functioneren, na dit jaar omgezet wordt in een vast dienstverband.

Stichting Inkoopbureau West-Brabant biedt daarnaast een uitstekend pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

 

Contact en informatie procedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via 073 - 612 06 55.

We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 25 maart 2018 tegemoet en verzoeken u online te solliciteren via de reageer-link op deze pagina.                                                                                  

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure, evenals een referentieonderzoek.