Vacature

Directeur Projectbureau

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Leiden

Namens de gemeente Leiden zijn wij op zoek naar kandidaten voor de vacature;

directeur projectbureau

36 uur

 

Gemeente Leiden

Leiden is een geweldige plek om te werken, te studeren, te ondernemen, te wonen en te zijn. Leiden is de Stad van Ontdekkingen, met een prachtige historische binnenstad en een rijke traditie van kennis en cultuur. De diversiteit van de stad zien wij graag terug in ons personeelsbestand.

Met hart voor de stad …. zo werkt de gemeentelijke organisatie voor Leiden. De gemeente zoekt de samenwerking met de stad, haar inwoners, ondernemers en andere partijen om nieuwe, mooie en waardevolle ideeën en initiatieven te laten ontstaan en in de praktijk te brengen.

Meer informatie over de organisatie van de gemeente Leiden, treft u aan in het organisatieplan “Hart voor de Stad”.

 

Organisatie

De hoofdstructuur van de organisatie van de gemeente Leiden heeft vier herkenbare Clusters, zoals u ook in onderstaand schema aantreft. De lijnstructuur daaronder is opgebouwd uit Resultaat Verantwoordelijke Teams (RTV). 

Het Projectbureau van de gemeente Leiden is verantwoordelijk voor de integrale aansturing van complexe en multidisciplinaire programma’s, projecten en processen. Het werkterrein is breed en bestrijkt o.a. gebieds- en vastgoedontwikkeling, (her)inrichting openbare ruimte en verkeer & mobiliteit. Kwaliteit van het resultaat en het proces staan daarbij voorop, waarbij ook verbinding en samenwerking binnen de organisatie en met de stad van essentieel belang zijn.

Het Projectbureau bestaat uit drie teams van betrokken en gedreven professionals: Stadsingenieurs, Project- en Programmamanagement en staf/secretariaat. Het team Stadsingenieurs bestaat uit 25 vaste en circa 25 externe medewerkers. Het team Project- en Programmamanagement bestaat uit 45 vaste en ca 45 externe medewerkers die met elkaar willen bijdragen aan de best mogelijke ontwikkelingen van de stad Leiden en omgeving. Projecten worden in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van een ambtelijke- en bestuurlijke opdrachtgevers uitgevoerd. Het team Staf en Secretariaat bestaat uit 8 vaste medewerkers.

 

De functie

De directeur Projectbureau draagt vanuit zijn/haar rol en verantwoordelijkheden bij aan de vergroting van de kwaliteit van het programmatisch en projectmatig werken van de gemeentelijke organisatie. Belangrijk is de versterking van de integraliteit van het werken binnen de gemeente, de bevordering van de samenwerking met instellingen en bedrijven en de participatie van burgers. De versterking van integraliteit heeft in het bijzonder betrekking op de verbinding van het fysieke en sociale domein en de betrokkenheid met maatschappelijke vraagstukken.

Ook draagt de directeur bij aan de optimale inzet van mensen en middelen ten behoeve van de uitvoering van gemeentelijke programma’s en projecten. De directeur maakt als adviseur deel uit van de gemeentelijke directie en rapporteert aan de gemeentesecretaris.

 

De opgave

De organisatie heeft behoefte aan een verdere ontwikkeling van het Projectbureau in het licht van de omvangrijke opgaven die er liggen in een steeds complexere omgeving en inspelend op actuele maatschappelijke ontwikkelingen (participatie, klimaatadaptie en energietransitie). Er liggen opgaven voor de te werven directeur van het Projectbureau in de doorontwikkeling en professionalisering van het Projectbureau op volgende onderdelen;

 

1. Ontwikkeling van de teams in lijn met het reeds ingezette ontwikkeltraject van professionalisering van het Projectbureau;

 • het versterken van de onderlinge samenwerking binnen het Projectbureau tussen de beide teams: Projectmanagement en Stadsingenieurs;
 • het verder ontwikkelen van het projectmatig werken, het ontwikkelen van vaardigheden en kennis op advies- en procesmanagement binnen team Project- en programmamanagement
 • Het Projectbureau neemt vanuit een duidelijke visie positie in richting college en ambtelijk opdrachtgevers (invulling strategisch adviesrol)
 • het ontwikkelen van technisch inhoudelijk hoogwaardige adviesvaardigheden binnen team Stadsingenieurs; een kundig en sterk Ingenieursbureau om goed tegenwicht voor de markt te blijven bieden 

 

2. Het Projectbureau als preferred supplier voor project-, proces- en programmamanagement en ingenieurswerkzaamheden; positionering van de afdeling richting college, clusterberaad, ambtelijk opdrachtgevers en omgeving;

 • aangaan van strategische samenwerking met relevante teams in de organisatie
 • versterken van netwerken en relevante relaties in de omgeving
 • uitdragen van het gedachtengoed van projectmatig werken binnen de Leidse organisatie

 

3. Projectbureau in Control;

 • zorg dragen voor een sterk en samen-optrekkend MT
 • versterken van de bedrijfsvoering; uitwerken risicomanagement, ondersteunende processen
 • vormgeven aan het team staf-secretariaat
 • verdere ontwikkeling van het contractmanagement en de relatie met het Servicepunt71
 • omgaan met een omvangrijke projectenportefeuille en externe inhuur

 

Persoonsprofiel en competenties

De nieuwe directeur is in staat om op een daadkrachtige en inspirerende wijze invulling te geven aan de ontwikkelopgave waar het Projectbureau voor staat. Is een teamplayer en in staat om voorwaarden te creëren om de afdeling optimaal te laten functioneren, dit samen met het team en in verbinding met de organisatie. De directeur heeft een heldere visie op het verder doorontwikkelen en professionaliseren van het projectbureau en is in staat dit te vertalen in concrete acties. Hij of zij is daarmee het boegbeeld van het Projectbureau, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. 

De directeur geeft veel ruimte en verantwoordelijkheid, delegeert taken en stelt vertrouwen in de onafhankelijke invulling en uitvoering van de taken van de managers en professionals in het team.

Ook op basis van kennis en ruime ervaring met het succesvol invulling geven aan verandertrajecten -en teamontwikkeling, neemt de directeur zowel de “eigen” managers en professionals als directie en leidinggevende binnen de gemeente mee in de gewenste doorontwikkeling.  Hij/zij is een verbindende persoonlijkheid en een netwerker.

Daarnaast beschikt hij of zij over kennis van de inhoudelijke terreinen (fysiek domein) waar de twee teams van het projectbureau verantwoordelijk voor zijn, een academisch werk –en denkniveau en aantoonbare ervaring als leidinggevende in een publieke organisatie. Gegeven de aard van de organisatie is het beschikken over politiek-bestuurlijk en organisatiesensitiviteit een vereiste.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • Een uitdagende en afwisselende functie in een team van enthousiaste en slagvaardige collega's.
 • Een klantgerichte en op resultaat gerichte, informele werksfeer.
 • Een breed aanbod van cursussen en workshops uit de “Academie71”.
 • De rechtspositie van de sector gemeenten, zoals vastgelegd in de Cao voor gemeenteambtenaren, de CAR/UWO.
 • Het salaris bedraagt indicatief maximaal € 7.215,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek.
 • Een vrij besteedbaar budget, een Individueel Keuze Budget (IKB). Je krijgt hierdoor meer keuzevrijheid en zeggenschap over je geld. Je bepaalt zelf wat het beste past bij je levensfase en persoonlijke wensen.

 

Contact en informatieprocedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.We zien uw sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag tegemoet. U kunt online solliciteren via de link reageer op deze vacature hier of bovenaan deze pagina. We vragen u in uw motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van een projectmanagement bureau en uw eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee u tevens een inkijkje geeft in uw persoonlijkheid en drijfveren.