Vacature

Directeur / Plv Gemeentesecretaris

Sluitingsdatum: 
Reactietermijn gesloten
Succesvol ingevuld
Organisatie: 
Gemeente Heusden

 

De gemeente Heusden bestaat uit 11 kernen, is ruim 8.000 hectaren groot en telt iets meer dan 43.000 inwoners. De gemeente is sportief, bedrijvig, ondernemend en rijk aan historie, natuur en cultuur. In een dorpse omgeving, begrensd door de Bergsche Maas en de Loonse en Drunense Duinen, zorgt de A59 voor een uitstekende ontsluiting en zijn Waalwijk en ’s-Hertogenbosch vlakbij.   

 

Dromen. Doen. Heusden.

Deze drie woorden uit onze merkbelofte zeggen het: Heusden is de gemeente voor doeners met een droom. Wij zijn ervan overtuigd dat gezamenlijke creativiteit en betrokkenheid geweldige kansen biedt. Vanuit die gedachte geven wij veel ruimte aan initiatieven van burgers, ondernemers en instellingen. Samen met hen zetten we plannen om in actie en maken we samen dromen waar. De gemeente Heusden is succesvol en toonaangevend met dit gedachtengoed en wil dit de komende jaren verder uitbouwen.

In plaats van drempels zien wij mogelijkheden en kijken we samen met collega’s en de klant hoe we het doel toch kunnen bereiken. ‘HeuseService’ noemen we dat. Voortdurend zoeken we naar verbetering in onze manier van werken. Werkomgeving, interne cultuur, organisatiestructuur, communicatie, informatiebeheer en ICT versterken elkaar zodanig dat ze maximaal bijdragen aan de resultaten voor de klant.

 

Organisatie

De organisatie (260 fte) kent een relatief platte structuur met een gemeentesecretaris/algemeen directeur en directeur, en een laag van 10 clustermanagers die 30 clusters aansturen. Een flexibele organisatie die snel in kan spelen op behoeften en vragen uit de samenleving. De sfeer die wordt neergezet in de organisatie is te kenmerken als open, informeel, constructief en actief. Er wordt een beroep gedaan op ieders positieve energie en eigen verantwoordelijkheid en daaromheen is veel ruimte en vertrouwen voor eigen initiatieven. Drie kernwaarden spelen een hoofdrol: klant centraal; dialoog en samenwerking; en aanspreken en verantwoordelijkheid nemen.

 

Organisatie en structuur

De gemeenteraad van Heusden telt 27 zetels, verdeeld over 8 fracties. De raad controleert het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente, dat naast de burgemeester bestaat uit 5 wethouders. In zijn controlerende taak kan de raad rekenen op ondersteuning van een onafhankelijke Rekenkamercommissie.

 

Profiel en opgaven

De gemeente Heusden heeft een uitgesproken ambitie als koploper en beste werkgever. Van de directeur wordt dan ook verwacht dat hij/zij de uitdaging aangaat om het verschil te willen maken en Heusden op de kaart te houden als vernieuwende, ontwikkelingsgerichte organisatie. In dat licht wordt bijzondere aandacht verwacht op navolgende opgaven. De directeur:

  • Geeft samen met de algemeen directeur/ gemeentesecretaris leiding aan het managementteam; de algemeen directeur/ gemeentesecretaris is hiërarchisch eindverantwoordelijk. De aansturing van de 10 clustermanagers en diverse aandachtsgebieden wordt in onderling overleg verdeeld. Dit geldt tevens voor de directe (inhoudelijke) aansturing van communicatie, P&O en concerncontrol. Als loco-secretaris en plaatsvervangend WOR-bestuurder vervang je de algemeen directeur/ gemeentesecretaris.
  • Is verantwoordelijk voor de lange termijn visieontwikkeling en de strategische integrale bedrijfsvoering. Je kunt leidinggeven aan veranderprocessen en cultuur- en managementontwikkeling en bent in staat een duidelijke visie te vertalen naar de praktijk.
  • Adviseert over, is een klankbord voor en stuurt op beleidsontwikkeling en organisatiethema’s op diverse terreinen zoals bijvoorbeeld schaalverdieping, Heusden 2020 en het sociaal domein. Je zorgt dat gestelde bestuurlijke en ambtelijke doelen –met draagvlak- worden gehaald; in verbinding tussen de organisatie en het college.
  • Participeert, voor een intensieve samenwerking met clustermanagers, in een wekelijks managementteam-overleg. Draagt bij aan de goede dynamiek in de relatief kleine top/ managementteam, slagvaardigheid en informele sfeer in de organisatie. Sturing vindt plaats op resultaten en houding & gedrag middels MT-/ clusterplannen en periodieke management-gesprekken.

 

Persoonsprofiel:

Naast academisch werk- en denkniveau, meerjarige brede managementervaring in een politiek-bestuurlijke context en betrokkenheid en mede verantwoordelijkheid voor cultuur-en veranderopgaven, wordt er nadrukkelijk waarde gehecht aan het belang van persoonlijkheid en drijfveren. Belangrijke aspecten die jou kenmerken:

 

  • Je bent (politiek) sensitief; bent bekend en hebt affiniteit met het speelveld van ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen en weet deze te verbinden.
  • Je bent een mensgerichte, verbindende en inspirerende leidinggevende met oog voor de ontwikkeling van de managers en medewerkers. Je laat als cultuurdrager voorbeeldgedrag zien in HeuseService, leiderschap, integraal werken en transparantie in communicatie. Je brengt scherpte aan, bent helder en transparant. Je geeft en schept ruimte aan management en medewerkers om te ‘doen’.
  • Je bent in staat om concrete vertaalslagen te maken van de strategische visie naar concrete doelstellingen en beschikt over realisatiekracht. Je bent vernieuwend, maar wordt ook gezien als een implementator en afmaker.
  • Je bent communicatief sterk op meerdere niveaus en gericht op innovatie, service en samenwerking.

 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische organisatie, waarbij je mogelijkheden hebt jezelf te ontplooien. De indicatie voor het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.215,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 15). Daarnaast beschikt de gemeente Heusden over uitstekende arbeidsvoorwaarden en heeft het flexwerken in plaats en tijd hoog in het vaandel staan. Voor meer informatie over arbeidsvoorwaarden en integriteitsbeleid klik hier.

 

Contact en informatieprocedure

De procedure wordt begeleid door Zeelenberg. Voor nadere informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Cees Zeelenberg of Wouter Nijland via ons kantoor in ’s-Hertogenbosch, telefoonnummer 073 – 612 06 55.


We zien je sollicitatie inclusief curriculum vitae en motivatiebrief graag uiterlijk vrijdag 15 december 2017 tegemoet. Je kunt online solliciteren via de link reageer hier of bovenaan deze pagina. We vragen je in je motivatiebrief nadrukkelijk centraal te stellen: je visie op de rol van de gemeentelijke organisatie in de samenleving en je eigen toegevoegde waarde daarin in de rol als directeur, waarmee je tevens een inkijkje geeft in je persoonlijkheid en drijfveren.

 

Een assessment behoort tot de mogelijkheden.